Subsidie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Atlas over de vleesindustrie 2014 - Europese landbouwsubsidies

Subsidie (van het Latijn: subsidium: ondersteuning, hulp, bijstand) is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Als het economisch belang van een te starten activiteit wel voor de hand ligt, spreekt men meestal van investering.

Subsidie is een verzamelnaam voor het instrumentarium dat de overheid heeft om beleidspunten te stimuleren. Vormen van subsidie zijn onder meer: achtergesteld krediet, garanties en investeringspremies.

Verschillende activiteiten zijn zonder subsidie van de overheid niet mogelijk of worden onbetaalbaar voor gebruikers. Zo worden kunstuitingen zoals toneel, muziek en musea gesubsidieerd, maar bijvoorbeeld ook het onderwijs en het openbaar vervoer ontvangen subsidie. activiteiten van werkzoekenden om te re-integreren worden met behulp van Europese fondsen ondersteund.

Aan het verstrekken van subsidie kleeft het gevaar dat afhankelijkheid ontstaat. Veel projecten voor duurzame energie kunnen bijvoorbeeld zonder subsidie niet bestaan. Stoppen van de subsidie leidt dan tot een maatschappelijk conflict over nut en kosten.

Subsidiebronnen[bewerken | brontekst bewerken]

Regionaal

Er zijn verschillende regionale stimuleringsregelingen voor bedrijven, organisaties, gemeenten en overheden. Een voorbeeld hiervan is het Brabants Ontwikkelings Plan.

Provinciaal

De provincies geven veel subsidies, maar krijgen zelf van de regering ook veel subsidies.

Landelijk

Er zijn op landelijk gebied ook veel subsidies. Deze worden voornamelijk door de ministeries verdeeld. Er bestaan in Nederland en Vlaanderen in het kader van sociale wetgeving speciale subsidies en toeslagen om het inkomen van individuen te verbeteren, bijvoorbeeld een huurtoeslag, voorheen huursubsidie, of een persoonlijk-assistentiebudget.

Europees

Europese subsidies worden op hoofdlijnen door het Europees beleid bepaald. De individuele landen kunnen hier echter zelf een interpretatie aangeven. Europees geld wordt meestal door de landen zelf onder bedrijven en organisaties verdeeld. Een klein deel wordt door Brussel bepaald. Er worden in Europa veel landbouwsubsidies gegeven.

Subsidies binnen de kunst en cultuur wereld[bewerken | brontekst bewerken]

Er bestaan verschillende fondsen en subsidies voor kunstenaars, voor onder andere beeldende kunstenaars, musici en theatermakers. Om in aanmerking te komen voor subsidie zullen enkele zaken goed aangeduid moeten worden. Dit kan via een goed omschreven projectplan, omdat dit de nodige informatie geeft. Het is voor een kunstenaar belangrijk weten de subsidieaanvraag bij de goede instelling te doen.

Dotaties in België[bewerken | brontekst bewerken]

Een dotatie lijkt op een subsidie. Het is in België een vaste jaarlijkse overheidssubsidie of overheidstoelage aan officiële instellingen, aan leden van het koningshuis, aan politieke partijen op grond van hun verkiezingsuitslag of aan verenigingen die de overheid wil subsidiëren.

Andere toepassingen[bewerken | brontekst bewerken]

De rijksoverheid geeft in Nederland ook aan gemeenten subsidie, bijvoorbeeld voor geluidssanering. Verder gebruiken ministeries en provincies subsidies als sturingsinstrument in de markt, bijvoorbeeld om energie- of milieuvriendelijke alternatieven een snellere marktintroductie te geven of voor het stimuleren van technologische innovatie.

Het vrij onderwijs is in Vlaanderen sedert het schoolpact ook gesubsidieerd.

Juridische regeling in Nederland[bewerken | brontekst bewerken]

De wettelijke regeling van de subsidie is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht Awb.

De subsidie houdt in dat men recht heeft op financiële middelen van een bestuursorgaan met het oog op financiering van bepaalde activiteiten (art. 4:21 lid 1 Awb). De subsidie heeft altijd een wettelijke basis (art. 4:23 lid 1 Awb).

Per subsidietijdvak wordt er een ‘subsidieplafond’, de maximaal te ontvangen subsidie, vastgesteld (art. 4:22 Awb). Het subsidieplafond wordt vóór het begin van elk subsidietijdvak vastgesteld (art. 4:27 lid 1 Awb).

Bij subsidies zijn er twee soorten beschikkingen mogelijk:

  • Beschikking omtrent subsidieverlening (art. 4:29 en volgende Awb). Deze kan worden ingetrokken (art. 4:48 Awb).
  • Beschikking omtrent subsidievaststelling (art. 4:42 en volgende Awb). Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld en geeft aanspraak op betaling (art. 4:42 Awb), binnen vier weken na de vaststelling van de subsidie (art. 4:52 lid 2 Awb), waarbij betaling in gedeelten mogelijk is.

Intrekking van zo'n beschikking is eveneens mogelijk (art. 4:49 Awb). Door het subsidie verstrekkende bestuursorgaan kunnen verplichtingen worden opgelegd aan het ontvangende bestuursorgaan (art. 4:37 e.v. Awb).

Bij een subsidie aan een rechtspersoon, bijvoorbeeld een stichting, worden toezichthouders door het bestuursorgaan aangewezen (art. 4:59 Awb).

De aanvraag moet uiterlijk drie maanden vóór de aanvang van het boekjaar geschieden (art. 4:60 Awb). Hierbij moet een activiteitenplan worden vastgesteld (art. 4:61 lid 1 sub a + 4:62 Awb).

Vervolgens wordt de subsidie verleend (art. 4:66 en volgende Awb). De subsidie wordt slechts verleend aan een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid (art. 4:66 Awb). Ze kan voor één of meer boekjaren worden verleend (art. 4:67 lid 1 Awb).

Het boekjaar staat gelijk aan het kalenderjaar (art. 4:68 Awb).

De subsidieontvanger is verplicht de administratie bij te houden (art. 4:69 Awb) en moet verschillen tussen werkelijke en begrote uitgaven meteen melden aan het subsidieverstrekkende bestuursorgaan (art. 4:70 Awb).

De subsidie wordt per boekjaar vastgesteld (art. 4:73 Awb) en binnen zes maanden na afloop van het boekjaar moet een aanvraag worden gedaan tot subsidievaststelling (art. 4:74 Awb).

De aanvraag moet een jaarverslag bevatten, dat uit een financieel verslag met de balans en de winst-en-verliesrekening en een activiteitenverslag bestaat. De subsidieontvanger moet het financiële verslag door een accountant laten onderzoeken.

Icoontje WikiWoordenboek Zoek subsidie in het WikiWoordenboek op.