Verdrag inzake de rechten van het kind

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Verdrag inzake de rechten van het kind
Kindsoldaat in Amerikaanse Burgeroorlog.
Kindsoldaat in Amerikaanse Burgeroorlog.
Ondertekend 20 november 1989
In werking getreden September 1990
Partijen 196
Portaal  Portaalicoon   Politiek

Het Verdrag inzake de rechten van het kind (Convention on the Rights of the Child, CRC) is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 en werd van kracht op 2 september 1990, na ratificatie door 20 lidstaten. Het wordt meestal het Kinderrechtenverdrag genoemd.

In het verdrag wordt onder een kind verstaan, ieder mens jonger dan 18 jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder bereikt wordt.

Deelnemende landen[bewerken]

De meeste landen ondertekenden het verdrag, zij het veelal onder voorbehoud of met een interpreterende verklaring. België, Suriname en Nederland ondertekenden het op 26 januari 1990 en ratificeerden respectievelijk op 16 december 1991, 1 maart 1993 en 6 februari 1995. De Nederlandse tekst verscheen in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 1992. Alleen de Verenigde Staten hebben het niet geratificeerd omdat het verdrag de doodstraf van minderjarigen verbiedt. Veel landen, ook België en Nederland, formuleerden een voorbehoud of een interpreterende verklaring bij welbepaalde artikelen.[1] Op hun beurt formuleerden sommige landen dan weer bezwaren tegen het voorbehoud van andere landen, België bijvoorbeeld tegen een voorbehoud van Singapore, Nederland tegen voorbehoud van Djibouti, Indonesië, Iran, Pakistan, Syrië, Israel[bron?] en Nieuw-Zeeland[bron?].

Preambule[bewerken]

In de preambule worden de basisprincipes uiteengezet. Verder wordt de noodzaak bevestigd van juridische en andere bescherming van kinderen zowel vóór als na hun geboorte en van respect voor de culturele waarden van de gemeenschap waarin het kind opgroeit. Voor de bescherming van de rechten van het kind, met name van kinderen in ontwikkelingslanden, speelt samenwerking op internationaal niveau een wezenlijke rol.

Beschermde rechten[bewerken]

De beschermde rechten van het kind zijn:

 • voorrang voor het belang van het kind (art. 3)
 • recht op
  • leven (inherent recht, art. 6)
  • een naam en nationaliteit (art. 7-8)
  • gepaste vrije mening (art. 12-15)
  • privacy en een thuis (art. 16), band met de ouders (art. 18)
  • aangepaste informatie (o.a. kinderboeken, art. 17), onderwijs (art. 28-29)
  • de grootst mogelijke geneeskundige verzorging (art. 24-25)
  • sociale zekerheid (art. 26), een toereikende levensstandaard (art. 27)
  • vrije tijd, spel, en dergelijke (art. 31)
 • bijzondere bescherming van
  • pleegkinderen (art. 20), adoptiekinderen (art. 21), vluchtelingen (art. 22)
  • gehandicapte kinderen (art. 23)
  • minderheden (art. 30)
  • kinderen tijdens gewapende conflicten (art. 38)
  • verwaarloosde of misbruikte kinderen (art. 39)
  • kinderen die vervolgd worden voor een strafbaar feit (art. 40)
 • bescherming tegen
  • discriminatie (art. 2)
  • wederrechtelijk overbrengen naar een ander land (art. 11)
  • geweld, misbruik, verwaarlozing (art. 19, art. 36)
  • economische uitbuiting (art. 32)
  • verdovende middelen of drugs (art. 33)
  • seksuele exploitatie en seksueel misbruik (art. 34)
  • ontvoering en kinderhandel (art. 35)
  • foltering, doodstraf, levenslange gevangenisstraf, willekeurige vrijheidsberoving (art. 37)

Het verdrag bevat ook twee aanvullende, facultatieve protocols:

 • protocol gewapende conflicten[2]
 • protocol kindermisbruik[3]

Toezicht[bewerken]

Het toezicht op de naleving van het verdrag wordt in België uitgeoefend door de kinderrechtencommissarissen van Vlaanderen en Wallonië (sinds 1998). Nederland heeft in 2010 de Kinderombudsman ingesteld voor dit toezicht.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]