Vrijhandel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Vrijhandel is een vrij verkeer van goederen en diensten tussen verschillende landen. De internationale handel wordt niet belemmerd door allerlei vormen van protectie, zodat landen zich kunnen toeleggen op het maken van de producten waarin zij comparatieve kostenvoordelen hebben.

Dit leidt ertoe dat de productiefactoren waarover de wereld beschikt zo efficiënt mogelijk worden ingezet (zie comparatief voordeel).

De tegenhanger hiervan is het protectionisme, waarbij er sprake is van barrières, die opgeworpen worden door landen in de vorm van importheffingen.

Net als nu voerde de voorstanders van vrijhandel aan het eind van de negentiende eeuw - begin twintigste eeuw een stevig debat met de voorstanders van protectionisme. De aanjager van dit debat was de Europese landbouwcrisis aan het eind van de negentiende eeuw. De crisis was het gevolg van het op de Europese markt komen van grote hoeveelheden goedkoop graan uit de VS. In die tijd verschenen honderden publicaties van voor- en tegenstanders van vrijhandel. Een voorbeeld hiervan is een serie van 18 vluggeschriften uitgegeven tussen 1897 - 1902 door de vereniging 'Het vrije ruilverkeer". In 1914 schreef de Nederlander A. Heringa van de hiervoor genoemde vrijhandelsvereniging een engelstalig boek over vrijhandel en protectie in Nederland. Tilburg werd door hem als "the centre of protectionism" aangewezen. Het toenmalig Tweede Kamerlid K. Reyne, die een tegenstander van protectie was, schreef het boek 'Beschouwingen over vrijhandel en protectie'. In het jaar 1888 was een foldertje verschenen van Justinus van Oordt met als titel "Bescherming of Vrijhandel? Een woord aan de Staatsambtenaren en allen, die van eene vaste bezoldiging moeten leven." In dat foldertje kwam de naam 'Armand Diepen' meerdere keren voor. Diepen was een bestrijder van de vrijhandelstheorie. Van Diepen werd meerdere malen aangehaald in het werk 'Vrijhandel en Bescherming' uit het jaar 1890 van toenmalig Tweede Kamerlid en later minister van van Financiën J.J.I Harte van Tecklenburg. Andere werken die in de periode verschenen waren: N.H. Nijst - De oude leer der handelsvrijheid en de nieuwe beschermingstheorie ten onzent getoetst aan wetenschap en ervaring, (Maastricht 1891) M.W.F. Treub - Vrijhandel en bescherming voor Nederland (Amsterdam 1904)


Zie ook[bewerken]