Willem van Tyrus

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Willem van Tyrus

Willem van Tyrus (Jeruzalem, ca. 1130 - aldaar, 29 september 1185) was de aartsbisschop van Tyrus en een schrijver van boeken over de Kruistochten en de Middeleeuwen. Hij stamde af van een Italiaanse of Franse familie die in de twaalfde eeuw naar de Levant was gekomen.

Leven[bewerken]

Willem was geboren in Jeruzalem, waarschijnlijk in het jaar 1130, al is zijn precieze geboortedatum niet bekend. Over zijn ouders is nagenoeg niets bekend. In het in 1961 in de bibliotheek van het Vaticaan gevonden hoofdstuk uit zijn werk refereert hij wel naar zijn ouders maar hij noemt ze niet bij naam. Zijn vroege opleiding vergaarde hij in Palestina. Hij leerde er Latijn, Frans, Arabisch, Grieks en Hebreeuws en kende ook nog een paar andere oosterse talen. Vervolgens vertrok Willem om te studeren naar Europa, waar hij twintig jaar zou verblijven en les zou krijgen aan de scholen van Bologna en Parijs. Waarschijnlijk studeerde hij hier rechten, een vak dat van pas kwam in de toegenomen geprofessionaliseerde structuur van de kerk.
Van origine wilde Willem helemaal geen historicus worden, hij wilde in zijn leven omhoogklimmen binnen de kerkelijke hiërarchie en uiteindelijk patriarch van Jeruzalem worden. In 1163 keerde Willem terug naar Jeruzalem en werd daar 'çanonicus' van Tyrus. In 1167 werd Willem door koning Amaury van Jeruzalem benoemd tot aartsdiaken. Willem werd ook door de koning gevraagd om een ‘geschiedenis van de daden van koning Amaury’ te schrijven. Waarom de koning precies Willem uitkoos is niet bekend.
In de jaren 1170-1174 is Willem voor het overgrote deel bezig met de educatie van de leproze zoon van Amaury, Baldwin. In deze tijd schrijft hij nog wel veel en krijgt van Amaury ook de opdracht om de kronieken van Jeruzalem voor de heerschappij van Amaury te beschrijven. Willem legt zijn eerste werk neer en begint hieraan. Vervolgens heeft Amaury nog een verzoek: of Willem niet ook een boek kan schrijven over de geschiedenis van de prinsen uit het oosten. In deze tijd werkt Willem simultaan aan deze drie werken. Dit is de eerste fase in zijn leven als historicus, hierin vervult hij de rol van schrijver onder royaal patronage.
De tweede fase begint wanneer koning Aumery van Jeruzalem in 1174 overlijdt en zijn zoon koning Baldwin IV wordt. deze koning is echter pas 13 jaar en daarom wordt Raymond van Tripoli tijdelijk regent, toen Baldwin twee jaar later de juiste leeftijd voor het koningschap kreeg legde Raymond zijn functie weer neer. Willem werd hierop de belangrijkste adviseur van koning Baldwin. In de maanden hierop wordt Willem zowel kanselier van het koninkrijk als aartsbisschop van Tyrus. Naast zijn drukke leven als aartsbisschop en kanselier van het koninkrijk deed Willem nog vele andere voorname dingen in zijn leven. Zo leidde hij de begrafenisriten bij het overlijden van Willem van Monferrat in 1177. Ook was hij hoofd van de delegatie van Jeruzalem bij het derde Latheraanse concilie. In deze fase werkt Willem rustig door aan zijn werken, vaak lang onderbroken door zijn andere functies.

Op verzoek van de paus vestigde hij zich aan het Byzantijnse hof en vervolgens verbleef hij twee jaar in dienst van de Byzantijnse keizer. In 1180 kwam Willem weer terug in Jeruzalem. Er was echter veel veranderd. Baldwin IV was er slecht aan toe en zijn naderende einde zorgde voor een tweestrijd aan het hof. Omdat Willem bevriend was met Raymond van Tripoli en die uiteindelijk niet de tweestrijd won, was Willem niet welkom meer aan het hof. Toen werd hij ook nog gepasseerd voor de positie van patriarch, een positie die hij al zijn hele leven ambieerde. Dit zorgde ervoor dat hij zich grotendeels terugtrok uit het openbare leven en leidde tevens de derde fase in van zijn leven als historicus, die van een losgekoppelde observator, niet meer verbonden aan het hof. In deze fase rondde hij zijn historiën af, een werk dat uiteindelijk 23 delen zou tellen. Van de eerste vijftien delen is Godfried van Bouillon de centrale figuur. Wanneer hij stierf is onduidelijk, maar het kon echter niet later zijn dan 1185.

Relevantie werk[bewerken]

Willems werk onderscheidt zich van andere historici uit zijn tijd door verschillende factoren. De eerste is zijn kritische houding tegenover de bronnen. Ook al is hij hier in zijn werk niet overal consequent mee, toch is het duidelijk dat er over het geheel gezien in zijn werk een duidelijke neiging is naar de waarheid. Ten tweede valt in zijn werk zijn objectiviteit op, zelfs bij gebeurtenissen die hij zelf meegemaakt heeft. Dit valt voornamelijk op na 1180, in het verlengde hiervan ligt dat Willem in zijn werk boven vooroordelen uitstijgt. Het was zijn werk dat het westerse beeld van Saladin bijvoorbeeld bijstelde. Een ander punt waarin Willem verschilde van zijn tijdgenoten was de enorme variatie aan onderwerpen die hij belangrijk achtte om te noemen, zo beschreef hij veel geografische plaatsen en had hij in zijn werk ook veel ruimte voor genealogie, maar ook kunst, literatuur en muziek kwam in zijn werk naar voren. In deze vertelwijze had Willem ook veel ruimte voor de menselijke aspecten in de geschiedenis. Hij besteedde veel ruimte aan oorzaken en gevolgen van menselijk handelen, iets wat uniek voor zijn tijd was. Het enige nadeel aan Willems werk was dat hij zijn werk niet in een goed werkend chronologisch raamwerk kreeg waardoor voornamelijk kleinere gebeurtenissen moeilijk te dateren zijn.

Zijn werk is de belangrijkste informatiebron over de eerste periode van de tempeliers. Hij schreef meer dan vijftig jaar na de gebeurtenissen en baseerde zich op getuigenissen uit de tweede of derde hand.

Werken[bewerken]

  • Gesta orientalium principum
  • Historia rerum in partibus transmarinis gestarum
  • Willelmi Tyrensis Archiepiscopi Chronicon

Geraadpleegde bronnen[bewerken]

A.C Krey, ‘William of Tyre: The Making of an Historian in the Middle Ages’, Speculum 2 (1941) 149-166
William of Tyre, Autobiographical Chapter of William of Tyre’s History (Book XIX.12) (zp zj)

Externe link[bewerken]

Gehele Latijnse tekst van Historia rerum gestarum in partibus transmarinis[dode link]