Willemsfonds

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Rechts op de achtergrond het Lakenmetershuis op de Vrijdagmarkt in Gent, waar het hoofdkwartier van het Willemsfonds sinds 1868 gevestigd is

Het Willemsfonds, genoemd naar Jan Frans Willems (1793 - 1846), is een Vlaamse, vrijzinnige culturele organisatie, op 23 februari 1851 in Gent opgericht ter verdediging van de Nederlandse taal. Dit deed het door het Vlaamse volkslied aan te moedigen, taalkundige wedstrijden te organiseren en betaalbare Nederlandstalige boeken uit te geven. Daarnaast richtte het ook nog algemene bibliotheken op.

Sinds 1868 is het hoofdkwartier gevestigd in het Lakenmetershuis op de Vrijdagmarkt in Gent. De organisatie heeft steeds een grote band gehad met deze stad. Het waren 7 Brusselse en 31 Gentse personen, waaronder de eerste voorzitter Jules de Saint-Genois, die de vereniging in 1851 stichtten. Gentenaren Ferdinand Augustijn Snellaert, Prudens Van Duyse en Julius Vuylsteke werden vanaf 1855 de opeenvolgende voorzitters. Deze laatste ging vanaf 1862 een antiklerikale lijn volgen waardoor meer gematigde leden zoals kanunnik Jan Baptist David (1801 - 1866) het Willemsfonds verlieten. Tot 1976 waren alle voorzitters Gentenaren.

In 1974 telde de vereniging ongeveer 6000 leden, verspreid over ongeveer 70 afdelingen.

Tegenwoordig stelt het Willemsfonds zich ten doel een ontmoetingsplaats te creëren waar mensen culturele activiteiten kunnen ontwikkelen. Ook kunnen mensen met elkaar van gedachten wisselen om een eigen mening te vormen. De activiteiten worden nog steeds uitgevoerd door vrijwilligers.

Het Willemsfonds is van liberaal-vrijzinnige signatuur en onderscheidt zich daarmee van het socialistische Vermeylenfonds en het katholieke Davidsfonds.

Het Willemsfonds was een van de stichtende leden van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. Het verliet het OVV in de jaren 1990 omdat het meende dat de federalisering 'verworven' was. In 2011 werd het echter terug lid. Steeds meer Vlamingen, waaronder ook het Willemsfonds meenden dat er nog enkele noodzakelijke grote stappen gezet moeten worden naar meer Vlaamse autonomie.

Literatuur[bewerken]

  • Marcel BOTS, Harry VAN VELTHOVEN e.a., Het Willemsfonds van 1851 tot 1914, Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen & Liberaal Archief, 1993, 290 p.
  • Peter LAROY, "Aan de wieg van de Vlaamsche Beweging...". De geschiedenis van het Willemsfonds in Eeklo en het Meetjesland, Gent, Liberaal Archief, 1993, 102 p.
  • Harry VAN VELTHOVEN en Jeffrey TYSSENS, Vlaamsch van taal, van kunst en zin. 150 jaar Willemsfonds, Gent, Willemsfonds Algemeen Bestuur & Liberaal Archief, 2001, 256 p.
  • Harry VAN VELTHOVEN, Tussen opportunisme en radicalisme. Het Willemsfonds en de Vlaamse kwestie in 171 petities (1860-1913), Gent, Academia Press & Liberaal Archief, 2008, 154 p.

Externe links[bewerken]