Unie Vrijzinnige Verenigingen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo deMens.nu
Het vroegere logo van de Unie Vrijzinnige Verenigingen

De Unie Vrijzinnige Verenigingen is de op 9 juni 1966 opgerichte overkoepelende organisatie der vrijzinnige verenigingen in Vlaanderen. De Unie is een vereniging zonder winstoogmerk. Eind 2012 werd beslist om bij het grote publiek voortaan onder de naam Demens.nu door het leven te gaan.

Filosofie[bewerken]

Statutair gezien bestaat de Unie Vrijzinnige Verenigingen uit: "die organisaties, die in het Nederlandse taalgebied en in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad voor de Vlaamse Gemeenschap, het beginsel van Vrij onderzoek huldigen, dogma of gezagsargument bij het uitbouwen van hun levensbeschouwelijke, wijsgerige en politieke overtuiging verwerpen en de mens erkennen als schepper en drager van morele waarden."[1]

Doel[bewerken]

Het doel van de Unie Vrijzinnige Verenigingen is de uitbouw van de vrijzinnige niet-confessionele gemeenschap en het behartigen van haar belangen. Dit doet zij voornamelijk door:

  • verzoek van de lidorganisaties initiatieven en acties te steunen en te coördineren;
  • initiatieven te nemen en acties te voeren in overleg met de lidorganisaties die, wegens hun maatschappelijk doel, bevoegd zijn in een specifieke materie;
  • niet-confessionele morele dienstverlening te organiseren, te beheren en uit te bouwen betreffende de morele dienstverlening. Dit zowel voor de gehele bevolking, als voor bepaalde categorieën;
  • vrijzinnige niet-confessionele gemeenschap te vertegenwoordigen tegenover de overheid en derden.

Structuur[bewerken]

Raad van bestuur[bewerken]

UVV wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen, een Algemene Vergadering, en een Dagelijks Bestuur.

De raad van bestuur, zelf elke 3 jaar gekozen door de Algemene Vergadering, kiest een voorzitter, die van rechtswege mede-voorzitter wordt van de Centrale Vrijzinnige Raad. Daarnaast kiest de raad van bestuur een Dagelijks Bestuur, waarin het vertegenwoordigers voor de Centrale Vrijzinnige Raad aanduidt.

Centrale Vrijzinnige Raad (CVR)[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Centrale Vrijzinnige Raad voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

UVV is het representatief orgaan voor vrijzinnig Vlaanderen. Aan de Franstalige kant werd op 29 maart 1969, voor de Waalse vrijzinnigen, het Centre d'Action Laïque opgericht.

De Centrale Vrijzinnige Raad (voluit: Centrale Vrijzinnige Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België vzw) overkoepelt beide organisaties.

Het formeel maatschappelijk doel van de CVR is: "De twee vertegenwoordigende organen der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België te groeperen en ze te vertegenwoordigen tegenover derden, inzonderheid tegenover de officiële instellingen en de openbare machten."

De taken van de CVR zijn:

  • vertegenwoordigen van de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen in hun betrekkingen met de burgerlijke overheid;
  • coördineren van de organisatie en werking van de niet-confessionele morele dienstverlening en het beheer van de materiële en financiële belangen van de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen die er deel van uitmaken;
  • regelen van de uitoefening van het ambt van de afgevaardigden die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing.

Lidverenigingen UVV[bewerken]

Externe link[bewerken]