Enlil

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Enlil en Ninlil bij de levensboom

Enlil of Ellil was de stadsgod van Nippur en hoofdgod van Sumer. Samen met zijn broer en voorganger Enki was Enlil afstammeling van de oudere oppergod Anu of Anoe, de Hemelstier. Enlil werd ten koste van zijn broer Enki hoofdgod.

Aanvankelijk was hij geassocieerd met de scheppende kracht, de god van het zoet water. Later werd hij een stormgod en krijger.

Enlil kreeg ook als epitheta: Helderogige Berg, Heer Lucht en was daarmee heer van de levensadem.

Zijn tempel in Nippur werd "Huis van de Berg" genoemd, ofschoon slechts 600 m boven de zeespiegel gelegen.

Zonder Enlil, de Grote Berg
zou geen stad gebouwd, geen fundament gelegd
geen stal gebouwd, geen schaapskudde gevormd
geen koning verheven en geen hogepriester geboren worden

Op een kleitablet is te lezen:

In een gouden eeuw, zonder slangen, zonder schorpioenen… toen de mens nog geen vijand had, konden alle mensen in dezelfde taal spreken met hun god Enlil.

en

U bent de Heer, goede Heer, van de graanschuur, die gerst doet ontspruiten en wijnranken…

Lofdichten bezingen niet alleen zijn macht inzake landbouw en vruchtbaarheid maar ook over de maatschappelijke orde.

Enlil was de bron van de wetgeving. Hij was degene die de kroon op het hoofd van de koning zette .

Hij werd later in belang verdrongen door de god Marduk.