Voltampère

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Veel-
voud
Naam Sym-
bool
100 voltampère VA
103 kilovoltampère kVA
106 megavoltampère MVA

De voltampère (VA) is de elektrische eenheid die gebruikt wordt voor het complexe (S) of schijnbare elektrisch vermogen (Ps). Deze eenheid is gelijk aan het product van de effectieve waardes van spanning en stroom.

De simpelste formule voor elektrisch vermogen is

P_s = U * I

waarbij:

  • U staat voor de elektrische spanning en heeft de eenheid volt (V)
  • I staat voor de elektrische stroom en heeft de eenheid ampère (A)
  • Ps staat voor het schijnbare elektrische vermogen

Een eenheid van Ps is voltampère. Echter, spreken we van een gelijkspanning dan mogen we er wel gelijk watt (W) van maken, omdat in dat geval het schijnbare vermogen gelijk is aan het vermogen in de betekenis van arbeid.

Bij wisselspanning komt de voltampère vermenigvuldigd met de arbeidsfactor (cos φ) overeen met de watt, ofwel joule per seconde. Voltampère wordt voornamelijk gebruikt om aan te geven hoeveel vermogen een apparaat uit het elektriciteitsnet opneemt of met welk vermogen een transformator belast kan worden. Watt is hier niet van toepassing omdat het gaat om de maximale stroom en spanning van de transformator ongeacht de arbeidsfactor van de aangesloten belasting.

Voor ohmse belasting geldt: 1 VA = 1 W = 1 J/s
Anders geldt: 1 VA × arbeidsfactor = 1 W = 1 J/s

Elektriciteitsbedrijven eisen dat de arbeidsfactor binnen bepaalde grenzen blijft, anders loopt er wel veel stroom maar is het werkelijk afgenomen vermogen laag, zodat ze onevenredige verliezen hebben in de aanvoerkabels.