Wikipedia:Afzetting moderatoren

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
1rightarrow.png WP:AFM
Op deze pagina kan het vertrouwen in een moderator worden opgezegd. Zie Wikipedia:Regelingen rond moderatoren voor de te volgen procedure. In ieder geval dient de betreffende moderator minstens 48 uur van tevoren op zijn of haar overlegpagina op de hoogte gebracht te worden van het voornemen.

N.B.: een moderator kan, net zoals iedere andere gebruiker, ook geblokkeerd worden via een verzoek op de verzoekpagina.

Gebruikers mogen enkel stemmen wanneer zij aan het begin van de peiling meer dan 100 wijzigingen hebben gedaan als geregistreerd gebruiker. Ook moet de oudste wijziging van een gebruiker meer dan 1 maand geleden zijn gedaan.
1 week na het aflopen van de afzettingsprocedure kan deze gearchiveerd worden. Zie daarvoor het archief.

Robotje

Robotje (overleg bijdragen blokkeringen beveiligingen verwijderingen titelwijzigingen)

Deze stemming loopt van 10 juni 20.00 uur Nederlandse tijd tot 17 juni 20.00 uur Nederlandse tijd

Toelichting

 1. Zie onder meer de commentaren op het gedrag van Robotje hier: Bevestiging Moderatorstatus 2e ronde 2013
 2. Volgens de Admin Statistics is hij één van de twee moderatoren die meer blokkades uitgedeeld heeft dan enig andere moderatorhandeling samen. van zijn 205 handelingen zijn er 111 blokkades, sinds 13:21, 07 June 2013 (De andere is Caseman, die mijn inziens even een excuus run heeft gedaan om aan te tonen dat hij voldoende doet om zijn knopjes te mogen behouden. 20 blokkades op 22 handelingen. Feitelijk heeft ook RonaldB meer blokkades op zijn naam dan enige andere bewerking maar dat zijn over het algemeen blokkades uitgedeeld door RonaldB-bot in de strijd tegen open proxies.)
 3. Komt geregeld met opmerkingen die eerder beschadigend en sfeerverstorend zijn dan daadwerkelijk behulpzaam. Meeste recente voorbeeld is op Overleg Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Mijn beperkingen#Beter zo houden.
 4. Achtervolgen Wikix en het ongedaan maken van zijn recente wijzigingen. Compleet met zijn vlotte dreigingen met blokkades.
 5. Is er altijd snel bij om overtredingen te vinden om zodoende bij een blokkade ook de overlegpagina dicht te kunnen zetten.
 6. Is zeer historisch aangelegd en mag graag jaren oude koeien uit de sloot halen ter bevordering van een meningsverschil.
 7. Dramgedrag om maar zijn gelijk te halen, zoals hier.
 8. Is wraakzuchtig en misbruikt uitspraken van de ArbitrageCommissie om persoonlijke onmin te regelen.

The Banner Overleg 7 jun 2014 15:40 (CEST)

Toelichting van Robotje

De aankondiging van de afzettingsprocedure door The Banner op mijn OP begon met [1] "bij deze stel ik jou op de hoogte van de afzettingsprocedure tegen jou. Ik had dat al eerder privé aangekondigd maar nu komt de echte ..." Hij verwees daarbij naar een interne email van hem van 19 mei 2014. Ruim twee weken na ontvangst van die email die uit slechts twee zinnen bestond volgde dus de officiële aankondiging. Op de overlegpagina bij deze pagina kwam als snel van Peter b de vraag waarom juist nu en niet wachten op de jaarlijkse evaluatie aangezien hij in de toelichting niets van expliciet misbruik van zijn knoppen kon terugvinden. In de genoemde punten stond ook inderdaad niets over misbruik van knoppen en The Banner deed het daar voorkomen alsof het hem alleen te doen was om mijn wiki-gedrag [2]. In de interne email van 19 mei stond echter een hele andere reden. Ik heb The Banner daarom nadrukkelijk om toestemming gevraagd om die twee zinnen, waar totaal geen privacy gevoelige informatie of zo instaat, te mogen citeren zodat ik me normaal kan verdediging maar in zijn reactie was hij erg resoluut. "Privé mail is privé. Dat zul je moeten respecteren." [3]

Hij vraagt dus aan de gemeenschap om voor of tegen het inleveren van mijn moderatorrechten te stemmen maar kiest er daarbij bewust voor om mij te verbieden die twee regels te mogen citeren en hij blijft daar ook bij nadat ik nogmaals had aangegeven dat dat voor mij belangrijk is om me goed te kunnen verdedigen. De gemeenschap dient zich dus op zijn verzoek uit te spreken over mijn moderatorschap maar hij wil niet dat zij om een oordeel te kunnen vestigen kunnen lezen wat hij op 19 mei 2014 in die twee zinnen schreef. Wel verwees hij naar de uitspraak van een door hem op 19 mei aangespannen zaak bij de arbcom met de tekst "Maar de uitspraak van de ArbitrageCommissie stelt ook duidelijk wat de klacht was. Te vinden onder "Protest aanpassing blokkade The Banner". Als jij je huiswerk een beetje had gedaan had je dat zo kunnen vinden..." [4] Hij was op 9 mei 2014 voor de periode van twee weken geblokkeerd voor het overtreden van een arbcomzaak en nadat hij daarover bij de arbcom bezwaar had gemaakt besloten zij op 14 mei dat de blokkade terecht was. Enkele dagen later deed The Banner een edit op diens OP zonder dat er sprake was van overleg over de blokkade maar die volgens mij ook nog eens in strijd was met de uitspraak terwijl hij voor het overtreden van diezelfde uitspraak toen nog geblokkeerd was. Het is vrij standaard dat als iemand tijdens een blokkade op diens OP doorgaat met dat waarvoor hij geblokkeerd is, dat de rechten om die pagina te mogen bewerken worden ingetrokken. Dat heb ik op 19 mei dan ook bij The Banner gedaan. Ook hierover diende hij bij de arbcom een bezwaar in en dat was de zaak waarnaar hij verwees toen ik vroeg om toestemming voor het mogen citeren van die twee zinnen. In die op 19 mei door hem ingediende zaak schreef hij (zie hier): "Robotje, die toch al triggerhappy is tegenover mij vanwege het verleden, is blijkbaar van mening dat ik zulke gedoe wel moet tolereren. Naar mijn mening heeft Robotje de ArbCom uitspraak misbruikt voor een persoonlijke afrekening." Als dat zo zou zijn, dan zou er dus niet alleen sprake zijn van het misbruiken van de uitspraak van de arbcom maar mogelijk ook van het misbruiken van mijn moderatorrechten. Kijk, in zo'n situatie is er nog wel in te komen dat iemand overgaat tot het starten van een afzettingsprocedure. Op 21 mei bepaalde de arbcom echter dat The Banner met die edit opnieuw gehandeld had in strijd met de arbcomuitspraak en dat de aanpassing van de blokkade door mij terecht was. Tja, dan is er dus ook geen sprake van misbruik van de arbomuitspraak dan wel misbruik van moderatorrechten.

The Banner verbied mij om die twee regels te citeren maar toen Peter b vroeg om de reden voor de afzettingsprocedure gaf The Banner doodleuk aan dat het ging om mijn wiki-gedrag maar dat was duidelijk in strijd met de aan mij gerichte interne email van 19 mei. Verder mag ik er helaas niet over uit weiden want het betrof een privé-email en de gemeenschap kan zich nu dus wel op zijn verzoek uitspreken over mijn moderatorrechten maar dat moeten ze dan maar doen zonder die essentiële twee zinnen te mogen lezen.

En dan de intussen 8 punten die hij als de officiële reden voor de afzettingsprocedure opgeeft

 1. Zijn eerste, blijkbaar belangrijkste, punt om in juni 2014 tegen mij een afzettingsprocedure te starten zijn commentaren die in oktober 2013 zijn gegeven. Dat lijkt me geen sterk argument om juist nu een afzettingsprocedure te starten. Bovendien was toen meer dan de benodigde 75% voor het handhaven van mijn moderatorschap.
 2. Als het op een na belangrijkste punt komt hij aanzetten met het 'feit' dat van mijn 205 moderatorhandelingen in de afgelopen 12 maanden er 111 blokkades waren wat dus meer dan de helft is (54%). Om te beginnen worden niet alle moderatorhandelingen in dat overzicht meegenomen. Als ik bijvoorbeeld check wat er in een door een anonieme gebruiker aangemaakte maar daarna verwijderde pagina stond om te beslissen of dat in combinatie met andere recent vandalisme ernstig genoeg is om een blok op te leggen, dan is het bekijken van die verwijderde pagina wel degelijk een moderatorhandeling. In werkelijkheid deed ik in de afgelopen 12 maanden veel meer dan die 205 moderatorhandelingen en als die allemaal wel waren meegeteld betroffen mijn blokkades niet 54% maar duidelijk minder dan 50% van mijn moderatorhandelingen.
  Verder zie ik het probleem niet zo als het wel meer dan 50% zou zijn. Verreweg de meeste van mijn moderatorhandelingen hebben direct te maken met het nalopen van recente anonieme edits omdat daarin relatief veel vandalisme zit. Het hangt nogal af van het tijdstip en de dag van de week, maar als ik enkele uren bezig ben met het nalopen van anonieme edits dan zal ik over het algemeen misschien zo'n 25 keer een dossier aanmaken/aanvullen en 1 of 2 keer een IP-adres blokkeren. Het overgrote deel van die 111 blokkeringen betreft dan ook het blokkeren van een IP-adres (zie [5]). Bij dat nalopen kom ik soms ook een anoniem aangemaakte onzinpagina (of erger zoals cyberpestenpagina) tegen die ik dan meteen verwijder. Het overgrote deel van de andere 46% gaat dan ook om het verwijderen van dat soort pagina's.
  Andere moderatoren zijn dan weer meer/vooral actief met het nalopen van de verwijdernominaties. Ik stel me voor dat als ik na enkele uren nalopen van anonieme edits 1 of 2 IP-adressen heb geblokkeerd en soms ook nog een onzinpagina heb verwijderd, zo'n andere moderator 25 artikelen en bijbehorende overlegpagina's verwijderd heeft. Beide soorten activiteiten zijn volgens mij belangrijk voor het beschermen van de kwaliteit van Wikipedia. Verder heb ik het idee dat ik iets terughoudender ben bij het nuweggen van door anonieme gebruikers aangemaakte artikelen dan andere moderatoren. Vanmorgen nog heb ik een anoniem aangemaakt artikel voorzien van het reclame-sjabloon en niet veel later had een andere moderator die al verwijderd. Als ik wat sneller zou kiezen voor nuweg dan had die 54% waarschijnlijk wel onder de 50% gelegen.
  Ben ik nu een slechte moderator omdat het lijkt dat iets meer dan 50% van mijn moderatorhandelingen gaat om het blokkeren. Zou Wikipedia nu echt beter af zijn als ik die blokkades niet had opgelegd? Lijkt me niet. Qua aantal blokkades van de afgelopen 12 maanden sta ik op de 21e plaats van de 54 moderatoren. Dat betekent dat er dus 20 moderatoren zijn die meer geblokkeerd hebben alleen hebben zijn dat over het algemeen gecompenseerd met meer verwijderingen. Dat dit argument als op een na belangrijkste reden wordt aangevoerd om niet de volgende jaarlijkse evaluatie af te wachten maar me nu al de moderatorrechten te ontnemen, begrijp ik echt niet.
 3. Bij het derde punt wordt verwezen naar een discussie n.a.v. een verzoek aan de arbcom om opgelegde beperkingen op te heffen. De betreffende wikipediaan schetste een wel heel gunstig beeld van zichzelf en het leek me beter om ook wat andere punten te benoemen om het beeld wat realistischer te maken. Dat betitelen als beschadigend en sfeerverstorend gaat mij wel erg ver.
 4. The Banner doet het voorkomen alsof ik Wikix echt aan het volgen ben wat pertinent onjuist is. Wikix heeft herhaaldelijk zelf geschreven geen boodschap te hebben aan een de uitspraak van de arbcom. En dat liet hij in de praktijk ook zien met tot gevolg blokkades die bij elkaar in de buurt komen van 2 jaar. Juist omdat bekend is dat hij lak heeft aan die uitspraak bekijk ik heel soms een steekproef van zijn edits (en daar ben ik de afgelopen maanden trouwens amper aan toegekomen) en dan vind ik soms ook wat. Het meeste valt me echter op omdat hij wijzigingen doet aan pagina's die ik op de volglijst staan en dan gaat het normaal gesproken om wijzigingen van door mij aangemaakte artikelen. Die ongedaanmakingen betreffen dan ook over het algemeen wijzigingen door Wikix van artikelen die ik aangemaakt heb en waarbij de wjiziging op mij niet bepaald over komen als verbeteringen.
 5. Ook hier schetst The Banner weer een heel vertekend beeld van de werkelijkheid. Pas als iemand herhaaldelijk erop gewezen is dat het niet de bedoeling is om tijdens een blokkade de pagina te bewerken voor andere zaken dan het overleggen over de blokkade en het gaat desondanks weer fout ga ik wel eens over tot het aanpassen van de blokkade. Soms leg ik dat dus uit en ja, ik ben ook wel eens overgegaan tot het aanpassen van die blokkade omdat de gemeenschap bepaald heeft onder welke condities die pagina bewerkt mag worden tijdens een blokkade. Als ik werkelijk zo erop belust zou zijn om zo snel mogelijk die blokkade aan te passen zou ik niet eerst gaan uitleggen maar meteen die blokkade aanpassen. In het geval van jou op 19 mei ging het trouwens om meer dan dat; de arbcom heeft toen ook bevestigd dat die aanpassing van je blokkade terecht was omdat je door was gegaan met het overtreden van de uitspraak waarvoor je op dat moment nou juist geblokkeerd was.
 6. Als er op de regblok-pagina een verzoek binnen komt om iemand te blokkeren, lijkt het me wel zo fair om ook de omstandigheden mee te nemen. Dus als een nieuwe gebruiker iets verkeerds doet zonder dat die mogelijk op de hoogte was dat dat ongewenst gedrag is, is een uitleg meer op z'n plaats dan een blok. Andersom, als iemand langdurig en ondanks herhaalde uitleg en steeds langere blokkades bepaald ongewenst gedrag blijft vertonen, dan lijkt me het wel zo fair om dat in de bepaling van de blokkadeduur mee te nemen. Dat kan The Banner wel zien als oude koeien uit de sloot halen, maar dat is dan maar zo.
 7. In het gegeven voorbeeld had ik mijn twijfels over het toevoegen van een bepaalde categorie omdat dat niet blijk uit het artikel. Ik heb degene die die categorie had toegevoegd daarover een vraag gesteld en in diens reactie gaf deze indirect toe dat het om een gissing ging ([6]). Hierna heb ik het artikel aangepast en die categorie verwijderd met vermelding "blijkt niet uit artikel". Nog geen 7 uur later werd dat door The Banner ongedaan gemaakt met in de bewerkingssamenvatting de tekst [7] "toch wel". Ik had dat meteen terug kunnen draaien, maar in plaats daarvan heb The Banner op diens OP mijn motivatie uitgelegd en hem om een toelichting gevraagd. Hij gaf daarop een reactie waarbij het er op neer kwam dat als iemand in bibliotheekwezen actief geweest dat genoeg om haar in de volksmond bibliothecaresse te noemen. Op de tegenargumenten in mijn edit erna weigerde hij inhoudelijk op in te gaan; hij deed dat af als ".. helaas heb je ongelijk." en zo'n 10 minuten later volgde deze edit met in de bewerkingssamenvatting de tekst "eigenlijk verdient dit de prullenbak (zie bovenaan de pagina) maar dan begint R. zo hard te huilen. Archief dan maar." waarbij het 'archiveren' niets anders was dan het botweg verwijderen. Tja, je gesprekspartner neerzetten als huilebalk en dan maar snel alles verwijderen van je OP lijkt me niet de manier om er samen uit te komen.
  Bovendien raakte hij met Chris in een editwar op dat artikel waarbij The Banner 4 keer die categorie herstelde waarvan de laatste 3 keer binnen 13 uur (zie 1, 2, 3, 4). Op de OP bij het artikel begon ook een discussie over die categorie waaraan hij deelnam. Omdat ik nog steeds geen inhoudelijke reactie had gehad op mijn laatste edit heb ik de verwijderde tekst daar maar neergezet. Dat wordt nu door The Banner blijkbaar gezien als een goed voorbeeld van mijn gedram. Let wel, ik heb 1 keer in dat artikel die categorie verwijderd en wel nadat ik met de oorspronkelijke plaatser ervan indirect had toegegeven dat het om een gissing ging. Na de 1e revert door The Banner heb ik dat artikel niet meer bewerkt terwijl hij daar intussen een editwar begonnen was. Ik heb nog wel een keer mijn reactie op de OP bij het artikel gezet waarop, ook nu nog, door The Banner geen inhoudelijke reactie is geweest. Tja, wie is dan de drammer?
 8. Het laatste punt is pas toegevoegd nadat ik nadrukkelijk vroeg om toestemming om die twee regels te mogen citeren. Zoals uit mijn inleiding blijkt heeft hij de aanpassing door mij van zijn blokkade aangekaart bij de arbcom en daarbij gesteld dat ik de uitspraak volgens hem misbruikt zou hebben. De arbcom heeft besloten dat er geen sprake is van misbruik door mij maar eerder het opnieuw overtreden van die uitspraak door hem zodat de mijn aanpassing terecht is. Waar ik wraak voor zou willen nemen wordt evenmin duidelijk.

Ik wens de gemeenschap veel wijsheid toe bij het stemmen het al dan niet behoud van mijn moderatorstatus. - Robotje (overleg) 10 jun 2014 18:50 (CEST)

Beste Robotje, Je komt met een vrij uitgebreide verdediging, maar ik heb toch een vraag voor je: tijdens een mening verschil met MM gebruikte The Banner het Engelse woord to execute wat niet meer betekend als uitvoeren en ook zo door hem bedoelt was. Door een misverstand over het gebruik van dit woord werd the Banner geblokkeerd voor 24 uur. Als ik Mod was geweest had ik hem niet geblokkeerd. Hij vatte het sportief op maar moppert nog wat na op zijn overleg pagina. Je was verder helemaal niet betrokken bij de discussie maar duikt er opeens wel boven op en waarschuwt dat dit tot een extra blokaarde kan leiden. Mijn mening: je voelde de situatie totaal niet aan en ging volstrekt onnodig escaleren. Over dit soort situaties mis ik zelfrefectie bij je. Wat gaat je doen om dat te verbeteren?Technische Fred (overleg) 11 jun 2014 10:28 (CEST)
Meen je dat nu? Robotje kan dus echt niet gewoon aanvaarden dat hij een fout gemaakt heeft? WOLF LΔMBERT WLM / 14 jun 2014 18:04 (CEST)
Ligt wat genuanceerder, Robotje heeft me om een verduidelijking gevraagd en die ook gekregenTechnische Fred (overleg) 16 jun 2014 18:28 (CEST)
Zie hier. Uit deze "verduidelijking" kan ik overigens nog niet opmaken dat bovenstaande lezing van de gebeurtenissen helemaal klopt. Paul K. (overleg) 16 jun 2014 19:12 (CEST)
@Paul dat hoef je ook helmaal niet wat mijn opmerking was voor Robotje bedoelt Technische Fred (overleg) 16 jun 2014 20:47 (CEST)

Robotje moet de moderatorrechten inleveren

 1. Ik stem tegen behouden en daar heb ik niet één reden voor. Net zoals the Banner zegt is mijn standpunt het gevolg van verschillende eerdere acties van Robotje. En ik zou niet tegenstemmen als ik geen reden had dus ik zal die maar verwoorden.
  Een tijd geleden, net voor de ArbComuitspraak, zat Robotje mij, samen met een aantal anderen, constant achterna. Alle fouten waren mijn schuld. En altijd vond Robotje een manier om me aan een blokkade aan mijn been te helpen, soms om de meest onzinnige redenen die je kunt bedenken. Daarbovenop heeft Robotje een enorme hoop aan vooroordelen die hij maar niet kan opzijzetten; aangezien ik vergeleken met de meesten onder ons erg jong ben, kan ik niet serieus worden genomen, en is het nodig om mij tel-kens op de huid te zitten. "Geef deze jonge gebruiker eens wat ruimte" zeiden meerdere mensen, maar altijd had Robotje een excuus om aan zijn eigen doen vast te blijven houden. Waarom zou je dat willen? Ik weet niet wie er achter de schermen allemaal een plan zitten smeden hebben om mijn wiki-aanwezigheid de hel te maken voor mij, vooral vergeleken met andere jongere gebruikers die veel meer respect krijgen van anderen dan ik. Maar wat is het punt?
  Verschillende dingen zou ik niet mogen doen, maar anderen wel; een mening is onmiddellijk een PA en dat is dus een blokkade waard; en als ik een sjabloon bewerk is het sowieso fout, ook al kan een andere gebruiker identiek dezelfde bewerking doen en wordt die goed onthaald. Ik heb het hier niet over Robotje alleen; verschillende andere gebruikers namen hier ook aan deel, de één al meer dan de ander, ik ga niemand bij naam noemen want dat zijn zeker ook weer persoonlijke aanvallen. Maar ik geloof dat je m'n punt wel zo ongeveer doorhebt; Robotje voert meer blokkades uit dan welke modactie dan ook — als ik door de lijst van blokkades uitgevoerd door Robotje probeer te scrollen crasht mijn browser letterlijk bijna. Waarom gaat deze encyclopedie zo bergaf? Waarom zit Wikipedia vol mensen met slechte wil, slechte intenties, trollen en mensen vol vooroordelen? En dan vraagt men zich af waarom het aantal actieve gebruikers steeds meer daalt! Soms vraag ik mij af waarom ik mij überhaupt nog wil inzetten voor deze gemeenschap.
  Robotje is één van die mensen; en je snapt wat ik bedoel — sommigen zijn gewoon niet geschíkt voor het moderatorschap. Soms kun je daar niets aan doen, soms wel, ik heb geen idee hoe het hier zit, maar het is zo. Deze opstapeling is gewoon te veel geworden en ik vind dit misbruik van de moderatorstatus. Het is niet omdat je al een tijdje moderator bent dat je het recht hebt om dit soort dingen te doen. Dus nee. WOLF LΔMBERT WLM / 10 jun 2014 20:43 (CEST)
 2. Lidewij (overleg) 10 jun 2014 21:03 (CEST)Ik zal één puntje uit mijn waslijst geven. Wanneer WikiKlaas op een moment een afweging maakt in wat goed is voor wikipedia.nl. en daarbij rust belangrijk vindt, had het gevolg dat Robotje actief zijn moderatorschap wilde ontnemen. WikiKlaas zou niet volgens richtlijnen werken zoals Robotje deze interpreteert. Het totale moderatorschap van WikiKlaas is in de ogen van Robotje blijkbaar van geen enkel belang. Dit soort gebruiker behoort volgens mij geen moderator te zijn.
 3. Minthe overleg 10 jun 2014 21:08 (CEST) Liever zonder moderatorschap, het feit dat er een afzettingsprocedure wordt gestart en er verschillende bezwaren van meerdere gebruikers tegen Robotje zijn vind ik al een slecht teken. Liever dus een gewone gebruiker, moderatoren moeten niet alleen voor de encyclopedie maar ook voor de gebruikers een leuke hulp zijn.
 4. Marrakech (overleg) 10 jun 2014 21:30 (CEST) Loert op het geringste kansje om de overlegpagina van een geblokkeerde gebruiker op slot te zetten. Treedt sowieso veel te legalistisch op.
 5. The Jolly Bard (overleg) 10 jun 2014 22:19 (CEST) Het lijkt me niet verstandig om deze rechten te gunnen aan iemand die er andere gebruikers hun waardigheid mee ontneemt.
 6. Pieter2 (overleg) 11 jun 2014 01:13 (CEST) Dit schreef Robotje mij: Ik weet niet precies wat Pieter2 schreef, maar gezien de uitleg bij de blok (in het logboek staat als reden: "Schenden van privacy") is het dus helemaal niet zo relevant dat zijn laatste blok een blok van 2 uur in september 2008 was. Ook zonder ooit geblokkeerd te zijn geweest had hij als de privacyschending nog ernstiger was geweest dus in één keer een blok van 3 maanden of zelfs een jaar kunnen krijgen. - Robotje.. Hij wist dus niet wat ik schreef, maar wel dat als mijn vermeende privacyschending nog erger (sic!) was geweest, ik wel een jaarblok had kunnen krijgen. Over dreigen met blokkades gesproken, kennelijk zijn stokpaardje ...
  Dit lijkt me wel heel erg uit z'n verband gerukt en wel heel erg uit te gaan van slechte wilt met een conclusie die niet uit het gegeven voorbeeld volgt. De RVM stelt namelijk: Zeer lange blokkeringen van 3 maanden of langer kunnen niet als eerste sanctie worden opgelegd, met de volgende uitzonderingen: ..... 4. Ongewenst openbaar maken van privégegevens;. Dat hij verteld wat de gevolgen voor een actie kunnen zijn geweest getoetst aan de RVM kan ik niet zien als dreigen met blokkades. Natuur12 (overleg) 11 jun 2014 06:59 (CEST)
  Natuurlijk wel, Natuur. Het is geen dreigen in de ware zin des woords, maar het was wel robotje die dat daar op mijn OP fijntjes kwam vertellen. Dus zonder te weten wat er geschreven was. Pieter2 (overleg) 12 jun 2014 21:17 (CEST)
 7. Kalsermar (overleg) 11 jun 2014 16:30 (CEST) - uiteraard
 8. Sonuwe () 12 jun 2014 08:16 (CEST) De slechtste moderator die Wikipedia ooit gekend heeft

De stemming is beëindigd.

Robotje mag de moderatorstatus behouden

 1. EvilFreD (overleg) 10 jun 2014 20:01 (CEST) Afzettingsprocedures zijn geen koekjes.
  Blokkades ook niet. WOLF LΔMBERT WLM / 11 jun 2014 18:44 (CEST)
 2. Gouwenaar (overleg) 10 jun 2014 20:03 (CEST) Enige reden zou kunnen zijn "misbruik maken van bevoegdheden als moderator", daarvan tref ik geen enkel concreet voorbeeld aan.
 3. Spraakverwarring (overleg) 10 jun 2014 20:05 (CEST) Afzettingsprocedures moeten niet worden gebruikt om een persoonlijk conflict te beslechten. Daarvoor is de arbcom. Verder per Gouwenaar.
 4. CaAl (overleg) 10 jun 2014 20:06 (CEST) Nu hij - na maanden gedoe - zijn zin niet lijkt te krijgen rond de observator, heeft hij iets nieuws gevonden om de aandacht van de encyclopedie af te leiden. Het gejammer van The Banner begint projectontwrichtende vormen aan te nemen.
 5.  Michiel  10 jun 2014 20:07 (CEST)
 6. Kleuske (overleg) 10 jun 2014 20:08 (CEST) Ik zie geen enkele onderbouwd feit dat een dergelijke maatregel rechtvaardigt. Verder per CaAl.
 7. Chris(CE) (overleg) 10 jun 2014 20:09 (CEST) beschamende vertoning dat iemand zonder directe noodzaak zo'n zware procedure inzet. Er is geen enkel voorbeeld van misbruik gegeven. De motivatie bestaat vooral uit (hele slechte) amateurpsychologie. Welke volgende zinloze stemming of peiling volgt hierna?
 8. Romaine 10 jun 2014 20:11 (CEST) - de acht punten zijn of geen probleem, of The Banner doet ze zelf nog erger. Verder per alle bovenstaande. Kunnen we dan nu weer gaan werken aan de encyclopedie?
 9. Sander1453 (overleg) 10 jun 2014 20:14 (CEST) Per Gouwenaar
 10. Josq (overleg) 10 jun 2014 20:14 (CEST) Ontspanning! Een tussendoortje, voor het geval je eventjes de buik vol hebt van het intensieve schrijfwerk aan de inhoud van de encyclopedie (of voor mensen die mijn slechte voorbeeld volgen en alleen maar online zijn om een beetje te "chillen")
 11. Cattivi (overleg) 10 jun 2014 20:20 (CEST) Ik kan dit inderdaad niet echt serieus nemen.
 12. Trijnsteloverleg 10 jun 2014 20:21 (CEST)
 13. ♠ Troefkaart (overleg) 10 jun 2014 20:21 (CEST) (persoonlijke aanval verwijderd)
 14. MADe (overleg) 10 jun 2014 20:26 (CEST) Steunt Robotje.
 15. Joris (overleg) 10 jun 2014 20:29 (CEST) Gezeur
 16. Mbch331 (Overleg) 10 jun 2014 20:30 (CEST) Niks nieuws meer toe te voegen na de commentaren hierboven gelezen te hebben.
 17. Niet te veel aandacht gevenTBloemink overleg 10 jun 2014 20:31 (CEST)
 18. Mathonius 10 jun 2014 20:32 (CEST) - Robotje mag de moderatorstatus behouden en The Banner moet maar weer eens proberen op een positieve manier op te vallen.
 19. Sjoerd de Bruin (overleg) 10 jun 2014 20:33 (CEST) Hier kon uw stemverklaring staan.
 20. JurriaanH overleg 10 jun 2014 20:50 (CEST) – Doet u al mee met de WK-poule?
 21. Begin het getrol van Eddy nu wel heel erg zat te worden. Multichill (overleg) 10 jun 2014 21:07 (CEST)
  Ik was ook niet blij met die ruim duizend links naar disambiguatie pagina's die jij zo soepel creëerde maar ik heb jou nergens een vandaal genoemd vanwege dat feit. Ik ben die rotzooi van jou nog steeds aan het opruimen omdat jij verder niet thuis geeft. The Banner Overleg 15 jun 2014 14:10 (CEST)
 22. Elke deelnemer aan deze peiling wordt bij deze verplicht om een artikel over Brazilië te schrijven. Voor de mensen zonder inspiratie zie hier: Wikipedia:Gewenste artikelen/Brazilië. (Per Romaine, steek je tijd in de encyclopedie en niet in elkaar) Globe.svg Druyts.t overleg 10 jun 2014 21:12 (CEST)
 23. Dqfn13 (overleg) 10 jun 2014 21:16 (CEST) Ik zal maar weer over het wapen van Rio de Janeiro (staat) gaan schrijven dan.
 24. Guitarjpeg.jpgGroucho NL overleg 10 jun 2014 21:17 (CEST) Per Chris(CE).
 25. Face-monkey.svg apoo (overleg) 10 jun 2014 21:20 (CEST) Ah, 't is weer komkommertijd
 26. Paul K. (overleg) 10 jun 2014 21:29 (CEST) Een misplaatste procedure zonder redelijke argumenten, waarvan moeilijk te zien is dat het veel anders kan zijn dan een kinderachtige wraakneming. Uit dit blokkeerlogboek van Robotje blijkt bovendien dat de door hem opgelegde blokkeringen bijna steeds anoniemen of ingelogde vandalen betreffen. Nuttig werk dus, dus hoe die "111 blokkeringen" van het laatste jaar een argument tegen hem zouden kunnen zijn is niet in te zien.
 27. Apdency (overleg) 10 jun 2014 21:31 (CEST) "Ik heb conflicten met jou, dus ik wil jou te grazen nemen" is een slechte basis een afzettingsprocedure.
 28. Natuur12 (overleg) 10 jun 2014 21:32 (CEST) Diepe zucht.
 29. Femkemilene (overleg) 10 jun 2014 21:42 (CEST). Don't worry, be happy.
 30. E10H msg 10 jun 2014 21:47 (CEST) Hakuna Matata.
 31. Taketa (overleg) 10 jun 2014 21:51 (CEST)
 32. Fey|Bart - 10 jun 2014 22:13 (CEST) Romaine en Druyts hebben allebei een zeer goed punt. Dit is weer compleet gemier om niks en niemand wordt er beter van. Wikipedia is een encyclopedie, een platform voor de verspreiding van informatie. Als we willen discussiëren kunnen we beter een mooi forumpje opzoeken.
 33. ARVER (overleg) 10 jun 2014 22:16 (CEST) Eerst die observator, nu dit, wat krijgen we hierna?
  Hopelijk de zomerstop. Natuur12 (overleg) 10 jun 2014 22:19 (CEST)
  Oooh misschien is kijken op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok#Troefkaart (2) en Wikipedia:Opinielokaal/Lijst van bekende personen die voor hun veertigste zijn overleden. Gezeur en gezever in overvloed tegenwoordig. Globe.svg Druyts.t overleg 10 jun 2014 22:22 (CEST)
 34. Adnergje (overleg) 10 jun 2014 22:22 (CEST)
 35. Peter b (overleg) 10 jun 2014 22:27 (CEST) Het opzeggen van vertrouwen buiten de evaluatie om dient beperkt te blijven tot situaties van evident misbruik van knoppen, er wordt zelfs niet gepoogd dergelijk misbruik aan te tonen. Peter b (overleg) 10 jun 2014 22:27 (CEST)
 36. Trewal 10 jun 2014 22:31 (CEST) Gestart door The Banner en (persoonlijke aanval verwijderd)
 37. FakirNLoverleg 10 jun 2014 22:33 (CEST), als Robotje graag op de "Go-Go Train"[1] wil stappen dan mag dat, maar laat dat dan zijn eigen beslissing zijn.
 38. Wammes Waggel (overleg) 10 jun 2014 22:46 (CEST) - bv. vanwege punten 2 en 4.
 39. MrBlueSky (overleg) 10 jun 2014 22:50 (CEST)
 40. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 10 jun 2014 23:02 (CEST) Deze afzettingspoging is een heel slechte grap
 41. Saschaporsche (overleg) 10 jun 2014 23:04 (CEST)
 42. per Peter b Hans Erren (overleg) 10 jun 2014 23:20 (CEST)
 43. Woudloper overleg 11 jun 2014 00:17 (CEST) zowel de opmerking over Wolf L. (sokopgebruik) als de acties tegen Wikix (massaal overtreden BTNI) waren volkomen terecht. Wat het percentage blokkades betreft, begrijp ik niet goed hoe dat een goede reden kan zijn om een moderator af te zetten.
  Excuseer, maar die idiote opmerking over sokpopmisbruik was uiteraard volledig onterecht aangezien ik helemaal geen sokpop heb gebruikt. En voor sokpopmisbruik, als ik het goed begrijp, moet je misbruik maken van je sokpop. Aangezien ik nog bijna nooit ingelogd ben geweest op die sokpop en er nog niet eens bewerkingen mee heb gedaan behalve i/d eigen gebruikersnaamruimte, kan ik er moeilijk misbruik van gemaakt hebben. (Zie Wikipedia:Sokpopmisbruik.) En ik meen mij trouwens ook niet te herinneren dat je ook maar enig aandeel had in de laatste ArbComzaken rond mij, waar deze reactie stond, dus er is best grote kans dat deze onzin opnieuw is voortgekomen uit vooroordelen, waar ook de al dan niet af te zetten moderator erg bekend voor staat, althans bij mij. Maar aangezien Robotje volop meegedaan heeft en jij niet, zie ik geen enkele reden om deze zaak te judgen zonder voorkennis, tenzij je zonder mijn medeweten de volledige ArbComzaak gevolgd hebt, maar dat betwijfel ik. Dus waarom zou dit terecht zijn? WOLF LΔMBERT WLM / 14 jun 2014 17:47 (CEST)
 44. Agora (overleg) 11 jun 2014 00:22 (CEST) Zie geen reden om hier buiten de reguliere beoordeling apart en dringend over te beginnen
 45. Glatisant (overleg) 11 jun 2014 01:47 (CEST) Nieuwe donquichotterie van The Banner .
 46. Apple logo black.svg 12345danNL - Overleg - 11 jun 2014 07:00 (CEST) Ook al begrijp ik de kritiek, en dat de moderator in kwestie soms zijn knoppen verkeerd gebruikt bij zeer goed bedoelde en juiste bewerkingen, zoals hier en hier, blijft het een goede en waardevolle moderator. Ik vind deze stemming dan ook zeer onnodig, bovendien vind ik de verklaring van The Banner zeer summier, voor zo'n serieuze handeling is meer nodig, vind ik.
  Mag ik vragen wat er precies verkeerd was aan het gebruik van de rollback bij die twee bewerkingen? Fey|Bart - 12 jun 2014 00:13 (CEST)
  Rollback is alleen bedoeld voor overduidelijk vandalisme,[2] daarnaast is er geen enkele discussie geweest met de (anonieme) gebruiker die het uitvoerde, wel met de gebruiker Woodcutterty. Dit was een reeks van een aantal artikelen over personen die meerdere bestuurlijke functies hadden of nog hebben, waaronder een wethoudersschap in Utrecht, de moderator Robotje gaf een verklaring op een van de overlegpagina's van een artikel met daarbij een verouderde en snelgestopte stemming, die uitpijlde dat de gemeenschap liever niet al te veel categorieën ziet, echter mis ik tot op de dag van vandaag een verklaring op de overlegpagina van de anonieme gebruiker, wat wel nodig is lijkt me. Echter neemt dit niet weg dat de moderator in kwestie geen goede is, alhoewel er soms incidenten voorkomen. Apple logo black.svg 12345danNL - Overleg - 12 jun 2014 07:16 (CEST)
  Ah, dat had ik gemist. Sja, als je de letter der wet toepast was een rollback misschien ongepast, overduidelijk vandalisme was het niet; het alternatief was ongedaan maken (als de bewerking van de anon inderdaad onterecht was). Dat zou precies hetzelfde effect geven, vandaar dat dit puntje mij vrij triviaal lijkt. De hele discussie is dus min of meer terug te brengen tot een verschil in inzicht over categorisering. Fey|Bart - 15 jun 2014 12:33 (CEST)
 47. Nietanoniem (overleg) 11 jun 2014 07:58 (CEST) per Peterb
 48. Kukkie (overleg) 11 jun 2014 08:03 (CEST) ZUCHT
 49. Gustaafff (overleg) 11 jun 2014 08:04 (CEST)
 50. Lymantria nephrographa without scalebar.jpg Lymantria overleg 11 jun 2014 08:23 (CEST)
 51. Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 11 jun 2014 08:35 (CEST)
 52. YoshiDaSilva (overleg) 11 jun 2014 08:37 (CEST)
 53. Magalhães (overleg) 11 jun 2014 10:09 (CEST)
 54. Maasje ? 11 jun 2014 14:42 (CEST) Bij "mag graag jaren oude koeien uit de sloot halen" worden geen concrete voorbeelden gegeven en tevens het argument "Is wraakzuchtig en misbruikt uitspraken van de ArbitrageCommissie om persoonlijke onmin te regelen" mist onderbouwing. Dit doet bij mij onderhand wel de vraag rijzen: Wie is hier de wraakzuchtige ?
 55. Hartenhof (overleg) 11 jun 2014 14:24 (CEST) Ik ben ook wel eens lastiggevallen door een opgewonden blokkadedreiging door Robotje, maar toen hij was uitgeraasd verdween hij vanzelf weer. Geen reden voor een vendetta wat mij betreft.
 56. Japiot (overleg) 11 jun 2014 15:39 (CEST). Hem wordt mierenneukgedrag verweten, kom je vaak tegen bij mensen die werkzaam zijn in de beveiliging en zijn moderatoren niet aangesteld als beveiligers van het project? Het wordt daardoor minder gezellig maar wel veiliger.
 57. Vinvlugt (overleg) 11 jun 2014 16:14 (CEST) Vind de aangedragen argumenten tamelijk tot zeer zwak. Ik vind wel dat Robotje wat minder bureaucratisch op zou mogen treden.
 58. ArjanHoverleg 11 jun 2014 16:34 (CEST)
 59. Kronkelwilg (overleg) 11 jun 2014 17:23 (CEST)
 60. Fontes 11 jun 2014 17:46 (CEST) Wat ik in de argumentatie lees is: Durft in tegenstelling tot vele andere moderators wel de richtlijnen en uitspraken te handhaven (punt 2, 4 en 5) en heeft een gedegen kennis van de voorgeschiedenis die meegenomen wordt in de beslissingen (punt 6). Voor de rest zie ik voornamelijk veel subjectief geneuzel over de toon en kwaaie speculaties over beweegredenen van Robotje. Alsof je een hardleerse recidivist op een gegeven moment eens niet wat steviger moet aanpakken. Ja, ik snap dat dit voor sommige moeimakers inderdaad lastig is.
 61. link=http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:B kimmel B kimmel overleg 11 jun 2014 18:00 (CEST)
 62. Grashoofd (overleg) 11 jun 2014 21:32 (CEST)
 63. Joost (overleg) 11 jun 2014 23:21 (CEST)
 64. Belsen (overleg) 12 jun 2014 01:13 (CEST) Bij de evaluatierondes was ik tegen een verlenging van het moderatorschap van Robotje, maar ik volg op dit moment EvilFred. Afzettingsprocedures zijn geen koekjes.
 65. ErikvanB (overleg) 12 jun 2014 05:23 (CEST) - Iedereen die een afzettingsprocedure begint (ongeacht wie hij is) heeft er recht op serieus genomen te worden en ik heb de argumenten dan ook goed gelezen. Alles overziend denk ik echter dat The Banner hier toch een ietwat te zwarte kijk op de dingen heeft, weliswaar verklaarbaar vanuit zijn persoonlijke ervaringen en mogelijk zelfs (wie weet) als gevolg van een onverenigbaarheid van karakters. Misschien komt het doordat ikzelf nooit in conflictsituaties terechtkom of blokkeringsdreigingen over mezelf afroep, maar typeringen van anderen als "blokkeert graag", "ongeschikt", "bureaucratisch", "onredelijk", "vals" of "eropuit zijn je te pakken" herken ik evenmin. Bovendien is Robotje ingegaan op alle acht punten van kritiek in deze afzettingsprocedure en heeft hij zijn handelwijze uitgebreid verklaard en verdedigd. Of je je nu kunt scharen achter Robotjes beslissingen en functioneren of niet (ik heb persoonlijk nooit iets onverkwikkelijks gezien), voor een tussentijdse afzetting is het noodzakelijk dat er misbruik van moderatorrechten wordt vastgesteld of zaken naar voren worden gebracht die zo ernstig zijn dat ze het ontnemen van de moderatorstatus rechtvaardigen, en die lees ik hier niet. Ik zie dan ook geen reden om het vertrouwen op te zeggen.
 66. Tekstman (overleg) 12 jun 2014 12:08 (CEST) Met name per Caal. Het formalisme van Robotje moet af en toe bijgestuurd worden, maar de encyclopedie is per saldo met hem als moderator gebaat.
 67. Andries Van den Abeele (overleg) 12 jun 2014 13:02 (CEST)
 68. henriduvent (overleg) 12 jun 2014 14:11 (CEST) Inhoudelijk is wellicht commentaar mogelijk (doch: wie zonder zonde is werpe de eerste steen), maar alleen al procedureel niet verstandig.
 69. Chewing tinfoil (overleg) 12 jun 2014 19:01 (CEST) Robotje doet zijn werk als moderator goed! Snap niet de heisa tegen hem. Robotje voor president!
 70. RonnieV (overleg) 12 jun 2014 19:14 (CEST) - Ik zie in het betoog van The Banner geen reden om de gemeenschap te vragen zich nu in een afzettingsprocedure uit te spreken over het vertrouwen in Robotje.
 71. Kan me niet schelen waar de zere plek zit, heb me er dan ook niet in verdiept. Maar afzetten? Zijn jullie nou helemaal belatafeld! --Nuvola apps kmoon.png Maan Meis 12 jun 2014 20:22 (CEST)
 72. Notum-sit (overleg) 12 jun 2014 21:20 (CEST)
 73. Bas (o) 13 jun 2014 00:41 (CEST)
 74. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 13 jun 2014 00:56 (CEST)
 75. Nuvola apps kolf.png87lievenoverleg 13 jun 2014 13:09 (CEST)
 76. Selime (overleg) 13 jun 2014 14:56 (CEST)
 77. Hettie (overleg) 13 jun 2014 17:11 (CEST)
 78. Josse.Cottenier - Overleg Ding dong! 14 jun 2014 10:42 (CEST) - Per apoo (en sjoerd).
 79. Het moet me van het hart: ik vind dit een beschamende vertoning. Voor het benoemen en herbenoemen van moderatoren bestaat een goede regeling. Tussentijdse beëindiging lijkt me een noodmaatregel, die uiterst terughoudend gebruikt moet worden. De argumentatie die gegeven wordt bij de voorgestelde maatregel geeft geen enkele blijk van deze terughoudendheid. De tijd die voor- en tegenstanders (en neutralen) aan deze discussie besteden had beter gebruikt kunnen worden voor het verbeteren van enkele van de vele matige lemma's. Het is bovendien slecht voor de beeldvorming, al die vechtende en naar binnen kijkende Wikipedianen. Sylhouetoverleg 14 jun 2014 16:42 (CEST)
 80. Looi (overleg) 15 jun 2014 23:07 (CEST) zoals anderen ook aangeven, slecht voor de beeldvorming en om iemand tussendoor af te zetten, daar is echt wel een beetje meer voor nodig. Alsjeblieft, beter steken we energie in het schrijven van een neutrale encyclopedie. Eigenlijk zouden gebruikers die zoiets aanvragen en 'verliezen' voor 2 weken geblokkeerd moeten worden, zodat ze niet zomaar een afzetprocedure beginnen.
 81. W\|/haledad (zegt u het maar) 15 jun 2014 23:45 (CEST) Per CaAl en vele anderen. Deze procedure zegt meer over The Banner dan over Robotje. Ik ben het ook niet altijd eens met de handelingen van Robotje, maar van misbruik van moderatorrechten of ArbCom-uitspraken is hier totaal geen sprake. The Banner zou er goed aan doen eens na te denken over zijn eigen positie hier op NL-WP.
 82. Behh (overleg) 16 jun 2014 11:30 (CEST) Dit lijkt me een persoonlijk conflict. Waarom afzetting? Ik zie in hem geen problemen.
 83. Happytravels (overleg) 16 jun 2014 20:47 (CEST)
 84. Sun.svgJetzzDG 17 jun 2014 16:27 (CEST) Gestart door The Banner en The Banner is, naar mijn mening, aan het trollen. (Voor versie 1, zie: link. Echter vind The Banner dit een PA)

De stemming is beëindigd.

Neutraal

 1. Sikjes (overleg) 10 jun 2014 20:38 (CEST) Waarom mogen moderatoren eigenlijk stemmen over hun collega-moderatoren? Werkt dat niet een vorm van zelfbescherming in de hand?
  Leden van de gemeenschap stemmen over moderatoren en ook moderatoren zijn leden van deze gemeenschap. Echt waar. Mathonius 10 jun 2014 20:46 (CEST)
  :O WOLF LΔMBERT WLM / 10 jun 2014 20:53 (CEST)
  Waarom zou ik geen oordeel over Robotje mogen hebben omdat ik af en toe eens een nuwegje of een overbodig sjabloon weg gooi? Ik blijf gewoon primair een actieve gebruiker van nl.Wikipedia? - FakirNLoverleg 10 jun 2014 22:26 (CEST)
 2. JurgenNL (overleg) 10 jun 2014 21:06 (CEST)
 3. Vdkdaan (Gif mo sjette) 10 jun 2014 22:39 (CEST) Verklaring van Robotje is naar mijn normen moderator onwaardig (en aangezien het mijn stem is gelden ook mijn normen bij de beoordeling ter verduidelijking van alle opmerking makers). Het is duidelijk dat het hier een conflict is tussen hem en TheBanner (wat binnekort opgelost is als The Banner naar de enwiki gaat). Waarbij ze elkaar even goed zoeken, verwijten (al den niet (on)terecht). Maar is die ene (voor mij minder goede) verklaring reden om hem onmiddellijk af te zetten. Daarom nu neutraal. Maar aan het aantal voorlopige tegenstemmers te zien en hun argumenten zijn er wel nog zaken waar een verklaring mag voor gegeven worden. In hoopvolle verwachting op meer.
 4. Tjako Piano pedals.jpg (overleg) 11 jun 2014 01:15 (CEST) Ik neig naar stemmen voor afzetting, omdat ik Robotje om diverse andere redenen dan The Banner noemt geheel geen geschikte mod vind en eigenlijk te weinig vertrouwen in hem heb in het algemeen, maar ik vind dat The Banner geen echt moderatorknopjesmisbruik heeft aangetoond en te weinig inhoudeljke argumenten voor acute afzetting levert. Robotje krijgt dus vooralsnog van mij in deze het voordeel van de twijfel.
 5. ed0verleg 11 jun 2014 08:01 (CEST) Robotje is geen moderator naar mijn hart, en ik hoop dat ook dat Robotje de kritiek ter harte neemt, en soms dingen voor een collega laat liggen. Ik denk dat dat wellicht het argument van the Banner, en andere voorstemmers, aangaande de gretigheid in sommige zaken (die vervolgens door sommigen wordt uitgelegd als "persoonlijke vete") kan wegnemen. Gebruikelijk is eerst te overleggen, en te blokkeren als straf wanneer overleg niet werkt. Gebruiker Robotje overlegt minder dan gemiddeld en blokkeert sneller (en mogelijk langer) dan gemiddeld. Ik denk dat veel van die blokkades niet helpen, en dan hadden ze wat mij betreft ook niet gegeven hoeven worden, dan is een andere oplossing nodig. Dit alles maakt wellicht dat bepaalde gebruikers een blok van deze moderator niet meer als leerzaam/correctief ervaren, maar als pesterij, en dan is het effect ook om die reden weg. Meer overleggen, en meer (ook) aan de andere moderatoren overlaten (lees: als moderatoren samenwerken) zou dan de oplossing moeten zijn, want het is zeker niet zo dat de betrokken gebruikers steeds maar helemaal vrij-uit gaan. Ik denk dat alle partijen een beetje gelijk, maar ook een beetje ongelijk hebben. Niet echt een scenario voor een desysop, maar wel een leermomentje met wat reflectie.
  waarop baseer jij dat Robotje sneller en vaker blokkeert dan gemiddeld? Edoderoo is moderator sinds 27 april 2014 en heeft sindsdien 70 bloks uitgedeeld, dat is ongeveer 50 per maand. Robotje heeft sinds 13 juni 2013 113 uitgedeeld, bijna 10 per maand. Voor wie is dit dan een leermomentje? Peter b (overleg) 11 jun 2014 23:01 (CEST)
  Dat komt inderdaad uit mijn (mogelijk niet neutrale) observatie. Vergelijken is lastig, mijn 70 bloks betroffen (uit het hoofd) 67 anoniemen, 2 ingelogde vandalen en sinds gisteren 1 RJB wegens ArbCom. Stats van Robotje heb ik niet uit mijn hoofd. ed0verleg 12 jun 2014 13:46 (CEST)
  Beste Edo, kijk dan eens naar deze pagina met de blokkeringen door Robotje. Ik kan hieruit niet anders opmaken dan dit bijna steeds anoniemen of ingelogde vandalen betreft. Robotje is maar zelden aanwezig op RegBlok, en als hij er is dan meestal slechts om een mening te geven. Ik weet niet beter of hij is met blokkeringen juist zeer terughoudend. Waar jij vandaan haalt dat Robotje "sneller dan gemiddeld blokkeert" is niet gemakkelijk te vatten. Paul K. (overleg) 12 jun 2014 19:02 (CEST)
 6. De Wikischim (overleg) 11 jun 2014 09:41 (CEST) Ik kan me redelijk tot goed vinden in het commentaar van Edo de Roo hierboven, maar een afzetting is w.m.b. althans op dit moment niet aan de orde. Ik hoop vooralsnog dat Robotje de - iig deels terechte - kritiek op zijn functioneren ter harte neemt en zijn gedrag op sommige punten wat bijstuurt.
 7. Goudsbloem (overleg) 11 jun 2014 10:07 (CEST) Moderator met oogkleppen, maar afzetting nu is not done (zie commentaar Peter b bij tegen), herbevestiging in oktober is vroeg genoeg.
 8. Richard KiWi Overleg 11 jun 2014 11:50 (CEST)
 9. Bijltjespad (overleg) 11 jun 2014 14:13 (CEST). Per Edo. Op het functioneren van Robotje is veel aan te merken en hij zou dan ook beter geen knopjes kunnen hebben. Dat is allemaal prima voor de jaarlijkse herbevestiging, maar voor het tussentijds afzetten moet er toch wel wat meer aan de hand zijn.
 10.  Klaas|Z4␟V:  11 jun 2014 18:46 (CEST) Er zijn moderatoren die het leuk vinden om artikelen te verwijderen (zgn. deletionists). Anderen blokkeren graag gewone Wikipedianen. Robotje behoort kennelijk bij de laatste groep. Niet mijn vriend, nooit geweest, maar om hem hier en nu af te straffen vind ik niet opportuun. Bij de volgende evt. herverkiezing spreken we wellicht anders.
 11. Ciell 11 jun 2014 21:28 (CEST) Per Edo
 12. Ancient Greek Pegasus icon.pngBellepheron _xXx_ 13 jun 2014 18:26 (CEST) Naar mijn voorvaderen: Daar alleen kan liefde wonen, daar alleen is't leven goed, waar men stil en ongedwongen alles voor elkander doet.
 13. ~~BurgerHalloJan~~ Per Sikjes en ed0.15 jun 2014 19:56 (CEST)

De stemming is beëindigd.

Bronnen, noten en/of referenties

Uitslag

Met 8 stemmen voor afzetting, 84 stemmen tegen afzetting en 13 stemmen neutraal, is er onvoldoende steun om Robotje de moderatorstatus te ontnemen. The Banner Overleg 17 jun 2014 21:02 (CEST)

 • Het totaal aantal (mee)tellende stemmen (voor of tegen) is dus 92.
 • Het percentage "voor inlevering" is dus 8 : 0,92 = 8,70%.
 • Het percentage "voor behoud" is dus 84 : 0,92 = 91,30%.

-- Paul K. (overleg) 17 jun 2014 21:36 (CEST)