Wikipedia:Stemlokaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Welkom in het Stemlokaal

Overzicht beheerpagina's
Stemmen en peilenIn het Stemlokaal worden de stemmingen van de Nederlandstalige Wikipedia gehouden. Een stemming is formeel, dus bindend. De afgesloten stemmingen staan in het Stemlokaal/Archief.
1. Voor de coördinator
 • Een stemming moet verlopen volgens de Stemprocedure.
 • Maak een subpagina van het Stemlokaal aan, bijv.: Wikipedia:Stemlokaal/Stemming. Er is een sjabloon.
 • Zet de subpagina in het Stemlokaal boven de oudere stemmingen. Vb {{/Stemming}}.
 • Wanneer de stemming start, maak je deze bekend zoals beschreven op Mededelingen#Stemming.
 • (Eventueel kan zo'n subpagina automatisch opgezet worden door hieronder de nieuwe zelfgekozen titel in te vullen en op de knop te drukken).


2. Voor de gebruikers
 • Onderzoek of je stemgerechtigd bent op Stemprocedure.
 • Een stem is de handtekening van een gebruiker (hekje en vier tildes: #~~~~).
 • Zolang de termijn van de stemming niet verstreken is, mag een gebruiker zijn stem veranderen.
 • Er kan gecontroleerd worden op misbruik van sokpoppen via de Checkuser.
 • Motivaties en discussies horen op de overlegpagina van de stemming.
 • Commentaar op de stempagina zal verwijderd worden.

Afzetting Arbitragecommissie[bewerken]

Stemming
Onderwerp Is er nog voldoende vertrouwen in het fungeren van de Arbitragecommissie?
Voorstel De Arbitragecommissie moet worden afgezet.
Begindatum Maandag 21 juli 2014 00:00 uur (CEST)
Einddatum Maandag 18 augustus 2014 00:00 uur (CEST) of Maandag 4 augustus 2014 00:00 (CEST) (Zie toelichting hieronder)
Stemopties Voor, Tegen of Neutraal
Quorum 20 stemmen voor één optie
Stemcoördinator JetzzDG
Opmerkingen
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia.
Aan een geldige uitslag worden - in tegenstelling tot een peiling - formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Eindtijd stemming[bewerken]

Ik heb bij deze stemming gekozen voor een looptijd van vier weken, vanwege de vakantieperiode. Mocht er echter na twee weken looptijd (voor de volledigheid gaat het om maandag 4 augustus 2014 00:00 (CEST)) een overduidelijke uitslag zijn van meer dan 80% voor één van de drie opties laten we het dan niet langer laten voortsleuren en de stemming beëindigen.

Procedureel[bewerken]

Middels artikel 3.12 van de reglementen(1) kan elke gebruiker een afzettingsprocedure starten tegen de gehele arbitragecommissie of tegen één of meerdere leden. Voor het afzetten van de Arbitragecommissie is een meerderheid van 55% vereist(1). Deze stemming loopt vervolgens via de geldende stemprocedure.

Verklaring JetzzDG[bewerken]

Mij is opgevallen dat de Arbitragecommissie de laatste tijd vaker het door de gemeenschap opgestelde reglement niet (op)volgt.

Recent ben ik zelf geblokkeerd voor de periode van één week wegens het doen van een persoonlijke aanval. Ik heb hierop een verzoek ingediend bij de Arbitragecommissie. De arbitragecommissie heeft vervolgens dit verzoek afgehandeld zonder hierbij een uitspraak te doen. Vervolgens, terwijl ik nog steeds geblokkeerd was, heb ik op basis van 5.11 een herzieningsverzoek ingediend bij de arbitragecommissie, daar waar het {{vertrokken}}-sjabloon was geplaatst uit boosheid en niet als definitief vertrek. Een kopie van dit herzieningsverzoek is te vinden op deze pagina.

In bovenstaande casu zijn er bij mijn zaak twee artikelen niet gevolgd.

 • Zo is er niet vermeld of de arbitragecommissie mijn zaak in behandeling neemt. Volgens artikel 5.3 zou zij dit moeten doen. Gevolg hiervan is dat de Arbitragecommissie kan aanbrengen dat zij de zaak nooit in behandeling heeft genomen er derhalve ook geen uitspraak heeft gedaan.
 • Vervolgens heb ik per mail een herzieningsverzoek gedaan conform artikel 6.4. Dit herzieningsverzoek is wel degelijk ontvangen (gezien de reactie van één van haar leden op IRC), maar hiervan is nooit een bevestiging gegeven, noch op Wikipedia gezet, noch enige afhandeling.

Met betrekking tot de eerste bullet, merk ik veel vaker op dat de arbitragecommissie de laatste tijd niet meer laat weten of zij zaken in behandeling neemt, maar vaak direct de zaak afhandelt wanneer zij deze op Wikipedia heeft gezet. Wellicht dat dit bijdraagt aan haar productiviteit, maar gaat echter niet volgens de opgestelde procedure. Het niet doen van een bevestiging lijkt een kleine zaak, maar doet af aan het principe hoor- en wederhoor (zie ook hieronder), daar waar anderen niet hun input kunnen leveren op de zaak.

Daarnaast zijn er ook enkele andere zaken waarbij de richtlijnen niet gevolgd worden of er niet gewerkt wordt in de essentie van de richtlijnen:

Middels deze stemming wil ik gaarne weten of er voldoende draagvlak is voor afzetting van de arbitragecommissie

Verklaring Arbitragecommissie[bewerken]

De arbitragecommissie is op 16 juli 2014 om 16:18 uur op de hoogte gesteld van deze pagina met het verzoek om een reactie te geven.

Voor (De arbitragecommissie moet worden afgezet)[bewerken]

 1. Een arbcom die op straffe van blokkeringen anderen dwingt om beleefd en zakelijk te zijn die zelf niet het fatsoen heeft om in een zaak hoor en wederhoor toe te passen zou het beste doen wat Kleuske hier vraagt, maar gezien de structurele weigering van deze commissie om verantwoording af te leggen, zelfs het beantwoorden van vragen vindt de commissie te min, valt te vrezen dat dat verzoek hooghartig genegeerd zal worden, dan dus maar op deze manier. Peter b (overleg) 21 jul 2014 06:21 (CEST)
 2. Tandeloos en partijdig. Op deze manier zeker geen instantie die onrust en conflicten kan bezweren. The Banner Overleg 21 jul 2014 11:37 (CEST)
 3. ♠ Troefkaart (overleg) 21 jul 2014 11:44 (CEST) In de treurige wetenschap dat de ArbCom doof is voor kritiek dient toch iedere kans de ArbCom te wijzen op hun compleet van de pot gerukte handelen te worden aangegrepen.
 4. Mijn stemverklaring werd wat lang, dus die heb ik hier neergezet. Woody|(?) 21 jul 2014 14:15 (CEST)
 5. Pieter2 (overleg) 29 jul 2014 23:11 (CEST) Per Woody. De Arbcom heeft zich met genoemde acties een veel te grote broek aangemeten. Iedere gelegenheid om hen tot enige zelfreflectie aan te zetten, moet worden aangegrepen. Pieter2 (overleg) 29 jul 2014 23:11 (CEST)

Tegen (De arbitragecommissie moet niet worden afgezet)[bewerken]

 1. Sikjes (overleg) 21 jul 2014 01:50 (CEST) - Ik vind de 'vergrijpen' van dien aard dat een (eerste, officiële) waarschuwing genoeg is. Mocht dat niet genoeg blijken te zijn, dan pas zo drastisch ingrijpen.
 2. Richard KiWi Overleg 21 jul 2014 02:02 (CEST)
 3. Happytravels (overleg) 21 jul 2014 04:37 (CEST)
 4. Saschaporsche (overleg) 21 jul 2014 06:06 (CEST)
 5. MatthijsWiki (overleg) 21 jul 2014 07:31 (CEST)
 6. Brimz (overleg) 21 jul 2014 07:33 (CEST) Sterk tegen dit soort "ik vind dat ik gelijk heb"-geneuzel. Je bent hier om aan artikelen te schrijven, niet om te zeuren over procedures. Als je ego in de weg zit om hier nog netjes te schrijven, ga je frustraties dan ergens anders botvieren. De arbcom bestaat ook uit mensen, vrijwilligers, die hun tijd kosteloos inzetten voor de encyclopedie. Als je daar geen begrip voor kunt opbrengen, vraag je dan af wat je hier nog doet.
 7. ed0verleg 21 jul 2014 07:42 (CEST) ik vind veel zaken die voorkomen eigenlijk al jammer, dus in die optiek hebben we geen ArbCom nodig. Toch kunnen we niet zonder, dus wat Brimz zegt. Het zijn vrijwilligers met de meest ondankbare taak die er is. Als er wat moet veranderen, moet ook dát zakelijk en netjes geregeld. Nu zie ik enkel strontkarren en scheldkannonades. ed0verleg 21 jul 2014 07:42 (CEST)
 8. Jcb - Amar es servir 21 jul 2014 07:49 (CEST)
 9. Josq (overleg) 21 jul 2014 08:31 (CEST) - In ieder geval heeft de AC zeer terecht de behandeling van de zaak van JetzzzDG afgekapt. Moet je maar niet melden dat je vertrokken bent. Tijd voor een sjabloon {ikbenboos}?
 10. Magalhães (overleg) 21 jul 2014 08:34 (CEST), per brimz en edo
 11. JurgenNL (overleg) 21 jul 2014 08:43 (CEST)
 12. Atsje (overleg) 21 jul 2014 09:05 (CEST)
 13. Woudloper overleg 21 jul 2014 09:11 (CEST)
 14. Gustaafff (Overleg) 21 jul 2014 09:32 (CEST)
 15. ArjanHoverleg 21 jul 2014 09:35 (CEST)
 16.  Michiel  21 jul 2014 10:04 (CEST)
 17. De Wikischim (overleg) 21 jul 2014 11:53 (CEST) Tja, dit kon er ook nog wel even bij hè. De Arbcomleden hebben al zo veel over zich heen gekregen de laatste tijd enkel n.a.v. een paar doodgewone uitspraken.
 18. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 21 jul 2014 12:13 (CEST) Ik heb stevige kritiek op het handelen van de Arbitragecommissie maar dit moesten we maar niet doen.
 19. Robotje (overleg) 21 jul 2014 12:22 (CEST)
 20. Milliped (overleg) 21 jul 2014 12:23 (CEST) per brimz en edo
 21. FakirNLoverleg 21 jul 2014 12:30 (CEST), per brimz en edo
 22. Romaine 21 jul 2014 12:47 (CEST) - de totstandkoming van deze stemming is vreemd, een gebruiker die nauwelijks aan de inhoud werkt, krijgt blokkade, dient arbcomzaak in om korte blok op te heffen (per Josq), ontevreden over uitspraak en begint hier een afzettingsprocedure. Inhoudelijk: De aangedragen punten gaan eigenlijk over de vraag of de procedure voldoende exact gevolgd is, maar die vraag wordt eigenlijk niet gesteld. Tevens: Dat de inhoud moet prevaleren is geen excuus voor rot gedrag. Verder per Brimz, Edo, Josq en Chris.
 23. Sir Iain overleg 21 jul 2014 13:00 (CEST)
 24. Trijnsteloverleg 21 jul 2014 13:03 (CEST)
 25. Tjako Piano pedals.jpg (overleg) 21 jul 2014 13:05 (CEST)
 26. Gerhardius ( Overleg) 21 jul 2014 13:10 (CEST) met Brimz eens, goed verwoord, niets aan toe te voegen
 27. Aiko 21 jul 2014 13:28 (CEST) - Voorkeur voor opbouwende kritiek.
 28. Kukkie (overleg) 21 jul 2014 13:37 (CEST)
 29. Bijltjespad (overleg) 21 jul 2014 14:18 (CEST) Per Brimz, Edo, Josq en Romaine. Als een gebruiker het met een beslissing niet eens is, zou die er verstandig aan doen eens bij zichzelf te rade te gaan ipv de brenger van die boodschap (de Arbcom) in diskrediet te brengen.
 30. Supercarwaaroverleg 21 jul 2014 16:12 (CEST)
 31. Chris(CE) (overleg) 21 jul 2014 16:41 (CEST) zielig staaltje van Wikijurisme.
 32. ARVER (overleg) 21 jul 2014 17:22 (CEST) Maar de ArboCom moet wel de regeltjes juist blijven hanteren.
 33. GreenDay2 21 jul 2014 17:26 (CEST)
 34. Taketa (overleg) 21 jul 2014 17:32 (CEST)
 35. Komkommertijd? Multichill (overleg) 21 jul 2014 18:13 (CEST)
 36. MrBlueSky (overleg) 21 jul 2014 18:28 (CEST)
 37. Queeste (overleg) 21 jul 2014 18:34 (CEST)
 38. Apdency (overleg) 21 jul 2014 18:53 (CEST)
 39. Paul K. (overleg) 21 jul 2014 19:40 (CEST) Duidelijk zinloos. Het is al moeilijk om genoeg leden voor de AC te vinden, gestes als deze kunnen dit slechts verder bemoeilijken. Er is ook geen reden om aan te nemen dat na afzetting van deze AC een nieuwe AC essentieel anders zou zijn. Bovendien: het is juist opvallend dat de huidige AC in elk geval beter onderbouwde en meer redelijk gemotiveerde uitspraken doet dan die van enkele jaren geleden.
 40. Mbch331 (Overleg) 21 jul 2014 19:42 (CEST) Als je deze ArbCom afzet is het maar de vraag of je er een betere voor terugkrijgt en als je een maatregel opgelegd hebt gekregen, zul je het er wel naar gemaakt hebben. Ik heb nog niet de indruk gekregen dat er maatregelen zijn genomen tegen personen die niks op hun kerfstok hadden.
 41. Kattenkruid (overleg) 21 jul 2014 19:50 (CEST)
 42. Japiot (overleg) 21 jul 2014 20:17 (CEST). Per Brimz.
 43. heinGlas z3.pngnlein'' 21 jul 2014 20:18 (CEST) en een knuffel voor de leden van de AC...
 44. Guitarjpeg.jpgGroucho NL overleg 21 jul 2014 21:52 (CEST) Ga liever aan de encyclopedie werken. Er zijn er mijns inziens teveel gebruikers die denken dat wikipedia een soort forum is om te klagen.
 45. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 21 jul 2014 22:31 (CEST)
 46. Nietanoniem (overleg) 22 jul 2014 07:54 (CEST)
 47.  Klaas|Z4␟V:  22 jul 2014 09:38 (CEST) niet eens met het gedrag van sommige leden die denken dat ze dictatortje kunnen spelen, maar spreek ze daar persoonlijk op aan; instituut moet blijven
 48. Lymantria nephrographa without scalebar.jpg Lymantria overleg 22 jul 2014 11:45 (CEST) Per RJB.
 49. KAdEIkE [!?] 22 jul 2014 12:31 (CEST)
 50. --Labrys Staatliche Antikensammlungen.jpg Datu overleg 22 jul 2014 17:15 (CEST) - Ben ook niet tevreden, maar niemand is perfect en dit is als de regels van het spel willen veranderen als men een keertje verliest. Stel jullie dan bij de volgeende gelegenheid zelf kandidaat.
 51. Hans Erren (overleg) 22 jul 2014 18:30 (CEST)
 52. ArbCom doet goed werk– De voorgaande opmerking werd toegevoegd door MADe (overleg · bijdragen) 22 jul 2014 19:41 (CEST)
 53. Er is - wat mij betreft terecht - al geruime tijd stevige kritiek mogelijk op sommige uitspraken van de commissie, maar het ter discussie stellen van de persoonlijke integriteit van haar leden (waaraan ik op zichzelf niet twijfel) zal niet bijdragen aan de oplossing van de problemen die daardoor zijn c.q. worden gegenereerd: daarvoor zijn wijzigingen in het ArbComreglement nodig. Wutsje 23 jul 2014 17:52‎ (CEST)
 54. Grashoofd (overleg) 23 jul 2014 20:51 (CEST)
 55. Spoorjan (overleg) 23 jul 2014 20:57 (CEST)
 56. Chromium Logo Erik009 (overleg) 23 jul 2014 22:57 (CEST)
 57. TBloeminkTBloemink overleg 24 jul 2014 00:29 (CEST)
 58. Brya (overleg) 24 jul 2014 07:34 (CEST) De Arbitragecommissie maakt een verschil ten goede. Het lijkt me wel dat ze te vaak inzet op beleefdheid, en andere richtlijnen te vaak negeert. Met beleefdheid alleen komen we niet tot een encyclopedie (er is zo'n woord voor, iets dat in een prettige amicale sfeer tot stand komt, iedereen blij, ... oh ja dat was het, borrelpraat).
 59. Otto (overleg) 24 jul 2014 14:58 (CEST)
 60. Kronkelwilg (overleg) 26 jul 2014 00:13 (CEST)
 61. Koosg (overleg) 26 jul 2014 09:44 (CEST)
 62. JurriaanH overleg 27 jul 2014 11:31 (CEST)
 63. Bob.v.R (overleg) 27 jul 2014 13:47 (CEST)
 64. Vinvlugt (overleg) 27 jul 2014 21:29 (CEST) Ik denk dat er eens een goede discussie plaats moet vinden over wat we van de AC verwachten, en met welke middelen we haar uitrusten. Dat Jetzz daar geen aanzet toe doet, maar overgaat tot dit paardenmiddel neem ik hem als ex-collega behoorlijk kwalijk.
 65. Sindala (overleg) 27 jul 2014 21:50 (CEST). Per Brimz.
 66. Steinbach (overleg) Ja, eigenlijk moet de AC verdwijnen, maar niet om de reden die wordt aangevoerd. Te veel gebruikers hier hebben niet de encyclopedie op de eerste plaats staan, maar hun eigen ego's en hun eeuwige blablablabloebladibladiblabla. Zo gaat het op nl: al jaren. Eerst gezeik over moderatoren, om dat op te lossen kwam de AC en die moet blijkbaar ook weer weg en zo blijven we bezig. Dit is net zo'n zinloze bezigheidstherapie als die eeuwige herbevestigingsprocedures. Dat gedrag wil ik niet belonen; bepaalde personen kunnen beter gewoon aan het werk. 27 jul 2014 22:32 (CEST)
 67. — Mar(c). [O] 28 jul 2014 16:08 (CEST). Het is wel weer lekker makkelijk om de AC aan te vallen op procedurele futiliteiten. Ja, uiteraard hoort de AC zich aan de reglementen te houden, net zo goed als dat iedereen zich aan richtlijnen zoals de Wikiquette (een van de vijf zuilen) dient te houden. En laat die richtlijn nou te pas en (vooral ook) te onpas overtreden te worden, wat een belangrijke aandeel heeft in het met zaken overspoeld raken van de AC. Ik juich het kritisch kijken naar het handelen en de reglementen van de AC toe, maar zonder grondige (zelf)reflectie van de dagelijkse wikigemeenschap over de overlegcultuur blijft het een eenzijdig verhaal over de symptomen van ondermaatse omgangsvormen.
 68. Nuvola apps kolf.png87lievenoverleg 29 jul 2014 17:02 (CEST)
 69. Miho (overleg) 29 jul 2014 19:34 (CEST)
 70. CaAl (overleg) 30 jul 2014 11:56 (CEST) Per veel bovenstaanden, met name Brimz, Vinvlugt en RJB. Tevens mijn waardering aan de arbiters voor het uitvoeren van deze ondankbare taak. Zolang de gemeenschap de reglementen niet verandert, valt de arbcom niet aan te rekenen dat zij werkt op basis van een reglement waar de gemeenschap niet 100% mee tevreden is.
 71. Peve (overleg) 30 jul 2014 17:55 (CEST)

Neutraal[bewerken]

 1. Wammes Waggel (overleg) 21 jul 2014 10:52 (CEST) - in afwachting van een reactie van de arbitragecommissie, m.n. over de toepassing van de reglementen, specifiek de "leidraad" uit art. 1.2 (die zou m.i. boven omgangsvormen moeten gaan) en art. 1.4 ("... houdt zich niet bezig met het vaststellen van de inhoud ...", meestal verkeerd geciteerd als "houdt zich niet bezig met de inhoud".) M.i. MOET de arbcom zich bezighouden met de inhoud, geheel conform artikel 1.
  Hoe groot de sympathie ook is die ik voor je standpunt voel, vaak is de expertise van degenen die we in de arbcom kiezen volstrekt ontoereikend om dergelijke beoordelingen van te kunnen verwachten. Sterker, ik houd mijn hart vast als de arbcom gaat proberen inhoudelijke oordelen te vellen. Woudloper overleg 21 jul 2014 17:26 (CEST)
  Daar heb je dan weer artikel 5 lid 6 voor. Wammes Waggel (overleg) 21 jul 2014 22:59 (CEST)
 2. Kleuske (overleg) 21 jul 2014 11:44 (CEST) Per Wammes Waggel.
 3. Gouwenaar (overleg) 21 jul 2014 13:49 (CEST) - los van de huidige samenstelling van de arbcom, die enkele imo onbegrijpelijke uitspraken heeft gedaan, gaat het om een fundamenteler probleem. Kortheidshalve verwijs ik naar deze reactie voor een toelichting op mijn standpunt. Eerst zal dit onderliggende probleem opgelost moeten worden. Voor een nieuw samengestelde arbcom gelden wmb dezelfde bezwaren. Gouwenaar (overleg) 21 jul 2014 13:49 (CEST)
 4. Trewal 21 jul 2014 14:16 (CEST) Per Wammes Waggel, zie hier.
 5. Malinka1 (overleg) 21 jul 2014 14:34 (CEST) Voorlopig neutraal, maar uiteindelijk zal ik een keuze maken. Verder per Wammes Waggel.
 6. The Jolly Bard (overleg) 21 jul 2014 16:45 (CEST) Per Gouwenaar. Afzetting lost de problemen niet op.
 7. Glatisant (overleg) 21 jul 2014 17:18 (CEST) In afwachting van een doorwrochte reactie van de arbitragecommissie; die mag het hier niet bij laten. En per Gouwenaar.
 8. Wwikix (overleg) 21 jul 2014 17:24 (CEST) Ik ben van mening dat de arbitragecommissie in zijn algemeenheid niet goed functioneert, al jaren niet, maar ik wil niet deze arbitragecommissie daarvoor laten opdraaien.
 9. Vdkdaan (Gif mo sjette) 21 jul 2014 21:31 (CEST)
 10. Fey|Bart - 22 jul 2014 23:27 (CEST) Hij die zich hoofdzakelijk bezig houdt met de inhoud van de wiki zal niets te maken krijgen met de AC.
 11. Belsen (overleg) 23 jul 2014 10:33 (CEST) Ik twijfel erg over sommige vergaande uitspraken om gebruikers in te perken en heb ook soms twijfel bij de onpartijdigheid van de ArbCom. Tussentijds afzetten lijkt mij echter een erg zwaar middel, een goede spiegel zou voldoende kunnen zijn. Belsen (overleg) 23 jul 2014 10:33 (CEST)
 12. Sijtze Reurich (overleg) 23 jul 2014 13:55 (CEST) Eens met Glatisant.
 13. Tekstman (overleg) 23 jul 2014 21:25 (CEST) Eens met Wammes Waggel.
 14. Capaccio Capaccio overleg • 24 jul 2014 11:44 (CEST) - Eens met bovenstaande reacties/stemverklaringen. De arbcom kampt met een fundamenteler probleem dat absoluut niet zal opgelost worden door hier een zwart-wit-stemming te houden. Het oplossen van het probleem zal helaas tijd vragen. Veel tijd. Én expertise.
 15. Technische Fred (overleg) 24 jul 2014 17:18 (CEST) Daar gaan we weer dacht ik toen ik de aankondiging las. Was ook eigenlijk niet van plan om te stemmen, maar vooruit, ik wordt niet warm van de arbcom, Afzetten is echter ook geen oplossing.
 16. Meerdervoort (overleg) 27 jul 2014 12:40 (CEST) per Wammes Waggel, Glatisant en Gouwenaar
 17. WOLF LΔMBERT WLM / 27 jul 2014 20:45 (CEST) — Moeilijk. De ArbCom zelf is nooit echt neutraal, en zal nooit iets afhandelen zoals iedereen het wil. Maar hiervoor lijken mij niet de huidige leden schuldig. Ik ben niet op de hoogte van de situatie dus ik zal geen partij trekken. Oh en trouwens: we moeten Lijst van soaps op Wikipedia nog aanmaken, dat wordt het succesvolste artikel in jaren.
 18. BlueKnight 27 jul 2014 22:38 (CEST) Per Capaccio en Vinvlugt. Een aantal van de ingediende zaken zijn dermate complex dat de arbiters in feite overvraagd worden; niet iedereen heeft evenveel mensenkennis en dat is in bepaalde samenstellingen helaas duidelijk te merken aan de uitspraken. Uitspraken die meer binnen de gemeenschap losmaken dan nodig was geweest. Een deel van een oplossing zou zijn om een periodieke, IRL-training voor de arbiters te (laten) ontwikkelen i.s.m. VWN. Zo kan er van andermans fouten geleerd worden in plaats van zelf dergelijke beginnersfouten steeds maar weer opnieuw te maken.