Wikipedia:Stemlokaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Welkom in het Stemlokaal

Overzicht beheerpagina's
Stemmen en peilenIn het Stemlokaal worden de stemmingen van de Nederlandstalige Wikipedia gehouden. Een stemming is formeel, dus bindend. De afgesloten stemmingen staan in het Stemlokaal/Archief.
1. Voor de coördinator
 • Een stemming moet verlopen volgens de Stemprocedure.
 • Maak een subpagina van het Stemlokaal aan, bijv.: Wikipedia:Stemlokaal/Stemming. Er is een sjabloon.
 • Zet de subpagina in het Stemlokaal boven de oudere stemmingen. Vb {{/Stemming}}.
 • Wanneer de stemming start, maak je deze bekend zoals beschreven op Mededelingen#Stemming.
 • (Eventueel kan zo'n subpagina automatisch opgezet worden door hieronder de nieuwe zelfgekozen titel in te vullen en op de knop te drukken).


2. Voor de gebruikers
 • Onderzoek of je stemgerechtigd bent op Stemprocedure.
 • Een stem is de handtekening van een gebruiker (hekje en vier tildes: #~~~~).
 • Zolang de termijn van de stemming niet verstreken is, mag een gebruiker zijn stem veranderen.
 • Er kan gecontroleerd worden op misbruik van sokpoppen via de Checkuser.
 • Motivaties en discussies horen op de overlegpagina van de stemming.
 • Commentaar op de stempagina zal verwijderd worden.

Moderatoraanvraag herzien[bewerken]

Stemming
Onderwerp Wijziging aanmeldingsprocedure moderatoren
Voorstel het wordt mogelijk een andere gebruiker, mits deze er zelf mee instemt, voor te dragen voor het moderatorschap
Begindatum 31 oktober 2014, 1:30 (CET)
Einddatum 21 november 2014, 1:30 (CET)
Stemopties voor/tegen
Quorum 20
Stemcoördinator Woudloper
Opmerkingen
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia. Aan een geldige uitslag worden – in tegenstelling tot een peiling – formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Motivering[bewerken]

 1. Moderatorschap gaat niet om status
  • Als men alleen zichzelf kandidaat kan stellen, zullen de enige kandidaten degenen zijn die zelf graag moderator willen worden. Maar zijn dit in potentie de enige goede moderatoren?
 2. We kunnen meer moderatoren gebruiken
  • We hebben op dit moment 49 moderatoren. Zes jaar geleden was dat nog rond de 80. Aan de andere kant zijn er veel constructieve gebruikers die de knoppen goed kunnen gebruiken en ermee vertrouwd kunnen worden, maar die zich niet aanmelden. Bijvoorbeeld uit bescheidenheid, of omdat ze er nooit aan gedacht hebben. Deze gebruikers medeverantwoordelijk maken voor het beheer en onderhoud van Wikipedia, maakt de gemeenschap sterker en hechter.
 3. Een hechtere gemeenschap met meer betrokken gebruikers
  • Als we op deze manier meer potentiële moderatoren over de streep kunnen trekken om het project te helpen onderhouden, is dat mooi meegenomen. Dit geeft ons een extra mogelijkheid om gebruikers die op de achtergrond veel werk verzetten meer te betrekken bij het onderhoud en beheer van het project.
 4. Minder persoonlijke teleurstelling en animositeit
  • Kansloze aanmeldingen, waarbij een kandidaat te onervaren geacht wordt, "afgeslacht" wordt, en we het risico lopen een veelbelovende nieuwe medewerker voortijdig te verliezen, waren altijd kandidaturen waarbij men zichzelf kandidaat stelde.
  • Over het algemeen schat men een anders kansen beter in dan de eigen kansen. Het risico van een mislukte aanmelding wordt kleiner als we derden de optie geven kandidaten aan te melden. Mislukte aanmeldingen zetten soms kwaad bloed, met als gevolg onderling wantrouwen, een zure sfeer en een verhoogde kans op conflicten.
 5. Elders werkt het ook
  • Op veel Wikimediaprojecten is het al mogelijk dat anderen kandidaten voordragen.

Wijzigingen in de richtlijnen als het voorstel wordt aangenomen[bewerken]

1. Op de pagina Wikipedia:Regelingen rond moderatoren (onder het kopje "procedure voor aanvraag moderatorschap") wordt de tekst als volgt gewijzigd:

Oude tekst:

Iedereen die bijdraagt aan de Nederlandstalige Wikipedia kan een aanvraag doen om moderator te worden, mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan, waarbij alle nader omschreven aantal bewerkingen en aantal maanden het telkens de Nederlandstalige Wikipedia betreft;

 • Je hebt ten minste 6 maanden geleden je eerste bewerking gedaan op Wikipedia, onder de account die je als moderator wilt gebruiken.
 • Je hebt onder dit account ten minste 1000 bewerkingen gedaan, elke naamruimte behalve de eigen gebruikersnaamruimte voldoet. Je kunt deze tool gebruiken om te kijken of je voldoet.
 • Je hebt een geldig contactadres (een werkend e-mailadres bij de voorkeuren geactiveerd).
 • Je hebt jezelf de afgelopen 3 maanden niet kandidaat gesteld voor het moderatorschap op Wikipedia:Aanmelding moderatoren.

Bij twijfel over de eigen geschiktheid is het mogelijk vooraf vertrouwelijk een advies in te winnen bij de moderatoren, dit is echter geen eis of voorwaarde. Contacteer een moderator hiervoor.

De aanvraag wordt eigenhandig gedaan op Wikipedia:Aanmelding moderatoren. [...]

Voorstel nieuwe tekst:

Iedereen die bijdraagt aan de Nederlandstalige Wikipedia kan zich kandidaat stellen of iemand voordragen voor het moderatorschap, mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • Het account van de kandidaat (en ook, indien van toepassing, dat van de voordrager) heeft ten minste 6 maanden geleden de eerste bewerking op de Nederlandstalige Wikipedia gedaan, en heeft ten minste 1000 bewerkingen op de Nederlandstalige Wikipedia gedaan, waarbij bewerkingen in de eigen naamruimte niet meetellen. Met deze tool kan gecontroleerd worden of een account voldoet.
 • De kandidaat heeft een geldig contactadres (een werkend e-mailadres bij de voorkeuren geactiveerd).
 • De kandidaat is de voorgaande 3 maanden geen kandidaat voor het moderatorschap geweest.

Bij twijfel over de geschiktheid is het mogelijk vooraf vertrouwelijk advies in te winnen bij de moderatoren; dit is echter geen eis of voorwaarde. Contacteer hiervoor een moderator.

De aanmelding of voordracht wordt gedaan op Wikipedia:Aanmelding moderatoren. In geval van een voordracht is de kandidatuur pas effectief, en kan de stemming pas beginnen, als de voorgedragen persoon een verklaring plaatst waarmee de voordracht aanvaard wordt. [...]2. Op de pagina Wikipedia:Aanmelding moderatoren (in het kader bovenaan de pagina) wordt de tekst als volgt gewijzigd:

Oude tekst:
Mocht je belangstelling hebben om moderator te worden, dan kun je dat op deze pagina kenbaar maken. Controleer of je voldoet aan de voorwaarden om moderator te worden. [...]
Voorstel nieuwe tekst:
Gegadigden kunnen zich op deze pagina aanmelden, of voorgedragen worden, voor het moderatorschap. Controleer of voldaan is aan de voorwaarden. [...]

Relevante links[bewerken]

Voor[bewerken]

 1. Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 31 okt 2014 01:45 (CET) Als de tekst terug wordt aangepast naar "Nederlandstalige Wikipedia" :)
 2. Natuur12 (overleg) 31 okt 2014 01:47 (CET) Heb zelf ook wel eens iemand op een anderstalig project genomineerd voor het moderatorschap. Werkt echt super. Is nu een prima admin. (later toegevoegd)
  # Fey|Bart - - Ik zie geen reden om mensen te verbieden een ander voor te dragen, al denk ik dat de aangevoerde onderbouwing in de praktijk niet zo sterk zichtbaar zal zijn. - 31 okt 2014 02:14 (CET) - Veranderd van stem. Zie tegenstem voor verklaring. Fey|Bart - 1 nov 2014 00:35 (CET)
 3. Kinet9057 (overleg) 31 okt 2014 03:59 (CET) - BELANGRIJK: "mits de kandidaat akkoord is". Ik denk echter wel dat dit het probleem van een tekort aan moderatoren niet gaat verhelpen. Het probleem licht hem niet bij het tekort aan mensen die zichzelf durven en willen kandidaat stellen. Maar aan de eisen die op deze mensen worden gelegd terwijl hun enige taak gewoon is een beetje overzicht te bewaren. Wordt dit door alle regeltjes en gevit zodanig moeilijk gemaakt dat er steeds minder kandidaten zijn en zelfs aangewezen moderatoren niet worden herverkozen of het niet meer zien zitten. En dat jong gemotiveerde wikipedianen die het beste voor hebben en zeer zeker geschikt zijn voor de job met wil en overtuiging de grond worden ingeboord voor meestal achterlijke redenen, wraak of jaloezie.
 4. Lymantria nephrographa without scalebar.jpg Lymantria overleg 31 okt 2014 07:22 (CET)
 5. ed0verleg 31 okt 2014 08:17 (CET) Ik snap dat het voor sommigen een cultuurverandering lijkt, maar niemand gaat een kansloos persoon nomineren, want dan staat juist de nominator voor paal. Het maakt een uitzondering mogelijk, die nu bewezen als procedureel verboden is tegengehouden, dan moet je de procedures maar eens herzien. Ik kan ook 1000 nadelen verzinnen, maar ik kijk naar het resultaat, met deze procedure krijgen we mogelijk een paar goede moderatoren er bij, en nooit één slechte. Ik ruik dus winst, daarom, ja graag!
 6. EvilFreD (overleg) 31 okt 2014 08:21 (CET) Genoemde nadelen zijn speculatief.
  Genoemde voordelen ook. - Aiko 31 okt 2014 09:49 (CET)
  Klopt, maar is niet relevant. Er zijn geen redenen om dit niet in te voeren, dus is er geen reden om tegen te stemmen. EvilFreD (overleg) 31 okt 2014 19:13 (CET)
  Ha ha ha. - Aiko 31 okt 2014 19:17 (CET)
 7. Femkemilene (overleg) 31 okt 2014 09:26 (CET) Minder strenge regels zijn wel fijn :). Als de kandidaat akkoord is, is er natuurlijk niets op tegen.
 8. Malinka1 (overleg) 31 okt 2014 10:16 (CET)
 9. Limestone (overleg) 31 okt 2014 10:51 (CET) Het zal niet schadelijk zijn voor de encyclopedie. Ik ben wel benieuwd naar het effect van deze nieuwe regel.
 10. Maiella (overleg) 31 okt 2014 11:42 (CET)
 11. ARVER (overleg) 31 okt 2014 11:46 (CET) Er zijn altijd verlegen jongetjes in de klas, en die hebben vaak een extra steuntje in de rug nodig (via OP), en soms gewoon 2 steuntjes in de rug (via dit). En denk dat er weinig kwaad mee kan. Tenslotte als iemand niet functioneert is de herbevestiging er nog altijd. En word het helemaal te bont, is er de afzettingsprocedure.
 12. heinGlas z3.pngnlein'' 31 okt 2014 11:48 (CET)
 13. Sir Iain overleg 31 okt 2014 13:50 (CET)
 14. Bart Versieck (overleg) 31 okt 2014 16:10 (CET)
 15. Jelle Gouw (overleg) 31 okt 2014 19:06 (CET) - Zeker voor het zou een goede stimulatie zijn en onze gemeenschap zeker hechter maken.
 16. Face-smile.svg4ever(Overleg) 31 okt 2014 20:24 (CET) De motivatie hou ik lekker geheim Glimlach
 17. — Mar(c). [O] 31 okt 2014 22:04 (CET). Moderatorschap houdt op de eerste plaats in dat er meer onderhoudsmogelijkheden ter beschikking staan (de knoppen) – het nemen van lastige beslissingen is geen hoofdzaak. Dat er voor aanmelding kennelijk een drempel is, heeft weinig met het eigenlijke moderatorschap te maken, maar veel meer met de omgangsvormen en [daarmee] dat het moderatorschap, door de gemeenschap in het algemeen, tot een status wordt verheven. In principe is het enige verschil met de huidige situatie de plaats van de vraag aan iemand om zich aan te melden: op WP:AM in plaats van op een gebruikers-OP. Van "voor het blok zetten" of sociale druk is dus nauwelijks méér sprake, er is voor de voorgedragene ook absoluut geen haast bij om een beslissing te nemen (daar mag best een paar weken overheen gaan). Ik zie als groot voordeel van dit voorstel juist dat het bijdraagt aan de verschuiving van de aandacht naar waar het bij het moderatorschap werkelijk om gaat: niet de "status", maar het hebben van de knoppen (en het vertrouwen daar verstandig mee om te gaan).
 18. Sjoerd de Bruin (overleg) 31 okt 2014 22:08 (CET) Positieve ervaringen mee op andere projecten
 19. WIKIKLAAS overleg 1 nov 2014 08:59 (CET)
 20. Atsje (overleg) 1 nov 2014 12:55 (CET)
 21. Magere Hein (overleg) 1 nov 2014 18:56 (CET) - maar niet erg voor. Ik vermoed dat het in de praktijk geen verschil zal maken. Ik zie de voordelen niet, maar evenmin de hieronder ingebrachte bezwaren. Ik vind het een sympatiek idee, vooral ook wegens de aanleiding van het voorstel.
 22. Dqfn13 (overleg) 1 nov 2014 20:39 (CET) Omdat sommige mensen nou eenmaal een zetje nodig hebben. Het heeft niks met status of bedankknopjes te maken. Als mensen het wel als bedankknopje gaan gebruiken dan kunnen er beperkingen opgelegd gaan worden: een voorstel per maand per persoon, bijvoorbeeld.
 23. Wammes Waggel (overleg) 2 nov 2014 11:24 (CET) - jezelf aanmelden zou verboden moeten worden.
 24.  Klaas|Z4␟V:  2 nov 2014 11:44 (CET) naar aanleiding van MaanMeis'aanmelding voor Erik? Een van de beste voordragingen in de laatste 13 jaar en vooral #1 vind ik een uitstekend argument
 25. Globe.svg Druyts.t overleg 4 nov 2014 14:31 (CET)
 26. W\|/haledad (zegt u het maar) 5 nov 2014 03:39 (CET)
 27. Grashoofd (overleg) 5 nov 2014 19:39 (CET) - Goede formulering, zie er wel wat in.
 28. Monkaap (overleg) 8 nov 2014 11:48 (CET)
 29. --Nuvola apps kmoon.png Maan Meis 13 nov 2014 02:49 (CET) Zie Edo zijn motivatie. Ik sta dus voor paal, zo voelt het ook. Toch blijf ik er in geloven dat het laagdrempelig voor iemand kan zijn. Mensen zoals Erik (wel/niet, wel/niet, ja leuk, ik denk nog even). Bijzonder ook dat hij in de bewuste nacht de "wat als"- vraag had en daarover bleef speculeren,nu hij tegenstemt in deze stemming. Het kwam over alsof hij al jaren twijfelde en ik liet hem niet meer twijfelen, ik deed. Je moet voor je zaken staan of niet meer speculeren/zeuren. Schept wat duidelijkheid binnen de gemeenschap en we kunnen weer verder met lemmata schrijven. Als je jaren het welles/nietus spelletje speelt en nu geschrokken "nee" zegt,voelt dat voor mij meer als egotripperij en smachten naar vleierij. "Nee" zeggen is ook een vorm van duidelijkheid scheppen. Dat mag en dat kan als je voorgedragen bent als moderator. Aanvulling: ik heb Erik zeer zeker niet voor het blok gezet, lees zijn OP terug. Dat anderen het "als een grapje zagen" is niet mijn probleem.
 30. Mathonius 13 nov 2014 05:09 (CET) - Ik heb op Commons en Meta louter positieve ervaringen gehad met een vergelijkbare procedure. Het idee dat mensen hiermee 'voor het blok zullen worden gezet', lijkt uit de lucht gegrepen, maar komt waarschijnlijk door onbekendheid met de praktijk op andere projecten en de ietwat ongelukkige formulering van dit voorstel, alsof gebruikers zonder instemming zouden worden voorgedragen...
 31. WOLF LΔMBERT WLM / 13 nov 2014 22:34 (CET) — Ik was nogal geschokt toen ik dat iemand anders voordragen zag, maar nu blijkt dat de ander er toch mee akkoord moet gaan, lijkt me dit een win-winsituatie voor iedereen.
 32. Dinosaur918 (overleg) 13 nov 2014 22:36 (CET)
 33. timdevries1003 (overleg) 14 nov 2014 19:48 (CET)
 34. Apdency (overleg) 15 nov 2014 12:39 (CET)
 35. TimGiesbers (overleg) 17 nov 2014 06:50 (CET)

De stemming is gesloten; er kan niet meer gestemd worden.

Tegen[bewerken]

 1. Woodcutterty|(?) 31 okt 2014 01:56 (CET) De motivering is gezocht/onvoldoende onderbouwd, de praktische uitwerking onwenselijk.
 2. Chris(CE) (overleg) 31 okt 2014 02:43 (CET) vind het een slecht plan om mensen zo voor het blok te zetten, waarbij je gevoelsmatig een verplichting voelt om te motiveren waarom je niet mod zou willen worden. Hoe lang blijft zo' n voordracht openstaan als de genomineerde niet reageert? Zet de deur open naar kandidaatstellingen van mensen die geen schijn van kans maken en kandidaatstellingen door mensen die kansen helemaal niet goed kunnen inschatten of het kandideren als een soort compliment of als alternatief voor (een afgepakte?) bedankjesknop gaan gebruiken. Liever dat kandidaten zelf hun keuze hebben bepaald en hun eigen tijdstip kiezen.
 3. Supercarwaaroverleg 31 okt 2014 08:05 (CET) - Per Chris(CE), het lijkt mij gewoon beter om mensen op hun overlegpagina te vragen en dan zal de beslissing van de kandidaat ook beter en minder haastig zijn.
 4. Nietanoniem (overleg) 31 okt 2014 08:27 (CET) gewoon duidelijk maken aan de betreffende persoon dat je het wel ziet zitten om hem/haar als moderator te zien. Dan kan die persoon zelf op zijn gemak de beslissing nemen.
 5. Ancient Greek Pegasus icon.pngBellepheron (Oorgefluister) 31 okt 2014 08:46 (CET) Ik vind de benaming Nederlandse Wikipedia fout. Ik zie liever: Nederlandstalige Wikipedia.
  Die naam is inderdaad gewoon fout. Ik heb op de overlegpagina gevraagd of dit toch nog kan worden aangepast, hoewel de stemming nu is begonnen. Jammer dat je dat niet hebt gezien voor de stemming begon! ed0verleg 31 okt 2014 08:56 (CET)
  Bedankt voor je opmerkzaamheid; ik heb het aangepast. Zie OP voor een iets langere reactie. CaAl (overleg) 31 okt 2014 09:30 (CET)
 6. Solliciteren doet men zelf. --Havang (overleg) 31 okt 2014 09:16 (CET)
 7. Annabel(overleg) 31 okt 2014 09:36 (CET) ■ tegen, zoals toegelicht op de diverse OP's, verder per CE
 8. .marc. (overleg) 31 okt 2014 10:31 (CET)
 9. MatthijsWiki (overleg) 31 okt 2014 10:36 (CET) - Per Supercarwaar. Daarnaast, gebrek aan moderatoren wordt m.i. sneller en beter opgelost door de vele extra taken/mogelijkheden te splitsen en een soort moderator light mogelijk te maken.
  Voor tachtig procent of meer van het onderhoud is geen moderatorbevoegdheid nodig. Maar als alleen moderatoren onderhoud doen, ... tja. --Havang (overleg) 31 okt 2014 13:14 (CET)
 10. Belsen (overleg) 31 okt 2014 13:20 (CET) Als je moderator wilt zijn, dan moet je je nek durven uitsteken. Ik vind dan ook niet dat een ander het voorzetje mag geven. Daarnaast werkt dit kliekjesvorming in de hand en kan het tot een cultuur leiden, waarbij moderators eerst voorgedragen moeten worden, voor ze kans krijgen om voldoende voorstemmen te krijgen. Al met al vind ik dit onwenselijker dan de huidige situatie.
 11. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 31 okt 2014 13:45 (CET) Per Belsen, Chris(CE). Je moet zelf niet onder sociale druk komen te staan omdat anderen jou misschien bepaalde taken willen geven. Als je zelf graag taken wilt uitvoeren en daarvoor innerlijke motivatie voelt, moet je gewoon jezelf aanmelden om te vragen naar de bitjes.
 12. Peter b (overleg) 31 okt 2014 17:19 (CET) Als een aspirant moderator niet in staat is om zelf de bedoelde pagina te vinden dan is hij/zij ongeschikt, echt niet aan beginnnen. Peter b (overleg) 31 okt 2014 17:19 (CET)
 13. Capaccio Capaccio overleg • 31 okt 2014 17:30 (CET) - Eens met Peter b en Chris. Als moderator moet men beslissingen kunnen nemen (zin voor initiatief) en die ook willen verantwoorden. Als de drempel naar een aanmelding al te hoog lijkt, lijkt me dat geen goed voorteken te zijn voor een gunstig moderatorschap.
 14. Saschaporsche (overleg) 31 okt 2014 17:35 (CET)
 15. Wwikix (overleg) 31 okt 2014 17:40 (CET) Dat moet een gebruiker voor zichzelf beslissen. Door iemand voor te dragen zet je iemand voor het blok. Bovendien kan dat makkelijk anders worden opgelost: als men iemand graag als moderator ziet dan kan men diegene vragen een aanvraag in te dienen.
 16. Aiko 31 okt 2014 17:51 (CET) Het tekort aan mods is een probleem, maar dit lijkt me geen oplossing, eerder Kurieren am Symptom. De oorzaak zit dieper. Open een discussie met "Waarom ik me niet aanmeld als moderator: ... ". Analyseer de opinies en ga dan een structurele oplossing zoeken. Mod light is al vaak genoemd; automatisch meer rechten toekennen aan gebruikers na een bepaalde periode (onder voorwaarden) is genoemd. Enfin, het weekend staat voor de deur, maandag loopt iedereen weer achter het volgende relletje aan.
 17. Nederduivel 31 okt 2014 19:23 (CET)
 18. Sijtze Reurich (overleg) 31 okt 2014 19:35 (CET) Moderator word je omdat je dat zelf wilt, niet omdat iemand je onder druk zet.
 19. Hoopje (overleg) 31 okt 2014 20:38 (CET)
 20. Akadunzio (overleg) 31 okt 2014 20:51 (CET) Moderatorschap gaat niet om status.
 21. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 31 okt 2014 21:01 (CET) Zie toelichting (onder andere)
  Naar mijn mening is die toelichting grotendeels niet meer van toepassing op het huidige voorstel; zie mijn reactie. Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 1 nov 2014 08:04 (CET)
 22. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 1 nov 2014 00:20 (CET) Slecht idee, een moderator moet gewoon willen, een beetje pushen mag altijd wel, maar iemand moet zelf gewoon de eerste stap nemen als hij eraan toe is.
 23. Fey|Bart - De verklaring van IJzeren Jan heeft mij overtuigd. Verder lijkt het me trouwens allemaal geen halszaak. - Fey|Bart - 1 nov 2014 00:34 (CET)
 24. Trijnsteloverleg 1 nov 2014 00:52 (CET) Sympathiek voorstel, maar ik heb liever dat mensen zelf de stap durven te zetten ipv door anderen voorgedragen te moeten worden.
 25. ErikvanB (overleg) 1 nov 2014 02:33 (CET) - Zoals men iemand kan vragen zich te registreren, kan men ook reeds nu iemand vragen of een kandidaatstelling hem interesseert (ik ben er zelf het levende bewijs van). Een beter voorstel zou zijn dat iemand die zich wenst te kandideren de handtekening nodig heeft van bijvoorbeeld ten minste drie of vijf steunbetuigers (zoiets als op WP:Rollback, een soort minivoorverkiezing dus), wat voorkomt dat volkomen kansloze Kloentjes (mijn excuses, ik spreek over destijds) of mensen zoals hij het op WP:AM ook gaan proberen. Voorwaarde 1 (Het account van de kandidaat (en ook, indien van toepassing, dat van de voordrager) heeft ten minste 6 maanden geleden de eerste bewerking op de Nederlandstalige Wikipedia gedaan) klopt bovendien niet: als iedereen zich mag kandideren, kan je niet van de voordrager eisen dat hij al zes maanden actief is – dan laat de voordrager het de kandidaat gewoon zelf doen. ErikvanB (overleg) 1 nov 2014 02:33 (CET) – De voorwaarde klopte wel: hij voorkomt dat 'Kloentjes' iemand gaan voordragen.
 26. Peve (overleg) 1 nov 2014 09:26 (CET)
 27. Tekstman (overleg) 1 nov 2014 14:27 (CET) Onzalig idee. Mensen moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze de tijd rijp achten en bovendien werkt het kliekjesvorming in de hand.
 28. Vdkdaan (Gif mo sjette) 1 nov 2014 21:10 (CET) per Tekstman en enkele andere bvb IJzeren Jan. Daarnaast kan dit ook als een vorm van cyberpesten gebruikt worden.
 29. Oplossing voor onbestaand probleem. Wel voor als zelfaanmeldingen en de herbevestiging afgeschaft worden. — Zanaq (?) 2 nov 2014 10:59 (CET)
 30. De Wikischim (overleg) 2 nov 2014 13:19 (CET) Eens met de argumentatie van o.a. ChrisCE. Het recente geval van de aanmelding van ErikvanB door een andere gebruiker toont verder volgens mij aan dat dit in de praktijk niet goed zal blijken te werken. Liever helemaal niet aan beginnen dus.
 31. Metzujan 2 nov 2014 15:57 (CET) Op zich geen slecht idee. Maar verdient verdere uitwerking: voordracht zonder onderbouwing / motivering van de aspirant-moderator behoudens een 'aanvaarding', lijkt mij geen goed plan. Accountability is key :-)
 32. Face-monkey.svg apoo (overleg) 2 nov 2014 16:24 (CET) Per IJzeren Jan.
 33. JurriaanH (overleg) 2 nov 2014 20:37 (CET)
 34. Arend41 (overleg) 2 nov 2014 20:47 (CET)
 35. Stratoprutser (overleg) 2 nov 2014 22:48 (CET) Dit voorstel komt er vast niet door, maar voor de zekerheid ook even een tegenstem. Ik wacht op de eerste bot-voordracht. Verder is de paragraaf over vertrouwelik advies wel heel erg what whut, wie is waartoe bevoegd? Wat een semi-legalspeak zeg!
 36. Jarii94Overleg 3 nov 2014 10:14 (CET) - Gebruikers moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze zich kandidaat stellen voor het moderatorschap. Alleen zijzelf kunnen bepalen wanneer de tijd rijp is.
 37. Maasje ? 3 nov 2014 14:17 (CET) Kandidaten moeten zelf de stap willen/durven zetten. Kunnen/durven ze dat niet goed, dan zal men hoogstwaarschijnlijk ook geen goede mod zijn omdat men dan het liefst anderen de hetere aardappels uit het vuur laat halen.
 38. ♠ Troefkaart (overleg) 3 nov 2014 17:31 (CET) Voegt niets toe
 39. Happytravels (overleg) 4 nov 2014 11:58 (CET) In de aanhef staat: "het wordt mogelijk een andere gebruiker, mits deze er zelf mee instemt, voor te dragen voor het moderatorschap". In het voorstel voor de aangepaste tekst staat echter nergens dat degene die voorgedragen wordt, daarmee moet instemmen. Bij het ermee instemmen, gaat het er niet om dat degene die voorgedragen wordt de vrijheid heeft het moderatorschap na de stemming wel of niet te aanvaarden, maar dat hij akkoord moet gaan voorgedragen te worden. In dat geval kan hij/zij zich ook zelf aanmelden. En dat is sowieso het eenvoudigste. mvg. Happytravels (overleg) 4 nov 2014 11:58 (CET)
 40. Kulter20 (overleg) 11 nov 2014 14:58 (CET) wanneer een gebruiker een moderator wil worden, moet deze, naar mijn inziens, de stap zélf durven te nemen en dit niet door iemand anders laten doen.
 41. PocketCube (small).gif Silver Spoon (?) 12 nov 2014 10:22 (CET)
 42. Agora (overleg) 12 nov 2014 13:30 (CET) Je kan altijd iemand op z'n OP vragen zich kandidaat te stellen. Zo voor het blok zetten werkt alleen maar averechts.
 43. Sun.svgJetzzDG 13 nov 2014 02:52 (CET)
 44. Joris (overleg) 13 nov 2014 22:51 (CET) Sterk tegen, als een kandidaat wil dan kan hij prima zichzelf nomineren. Joris (overleg) 13 nov 2014 22:51 (CET)
 45. Vinvlugt (overleg) 18 nov 2014 13:35 (CET) Eens met onder anderen Agora en Joris.
 46. Behh (overleg) 19 nov 2014 10:03 (CET) Per Agora
 47. Kronkelwilg (overleg) 19 nov 2014 14:06 (CET)
 48. Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 19 nov 2014 22:42 (CET) Eens met Nietanoniem.
 49. Benedict Wydooghe (overleg) 20 nov 2014 21:47 (CET)

De stemming is gesloten; er kan niet meer gestemd worden.

Conclusie[bewerken]

84 gebruikers hebben een stem uitgebracht. Er zijn 49 stemmen tegen en 35 voor het voorstel uitgebracht (dat is 58% tegen, 42% voor). Het voorstel om het mogelijk te maken gebruikers die daar geen bezwaar tegen hebben als moderator voor te dragen is verworpen.

Als coördinator dank ik alle gebruikers voor het inlezen in de problematiek en uitbrengen van een stem. Persoonlijk leek het voorstel me een verbetering in de besturing van het project, maar een duidelijke meerderheid denkt hier anders over. Desondanks sluit ik de stemming af met een opgetogen gevoel, omdat we als gemeenschap op grond van overleg, argumenten en wederzijds respect tot een beslissing konden komen. Mijn respect gaat ook uit naar de coördinator van de vorige stemming, wiens inzet en betrokkenheid we niet mogen vergeten.

De stemming was gisteren al beëindigd, maar wegens ernstige problemen met mijn verbinding kon ik haar zelf niet afsluiten. Inmiddels is een reparateur langsgekomen en kan ik weer bewerken. Mijn verontschuldigingen voor het verlaat plaatsen van deze conclusie en mijn dank aan Mar(c) en Chris voor de verduidelijkingen.

Hartelijke groeten, Woudloper overleg 22 nov 2014 06:28 (CET)