1-deceen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
1-deceen
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 1-deceen
Structuurformule van 1-deceen
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C10H20
IUPAC-naam 1-deceen
Molmassa 140,27 g/mol
SMILES
CCCCCCCCC=C
InChI
1/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
CAS-nummer 872-05-9
PubChem 13381
Vergelijkbaar met 1-octeen, 1-noneen
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijk voor de gezondheidMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H226 - H304 - H400
EUH-zinnen geen
P-zinnen P273 - P301+P310 - P331 - P501
Omgang Aanraking met ogen en huid vermijden, niet inademen, niet roken.
Opslag Opslaan op koele, droge en goed geventileerde plaats.
EG-Index-nummer 212-819-2
VN-nummer 1993
ADR-klasse 3295
LD50 (ratten) >10000 oraal mg/kg
LD50 (konijnen) >10000 dermaal mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,74 g/cm³
Smeltpunt −66,3 °C
Kookpunt 172 °C
Vlampunt 44 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 235 °C
Dampdruk 230 Pa
Oplosbaarheid in water 0,000115 g/l
Goed oplosbaar in ethanol, di-ethylether
Slecht oplosbaar in water
log(Pow) 5,12
Viscositeit 1,09 Pa·s
Brekingsindex 1,4214 (589 nm, 20 °C)
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Deceen is een alkeen met formule C10H20. Het is dus een keten van tien koolstofatomen met een dubbele binding.

Er bestaan veel isomeren van al naargelang de plaats van de dubbele binding en de vertakkingen van de molecule. Enkel 1-deceen, dus met de dubbele binding op plaats 1 is industrieel van belang. Het is een alfa-alkeen en dient als monomeer in copolymeren en dient voor productie van epoxides, amines, oxo alcoholen, synthetische smeermiddelen, synthetische vetzuren en gealkyleerde aromatische koolwaterstoffen.

Productie van 1-deceen gebeurt ofwel door oligomerisatie van ethyleen ofwel met een Ziegler-Natta-katalysator ofwel door Fluid catalytic cracking van residu's van de petrochemie.

1-Deceen is ook aangetoond in de bladeren en de wortels van de plant Farfugium japonicum en is ook gevonden als een afvalproduct bij de vertering van n-decaan door micro-organismen.