Naar inhoud springen

1-octeen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
1-octeen
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 1-octeen
Algemeen
Molecuulformule C8H16
IUPAC-naam 1-octeen
Andere namen capryleen, 1-octyleen
Molmassa 112,21264 g/mol
SMILES
C=CCCCCCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
CAS-nummer 111-66-0
EG-nummer 271-211-5
PubChem 8125
Wikidata Q161664
Beschrijving Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijkSchadelijk voor de gezondheidMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H225 - H304 - H315 - H411
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P273 - P301+P310 - P331
Opslag Gescheiden van sterke oxidatiemiddelen. Brandveilig, koel en in het donker bewaren.
VN-nummer 1993
ADR-klasse Gevarenklasse 3
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,72 g/cm³
Smeltpunt −102 °C
Kookpunt 123 °C
Vlampunt (gesloten vat) 10 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 256 °C
Dampdruk (bij 20°C) 2000 Pa
Oplosbaarheid in water (bij 25°C) 0,004 g/L
Onoplosbaar in water
log(Pow) 3,5 - 4,6
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

1-octeen is een organische verbinding met als brutoformule C8H16. Het is een zeer licht ontvlambare kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur, die quasi-onoplosbaar is in water. 1-octeen is het meest voorkomende en meest gebruikte isomeren van octeen, een alkeen.

Synthese[bewerken | brontekst bewerken]

1-octeen kan op 2 manieren worden bereid:

Voor de jaren '70 werd de stof ook gesynthetiseerd door het kraken van was.

Toepassingen[bewerken | brontekst bewerken]

1-octeen is een zeer belangrijk reagens in de organische chemie. Het speelt een belangrijke rol bij de synthese van polyethyleen, waarbij het als comonomeer dient. Een andere belangrijke toepassing is het gebruik bij de productie van lineaire aldehyden aan de hand van een hydroformylering.

Toxicologie en veiligheid[bewerken | brontekst bewerken]

1-octeen kan waarschijnlijk ontplofbare peroxiden vormen. De stof reageert met sterk oxiderende stoffen en tast rubber, verf, vernis en coatings aan.

De stof is irriterend voor de ogen en de huid. Bij inslikking van de vloeistof kan longoedeem ontstaan.

Externe link[bewerken | brontekst bewerken]