2-methylbutaan

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
2-methylbutaan
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 2-methylbutaan
Algemeen
Molecuulformule C5H12
IUPAC-naam 2-methylbutaan
Andere namen isopentaan
Molmassa 72,15 g/mol
SMILES
CC(C)CC
CAS-nummer 78-78-4
EG-nummer 201-142-8
Wikidata Q422703
Beschrijving Zeer brandbare vloeistof met een benzine-achtige geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijkSchadelijk voor de gezondheidMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H224 - H304 - H336 - H411
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P261 - P273 - P301+P310 - P331
VN-nummer 1265
MAC-waarde 1000 ppm
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,62 g/cm³
Smeltpunt −160 °C
Kookpunt 30 °C
Vlampunt −51 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 420 °C
Goed oplosbaar in ether, hexaan
Slecht oplosbaar in ethanol
Onoplosbaar in water
Thermodynamische eigenschappen
ΔfHol −179 kJ/mol
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

2-methylbutaan of isopentaan is een van de drie isomeren van pentaan; de andere zijn n-pentaan en neopentaan (2,2-dimethylpropaan). Het is een zeer vluchtige vloeistof die bij kamertemperatuur snel verdampt. Strikt genomen is de locant, 2-, niet noodzakelijk. Zit de methylgroep op het andere niet-eindstandige koolstof-atoom, dan moet vanaf de andere kant geteld worden, en wordt de positie opnieuw 2. Wordt de methylgroep aan een van de eindstandige koolstofatomen gekoppeld dan is de verbinding pentaan. De naam methylbutaan is dus eenduidig.

Toepassingen[bewerken | brontekst bewerken]

Gasvormig 2-methylbutaan wordt gebruikt als blaasmiddel voor het opschuimen van polyurethaan (purschuim) en polystyreen (piepschuim).

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]