Acmeïsme

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Acmeïsme (Russisch: aкмеизм) was een beweging in de Russische dichtkunst die ontstond in het tweede decennium van de twintigste eeuw. Zij was een reactie op het Russische symbolisme. De aanhangers streefden naar eenvoud en helderheid van hun teksten. Ze vermeden metafysische, mystieke en occulte termen ten faveure van aardse en concrete.

Verklaring van de term Acmeïsme[bewerken]

Nikolaj Goemiljov, theoreticus en initiatiefnemer van het acmeïsme

De term is afgeleid van het Griekse woord 'άχμή' (spreek uit als: akmé). Dat betekent 'hoogtepunt', 'bloei'.

Positie ten opzichte van andere literaire stromingen in die tijd[bewerken]

De acmeïstische positie ten opzichte van het Russisch symbolisme wordt geïllustreerd in het manifest (zie onder) van Nikolaj Goemiljov. Goemiljov geeft daarin als voorbeeld een wedervraag van Francois Villon: 'Ou sont les neiges d'antan?' (Waar is de sneeuw van vroeger?), die ons meer beweegt dan een antwoord dat ons vertelt aan welke kant van de maan zielen van overledenen verblijven.

De acmeïstische positie ten opzichte van de avant garde (futuristen, constructivisten) was dat zij de bestaande wereld in haar harmonie zichtbaar wilden maken, waar de avant garde deze wilde herscheppen. Of, zij probeerden zorgvuldig te formuleren, waar de avant garde eerder neologismen bedacht.

De acmeïsten waren bescheiden. Zij organiseerden 'workshops' waarin ze technieken leerden. Deze waren anders dan de esoterisch aandoende bijeenkomsten van symbolisten. De acmeïst was ziener (symbolisme) noch schepper (avant garde), maar eerder een noeste werker die door zorgvuldig taalgebruik de werkelijkheid zelf liet spreken.

Historische ontwikkeling[bewerken]

Michail Koezmin heeft de geest van het acmeïsme voor het eerst tot uitdrukking gebracht in zijn essay Over harmonieuze helderheid (О прекрасной ясности). Dit werd gepubliceerd in het begin van 1910 in het tijdschrift Apollon. Koezmin bekritiseerde hierin de 'valkuilen van onbegrijpelijkheid en kosmische duisterheid' en spoorde hij schrijvers aan tot 'logica van voorstelling, constructie, syntaxis (...), liefde voor het woord, zoals bij Gustave Flaubert (...)' en hij adviseerde: 'wees economisch in het gebruik van middelen en spaarzaam met woorden, wees precies en zuiver - en je zult het geheim ontdekken van iets verbazingwekkends - harmonieuze helderheid - wat ik 'clarisme' zou willen noemen.'[1]

In het laatste halfjaar van 2011 werd het Dichtersgilde (Цех поэтов) opgericht. Leidende schrijvers waren Nikolaj Goemiljov en Sergej Gorodetski. Het gezelschap zocht een ‘dichterlijk vakmanschap en culturele continuïteit’[2]. Naast Innokenti Annenski beschouwde het Alexander Pope, Théophile Gautier, Rudyard Kipling, en de Franse Parnassiaanse dichters als voorlopers.[2]

Zij kwamen bijeen bij leden thuis en in literair-artistiek Café De Verdwaalde Hond (Бродя́чая соба́ка) in Sint-Petersburg. Anna Achmatova memoreert [3] dat op de derde bijeenkomst bij haar thuis in Tsarkoje Selo het acmeïsme werd geproclameerd. Dat zou einde 2011 of begin 2012 moeten zijn geweest.

Er werd een manifest opgesteld door Goemiljov: De nalatenschap van symbolisme en acmeïsme (Наследие символизма и акмеизм).[4] Blijkens het colofon putte hij uit daarvoor ook uit bijdragen van Osip Mandelstam [5] en Gorodetski [6]. Dit werd gepubliceerd in het eerste nummer van Apollon in 2013.

Logo verdwaalde hond uit werk van М. Dobitsjinski. 1912

Naast Apollon verscheen (oktober 2012 tot december 2013) nog een literair blad, waarin acmeïsten publiceerden: Hyperborée (Гиперборей). Bij beide bladen was Michail Lozinski betrokken, bij de eerste was hij secretaris en de tweede gaf hij zelf uit.

De acmeïsten kregen te maken met stevige kritiek van de gevestigde literaire orde, de symbolisten. Hun naam werd een scheldwoord. De eerste positieve kritiek kwam in december 1916 van Viktor Zjirmoenski: 'Zij die het symbolisme overwonnen hebben'. [7]

Osip Mandelstam was in de begintijd de meest opvallende dichter. In 1913 publiceerde hij de dichtbundel Steen (Камень). Het valt op dat Камень bijna een anagram is van : aкмеи. Verder is een steen bij uitstek concreet en aards. En je kunt er iets bestaands (ruit, vijver) mee verstoren. Verder dienden ideeën uit zijn manifest Dageraad van het acmeïsme, geschreven in 1913 en gepubliceerd in 1919, als bijdragen voor het baanbrekende manifest van Goemiljov in 1913.

Deelnemers[bewerken]

Behalve Goemiljov, Gorodetski, Achmatova en Mandelstam worden onder meer de volgende schrijvers genoemd: Georgi Adamovisj, N. Broeni, Georgi Ivanov, Jelizaveta Koezmin-Karavajeva, Michail Lozinski, Vladimir Narboet, Tsjernjavski, M. Zenkjevitsj.[8]

Nederlandstalige literatuur over het acmeïsme[bewerken]

Anna Achmatova, De echte twintigste eeuw, Privé-domein nr. 249, Arbeiderspers, Amsterdam, 2006, pp. 64 -131.
Osip Mandelstam, Neem mijn verzen in acht, Uitgeverij Atlas, Amsterdam Antwerpen, 2010, in het bijzonder de begeleidende teksten.

Externe link[bewerken]

Goemiljov: De nalatenschap van symbolisme en acmeïsme (RU): http://gumilev.ru/clauses/2/