Coöperatieve vennootschap

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De coöperatieve vennootschap (in het kort cv) of samenwerkende vennootschap is in België een coöperatie in vennootschapsvom. Zij bestaat uit minimum drie vennoten. Het beheer gebeurt door een of meer zaakvoerders die vennoten kunnen zijn (niet noodzakelijk). Benoeming voor onbepaalde of bepaalde duur. Het in- en uitstappen van vennoten gebeurt vrij. Het kapitaal van een cv bestaat uit een vast en variabel gedeelte (zie verder)

Soorten[bewerken]

Er bestaan drie soorten coöperatieve vennootschappen naargelang de aansprakelijkheid van de vennoten.

De cvoha[bewerken]

In een coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid zijn de vennoten onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk. Dit is natuurlijk een risico maar heeft als voordeel dat er geen minimum kapitaal vereist is. Om een CVOHA op te richten heeft men ook geen authentieke akte nodig, enkel een onderhandse akte.

De cvba[bewerken]

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Deze vennootschap is vergelijkbaar met een bvba behalve dat de overdracht van deelbewijzen en het in- en uittreden van vennoten vlotter kan. Er is echter wel een authentieke akte van de notaris nodig. Het vast gedeelte van het kapitaal moet minimaal € 18.550,00 zijn. Waarvan € 6.200,00 volgestort en op ieder aandeel moet minstens 1/4 worden volgestort.

De cv met sociaal oogmerk[bewerken]

Deze is een vennootschap die geen of een beperkt vermogensvoordeel nastreeft. Het voordeel is dat het minimum kapitaal slechts 6150€ moet bedragen.

Uittreden uit een cv[bewerken]

Het opmerkelijke aan een coöperatieve vennootschap is dat vennoten vrij kunnen uittreden. Dit kan echter enkel tijdens de eerste 6 maanden van elk boekjaar.

Bij het uittreden uit de cv heeft de vennoot recht op zijn scheidingsaandeel. Dit kan meestal gebeuren met een aangetekende brief. Om te kunnen uittreden is het echter wel noodzakelijk dat aan de voorwaarden voor een cv voldaan blijft. Het vast deel van het kapitaal mag niet veranderd worden.

Erkende coöperaties[bewerken]

Omdat de statutaire invulling van een coöperatieve vennootschap door de wetgever zeer flexibel is gelaten, werkt niet elke coöperatieve vennootschap volgens coöperatieve principes, zijnde democratisch, solidair en transparant. Coöperaties die coöperatieve principes statutair vastleggen, kunnen een erkenning krijgen door de Nationale Raad voor de Coöperatie.[1] Erkende coöperaties krijgen een aantal voordelen, zoals een meer uitgebreide vrijstelling van financiële controle bij emissies van aandelen en het sociale stelsel van werknemer voor de dagelijks bestuurders.