Dazomet

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dazomet
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van dazomet
Structuurformule van dazomet
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C5H10N2S2
IUPAC-naam tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazine-2-thion
Andere namen dazomet (ISO)
Molmassa 162,3 g/mol
CAS-nummer 533-74-4
EG-nummer 208-576-7
Beschrijving fungicide; biocide (houtconservering)
Vergelijkbaar met metam-natrium
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
SchadelijkMilieugevaarlijk
Waarschuwing
H-zinnen H302 - H319 - H410
EUH-zinnen geen
P-zinnen P273 - P305+P351+P338 - P501
EG-Index-nummer 613-008-00-X
VN-nummer 2588
ADR-klasse Gevarenklasse 6.1
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur wit-kleurloos
Dichtheid 1,3 g/cm³
Smeltpunt (ontleedt) 104-105 °C
Vlampunt 93 °C
Oplosbaarheid in water (bij 20°C) 0,03 g/l
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Dazomet (ISO-naam) is een fungicide, herbicide en nematicide (middel tegen rondwormen).

Toepassingen[bewerken]

Dazomet wordt gebruikt om grond te ontsmetten vóór die beplant of ingezaaid wordt (bijvoorbeeld vóór het aanleggen van een gazon of een golfbaan). Het is een niet-ozonafbrekend alternatief voor het niet meer toegelaten methylbromide. Het product wordt in de onbeteelde bodem ingewerkt waar het onder de juiste omstandigheden van temperatuur en vochtigheid ontleedt; daarbij komt het actieve bestanddeel methylisothiocyanaat (MITC) vrij. Na toepassing moet een wachttijd gerespecteerd worden van minimaal 3 à 4 weken vooraleer de bodem mag beplant worden.

In vergelijking met methylbromide is dazomet minder efficiënt; er kan resistentievorming optreden als het te frequent gebruikt wordt.

Handelsnamen van de stof zijn onder meer Basamid G (Certis) en Mylone 85W (Hopkins USA).

Dazomet is in de Europese Unie toegelaten als biocide van producttype 8 (houtconserveringsmiddel).

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

Dazomet is irriterend voor de ogen. Herhaaldelijk of langdurig contact kan de huid gevoelig maken. Dazomet is zeer giftig voor waterorganismen.

Het ontleedt als het in contact komt met zuren of water, waarbij giftige gassen zoals koolstofdisulfide vrijkomen.

Dazomet ontleedt bij verhitting boven 120°C, waarbij giftige dampen gevormd worden (onder meer stikstofoxiden en zwaveloxiden).

Externe links[bewerken]