Febe

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Ligging van Kenchrea op de Peleponesos

Febe, Phebe, Phoibe of Phoebe is de naam van een in het Bijbelboek Brief aan de Romeinen 16:1-2 genoemde diaken of (in oudere Bijbelvertalingen) dienares. Febe was afkomstig uit Kenchrea, dicht bij Korinte.

De expliciete vermelding van Febe als diaken heeft in de christelijke kerk voor flink wat discussie gezorgd, vooral tussen voor- en tegenstanders van vrouwelijke ambtsdragers. Volgens voorstanders betekent haar vermelding het bewijs dat vrouwen in het vroege christendom een rol van betekenis speelden in de prille gemeentes. Paulus vermaant de lezers dat men Febe moet ontvangen in de Heer op een manier die de heiligen waardig is, en haar bijstaat als dat nodig mocht zijn (Romeinen 16:1-2). Letterlijk vertaald betekent de term diakonos, 'dienares' of 'iemand die bijstand verleent,' hetgeen wijst op een dienende functie. Diakenen hielpen ook bij het oprichten van kerken. Paulus kon Febe ook de opdracht hebben gegeven voor de geldinzamelacties omtrent Paulus' reis naar Spanje. Het komt er in ieder geval op neer dat Paulus waarschijnlijk deze Febe - een vrouw - een belangrijke opdracht toevertrouwde, wellicht heeft zij de brief aan de Romeinen overgebracht, een opdracht die men toen zelden aan vrouwen gaf.

Anderen hechten weinig waarde aan de vermelding van Febe als diakones, omdat het ambt van diaken in de tijd van Paulus nog niet exclusief werd aangeduid door het Griekse diakonos. Volgens deze groep was Febe een dienares zonder expliciet benoemde kerkelijke functies.

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt Febe vereerd als heilige en viert men haar gedachtenis op 3 september.

Febe is afgeleid van het Griekse phoibos dat rein of helder betekent. Phoibe is ook de godin van het orakel van Delphi en Phoibe is de bijnaam van Artemis de Griekse godin van de jacht en de maan.