Febe

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Ligging van Kenchrea op de Peleponesos

Febe of Phoebe is de naam van een in het Bijbelboek Brief aan de Romeinen 16:1-2 genoemde diaken of (in oudere Bijbelvertalingen) dienares. Febe was afkomstig uit Kenchrea, dicht bij Korinte.

De expliciete vermelding van Febe als diaken heeft in de christelijke kerk voor flink wat discussie gezorgd, vooral tussen voor- en tegenstanders van vrouwelijke ambtsdragers. Volgens voorstanders betekent haar vermelding het bewijs dat vrouwen in het vroege christendom een rol van betekenis speelden in de prille gemeentes. Paulus vermaant de lezers dat men Febe moet ontvangen in de Here, op een wijze, de heiligen waardig, en haar bijstaat, indien zij u in het een of ander mocht nodig hebben (NBG51: Rom 16,1-2). Letterlijk vertaald betekent de term diakonos, 'dienares' of 'iemand die bijstand verleent,' hetgeen wijst op een dienende functie. Diakenen hielpen ook bij het oprichten van kerken. Paulus kon Febe ook de opdracht hebben gegeven voor de geldinzamelacties omtrent Paulus' reis naar Spanje. Het komt er in ieder geval op neer dat Paulus waarschijnlijk deze Febe - een vrouw - een belangrijke opdracht toevertrouwde, nl. de bezorging van een belangrijke brief, een opdracht die men toen zelden aan vrouwen gaf.

Andere hechten weinig waarde aan de vermelding van Febe als diakones, omdat het ambt van diaken in de tijd van Paulus nog niet exclusief werd aangeduid door het Griekse diakonos. Volgens deze groep was Febe een dienares zonder expliciet benoemde kerkelijke functies.

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt Febe vereerd als heilige en viert men haar gedachtenis op 3 september.

Febe (ook Phebe en Phoebe) is afgeleid van het Griek phoibos dat "rein of helder" betekent. 'Phoebe' is ook de bijnaam van de Griekse godin van de maan, Artemis.