Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Federale Overheidsdient Sociale Zekerheid (vaak afgekort tot FOD Sociale Zekerheid of FOD SZ) is een Belgische federale overheidsdienst. De FOD SZ ontstond door de Copernicushervorming in 2001 bij de splitsing van het vroegere Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu in twee FOD’s:

De hoofdopdracht voor de FOD Sociale Zekerheid bestaat uit 3 delen:

  • beleidscoördinatie en -ondersteuning;
  • sociale dienstverlening aan gebruikers;
  • bestrijding van de sociale fraude.

De Sociale zekerheid in België[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Sociale zekerheid (België) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Het huidige socialezekerheidsmodel in België ontstond tijdens de Tweede Wereldoorlog toen vertegenwoordigers uit de vakbondswereld en werkgeversorganisaties het zogenaamde "sociaal pact" sloten.

De administratieve organisatie van de sociale zekerheid in België is echter relatief complex met een Federale Overheidsdienst (FOD) en een vijftiental Openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ). Deze OISZ voeren hun opdrachten uit in een specifieke tak zoals kinderbijslag, ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheid, pensioenen, etcetera, of in een bepaald stelsel zoals het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. De FOD Sociale Zekerheid speelt hierbij een transversale, beleidsvoorbereidende en internationale rol.

Structuur en organisatie[bewerken]

De FOD Sociale Zekerheid telt ongeveer 1100 medewerkers. Ze is opgebouwd uit zes verschillende diensten of directies-generaal (DG):

  • DG Beleidsondersteuning
  • DG Sociale Inspectie
  • DG Personen met een handicap
  • DG Zelfstandigen
  • DG Oorlogsslachtoffers
  • DG Sociaal Beleid.

De voorzitter van het directiecomité is Frank Van Massenhove.

Politiek[bewerken]

Diverse ministers en staatssecretarissen hebben een onderdeel van de sociale zekerheid als beleidsdomein.[1]

Maggie De Block: Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Kris Peeters: Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Daniel Bacquelaine: Minister van Pensioenen

Willy Borsus: Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Steven Vandeput: Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Bart Tommelein: Staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Elke Sleurs: Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Beperking, Bestrijding van de Fiscale Fraude en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Financiën


Zie ook[bewerken]

Externe link[bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties