Givens-rotatie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In numerieke lineaire algebra is een Givens-rotatie een rotatie in het vlak dat wordt gevormd door twee coördinaatassen. Givens-rotaties zijn genoemd naar de Amerikaanse wiskundige Wallace Givens.

Matrixvoorstelling[bewerken]

De Givens-rotatie in wijzerzin van een vector x over een hoek van θ radialen in het vlak van de i-de en j-de coördinaatassen in een n-dimensionele ruimte kan men berekenen uit het product G(i,j,θ)x van de Givens-matrix G(i,j,θ) met de vector x.

De Givens-matrix is de vierkante n-bij-n matrix

G(i, j, \theta) = 
    \begin{bmatrix}  1  & \cdots &  0  & \cdots &  0  & \cdots &  0  \\
           \vdots & \ddots & \vdots &    & \vdots &    & \vdots \\
             0  & \cdots &  c  & \cdots &  -s  & \cdots &  0  \\
           \vdots &    & \vdots & \ddots & \vdots &    & \vdots \\
             0  & \cdots &  s  & \cdots &  c  & \cdots &  0  \\
           \vdots &    & \vdots &    & \vdots & \ddots & \vdots \\
             0  & \cdots &  0  & \cdots &  0  & \cdots &  1
    \end{bmatrix}

waarin c = cos(θ) en s = sin(θ) voorkomen op de snijpunten van de i-de en j-de rijen en kolommen. De andere elementen op de hoofddiagonaal zijn gelijk aan 1, en alle andere elementen van een Givens-matrix zijn nul.

Toepassing[bewerken]

De Givens-rotatie is numeriek stabiel. Givens-rotaties worden in numerieke lineaire algebra gebruikt om nulwaarden in vectoren en matrices te bekomen, bijvoorbeeld in het Jacobi-eigenwaarde algoritme of bij de berekening van de QR-decompositie van een matrix.

QR-decompositie[bewerken]

In de QR-decompositie vermenigvuldigt men de matrix achtereenvolgens links met Givens-rotaties zodanig dat de elementen onder de hoofddiagonaal nul worden en de matrix herleid wordt tot een bovendriehoeksmatrix. Elke vermenigvuldiging met een Givens-matrix verandert enkel de waarden in de i-de en j-de rij van de matrix. Stel dat in een gegeven kolom die waarden a en b zijn, en dat we een nul in de j-de rij willen introduceren. We moeten c=cos(θ) en s= sin(θ) vinden zodat

 \begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \\ 0 \end{bmatrix} .

Het is dus niet de bedoeling om de hoek θ expliciet te berekenen, maar wel c, s en r (waarbij c2+s2=1); deze zijn:

\begin{align}
 r &{}\larr \sqrt{a^2 + b^2} \\
 c &{}\larr a / r \\
 s &{}\larr -b / r.
\end{align}

Voorbeeld[bewerken]

We wensen de volgende 3x3-matrix A te herleiden tot een bovendriehoeksmatrix R door gebruik te maken van Givens-rotaties.

 A =
    \begin{bmatrix}  6  &  5  &  0  \\
             5  &  1  &  4   \\
             0  &  4  &  3   \\
    \end{bmatrix}

Er zijn twee rotaties nodig om de elementen A(2,1) en A(3,2) nul te maken. Noem G1 de Givens-matrix waarmee A(2,1) nul wordt:

G_{1} =
    \begin{bmatrix}  c  &  -s  &  0  \\
             s  &  c  &  0   \\
             0  &  0  &  1   \\
    \end{bmatrix}

We moeten dan de volgende matrixvermenigvuldiging uitvoeren:

\begin{bmatrix}  c  &  -s  &  0  \\
             s  &  c  &  0   \\
             0  &  0  &  1   \\
    \end{bmatrix}
    \begin{bmatrix}  6  &  5  &  0  \\
             5  &  1  &  4   \\
             0  &  4  &  3   \\
    \end{bmatrix}

Zoals hierboven aangegeven, is hierin:

\begin{align}
 r &{}= \sqrt{6^2 + 5^2} = 7.8102 \\
 c &{}= 6 / r = 0.7682\\
 s &{}= -5 / r = -0.6402
\end{align}

Met deze waarden geeft de matrixvermenigvuldiging de volgende getransformeerde matrix A:

A =\begin{bmatrix}  7.8102  &   4.4813  &  2.5607  \\
                 0  &  -2.4327  &  3.0729  \\
                 0  &     4  &     3  \\
    \end{bmatrix}

Noem G2 de Givens-matrix waarmee A(3,2) in deze matrix op nul gezet wordt. Deze rotatiematrix is:

G_{2} =
    \begin{bmatrix}  1  &  0  &  0  \\
             0  &  c  &  -s   \\
             0  &  s  &  c   \\
    \end{bmatrix}

En de matrixvermenigvuldiging is:

\begin{bmatrix}  1  &  0  &  0  \\
             0  &  c  &  -s   \\
             0  &  s  &  c   \\
    \end{bmatrix}
    \begin{bmatrix}  7.8102  &  4.4813  &  2.5607  \\
             0  &  -2.4327  &  3.0729   \\
             0  &  4  &  3   \\
    \end{bmatrix}

Waar:

\begin{align}
 r &{}= \sqrt{(-2.4327)^2 + 4^2} = 4.6817 \\
 c &{}= -2.4327 / r = -0.5196 \\
 s &{}= -4 / r = -0.8544
\end{align}

Met deze waarden verkrijgen we na matrixvermenigvuldiging de bovendriehoeksmatrix R:

R =
    \begin{bmatrix}  7.8102  &  4.4813  &  2.5607  \\
             0  &  4.6817  &  0.9664   \\
             0  &  0  &  -4.1843   \\
    \end{bmatrix}

Merk op dat er geen Givens-rotaties nodig zijn voor de nulelementen in de oorspronkelijke matrix; deze blijven onaangeroerd. Dit kan het rekenwerk gevoelig verminderen bij het verwerken van ijle matrices.

De matrix Q in de decompositie A = QR wordt dan gegeven door:

 Q = (G_{1}G_{2})^T

Dit is in dit voorbeeld de matrix:

Q =
    \begin{bmatrix}  0.7682  &  0.3326  &  0.5470  \\
             0.6402  &  -0.3992  &  -0.6564   \\
             0  &  0.8544  &  -0.5196   \\
    \end{bmatrix}