Groot-Duitse richting

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
De Duitse Bond 1815-66, met Oostenrijk in oranje

De Groot-Duitse richting was het streven om alle Duitstalige landen in Midden-Europa te verenigen onder één leidend land, .

Het is opgekomen in de 19e eeuw, toen erover gediscussieerd werd of een Duitse staat uit alle Duitstalige of Duits gecontroleerde gebieden moest bestaan (de groot-Duitse oplossing) of alleen uit sommige (de klein-Duitse oplossing). In principe ging het om Oostenrijk, dat toen veel groter was dan nu en waarin veel niet-Duitstalige volkeren leefden.

19e eeuw[bewerken]

Het al eeuwenlang in verval zijnde Heilige Roomse Rijk werd door Napoleon Bonaparte in 1806 opgeheven. Maar na de definitieve val van Napoleon in 1814 was er onder de Duitstalige landen in Midden-Europa een nieuw streven om een gezamenlijke statenbond te vormen. Dit werd vooral ingegeven door de door de Napoleontische oorlogen verspreidde nationalistische- en vrijheids-idealen van de Franse Revolutie. Maar ook beseften de machthebbers in de voorheen zeer versplinterde Duitse landen dat men door een krachtiger en meer eensgezind optreden naar het buitenland toe zich beter zou kunnen handhaven en doen gelden tegenover vooral de Europese grootmachten Frankrijk, Engeland en Rusland.

Deze nieuwe Duitse eenheidsstaat zou dan een soort hernieuwd en gemoderniseerd Heilige Roomse Rijk moeten worden met globaal dezelfde grenzen. Hierover waren de meeste voorstanders van Duitse eenheid het eens maar wie dan het leidende land moest zijn daarover waren de meningen verdeeld. Traditioneel was eeuwenlang Oostenrijk het belangrijkste en dus leidende land geweest. De Groot-Duitse gedachte wilde deze situatie weer herstellen: alle Duitstalige landen verenigd onder Oostenrijkse leiding. Maar sinds de 18e eeuw was Pruisen sterk in opkomst gekomen en probeerde Oostenrijk deze traditionele leidende rol te ontnemen.

In de 19e eeuw, na de Napoleontische tijd, was vooral de Pruisische eerste minister Bismarck hiervan een voorstander. Oostenrijk, dat zich hiertegen natuurlijk verzette, zou daarom volgens Bismarcks visie buitengesloten moeten worden. Dit werd de Klein-Duitse richting genoemd: alle Duitse landen verenigd onder Pruisen maar met uitsluiting van Oostenrijk.

De revolutionairen van het Frankfurter Parlement besloten in 1849 voor een klein-Duitse oplossing, waarin het nieuwe Duitsland uit Pruisen, de overige Noord-Duitse en de meeste Zuid-Duitse staten moest bestaan, maar niet uit Oostenrijk. Dit leek hen realistischer, ook omdat er een rivaliteit tussen Pruisen en Oostenrijk bestond. De koning van Pruisen wees hun voorstel van een grondwet niettemin af.

De Klein-Duitse richting won het pleit toen Oostenrijk in 1866 de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog verloor en tevens zijn vooraanstaande positie in de Duitse landen. In 1871 werd onder Pruisisch initiatief het onder Pruisische leiding staande Duitse Keizerrijk uitgeroepen waarvan Oostenrijk geen deel uitmaakte.

20e eeuw[bewerken]

Groot-Duitse Rijk 1944

Een aansluiting van Oostenrijk of de Duitstalige gebieden van Oostenrijk bij Duitsland was onder veel Duitsers en Oostenrijkers voortdurend populair, vooral onder liberalen, katholieken (Oostenrijk is voornamelijk katholiek) en sociaaldemocraten. In 1919 verboden de Westerse mogendheden echter zo een aansluiting.

Adolf Hitler verwezenlijkte in 1938 met de 'Anschluss' van Oostenrijk bij nazi-Duitsland alsnog het ideaal van de Groot-Duitse richting. Dit werd nog benadrukt door in 1943 de ambtelijke benaming van Duitsland, Duitse Rijk (in het Duits: Deutsches Reich), te veranderen in Groot-Duitse Rijk (Großdeutsches Reich). Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestond er ook een Duitse elite-divisie in de Wehrmacht, genaamd de "Division Großdeutschland".

Dit 'Groot-Duitse Rijk' werd door de geallieerde overwinning in de tweede wereldoorlog in 1945 weer ongedaan gemaakt door de heropsplitsing van 'Groot-Duitsland' in een apart Duitsland en Oostenrijk.

Sindsdien zijn groot-Duitse gedachten in Duitsland en Oostenrijk taboe, ofschoon rechtsradicale partijen ze nog steeds propageren. Heden leeft het ideaal alleen nog bij enkele extreemrechtse en neonazistische splinter partijtjes.

Gesamtdeutschland[bewerken]

Na 1945 verdeelden de overwinnende mogendheden Duitsland in vier bezettingszones. Verder was de uiteindelijke volkenrechtelijke status van de zogeheten Oostgebieden onduidelijk. Duitsland in zijn geheel werd Gesamtdeutschland genoemd (in tegenstelling tot Großdeutschland met Oostenrijk). Er bestond van 1949 tot 1991 een West-Duits ministerie voor Gesamtdeutsche Fragen, dat in 1969 werd hernoemd in Innerdeutsche Beziehungen, omdat de term gesamtdeutsch in het buitenland vaak verkeerd werd vertaald of begrepen.

Zie ook[bewerken]