Idris (profeet)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Zijn werkelijk naam zou Ahnoeh (Hanoeh) zijn en zou de Koran hem de bijnaam Idris hebben gegeven omdat hij veel boeken las en veel kennis opdeed. Idris is één van de achterkleinkinderen van de profeet Sheeth en zou hij in Babylonië of in Egypte hebben geleefd. Binnen de islamitische traditie wordt in het algemeen Idris, na Adam en Sheeth, als de derde profeet gezien die door God is gezonden.

Idris is zes generaties na de eerste profeet Adam geboren. Zijn lijn is Idris bin Jared bin Mahalalel bin Kenan bin Anush bin Sheeth bin Adam. Zijn moeder zou Berra of Asvad heten. Idris had vele zonen onder wie Metusalem.

Idris zou rond zijn 40ste als profeet geroepen zijn door God en zou vier keer een openbaring van de aartsengel Gabriël hebben ontvangen en deze gedurende 105 of 120 jaar gepreekt hebben aan de mensen. Zijn optreden viel in de tijd toen mensen het vuur begonnen te aanbidden. Hij kende 72 talen en benaderde elke stam in zijn eigen taal. Hij deelde zijn tijd in tweeën, zodat hij drie dagen van de week bij zijn volk predikte en vier dagen uitsluitend besteedde aan de aanbidding van God. Slechts zeer weinig mensen zouden in hem geloven. Verder zou Idris 100 steden hebben gebouwd.

Idris zou van God 30 bladeren aan openbaring hebben ontvangen. Volgens overleveringen was Idris de eerste mens die teksten schreef, kleren naaide en die ook droeg. Ook was hij een van de eersten die de beweging van de sterren kon observeren en wetenschappelijke maten en gewichten kon definiëren. Ibn Arabi beschreef Idris als de "profeet van de filosofen" en er worden een aantal werken aan hem toegeschreven. Sommige geleerden schreven commentaren op deze vermeende werken.

Sommige wonderen van Idris waren het voorspellen van toekomstige profeten en hun kenmerken, de zondvloed, het weten van het aantal bladeren aan een boom en wolken op laten komen of weg laten varen. In de Koran zijn er in totaal vier aya's over Idris geopenbaard en wordt hij door God samen met de profeten Ismail en Zulkifl geloofd. Idris zou op een Asjoera-dag ten hemel zijn gevaren en is daarmee samen met Ilyas en Isa een van de drie profeten die niet gestorven zijn.

Volgens een Hadith zou Mohammed hebben gezegd: Tijdens de hemelvaart ben ik op de vierde hemel Idris tegengekomen. Gabriël zei tegen mij: "Hij die jij nu ziet, is Idris. Groet hem." Daarop groette ik hem. Hij reageerde op mijn groet en zei dan "Gegroet, rechtvaardig vriend, rechtvaardig profeet." (Overgeleverd in Bukhari en Muslim.)