Henoch

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Illustratie van Henoch die ten hemel vaart uit Figures de la Bible (1728).

In de Bijbel komen twee personen voor die Henoch heten. Eén is de zoon van Kaïn. De ander is een voorvader van Noach, die 365 jaar oud werd.

Deze laatste Henoch is volgens de Bijbel één van de weinige mensen die niet is gestorven.[1] Genesis 5:24 vermeldt: 'En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen'. Dat hij wandelde met God wordt geïnterpreteerd als: een intieme omgang met God.[2]

In het Nieuwe Testament wordt Henoch drie keer genoemd:

  • Lucas 3 - in de maternale genealogie van Jezus.
  • Brief aan de Hebreeën 11 - 5 "Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had" (maar dan volgt 11:13 "Deze allen zijn in het geloof gestorven")
  • Judas 14 - een citaat uit 1 Hen.60:8 "Henoch, de zevende van Adam", en 1 Hen.1:9. "Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen".[3]

In oude Arabische geschriften is Henoch de vader van de legendarische koning Kaju Marath (de Bijbelse Methusalah) die de koning van de aarde wordt genoemd.[bron?] Deze Marath had alle kennis van de ware God uit de boeken van de profeet Idris (Henoch) gehaald.[bron?]

Henochliteratuur[bewerken]

Er zijn nog enkele joodse geschriften bekend met visioenen die Henoch gehad zou hebben. Deze "apocriefe" geschriften worden door critici in een latere tijd geplaatst:

  • 1 Henoch, geschreven plm. 2e eeuw v.Chr. - 1e eeuw n.Chr.
  • 2 Henoch, geschreven eind 1e eeuw n.Chr.
  • 3 Henoch, geschreven plm. 5e-6e eeuw n.Chr.

Delen van het boek 1 Henoch zijn midrasj van Deuteronomium.[4][5] Bijvoorbeeld:

Deuteronium 33:2 Hij zeide dan: De HEERE is van Sinaï gekomen, en is hunlieden opgegaan van Seir; Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran, en is aangekomen met tien duizenden der heiligen; tot Zijn rechterhand was een vurige wet aan hen.
1 Henoch 1:9 Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.

Deze dateringen zijn overigens niet onbetwist[bron?]. In de Joodse Bijbel werd namelijk al verwezen naar het Boek van de Oprechte (Jozua 10:13, 2 Samuël 1:18), wat er op zou duiden dat het genre van de Henochitische literatuur ouder is.[bron?] Ook de eerste christenen kenden de Henochitische boeken en kenden er gezag aan toe.[bron?] De apostelen Petrus en Judas citeerden zelfs uit het boek van Henoch (Judas 1:14-15, 2 Petrus 2:4). Verder beschrijven deze geschriften dingen waar Henoch volgens andere geschriften getuige van was geweest (zoals de gebeurtenissen in de eeuwen voor de Zondvloed).[bron?]

Het Eerste Boek van Henoch was verloren gegaan tot delen werden teruggevonden tussen de Dode Zee-rollen. De volledigste tekst is overgeleverd in de Ethiopische taal en werd in 1773 teruggevonden in Abessinië, terwijl andere vondsten in het Aramees, Hebreeuws of Grieks waren geschreven.

De oorspronkelijke taal van het boek is, zoals sommige andere joodse religieuze teksten, deels Aramees, deels Hebreeuws. De inhoud is voor een deel apocalyptisch en bestaat verder uit een hele serie profetieën van Henoch waaronder "Het toekomstige lot van de Goddelozen en de Rechtvaardigen", "De opstanding van de doden", "Het gericht over de gevallen engelen", "De komst van de Messias" en "Het nieuwe Jeruzalem".

Henoch in de islam[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Idris (profeet) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.