Inhuldiging

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Samenvoegen van Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de tekst van Inauguratie in dit artikel ingevoegd zou moeten worden, of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dat artikel een redirect te worden (hier melden).

Een inhuldiging is de plechtige ceremonie waarmee personen in hun ambt bevestigd worden. In de betekenis van inwijding betreft het de plechtige ingebruikname van gebouwen en voorwerpen. In het geval van hoogwaardigheidsbekleders wordt ook van inauguratie gesproken.

Etymologie[bewerken]

In de voornaamste etymologische en taalkundige bronnen heet het dat 'inhuldigen' slechts betrekking heeft op personen, maar dat 'Zuid-Nederlandse schrijvers' zich het gebruik ervan veroorloven ten aanzien van gedenktekens en gebouwen.[1] Ofschoon Van Dale zulk gebruik classificeert als Belgisch-Nederlands, beperkt het zich niet tot het corresponderende gebied. Inhuldigen valt te herleiden tot huldigen dat in de zeventiende eeuw in de plaats kwam van hulden (eer bewijzen). Aldus valt het woord huldigen terug te voeren tot het vroegmiddeleeuwse 'huldi' (gunst).[2]

Protocol[bewerken]

Inhuldigingen (met name die van hoogwaardigheidsbekleders) zijn over het algemeen onderhavig aan een vast protocol waarop de gebeurtenissen plaats dienen te vinden. Soms, zoals bij vorsten, zijn deze zelfs bij wet vastgelegd. De inhuldiging maakt dan deel uit van het gehele ceremonieel, waartoe verder ook de kroning of het overhandigen van pontificalia behoort.

Eedaflegging[bewerken]

Overwegend, maar niet noodzakelijkerwijs, omvat een huldiging een eedaflegging. Hierbij zweert de gehuldigde getrouwheid gedurende zijn ambtstermijn aan de regels die eraan verbonden zijn. In het geval van een kroning wordt de eedaflegging gevolgd door een belofte van trouw aan de gehuldigde door de verzamelde volksvertegenwoordigers.

Inwijding[bewerken]

In de betekenis van inwijding heeft de term betrekking op het in gebruik nemen van gebouwen, vertrekken, gedenktekens en andere zaken. Plechtige inhuldiging, al dan niet met een kerkelijk karakter, vinden plaats volgens een minder protocollair karakter, alhoewel er wel sprake kan zijn van een draaiboek.

Icoontje WikiWoordenboek Zoek inhuldiging op in het WikiWoordenboek.