Joseph Anton Schneiderfranken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Joseph Anton Schneiderfranken (Bô Yin Râ) in 1935
Schilderij In principio erat verbum (In den beginne was het woord)

Bô Yin Râ (Aschaffenburg, 25 november 1876 - Massagno, 14 februari 1943) is de geestelijke naam van Joseph Anton Schneiderfranken, schrijver en kunstschilder. Bô Yin Râ leefde bewust in zowel het aardse als het eeuwige leven. Vanuit deze positie beschouwde hij het als een plicht zijn inzicht te delen met ‘zoekende’ medemensen. Hij heeft nooit een spirituele/religieuze beweging of kerkgenootschap willen stichten. Hij benadrukt de centrale positie die Jezus in de geschiedenis van de mensheid heeft ingenomen.

Biografie[bewerken]

Bô Yin Râ werd in 1876 als Joseph Anton Schneider in Aschaffenburg geboren. Zijn vader Joseph Schneider kwam uit Burgstadt, Franconia, moeder Maria Anna, geboren Albert kwam uit Hosbach. In 1890 verhuisde het gezin naar Frankfurt. Van 1892 tot 1895 studeerde hij aan het Städelschen Kunstinstitut in Frankfurt. Vanaf 1899 vervolgde hij zijn opleiding aan de academie voor beeldende kunst in Wenen, München en Parijs. Hij werd in deze tijd o.a. door de Duitse kunstschilder Hans Thoma onderwezen. Als jonge schilder veranderde hij zijn naam in Schneiderfranken. In 1903 trouwde hij met Irma Schönfeld uit Wenen. Ze overleed in 1915 aan suikerziekte. Na de eerste wereldoorlog (vanaf 1916 tot het einde van de oorlog vervulde hij een administratieve functie in militaire dienst) trouwde hij in Görlitz met Helene Hoffmann, weduwe en moeder van 2 dochters. In 1919 werd hun dochter Devadatti geboren (in 2015 overleden). Tot 1923 woonde en werkte hij in Görlitz. Hier schilderde en publiceerde hij, stichtte de Jakob Böhme Stichting en was hij president van de Kunstverein (vereniging van kunstenaars) van Oberlausitz. In 1923 verhuisde hij met zijn gezin naar Zwitserland, waar hij tot zijn overlijden (1943) in Massagno bij Lugano woonde. Van diverse reizen binnen Europa zijn schilderijen en geschriften van hem bekend, waarbij die uit Griekenland een bijzondere plaats innemen.

Naam[bewerken]

Zijn publicaties verschenen onder de naam Bô Yin Râ. Ook schilderijen signeerde hij met de naam Bô Yin Râ. Die naam Bô Yin Râ is geen pseudoniem, zoals in zijn vlugschrift: "Warum ich meinen Namen führe" valt te lezen. Hij schrijft hierin dat de drie lettergrepen zijn geestelijke wezensaard aanduiden zoals in de muziek een bepaalde notengroep een akkoord vormt.

Werk[bewerken]

Vanaf 1913 schreef hij religieus-spirituele boeken die grotendeels door Kober Verlag in Bern, thans in Rapperswill, Zwitserland (http://www.koberverlag.ch) werden gepubliceerd. Zijn publicaties (en met name zijn leerwerk dat van hem de naam Hortus Conclusus - Besloten Tuin – kreeg) hebben tot doel de structuur en wetmatigheden van de Eeuwige Geestelijke Werkelijkheid aan ons duidelijk te maken. Tijdens zijn leven in de zichtbare fysische wereld leefde hij even bewust in de Eeuwige Geestelijke Werkelijkheid en hij wilde ons met zijn leerwerk, dat 32 boeken omvat, ook vanuit de meest uiteenlopende perspectieven de weg wijzen naar die Eeuwige Geestelijke Werkelijkheid. Hij omschrijft ze als nuchtere leerboeken, bedoeld om het gelezene in het leven van alledag in praktijk te brengen. En om onze geestelijke zintuigen te wekken. Bô Yin Râ schrijft in zijn boek “Werelden”: “U, vol van liefde, die in dit boek Licht en verlichting wilt vinden, weet, dat Licht en verlichting nog nooit iemand door lezen en denken zijn toegevallen! De leer die ik u heb te geven, is leven, weg en waarheid, maar u kunt haar alleen ontvangen, als u haar in uzelf tot leven, weg en waarheid worden laat". ["Du Liebender, der du in diesem Buche Licht und Erleuchtung finden willst, wisse, dass Licht und Erleuchtung noch keinem durch Lesen und Denken kam! Die Lehre, die ich dir zu geben habe, ist Leben, Weg und Wahrheit, aber du kannst sie nur empfangen, wenn du sie in dir selbst zu Leben, Weg und Wahrheit werden lässt."] Naast zijn leerwerk verschenen van zijn hand nog verschillende aanvullende publicaties. Bô Yin Râ wil geen nieuwe godsdienst, geen kerk stichten. Zijn werk overstijgt tegenstellingen tussen religies, hij wijst juist op hun overeenkomsten. Zie het hoofdstuk: De eenheid der religies uit het boek van de Levende God.

Schilderijen[bewerken]

In zijn schilderijen beeldt hij meestal landschappelijke motieven uit. Veel van zijn schilderijen - zoals die in het boek ‘Werelden’- hebben een eeuwig-geestelijke inhoud en de reële geestelijke werkelijkheid tot onderwerp. Met name door deze schilderijen wil hij op een andere wijze dan met uitsluitend woorden de geestelijke zintuigen in ons wekken. Daarbij raadt hij aan verstandelijke duiding na te laten, maar in een diep, innerlijk verzinken en willen invoelen de schilderijen in de ziel hun werk te laten doen. Onder zijn schilderijen verdient zijn portret van Jezus aparte vermelding. Aan de totstandkoming hiervan heeft hij een apart hoofdstuk gewijd in zijn boek “Aus meiner Malerwerkstatt”.

Vertalingen[bewerken]

Er zijn van zijn werk intussen vertalingen verschenen in het Bulgaars, Engels, Esperanto, Ests, Frans, Grieks, Hongaars, Nederlands, Pools, Portugees, Spaans, Tsjechisch en Zweeds. Sinds 1977 zijn (intussen alle) boeken van zijn leerwerk in Nederlandse vertaling beschikbaar. Naast de Zwitserse Bô Yin Râ-Stichting zijn er in diverse landen Bô Yin Râ-stichtingen (o.a. Duitsland, Nederland, Zweden) die vooral het geven van informatie en het bevorderen van zijn publicaties (ook in vertaling) tot doel hebben.

Publicaties[bewerken]

Het leerwerk 'Hortus Conclusus'[bewerken]

 1. Het boek van de Koninklijke Kunst. ISBN 978-9073007-123. Das Buch der königlichen Kunst, Verlag der Weißen Bücher, 1920, def.uitg. Kober 1932, ISBN 3-85767-007-X;
 2. Het boek van de Levende God.: ISBN 978-9073007-000. Das Buch vom lebendigen Gott, Verlag der Weißen Bücher 1919, def.uitg. Kober 1927, ISBN 3-85767-073-8;
 3. Het boek van gene zijde. ISBN 978-9073007-277. Das Buch vom Jenseits, Verlag der Weißen Bücher 1920, def.uitg. Kober 1929, ISBN 3-85767-077-0;
 4. Het boek van de mens. ISBN 978-9073007-253. Das Buch vom Menschen, Verlag der Weißen Bücher 1920, def.uitg. Kober 1928, ISBN 3-85767-013-4;
 5. Het boek van het geluk. ISBN 978-9073007-086. Das Buch vom Glück, Verlag der Weißen Bücher 1920, Kober 1996, ISBN 3-85767-068-1;
 6. De weg tot God. ISBN 906030-2893. Der Weg zu Gott, Rhein-Verlag 1924, Kober 1958, ISBN 3-85767-061-4;
 7. Het boek van de Liefde. ISBN 978-9073007-239. Das Buch der Liebe, Verlag der Weißen Bücher 1922, def.uitg. Kober 1931, ISBN 3-85767-008-8;
 8. Het boek van de troost. ISBN 978-9073007-314. Das Buch des Trostes, Verlag der Weißen Bücher 1924, Kober 1948, ISBN 3-85767-009-6;
 9. Het boek der gesprekken. ISBN 978-9073007-338. Das Buch der Gespräche, Verlag der Weißen Bücher 1920, Kober 1958, ISBN 3-85767-064-9;
 10. Het geheim. ISBN 978-906030-4983. Das Geheimnis, Verlag der Weißen Bücher 1923, Kober 1952, ISBN 3-85767-082-7;
 11. De wijsheid van Johannes. ISBN 978-9073007-116. Die Weisheit des Johannes, 1924, Kober 1952, ISBN 3-85767-054-1:
 12. Wegwijzers. ISBN 906030-473X. Wegweiser, Kober 1928, Kober 1971, ISBN 3-85767-051-7;
 13. Het spook van de vrijheid. ISBN 978-9073007-345. Das Gespenst der Freiheit, Kober 1930, ISBN 3-85767-023-1;
 14. De weg van mijn leerlingen. ISBN 906030-4039. Der Weg meiner Schüler, Kober 1932, ISBN 3-85767-050-9;
 15. Het mysterie van Golgotha ISBN 978-9073007-246. Das Mysterium von Golgatha, Magische Blätter 1922, def.uitg. Richard Hummel 1930, Kober 1953, ISBN 3-85767-039-8;
 16. Eredienst-magie en mythe. ISBN 978-9073007-307. Kultmagie und Mythos, Magische Blätter 1924, Kober 1961, ISBN 3-85767-029-0;
 17. De zin van het leven. ISBN 906030-3954. Der Sinn des Daseins, Magnum-Opus Verlag (Freiburg in Baden) 1927, ISBN 3-85767-071-1;
 18. Meer licht. ISBN 906030-4446. Mehr Licht, Magische Blätter 1921, def.uitg. Kober 1936, 1968, ISBN 3-85767-036-3;
 19. Het hoge doel. ISBN 906030-344X. Das Hohe Ziel, Magische Blätter 1925, Kober 1961, ISBN 3-85767-025-8;
 20. Opstanding. ISBN 978-9073007-215. Auferstehung, Richard Hummel 1926, Kober 1959, ISBN 3-85767-074-6;
 21. Werelden. ISBN 978-9073007-185. Welten, eine Folge kosmischer Gesichte, Rhein-Verlag 1922, Kober 1957, ISBN 3-85767-088-6;
 22. Psalmen. ISBN 906077-0560. Psalmen, Verlag der Weißen Bücher 1924, Kober 1986 ISBN 3-85767-091-6;
 23. Het huwelijk. ISBN 906030-3431. Die Ehe, Richard Hummel 1925, Kober 1950, ISBN 3-85767-100-9;
 24. Het gebed. ISBN 978 9073007-062. Das Gebet/So sollt ihr beten, Richard Hummel 1926, Kober 1955, ISBN 3-85767-078-9/ISBN 3-85767-045-2;
 25. Geest en vorm. ISBN 906030-2095. Geist und Form, Greiner & Pfeiffer 1924, Kober 1958, ISBN 3-85767-076-2;
 26. Vonken/mantrapraktijk. ISBN 906030-2214. Funken/Mantra-Praxis, Funken, Talisverlag 1922, Mantra-Praxis Kober 1928, Kober 1967, ISBN 3-85767-080-0.
 27. Levenswoorden. ISBN 906030-4454. Worte des Lebens, Greiner & Pfeiffer 1923, Kober 1959, ISBN 3-85767-075-4;
 28. Eeuwige werkelijkheid.ISBN 906030 1714. Ewige Wirklichkeit, Kober 1934, ISBN 3-85767-090-8;
 29. Boven de alledag. Über dem Alltag, Kober 1934, ISBN 3-85767-067-3;
 30. Leven in het Licht. Leben im Licht, Kober 1934, ISBN 3-85767-089-4; Het Nederlandse boek (ISBN 906030-1714) omvat drie laatstgenoemde bundels leerdichten die oorspronkelijk in het Duits afzonderlijk zijn gepubliceerd.
 31. Brieven aan één en velen. ISBN 978-9073007-161. Briefe an Einen und Viele, Kober 1935, 1971, ISBN 3-85767-005-3;
 32. Hortus Conclusus. ISBN 906030-4004 Hortus Conclusus, Kober 1936, 1979, ISBN 3-85767-026-6;

Alle boeken zijn te bestellen via AURORA PRODUCTIONS,Zuid-Scharwoude(NL) www.aurora-productions.com

Overige geschriften[bewerken]

Vlugschriften[bewerken]

Postuum uitgegeven[bewerken]

Literatuur[bewerken]

 • Rudolf Schott: Bô Yin Râ, leven en werk, Aurora Productions 2000, ISBN 90-73007-135 (vertaling van: Bô Yin Râ, Leben und Werk, Kober 1954, ISBN 3-85767-065-7)
 • Rudolf Schott: Der Maler Bô Yin Râ, Kober 1960, ISBN 3-85767-033-9
 • Rudolf Schott: Symbolform und Wirklichkeit in den Bildern des Malers Bô Yin Râ, Kober 1958. ISBN 978-3-85767-059-6 [Überarbeitete Text eines Vortrags, gehalten am 6. Juli 1957 in Darmstadt anlässlich der vom Kunstverein veranstalteten Gemälde-Ausstellung Bô Yin Râ].
 • Brevier, zusammengestellt und eingeleitet von Rudolf Schott, Richard Hummel, 1928, Neuausgabe Kober 1965, ISBN 3-85767-095-9
 • Otto G. Lienert: Weltwanderung. Bô Yin Râ (Joseph Anton Schneiderfranken) 1876-1943. Lehre und Biographie. Kober 1994. ISBN 3-85767-103-3. [Als pdf beschikbaar via www.bo-yin-ra.ch].
 • Otto Zsok: Der religiöse Urquell: Dargestellt im Lichte des geistigen Lehrwerks von Joseph Anton Schneiderfranken Bô Yin Râ (1876-1943), EOS-Verlag 2001, ISBN 3-83067-073-7
 • Wolfgang Nastali: Oerzijn - Oerlicht - Oerwoord - De overlevering van de religieuze 'oerbron' door Bô Yin Râ, alsmede het artikel Levend vuur. Herziene en bewerkte editie naar de oorspronkelijke Duitse uitgave, De Boekenvriend 2013, ISBN 978-90-74263-12-2. Ursein - Urlicht - Urwort, Die Überlieferung der religiösen "Urquelle" nach Joseph Anton Schneiderfranken Bô Yin Râ, AT Edition 1999, ISBN 3-8258-4406-4
 • Bô Yin Râ: an introduction to his works, teksten van Bô Yin Râ; samenstelling B.A. Reichenbach, Berkeley USA 2004, ISBN 0-915034-10-7
 • E.W.M. ten Doeschot: Nederlandstalige uitgaven van het werk van Bô Yin Râ in de twintigste eeuw - een bibliografisch overzicht, De Boekenvriend 2002, ISBN 90-74263-07-0
 • B.A. Reichenbach: Bô Yin Râ en de concrete geestelijke werkelijkheid - enkele inleidende beschouwingen, De Boekenvriend 2004, ISBN 90-74263-08-9
 • Bô Yin Râ: Ornamenten (grafiek uit Bô Yin Râ's jonge jaren) - compleet overzicht, met citatenschat, De Boekenvriend 2005, ISBN 90-74263-09-7
 • Rudolf Schott: Bô Yin Râ, een levensmeester en andere teksten, met luister-CD, De Boekenvriend 2007, ISBN 978-90-74263-10-8
 • Alfred Kober-Staehelin: Waarom Bô Yin Râ? - teksten van een uitgever, De Boekenvriend 2009, ISBN 978-90-74263-11-5 (vertaald uit het Duits: Meine Stellung zu Bô Yin Râ & Weshalb Bô Yin Râ?, oorspronkelijk gepubliceerd in 1930).
 • Maria Wollwerth: De weg naar het geluk - een aansporing tot bewustwording van de jeugd (een prozatekst), alsmede enkele gedichten en artikelen. De Boekenvriend 2012, ISBN 978-90-74263-00-9
 • Felix Weingartner: Bô Yin Râ, Rhein-Verlag A.G. 1923, Basel.

Externe links[bewerken]

e-mailadressen[bewerken]

 • lezersbijeenkomsten: byrnld@gmail.com