Joseph Anton Schneiderfranken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Joseph Anton Schneiderfranken (Bô Yin Râ) in 1935
Schilderij In_principio_erat_verbum (In den beginne was het woord)

Joseph Anton Schneiderfranken (Aschaffenburg, 25 november 1876 - Massagno, 14 februari 1943) was een Duitse schrijver en kunstschilder. Onder de naam Bô Yin Râ was hij een spiritueel leraar in woord en geschrift. Hij heeft nooit een spirituele beweging willen stichten.

Leven[bewerken]

Joseph A. Schneiderfranken, of zoals hij zichzelf noemde, Bô Yin Râ, groeide op in Aschaffenburg en Frankfurt. In zijn jeugd bezocht hij schildersacademies in Frankfurt, München, Parijs en Wenen. Hij werd in deze tijd ook belangeloos door de Duitse kunstschilder Hans Thoma onderwezen. Van diverse reizen binnen Europa zijn schilderijen en geschriften van hem bekend, waarbij die uit Griekenland een bijzondere plaats innemen. De publicaties van Joseph A. Schneiderfranken verschenen onder de naam Bô Yin Râ. Zijn naam Bô Yin Râ is geen pseudoniem, zoals in zijn boek: "Warum ich meinen Namen führe" valt te lezen. In zijn schilderijen beeldt hij landschappelijke motieven uit. Hij beoogde er een eeuwig-geestelijke inhoud aan te geven. Zijn geestelijk leerwerk omvat 32 boeken, waaraan hij nog 8 aanvullende publicaties toevoegde. Dit leerwerk is de beschrijving van de eeuwige werkelijkheid vanuit de meest uiteenlopende perspectieven, die aansluiten op de verschillende persoonlijkheidsstructuren en geestelijke bewustzijnsniveaus van de mens.

De niet tot de vrijmetselarij behorende Erkende Broederschap Der Antieke Riten, of kort EBDAR, heeft het werk van Bô Yin Râ als uitgangspunt. Hij was echter noch de stichter noch lid van deze broederschap, maar gaf haar een geestelijk fundament. Het werk van Bô Yin Râ is in vele talen vertaald, waaronder in het Nederlands.

Levensovertuiging[bewerken]

Oerzijn manifesteert zich als geestelijk “zijn” en als materieel “verschijnen”. Tot materie behoort het met onze zintuigen waarneembare, zichtbare, maar ook het nog verborgene, onzichtbare of alleen paranormaal waarneembare. Hiertoe behoren krachten als aardse zwaartekracht, maar ook spiritistische fenomenen zoals geesten. Bô Yin Râ spreekt over spiritistische fenomenen in plaats van spirituele fenomenen. Met de Eeuwige substantiële Geest worden door Bô Yin Râ niet de diverse psychische functies, zoals het denken en de fantasie bedoeld, ook niet de ascese en ook geen occulte verschijningsvormen, omdat deze allen tot de fijnstoffelijke materie behoren.

Zoals de wereld van de materie met lichamelijke, met onze zintuigen wordt waargenomen, ook al mogen ze paranormaal zijn, zo wordt de wereld van de Geest uitsluitend met Geestelijke zintuigen van het Geestelijk ‘Lichaam’ waargenomen. Met de incarnatie van dit “Geestelijk Lichaam”, met deze ‘val uit het Paradijs’, in het dierlichaam is de waarneming met onze zintuigen zo dominant, dat men zich van waarneming met Geestelijke ‘zintuigen’ niet meer is bewust. Bewustwording en waarnemen in de Geest wordt als “ontwaken”of “verlichting” ervaren.

Bô Yin Râ wijst herhaaldelijk op het belang om fenomenen van de “dierziel”, waartoe alle psychische functies, emoties, maar ook hogere, zelfs kunstzinnige of religieuze gevoelens horen. Hij maakt verschil tussen spiritistische manifestaties en de Eeuwige, Geestelijke Ziel. Het belangrijkste is de geboorte van de Levende God, die ieder mens in zijn Ik als hoogste ervaring in zich kan beleven in de onder één Geestelijke Wil vereende zielskrachten. Daardoor wordt men van zijn karma verlost. De herinnering aan aards bestaan ook na de dood bewaard kan blijven.

Reïncarnatie geschiedt volgens Bô Yin Râ slechts bij uitzondering, namelijk bij vroeg overlijden van een kind, bij suïcide indien niet het gevolg van een psychische ziekte en bij een totaal “verdierlijkt” leven. Hij waarschuwt op veel plekken in zijn leerwerk voor de verwoestende invloed op de ziel van “lemuren” uit de fijnstoffelijke wereld, zoals hij de onzichtbare wezens noemt die achter alle spiritistische manifestaties staan. Het gaat hier om manifestaties, zoals ze bij mediums of diepe trancetoestanden bij bv. hypnose zich voordoen, maar ook om hallucinaties.

Bô Yin Râ getuigt van zichzelf als lid van de “Stralenden van het Oerlicht”, ook wel “Witte Loge”genoemd. De ‘meesters’ van de witte loge van de theosofie hebben daarmee overigens, behalve de naam, niets te doen. Deze Stralenden van het Oerlicht behoren tot een eeuwige geestelijke broederschap, die haar geestelijke ‘Tempel der Eeuwigheid’ waarin zij voortdurend werkt, in het gebied van de Himalaya heeft, maar deze is voor aardse ogen onzichtbaar. Dit werken omvat grotendeels het bieden van geestelijke hulp aan de dolende en zoekende mensheid. Van tijd tot tijd treedt een lid van deze gemeenschap om noodzakelijke uiterlijke hulp te bieden in een fysiek lichaam in de openbaarheid. Voorbeelden hiervan zijn Odin, Laozi, Jezus en Bô Yin Râ zelf.

Zijn boeken vinden vooral bij die zoekenden ingang, die aan de gebruikelijke vormen van religie twijfelen. Daarbij worden ze gegrepen door de wijze waarop Joseph A. Schneiderfranken zijn thema’s onder woorden brengt. Ze voelen zich herinnerd aan een vergeten gebied, waar ze zichzelf thuis voelen.

Werk[bewerken]

Hortus Conclusus[bewerken]

 1. Het boek van de Koninklijke Kunst. ISBN 978-9073007-123. Das Buch der königlichen Kunst, Verlag der Weißen Bücher, 1920, def.uitg. Kober 1932, ISBN 3-85767-007-X;
 2. Het boek van de Levende God.: ISBN 978-9073007-000. Das Buch vom lebendigen Gott, Verlag der Weißen Bücher 1919, def.uitg. Kober 1927, ISBN 3-85767-073-8;
 3. Het boek van gene zijde. ISBN 978-9073007-277. Das Buch vom Jenseits, Verlag der Weißen Bücher 1920, def.uitg. Kober 1929, ISBN 3-85767-077-0;
 4. Het boek van de mens. ISBN 978-9073007-253. Das Buch vom Menschen, Verlag der Weißen Bücher 1920, def.uitg. Kober 1928, ISBN 3-85767-013-4;
 5. Het boek van het geluk. ISBN 978-9073007-086. Das Buch vom Glück, Verlag der Weißen Bücher 1920, Kober 1996, ISBN 3-85767-068-1;
 6. De weg tot God. ISBN 906030-2893. Der Weg zu Gott, Rhein-Verlag 1924, Kober 1958, ISBN 3-85767-061-4;
 7. Het boek van de Liefde. ISBN 978-9073007-239. Das Buch der Liebe, Verlag der Weißen Bücher 1922, def.uitg. Kober 1931, ISBN 3-85767-008-8;
 8. Het boek van de troost. ISBN 978-9073007-314. Das Buch des Trostes, Verlag der Weißen Bücher 1924, Kober 1948, ISBN 3-85767-009-6;
 9. Het boek der gesprekken. ISBN 978-9073007-338. Das Buch der Gespräche, Verlag der Weißen Bücher 1920, Kober 1958, ISBN 3-85767-064-9;
 10. Het geheim. ISBN 978-906030-4983. Das Geheimnis, Verlag der Weißen Bücher 1923, Kober 1952, ISBN 3-85767-082-7;
 11. De wijsheid van Johannes. ISBN 978-9073007-116. Die Weisheit des Johannes, 1924, Kober 1952, ISBN 3-85767-054-1:
 12. Wegwijzers. ISBN 906030-473X. Wegweiser, Kober 1928, Kober 1971, ISBN 3-85767-051-7;
 13. Het spook van de vrijheid. ISBN 906030-5000. Das Gespenst der Freiheit, Kober 1930, ISBN 3-85767-023-1;
 14. De weg van mijn leerlingen. ISBN 906030-4039. Der Weg meiner Schüler, Kober 1932, ISBN 3-85767-050-9;
 15. Het mysterie van Golgotha ISBN 978-9073007-246. Das Mysterium von Golgatha, Magische Blätter 1922, def.uitg. Richard Hummel 1930, Kober 1953, ISBN 3-85767-039-8;
 16. Eredienst-magie en mythe. ISBN 978-9073007-307. Kultmagie und Mythos, Magische Blätter 1924, Kober 1961, ISBN 3-85767-029-0;
 17. De zin van het leven. ISBN 906030-3954. Der Sinn des Daseins, Magnum-Opus Verlag (Freiburg in Baden) 1927, ISBN 3-85767-071-1;
 18. Meer licht. ISBN 906030-4446. Mehr Licht, Magische Blätter 1921, def.uitg. Kober 1936, 1968, ISBN 3-85767-036-3;
 19. Het hoge doel. ISBN 906030-344X. Das Hohe Ziel, Magische Blätter 1925, Kober 1961, ISBN 3-85767-025-8;
 20. Opstanding. ISBN 978-9073007-215. Auferstehung, Richard Hummel 1926, Kober 1959, ISBN 3-85767-074-6;
 21. Werelden. ISBN 978-9073007-185. Welten, eine Folge kosmischer Gesichte, Rhein-Verlag 1922, Kober 1957, ISBN 3-85767-088-6;
 22. Psalmen. ISBN 906077-0560. Psalmen, Verlag der Weißen Bücher 1924, Kober 1986 ISBN 3-85767-091-6;
 23. Het huwelijk. ISBN 906030-3431. Die Ehe, Richard Hummel 1925, Kober 1950, ISBN 3-85767-100-9;
 24. Het gebed. ISBN 978 9073007-062. Das Gebet/So sollt ihr beten, Richard Hummel 1926, Kober 1955, ISBN 3-85767-078-9/ISBN 3-85767-045-2;
 25. Geest en vorm. ISBN 906030-2095. Geist und Form, Greiner & Pfeiffer 1924, Kober 1958, ISBN 3-85767-076-2;
 26. Vonken/mantrapraktijk. ISBN 906030-2214. Funken/Mantra-Praxis, Funken, Talisverlag 1922, Mantra-Praxis Kober 1928, Kober 1967, ISBN 3-85767-080-0.
 27. Levenswoorden. ISBN 906030-4454. Worte des Lebens, Greiner & Pfeiffer 1923, Kober 1959, ISBN 3-85767-075-4;
 28. Eeuwige werkelijkheid./ Boven alledag/ Leven in het Licht. ISBN 906030-1714 Über dem Alltag, Kober 1934, ISBN 3-85767-067-3;.; Ewige Wirklichkeit, Kober 1934, ISBN 3-85767-090-8; Leben im Licht, Kober 1934, ISBN 3-85767-089-4;
 29. Brieven aan één en velen. ISBN 978-9073007-161. Briefe an Einen und Viele, Kober 1935, 1971, ISBN 3-85767-005-3;
 30. Hortus Conclusus. ISBN 906030-4004 Hortus Conclusus, Kober 1936, 1979, ISBN 3-85767-026-6;

Alle boeken zijn te bestellen via Aurora Productions, Zuid-Scharwoude (NL)

Overige geschriften[bewerken]

Vlugschriften[bewerken]

Postum uitgegeven[bewerken]

Literatuur[bewerken]

 • Rudolf Schott: Bô Yin Râ, leven en werk, Aurora Productions 2000, ISBN 90-73007-135 (vertaling van: Bô Yin Râ, Leben und Werk, Kober 1954, ISBN 3-85767-065-7)
 • Rudolf Schott: Der Maler Bô Yin Râ, Kober 1960, ISBN 3-85767-033-9
 • Brevier, zusammengestellt und eingeleitet von Rudolf Schott, Richard Hummel, 1928, Neuausgabe Kober 1965, ISBN 3-85767-095-9
 • Otto Zsok: Der religiöse Urquell: Dargestellt im Lichte des geistigen Lehrwerks von Joseph Anton Schneiderfranken Bô Yin Râ (1876-1943), EOS-Verlag 2001, ISBN 3-83067-073-7
 • Wolfgang Nastali: Ursein - Urlicht - Urwort, Die Überlieferung der religiösen "Urquelle" nach Joseph Anton Schneiderfranken Bô Yin Râ, AT Edition 1999, ISBN 3-8258-4406-4
 • Bô Yin Râ: an introduction to his works, teksten van Bô Yin Râ; samenstelling B.A. Reichenbach, Berkeley USA 2004, ISBN 0-915034-10-7
 • E.W.M. ten Doeschot: Nederlandstalige uitgaven van het werk van Bô Yin Râ in de twintigste eeuw - een bibliografisch overzicht, De Boekenvriend 2002, ISBN 90-74263-07-0
 • B.A. Reichenbach: Bô Yin Râ en de concrete geestelijke werkelijkheid, De Boekenvriend 2004, ISBN 90-74263-08-9
 • Bô Yin Râ: Ornamenten, De Boekenvriend 2005, ISBN 90-74263-09-7
 • Rudolf Schott: Bô Yin Râ, een levensmeester en andere teksten, met luister-CD, De Boekenvriend 2007, ISBN 978-90-74263-10-8
 • Alfred Kober-Staehelin: Waarom Bô Yin Râ?, De Boekenvriend 2009, ISBN 978-90-74263-11-5

Externe links[bewerken]