Koninklijke Utrechtsche Studenten Vereeniging tot Vrijwillige Oefening in den Wapenhandel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
De Utrechtse Studentenweerbaarheid op het stationsplein van Nijmegen voorafgaand aan de Nijmeegse Vierdaagse 1937

De Koninklijke Utrechtsche Studenten Vereeniging tot vrijwillige Oefening in den Wapenhandel (ook wel afgekort tot: K.U.S.V.t.v.O.i.d.W.) is de oudste studentenweerbaarheid van Nederland en maakt deel uit van het Utrechtsch Studenten Corps.

Geschiedenis[bewerken]

Reeds in 1747 leverden de Vrijwillige Jagers der Utrechtsche Hogeschool hun eerste bij de inhuldiging te Utrecht van Willem van Oranje als Stadhouder der Nederlandsche Gewesten. De eerste bijdragen van de studenten aan de verdediging aan het vaderland vindt echter zijn oorsprong in het begin van de 19e eeuw. Toen werd een compagnie van studenten aan de Franse grens gelegerd om de pas verworven Nederlandse onafhankelijkheid te verdedigen tegen Napoleon.

Ook in 1830 werd door hen een significante bijdrage geleverd. De Utrechtse studenten meldden zich toen als eersten aan om deel te nemen aan de Tiendaagse Veldtocht tegen de Belgen.

Enkele decennia later, in 1866, werd uiteindelijk de Utrechtse studentenweerbaarheid in haar huidige vorm opgericht. De studenten zouden echter nimmer meer zo'n belangrijke rol vervullen bij de verdediging van ons vaderland. Wel verklaarde de K.U.S.V.t.v.O.i.d.W. zich herhaaldelijk bereid deel te nemen aan de verdediging van het land, zo dit noodzakelijk en gewenst zou zijn.

In de loop der jaren vond de "Oefening in den Wapenhandel" steeds meer plaats in de vorm van schietinstructies en schietwedstrijden, niet alleen tussen leden onderling, maar ook in samenwerking met diverse bevriende legeronderdelen, één van de hoofdactiviteiten van de Studentenweerbaarheid. Ook wordt er met regelmaat deelgenomen aan oefeningen van het moederregiment Garderegiment Grenadiers en Jagers.

Activiteiten[bewerken]

Eén van de andere belangrijke activiteiten is al sinds de oprichting van de weerbaarheid het onderhouden van goede en intensieve contacten met verschillende militaire en civiele autoriteiten in Utrecht en in den lande. Dit laatste met name middels het deelnemen aan diverse ceremoniële plechtigheden en het leveren van pelotons voor officiële gelegenheden, zoals op het Binnenhof te 's-Gravenhage op Prinsjesdag.

Het goede contact van de K.U.S.V.t.v.O.i.d.W. met het Koninklijke Huis dateert al van de oprichtingsjaren, toen Koning Willem III zich bereid verklaarde het beschermheerschap te aanvaarden. Meer recent was Z.K.H. Prins Bernhard beschermheer van de Utrechtse weerbaarheid. In 1938 al werd het predicaat Koninklijk verleend, waar de weerbaarheid nog steeds trots op is.

Dat de weerbaarheid ook in deze tijd nog zeer actief is moge blijken uit het brede scala aan activiteiten dat jaarlijks verzorgd wordt en uit goede contacten met de Utrechtse civiele en militaire gemeenschap.

In de media[bewerken]

In oktober 2005 werd het optreden van de Utrechtse studentenweerbaarheid tijdens een wedstrijd voor de Prins Bernhard Trofee beschreven in een artikel in HP/De Tijd, nadat zij zelf een journalist van dit tijdschrift hadden meegenomen naar het infanterie schietkamp in Harskamp. De mate van serieuze beoefening van de schietsport die door de leden van de vereniging tentoongespreid werd, was daarin niet onverdroten positief. Uit de resultaten van deze dag bleek overigens wel dat de Utrechtse studentenweerbaarheid in het schieten zelf wel beter presteerde dan de overige weerbaarheden. Onder andere in de jaren 2004 en 2006 heeft de Utrechtse studentenweerbaarheid de Prins Bernhard Trofee gewonnen.

Bekende (oud-)leden[bewerken]