Kust

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Kleine rivier met delta, Tenakee, Zuidoost Alaska NOOA, America's Coastlines Collection
Klippen aan de Franse kust

De kust is het overgangsgebied tussen het land en de zee. Bij een meer of een rivier spreekt men van oever. Met de kust wordt ook wel eens het strand bedoeld.

Kustbeheer[bewerken]

In Nederland wordt de erosie van de kustlijn nu nog alleen bestreden met zandsuppleties. Het langs de kust aanwezige zand, klei of veen wordt door het water verplaatst. Door deze verplaatsing heeft een zachte kust een hoge dynamiek. Bij een hogere afvoer dan aanvoer van grondstoffen en een, door lange handelspieren, verstoorde stroming vindt erosie plaats. Te grote erosie van de kust kan leiden tot het plaatselijk terugtrekken van de kustlijn landinwaarts. Uiteindelijk kan het achterland daardoor overstromen. Dat komt doordat Nederland deels onder het NAP ligt.

De Nederlandse kust wordt op verschillende manier beschermd en beheerd. De bekendste kustvormen zijn duinen en dijken. Dijken zijn "harde" en duinen rekenen we onder "zachte" weringen. Harde weringen zijn dammen, pieren en kades. Kustbeheer is ook op twee manieren in te vullen. Zand suppleren noemt men een zachte oplossing en de aanleg van dammen of sturingselementen worden als een harde oplossing bestempeld. Welke van deze twee de voorkeur heeft, hangt af van de plaatselijke situatie. Bij aanleg van goede sturingselementen, om de kuststroming te sturen, kunnen er nieuwe duinen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn het Kennemerstrand en het strand rond de Eijerlandsedam op de Noordpunt van Texel. Ook zijn er proeven gaande met bijvoorbeeld een zandmotor. Dit is een heel grote zandsuppletie die geacht wordt om de kust te verstevigen. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend.

Kust en bewoning[bewerken]

Ondanks de gevaren die samenhangen met het leven langs de kust, worden toch de grootste bevolkingsconcentraties langs de kusten gevonden. Vooral kusten die makkelijk eroderen zijn daarbij favoriet, omdat deze gevormd zijn door de uitslag (afzet van vruchtbare grondstoffen) van rivieren. Denk dan bijvoorbeeld aan de Rijndelta (Nederland) Gangesdelta (India/Bangladesh) en de Thamesdelta (Engeland). Het land langs de kust heeft verschillende voordelen ten opzichte van land verder landinwaarts:

  • De kuststrook is vruchtbaarder.
  • De kuststrook is makkelijk bereikbaar via het water.
  • De kuststrook heeft door de invloed van de zee een gematigder klimaat

Het risico van overstroming wordt op de koop toe genomen omdat dit enerzijds tegengegaan kan worden door maatregelen (vroeger terpen, wierden, tegenwoordig dijken, duinen, deltawerken) en anderzijds het minder kost dan dat het opbrengt (economisch motief)

Kustsoorten[bewerken]

Zie ook[bewerken]