Kwik(II)sulfaat

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kwik(II)sulfaat
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van kwik(II)sulfaat
Kwik(II)sulfaat-kristallen
Algemeen
Molecuulformule HgSO4
IUPAC-naam kwik(II)sulfaat
Andere namen kwiksulfaat
Molmassa 296,6526 g/mol
CAS-nummer 7783-35-9
Beschrijving Witte kristallen
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
ToxischSchadelijk voor de gezondheidMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H300 - H310 - H330 - H373 - H410
EUH-zinnen geen
P-zinnen P260 - P264 - P273 - P280 - P284 - P301+P310
Opslag Gescheiden van voeding en voedingsmiddelen. Droog en in het donker bewaren.
EG-Index-nummer 080-002-00-6
VN-nummer 1645
ADR-klasse Gevarenklasse 6.1
MAC-waarde 0,1 mg/m³
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur wit
Dichtheid 6,47 g/cm³
Smeltpunt 450 °C
Zelfontbrandings- temperatuur > 450 °C
Goed oplosbaar in zwavelzuur, natriumchloride-oplossing
Geometrie en kristalstructuur
Kristalstructuur monoklien
Thermodynamische eigenschappen
ΔfHos −707,5 kJ/mol
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Kwik(II)sulfaat is een kwikzout van zwavelzuur, met als brutoformule HgSO4. De stof komt voor als witte monokliene kristallen, die hevig reageren met water.[1]

Synthese[bewerken | brontekst bewerken]

Kwik(II)sulfaat kan bereid worden door reactie van kwik met geconcentreerd zwavelzuur:

Het gebruikt van zuiver zwavelzuur is essentieel, omdat het enkel uit een dergelijke oplossing kan worden uitgekristalliseerd. De reden is dat kwik(II)sulfaat reactie aangaat met water, met vorming van het gele basisch kwik(II)sulfaat:

Eigenschappen[bewerken | brontekst bewerken]

Bij verhitting tot boven 450 °C ontleedt kwik(II)sulfaat, met vorming van elementair kwik, water, zwaveldioxide en een zeer klein gedeelte zwaveltrioxide. Kwik(II)sulfaat reageert hevig met zoutzuur.

Toepassingen[bewerken | brontekst bewerken]

Kwik(II)sulfaat wordt aangewend als katalysator bij de synthese van aceetaldehyde uit ethyn en water. Als nevenproduct ontstaat het uiterst toxische en bioaccumuleerbare methylkwik.

Toxicologie en veiligheid[bewerken | brontekst bewerken]

De stof ontleedt onder invloed van licht en bij verhitting tot 450 °C, met vorming van zeer giftige kwikdampen en zwaveloxiden. De oplossing in water is een matig sterk zuur. Kwik(II)sulfaat reageert met waterstofhalogeniden.

De stof is corrosief voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Ze kan effecten hebben op het maag-darmstelsel en de nieren, met als gevolg respectievelijk weefsel- en nierbeschadiging.

Bij langdurige of herhaalde blootstelling kunnen er effecten op de nieren, het centraal en het perifeer zenuwstelsel optreden, met als gevolg een verstoorde werking van de zintuigen, het geheugen en het evenwichtsorgaan, spierzwakte en verstoorde werking van de nieren.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]