Landcomponent van Defensie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Defensie van België
Vlag van België

Instanties
Federale Overheidsdienst Defensie

Departementen
Budget en financiën
Imago en public relations
De algemene inspectiedienst
Material resources
Strategie
Human resources
Inlichtingen en veiligheid
Juridische steun en bemiddeling
Operaties en training
Vorming

Componenten
Landcomponent
Luchtcomponent
Marinecomponent
Medische component

Functies
Minister van Landsverdediging
CHOD
Secretaris generaal

De Landcomponent, vroeger Landmacht genoemd, is de huidige benaming voor de landmacht van de Belgische Defensie, die verder bestaat uit:

Algemeen[bewerken]

Structuur

Vanaf oktober 2009 moesten een reeks herstructureringen (Voltooiing van de Transformatie) de Landcomponent performanter maken.

De nieuwe Landcomponent:

 • Bestaat voortaan uit twee brigades; de Medium (middelzwaar) Brigade en de Lichte Brigade. Welke brigade er ingezet wordt voor een opdracht, hangt af van de bedreigingsgraad en de snelheid van de inzet.
 • Daarnaast beschikt Landcomponent over twee geniebataljons, een artilleriebataljon en een eenheid die instaat voor verkenning en inlichtingenvergaring.
 • Ook heeft de Landcomponent logistieke en communicatie-eenheden met hun knowhow om elke opdracht te steunen. De kleinere eenheden zoals Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO), Group Military Police e.a. steunen de militairen met hun gespecialiseerde kennis.
 • Draait eigenlijk rond de nieuwe voertuigen zodat er voor elke opdracht een aangepast voertuig is. De Medium Brigade werkt voornamelijk met de gepantserde wielvoertuigen AIV (Armoured Infantry Vehicle) en de Lichte Brigade gebruikt de MPPV (Multi Purpose Protected Vehicle). De militairen die instaan voor verkenning en inlichtingenvergaring rekenen op de Pandur. De alleterreinwagen LMV (Light Multi Role Vehicle) is een gepantserde jeep die verschillende eenheden gebruiken.
 • De bezettingsgraad van de eenheden is verbeterd: doordat sommige eenheden fusioneerden, beschikken ze nu over meer voertuigen en materieel.

Commandanten[bewerken]

 • 2012-2014: Generaal-majoor De Vos
 • 2014-2017: Generaal-majoor Deconinck
 • 2017: Generaal-majoor Thys[1]

Lichte Brigade[bewerken]

De Lichte Brigade beschikt over een parachuteerbare capaciteit, bestaande uit twee paracommandobataljons, en de Special Forces. Zij kunnen sneller ingezet worden en zijn getraind om te werken op moeilijk terrein, in bewoond gebied maar hebben niet dezelfde vuurkracht en beschermingsgraad als de Medium Brigade.

Hoofdkwartier[bewerken]

Het tweetalige hoofdkwartier is gekazerneerd in Marche-en-Famenne. Als staf met ongeveer 140 militairen vormt het de verbinding tussen de eenheden van de brigade en het operationele commando (Comopsland) in Evere. Het hoofdkwartier zorgt dat zijn eenheden operationeel blijven, stuurt bij en brengt verslag uit aan de operationele staf in Evere. Verder traint het zelf ook voor eventuele ontplooiing tijdens een opdracht.

2e Bataillon de Commandos[bewerken]

Het 2e Bataillon de Commandos is de Franstalige paracommando-eenheid, gekazerneerd in Flawinne. Het bataljon telt ongeveer 650 militairen.

3e Bataljon Parachutisten[bewerken]

Het 3de Bataljon Parachutisten is de Nederlandstalige paracommando-eenheid, gekazerneerd in Tielen. Er werken ongeveer 650 militairen.

Trainingscentrum voor Parachutisten[bewerken]

In het Trainingscentrum voor Parachutisten te Schaffen leren de kandidaat-paracommando’s valschermspringen. Springen uit een ballon, maar ook uit het vrachtvliegtuig C-130 gebeurt steeds volgens een bepaalde procedure, waarbij de veiligheid primeert. Het trainingscentrum beschikt ook over een detachement pathfinders dat instaat voor de afbakening van een parachutage- of landingszone. Ook het correct laden van een vrachtvliegtuig en de luchtdropping van materieel behoort tot hun expertisedomein.

Op 18 april 2012 hebben de Minister van Landsverdediging van België en de Minister van Defensie van Nederland en Groothertogdom Luxemburg onder meer afgesproken om een gezamenlijk Benelux Paraschool voor parachutisten te vestigen op de militaire basis van Schaffen, bij Diest. Hiervoor moesten uiteraard eerst alle brevetten, procedures en opleidingen gelijkgesteld worden. Tijdens de eerste zes maanden van 2014 volgden Belgische en Nederlandse onderrichters ('jumpmasters') een gezamenlijke opleiding in Schaffen. Eind juli 2014 kregen deze onderrichters hun brevet en vanaf eind augustus staan ze in voor de cursus A-Brevet Para (automatische opening) van een nieuwe lichting parachutisten. Half september 2014 werden dan de eerste binationale A-brevetten uitgereikt aan Belgische en Nederlandse parachutisten, waarmee het gezamenlijke opleidings- en trainingscentrum geconcretiseerd werd. Vanaf midden 2015 zullen de paraopleidingen van beide landen volledig zijn geïntegreerd in de gezamenlijke parachutistenschool.

Trainingscentrum voor Commando’s[bewerken]

In het Trainingscentrum voor Commando’s, gevestigd in Marche-les-Dames, krijgen kandidaat- paracommando’s hun gespecialiseerde vorming en leren ze de verschillende technieken voor de overschrijding van hindernissen. De eenheid is ook het competentiecentrum voor rotsklimmen, voorklimmen en de functie sniper (scherpschutter). Hiernaast geeft het ook de gespecialiseerde cursussen over camouflage, close combat en overleven in alle terrein. Ongeveer 180 militairen staan er in voor die vormingen.

Special Forces Group[bewerken]

De Special Forces Group, gekazerneerd in Heverlee, is een gespecialiseerde eenheid, met als voornaamste opdracht observatie en informatievergaring. Ze kan ingezet worden op verschillende operatietonelen, zowel in vredestijd als in periode van crisis of oorlog met erg korte voorbereidingstermijnen. Hiervoor werken de Special Forces steeds in kleine teams, sommigen met een specialisatie voor operaties te water of in de lucht. Naast die opdrachten leiden de SF’ers ook de veiligheidsagenten op die werken op de Belgische ambassades, overal ter wereld. De training en de opleiding van de Belgische special forces gebeurt in de eenheid zelf. Er werken ongeveer 160 militairen.

Belgisch-Nederlandse samenwerking[bewerken]

In 2016 is de samenwerking uitgebreid naar meer samenwerking tussen de expeditionaire Belgische Lichte Brigade en het Nederlandse Korps Mariniers en de gezamenlijke aanschaf van marineschepen.

Medium Brigade[bewerken]

De Medium Brigade bestaat uit een hoofdkwartier, een lichte en vier middelzware (medium) eenheden, waarvan twee Franstalige en twee Nederlandstalige. De eenheden beschikken over gepantserde wielvoertuigen, die een hoge beschermingsgraad bieden in gevechten. Hierdoor kunnen ze dus ook in conflicten met een hogere intensiteit ingezet worden. Deze grote eenheid van de Landcomponent kan permanent ingezet worden in operaties voor veiligheid en vrede, dit in een nationaal of internationaal kader.

Nieuw is dat we niet langer spreken over infanterie of pantsertroepen. Omdat de praktijk toont dat infanterie- en pantsertroepen steeds nauwer samenwerken in een operatie, zijn die samengevoegd. We spreken nu dus over ‘’manoeuvretroepen’’. De medium bataljons opereren voornamelijk met de gepantserde wielvoertuigen ’’Armoured Infantry Vehicles’’ (AIV ), die in verschillende versies bestaat: fuselier, kanon 30 mm en kanon 90 mm. Verder werken ze met de ‘’Multi Purpose Protected Vehicle’’ (MPPV ‘s), en de Leopardtanks. Elke eenheid telt 550 militairen.

Hoofdkwartier[bewerken]

Het tweetalig hoofdkwartier is gelegen in Leopoldsburg en telt 120 militairen. Als staf vormt het de verbinding tussen de eenheden van de brigade en het operationele commando (Comopsland) in Evere. Het zorgt dat zijn eenheden operationeel blijven, stuurt bij en brengt verslag uit aan de operationele staf in Evere. Maar de staf traint zelf ook voor opdrachten aangezien het zelf ontplooid kan worden voor een commando-opdracht van maximum een jaar.

Bataljon Bevrijding-5e Linie[bewerken]

Het Bataljon Bevrijding-5e Linie is een Nederlandstalige eenheid gekazerneerd in Leopoldsburg.

Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn/Grenadiers[bewerken]

Grenadiers in ceremoniële dienst

Het Bataljon 1ste Carabiniers Prins Boudewijn-Grenadiers is een Nederlandstalige eenheid en is gekazerneerd in het kwartier Prins Boudewijn te Leopoldsburg.

Bataillon 12e de Ligne Prince Léopold - 13 de Ligne[bewerken]

Deze infanterie-eenheid uit Spa is als lichte infanterie ingeschakeld in de brigade. Er werken ongeveer 650 militairen in het bataljon.

Bataillon de Chasseurs Ardennais[bewerken]

Het Bataillon de Chasseurs Ardennais is een Franstalige eenheid gekazerneerd in Marche-en-Famenne.

1/ 3 Bataillon de Lanciers[bewerken]

Het Bataillon 1/ 3 Bataillon de Lanciers is een Franstalige eenheid gekazerneerd in Marche-en-Famenne.

Benelux-samenwerking[bewerken]

Op 24 maart 2016 werd een intentieverklaring getekend op de Nederlandse Defensie Academie in Breda om de bestaande samenwerking van de Medium Brigade uit Leopoldsburg met collega’s van de Nederlandse 13 Lichte Brigade en het Luxemburgse Military Center om nog verder uit te breiden en nog nauwer samen te laten werken. De drie partijen bundelen hun krachten onder meer op het gebied van oefeningen, training en onderwijs. Ook wisselen ze kennis uit over doctrines, tactische en technische procedures en "lessons learned" uit operaties. De eenheden werkten overigens al uitgebreid samen, maar dat is nu officieel vastgelegd en gestructureerd in de intentieverklaring. Het doel van het partnerschap is de militaire effectiviteit vergroten en, als dat kan, kosten besparen.[2][3]

Artillerie[bewerken]

105 mm houwitsers tijdens de parade in Brussel voor de nationale feestdag van België 2018

Het Bataljon Artillerie is de enige artillerie-eenheid. De eenheid zit verspreid in Lombardsijde en Brasschaat. Haar opdrachten zijn het steunen van het gevecht met artillerievuur en het opbouwen van een volledig waarnemingssysteem. De artillerie bestaat eigenlijk uit twee gedeeltes: veldartillerie en luchtdoelartillerie.

Een Volvo-vrachtwagen aan het militaire domein in Brasschaat

Voor de veldartillerie, waarbij doelen op de grond worden geviseerd, gebruikt het bataljon de mortieren 120 mm om de korte afstand (tot ±10 km) te overbruggen en de Houwitsers 105 mm voor de middellange afstanden (tot ±13km). De luchtdoelartillerie zorgt voor de uitschakeling van luchtdoelen als helikopters en vliegtuigen. Hiervoor gebruiken de artilleristen Mistral-raketten. De luchtdoelartillerie is terug te vinden in Lombardsijde. De artillerie beschikt ook over een paracommandocapaciteit die de Lichte Brigade artilleriesteun kan geven.

Maar artillerie is meer dan militairen die de artilleriestukken voorbereiden en afvuren. Een afzonderlijk detachement zorgt voor de verbinding tussen de eenheid die de artilleriesteun aanvraagt en de artillerie zelf. In het bijzonder beschikt de eenheid ook over gespecialiseerd personeel dat vliegtuigen en helikopters kan leiden naar gronddoelen, de zogenaamde Forward Air Controllers (FAC). Alle technische vormingen organiseert het bataljon in de schoot van de eenheid, en dit voor alle specialiteiten.

De eenheid beschikt over twee grote schietstanden in Brasschaat en Lombardsijde waar naast specifieke artillerie-oefeningen ook andere eenheden schiettrainingen volgen. In totaal werken er meer dan 900 militairen.

Genie-eenheden[bewerken]

De genie steunt de brigades en heeft een waaier aan opdrachten. Zij ruimen mijnen, springstoffen en hindernissen op, bouwen bruggen, bunkers en checkpoints, verkennen stranden in steun aan amfibische operaties, installeren kantonnementen en distributienetten, leggen wegen, parkings en vliegvelden aan en installeren en onderhouden bestaande infrastructuur. Voor al die opdrachten beschikken de genietroepen over een ruim assortiment gereedschap, zwaar materieel en tuigen.

4e Bataillon de Génie[bewerken]

Het 4e Bataillon de Génie is de Franstalige genie-eenheid in Amay dat 770 genisten telt. In het bataljon zijn er naast het commando vier verschillende compagnies werkzaam. Een compagnie gespecialiseerd in chemische, bacteriologische, radiologische en nucleaire ontsmetting (CBRN), een compagnie gevechtsgenie (die instaat voor ontmijning, aanleg en opruimen van hindernissen en bruggenbouw), een compagnie lichte gevechtsgenie (allen met een brevet paracommando) en een compagnie constructiegenie. Die laatste kan wegen aanleggen, gebouwen optrekken, zorgen voor elektriciteit en sanitaire voorzieningen en schrijnwerkerij.

11e Bataljon Genie[bewerken]

Het 11e Bataljon Genie is de Nederlandstalige genie-eenheid in Burcht. In het bataljon werken, naast het commando, drie verschillende compagnies. Een compagnie gevechtsgenie (die instaat voor ontmijning, aanleg en opruimen van hindernissen en bruggenbouw), een compagnie lichte gevechtsgenie (met een brevet paracommando) en een compagnie constructiegenie. Die laatste kan wegen aanleggen, gebouwen optrekken, zorgen voor elektriciteit en sanitaire voorzieningen en schrijnwerkerij. Het telt ongeveer 600 militairen.

Verkenningseenheid ISTAR[bewerken]

Pandur Recce & Observation tijdens de parade op 21 juli 2018 te Brussel
Jankel Fox Rapid Response Vehicles (RRV) van de Special Forces Group tijdens de parade op 21 juli 2018 te Brussel
Unimog 1,9T 4x4 Jacam van de Special Forces Group tijdens de parade op 21 juli 2018 te Brussel
Belgische Mowag Piranha Fus tijdens de Nationale feestdag van België en de parade in 2018
Piranha DF90 tijdens de parade op 21 juli 2018
Dingo II Fus 7.62 tijdens de parade in 2018
Dingo II Fus 12.7 tijdens de parade op 21 juli 2018 te Brussel
Dingo II ambulance en Piranha ambulance tijdens de parade op 21 juli 2018 te Brussel
Een Unimog 1,9T 4x4 SVB (slagveldbewaking) tijdens de parade op 21 juli 2018 te Brussel

Het Bataljon Jagers te Paard in Heverlee staat in voor het vergaren en verwerken van informatie én het voorzien van de juiste inlichtingen aan de eenheden tijdens de voorbereiding en de uitvoering van hun operaties. Er werken ongeveer 660 militairen. Haar middelen worden ingezet om een maximum aan informatie te verzamelen over het terrein, de bevolking en de aanwezige partijen. Het Bataljon Jagers te Paard bestaat uit drie eskadrons uitgerust met sensoren: één eskadron is uitgerust met radars op Unimog en de andere twee bestaan uit verkenners op Pandur en Voltigeurs op Unimog. De slagveldbewakingsradar detecteert bewegende voertuigen en personen tot op zeer grote afstand.

De eenheid beschikt ook over gespecialiseerde ploegen voor het inwinnen van informatie. Enerzijds door nauwe contacten te houden met de lokale bevolking van het inzetgebied, anderzijds door geïsoleerd en zeer discreet punctuele observatie- en verkenningsopdrachten uit te voeren. Het Bataljon Jagers te Paard is ook gekend onder zijn afkorting Bataljon ISTAR (‘’Intelligence, Surveillance, Target Aquisition and Reconnaissance’’). Die afkorting omschrijft zijn volledige opdracht: informatie verzamelen, analyseren en de bekomen inlichtingen tijdig verspreiden aan diegenen die ze nodig hebben.

Logistieke eenheden[bewerken]

Militaire logistiekers staan in voor steun te leveren aan de andere eenheden in al zijn aspecten: eten en drinken, brandstoffen, munitie, reserveonderdelen voor (voer)tuigen, kledij en uitrusting maar ook onderhoud en herstelling van voertuigen behoren tot hun takenpakket. Zij werken met, zware vrachtwagens ‘’Iveco 8 ton’’, tanktransporteurs, containers, garages en ateliers voor de onderhoudswerken en herstellingen. Er zitten drie grote logistieke eenheden verspreid in België:

4e Bataillon Logistique[bewerken]

Dit Franstalig logistieke bataljon in Marche-en Famenne telt 450 militairen en is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de eenheden die in de streek van Marche-en Famenne gekazerneerd zijn. Het beschikt over een compagnie Ravitaillering en Transport die verantwoordelijk is voor de bevoorrading. Een compagnie Materiaal onderhoudt en herstelt de verschillende voertuigen en wapensystemen.

18e Bataljon Logistiek[bewerken]

Gelegen in Leopoldsburg, staat het 18de Bataljon Logistiek voornamelijk in voor de bevoorrading van eenheden in Leopoldsburg, als Nederlandstalige tegenhanger van het 4 Bataillon Logistique. Hier werken er 560 militairen. Het bestaat uit een compagnie Ravitaillering (1 Cie RavTpt) en Transport, een compagnie Materiaal (1 Cie Mat) en een compagnie Staf & Diensten.

29e Bataljon Logistiek[bewerken]

In Grobbendonk werkt het 29ste Bataljon Logistiek met een ietwat verschillende opdracht. Voor hun taken van bevoorrading, transport en onderhoud hebben ze drie aparte compagnies. Maar de eenheid staat ook in voor de munitiebevoorrading en –opslag voor alle eenheden van Defensie. Hiervoor hebben ze een afzonderlijke compagnie Munitie met opslagruimtes in Bertrix. Verder is de eenheid ook het competentiecentrum voor de opslag en gebruik van alle brandstoffen. In totaal telt de eenheid 560 militairen in haar rangen.

Communicatie– en informatiesystemen[bewerken]

Drie groepen Communicatie- en Informatiesystemen (CIS) voor de noodzakelijke strategische en operationele verbindingen. Bij operaties, maar ook tijdens oefeningen in binnen- of buitenland zorgen zij voor operationele (on)beveiligde netwerken en diensten als e-mail, video-teleconferencing en telefonie. Naast de Landcomponent kunnen ook de andere componenten rekenen op de steun van de CIS-troepen. Iedere groep heeft een verantwoordelijkheidszone waar het instaat voor de communicatieaanvragen van verschillende eenheden.

4e Groupe Systèmes de Communication et d’Information[bewerken]

Deze eenheid telt 190 militairen en is gelegen in Marche-en-Famenne. De groep steunt voornamelijk het Hoofdkwartier van de Lichte Brigade en de eenheden in zijn regio op zowel operationeel, tactisch als territoriaal vlak. Zelfs als de militairen honderden kilometers verwijderd zijn van thuis, zorgt de CIS voor verbinding met het thuisland via satellietverbindingen.

6e Groep Communicatie- en Informatiesystemen[bewerken]

De 6e Group CIS heeft 380 militairen in de rangen en is gestationeerd in Peutie. Naast de klassieke CIS-steun, zorgt de groep ook voor het uitbaten van de communicatie van het operatiecentrum van de Defensiestaf. De 6de Groep CIS levert ook personeel binnen de snelle interventiestructuur B-FAST, verzorgt de nodige CIS-steun voor de internationale interventiemacht Eurocorps en steunt via een beurtrol de staven van de brigades. Specifiek voor deze eenheid is ook zijn commandocapaciteit die het kan inzetten tijdens een evacuatie van landgenoten.

10e Groep Communicatie- en Informatiesystemen[bewerken]

De 10de Groep CIS uit Leopoldsburg zorgt voor de algemene CIS-steun aan de eenheden van de regio Leopoldsburg. Daarnaast steunt de eenheid het Hoofdkwartier van de Medium Brigade. Er werken 190 militairen.

Andere eenheden[bewerken]

Vorming binnen de Landcomponent[bewerken]

Sommige opleidingen zoals de basisvorming, informatica of schietonderricht zijn voor alle personeelsleden hetzelfde en worden dus op niveau Defensie georganiseerd. Maar bepaalde specifieke opleidingen neemt de Landcomponent zelf in handen.

 • Competentiecentrum Land (CC Land) dat de vormingen van de verschillende specialiteiten coördineert. Soms gebeurt de vorming in de eenheid zelf (zoals bij de artillerie, Special Forces Group en ISTAR). Maar voor de genie en de infanterie gebeurt die specifieke opleiding in het CC Land in twee departementen.
 • Departement Manoeuvre (gesitueerd in Arlon en Leopoldsburg) krijgen de manoeuvretroepen hun opleiding.
 • Departement Genie in Jambes: hier gebeurt de vorming van de genisten.
Een Piranha Genie tijdens de parade op 21 juli 2018 in Brussel

In totaal werken er ongeveer 620 militairen in de vorming. Het grootste deel zit bij het Departement Manoeuvre met 320 militairen. In Jambes zijn dat er 246 en het CC Land zelf telt ongeveer 60 militairen.

Military Police Group[bewerken]

Militaire politieagenten tijdens de parade op 21 juli 2018 in Brussel

De Militaire Politie waakt over de handhaving van de orde en de tucht. Zij voeren controles uit op het nationaal grondgebied en/of tijdens buitenlandse operaties. Tijdens grote oefeningen verlenen de MP’s bijstand. Ze zien erop toe dat de militaire reglementen, voorschriften en orders worden uitgevoerd en toegepast. Je vindt ze ook terug langs de weg bij verkeerscontroles, vaststellingen van ongevallen of tijdens escortes van militaire colonnes, vips, documenten of fondsen. Je kan hen herkennen aan hun rode muts en hun rode jassen met het opschrift ‘MP’. De staf van de Military Police Group bevindt zich in Evere, samen met één van zijn detachementen. De andere ondereenheden vind je terug in Nijvel, Marche-en-Famenne, Leopoldsburg en Lombardsijde. De MP Group telt ongeveer 200 militairen. Een onafhankelijk detachement (in totaal kleine 70 mensen)staat in voor het Federaal Parlement en de deelparlementen waar ze werken ten voordele van de verschillende Voorzitters (Kamer van Volksvertegenwoordigers, Senaat, Vlaams Parlement, Brussels Parlement, Waals Parlement) met als belangrijkste taak de beveiliging en escorte's van de voorzitters en andere VIP's. Hun Staf bevindt zich in het Federaal Parlement.

Movement Control Group[bewerken]

Deze 150-koppige eenheid controleert alle bewegingen van personen, materieel en bevoorrading in binnen- en buitenland (naar de operatiezones). Ze werkt op luchthavens, op verkeersassen, op spoorwegen en in zeehavens. Het regelt de douaneformaliteiten, contacteert firma’s en alle betrokken autoriteiten. Verder zorgt de eenheid voor een correcte toepassing van de wetgeving rond uitzonderlijke transporten en organiseert het de militaire konvooien. Ook het munitietransport voor de eenheden is hun verantwoordelijkheid. De eenheid steunt de Belgische militairen in het buitenland om de bewegingen op het land, in de lucht en via water te coördineren.

Field Accomodation Unit (FAU)[bewerken]

De Field Accomodation Unit (FAU) uit Beauvechain zorgt voor logementen van Belgische troepen in het buitenland. Dit kunnen containers of tenten zijn, steeds volledig uitgerust met sanitair en stroom. Zo’n logement kan tot 1.200 militairen herbergen en zich overal in de wereld ontplooien. Verder kan de eenheid ook grote tenten (20m x 37m) ontplooien om de Belgische F-16’s in onder te brengen. Samen met materiaal voor het bijtanken van de jets en verlichting om de taxibanen en pistes af te bakenen. De FAU is verantwoordelijk voor de tewerkstelling en het beheer van alle soorten militaire waterzuiveringsstations. Er werken ongeveer 80 militairen.

DOVO[bewerken]

Voertuigen van DOVO tijdens de parade op 21 juli 2018 in Brussel

Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) staat in voor het opruimen van munitie afkomstig van de beide wereldoorlogen en reageert jaarlijks op gemiddeld 3.500 oproepen. Ook de ontmanteling van toxische en chemische munitie uit de Eerste Wereldoorlog gebeurt door deze dienst. Bij meldingen van verdachte pakketten stuurt DOVO specialisten ter plaatse om uit te maken of het effectief om een explosief gaat en wat de veiligste manier is om het tuig te neutraliseren. De ontmijningseenheid is niet alleen actief op land. De duikers-ontmijners van DOVO uit Zeebrugge staan klaar voor duikopdrachten in heel België. Zij leveren geregeld steun aan de Federale Politie. Je vindt de ontmijningsdienst op drie sites: Oud-Heverlee, Poelkapelle en Zeebrugge. Het telt samen 330 militairen.

Trainingskampen[bewerken]

Er zijn vier kampen waar militairen hun vaardigheden, gaande van kaartlezen tot trainen met voertuigen, voor al die opdrachten kunnen bijschaven.

In totaal werken er ongeveer 560 militairen die instaan voor het beheer en het onderhoud van de trainingsinstallaties.

Operaties Landcomponent[bewerken]

Afghanistan[bewerken]

International Security Assistance Force (ISAF) is de internationale troepenmacht die zich inzet voor vrede en stabiliteit in Afghanistan. Die militairen werken in verschillende onderdelen van de ISAF-operatie:

 • De internationale luchthaven van Kaboel is een belangrijke toegangsweg tot Afghanistan. De Landcomponent leverde van 2003 tot 2012 troepen (compagnie) voor de beveiliging van het militaire gedeelte.
 • Er is geen vrede mogelijk zonder de heropbouw van de samenleving. De Provincial Reconstruction Teams (PRT’s) werken per provincie aan de wederopbouw van onder meer scholen en ziekenhuizen; in samenwerking met de lokale bevolking. Ze bestaan uit kleine groepen militairen. De Belgen werken in de buurt van Kunduz.

Military Advisory Teams (MAT) staan in voor de bijscholing van de Afghaanse krijgsmacht. Het doel van de MAT is de vereiste expertise te leveren tijdens de planning en uitvoering van de opdrachten. Belgische mentoren staan ter beschikking om Afghaanse eenheden raad te geven en te vormen en te ondersteunen tijdens operationele ontplooiingen. Zo kunnen de Afghaanse veiligheidstroepen later zelf instaan voor hun veiligheid.

Libanon[bewerken]

De Belgische deelname aan de vredesoperatie UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) startte in 2006. Het Belgische detachement Belufil bestond naast medische troepen ook uit ontmijners, logistieke steun en een beveiligingsdetachement. Na vier jaar gestationeerd te zijn in het kamp Scorpion te Tibnin opereert het detachement sinds eind 2010 vanuit een Frans kamp in het zuidelijke At Tiri. De ontmijning van de toegangspunten naar de Blauwe Linie, de demarcatielijn tussen Libanon en Israël, is de belangrijkste opdracht.

Democratische Republiek Congo[bewerken]

In de DRC helpt de Landcomponent op verschillende vlakken aan de heropbouw van de krijgsmacht van de oud-kolonie. Meestal gebeurt dit via het principe train the trainers, door de opleiding van Congolese militairen die op hun beurt hun personeel vormen. Volgens dit principe werden er al genie- en commando-eenheden opgeleid waarbij Belgische mentoren lesgaven of hun Congolese collega’s begeleiden tijdens de training en opleiding. Ook levert de Landcomponent militairen aan de VN-opdracht MONUSCO (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation du Congo) waarbij VN-troepen een dubbele taak hebben: de vrede handhaven in het oosten van Congo en vredesopbouw over heel het land. Naast het hervormen van de militaire troepen steunt Landcomponent ook de wederopbouw van het land met renovatieprojecten in de private sector.

Vessel Protection Detachement (VPD)[bewerken]

De Landcomponent levert ook geregeld een Vessel Protection Detachement zoals tijdens de operatie EUNavfor Atalanta in de strijd tegen de piraterij in de Golf van Aden. Dit is een opdracht die aan de Marinecomponent is toebedeeld maar waar een kleine groep van de Landcomponent aan boord van de Belgische fregatten werkt om de veiligheid van de bemanning en het schip te verzekeren. Zo'n detachement is ook getraind in specifieke procedures om aan boord te gaan van verdachte vaartuigen.

KFOR[bewerken]

Belgische militairen van KFOR

De Landcomponent nam tot 2010 deel aan de NAVO-operatie Kosovo Force (KFOR) met een compagnie van vier pelotons (drie Belgische en een Luxemburgs). Het detachement staat onder operationele controle van een Frans bataljon in het noorden van Kosovo en dragen bij aan de uitvoering van diens opdrachten binnen de limieten van de Belgische en Luxemburgse nationale beperkingen. Ook in het KFOR -hoofdkwartier in Pristina werkten een aantal Belgische militairen op staffuncties. Op 31 maart 2010 keerden de laatste Belgische militairen terug naar huis.

Voertuigen[bewerken]

De landcomponent ondergaat momenteel een transitie waarbij alle rupsvoertuigen worden vervangen door wielvoertuigen. Dit programma wordt tegen 2015 afgerond.

 • Vlag van Oostenrijk Oostenrijk: Steyr-Puch Pandur 6X6 APC - gepantserd verkenningsvoertuig, vervangt de AIFV-B en de M113-rupswagens:
  • APC's
  • Commandovoertuigen
  • Verkenningsvoertuig Recce
  • Ambulance
  • Maintenance
 • Vlag van Zwitserland Zwitserland: Mowag Piranha IIIC - pantserwagen. Deze vervangt de Leopard 1A5BE-tank en het AIFV-B-infanterievoertuig. Hiervan zijn er 242 van besteld in zeven verschillende versies. De minister van defensie Pieter De Crem besloot echter om de versie met het 90mm Cockerill-kanon, waarvan 40 stuks werden besteld, te verkopen. Hij vond dat deze versie niet paste bij de NAVO-Standaard. Verder zou de vloot bestaan uit:
  • 99 APC's
  • 30 met een 30mm kanon.
  • 24 commandovoertuigen
  • 12 ambulances
  • 17 voertuigen voor herstellings- en bergingsdoeleinden
  • 18 genievoertuigen.
 • Vlag van Duitsland Duitsland: Krauss-Maffei Wegmann Dingo 2 - gepantserd verkenningsvoertuig.
  • Troepentransport
  • Commandopost
  • Ambulance
  • Verkenners
  • Slagveldbewaking
 • Vlag van Italië Italië: Iveco LMV - gepantserd personeelsvoertuig, vervangt de Bombardier Iltis-jeep.
 • Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten: John Deere M-Gator - licht wielvoertuig.
 • Vlag van Duitsland Duitsland: BMW R 1150 RT - motorfiets voor de Militaire Politie.
 • Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk: JCB Groundhog - licht wielvoertuig voor paracommando-eenheden.
Een Belgische UNIMOG-vrachtwagen met communicatieapparatuur tijdens een oefening in Kroatië in 2008
 • Vlag van Duitsland Duitsland: Unimog U1350L - lichte vrachtwagen, 1.9T 4x4.
 • Vlag van Zweden Zweden: Volvo N10 - middelzware vrachtwagen, 10T 6x4.
 • Vlag van Italië Italië: Iveco M250.45WM - middelzware vrachtwagen, 8T 6x6.
 • Vlag van Spanje Spanje: URO VAMTAC - lichte vrachtwagen.
 • Vlag van Italië Italië: Iveco EuroCargo - lichte vrachtwagen, 7.5T 4x2.
 • Vlag van Duitsland Duitsland: Mercedes 814 Transporter - lichte vrachtwagen.
 • Vlag van Italië Italië: Iveco EuroTrakker MP410 E44H - zware vrachtwagen voor containertransport, 16T 8x4.
 • Vlag van Zweden Zweden: Scania T144 - 6x4-tanktransporteur
 • Vlag van Zweden Zweden: Scania P124 CA - zware 6x4-vrachtwagen met oplegger voor het vervoer van werktuigen.
 • Vlag van Frankrijk Frankrijk: Renault Kerax - zwaar depannagevoertuig, 30T 8x4.
 • Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten: Caterpillar D6 - bulldozer.
 • Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten: Case 9013 - graafmachine.
 • Vlag van Duitsland Duitsland: Liebherr Litronic 912 - graafmachine.
 • Vlag van Italië Italië/Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea: Fiat-Hitachi W170 - laadschop.
 • Vlag van Duitsland Duitsland: Krupp AS35 - kraan.
 • Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten: Grove GMK3050 - all-terrain-kraan, 55T 6x4.

Daarnaast worden een aantal lichte bestelauto's en personenauto's gebruikt.

Toekomst[bewerken]

Op 13 oktober 2009 kondigde minister van Landsverdediging De Crem nieuwe, ingrijpende, hervormingen van de Belgische strijdkrachten aan. Voor de Landcomponent betekent dit vooral samenvoeging van eenheden en sluiting van kazernes. De nieuwe organisatie ziet er als volgt uit:

 • Staf van de Landcomponent
 • Staf van de Medium Brigade
 • Staf van de Lichte Brigade
 • 2 para-commandobataljons (2 Commando en 3 Para)
 • 1 licht infanteriebataljon (12e/13e Linie)
 • 4 manoeuvrebataljons (Bevrijding/5e Linie, Carabiniers/Grenadiers, Ardense Jagers, 1e/3e Lansiers)
 • 1 ISTAR groepering (verkenning en inlichtingen)
 • 1 artilleriegroep (met veldartillerie- en luchtdoelartilleriecomponent)
 • 2 geniebataljons (4e en 11e)
 • 3 logistieke bataljons (Noord, Centrum, Zuid)
 • 3 groeperingen communicatie- en informatiesystemen (Noord, Centrum, Zuid)
 • 1 groepering Militaire Politie
 • 1 Dienst Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen
 • 1 Mouvement Control Group
 • 4 militaire kampen (Beverlo, Elsenborn, Lagland, Marche)
 • 3 vormingsdepartementen (manoeuvre, artillerie en genie)
 • 2 trainingscentra (parachutisten en commando's)

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]