Leendert Pieter de Neufville

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Het Melkmeisje door Johannes Vermeer, tot de veiling in 1765 in het bezit van De Neufville.[1]
Oude vrouw in gebed door Rembrandt van Rijn; tot de veiling in 1765 in het bezit van De Neufville

Leendert Pieter de Neufville (Amsterdam, 8 maart 1729 - Rotterdam, 28 juli 1811[2]) was een Amsterdamse bankier, die tijdens de Zevenjarige oorlog een financiële innovatie doorvoerde, de zogenaamde wisselruiterij, d.w.z. het met oneerlijke bedoelingen trekken en doen accepteren van wissels waaraan geen reële transactie ten grondslag ligt. (Op de vervaldatum werden de wissels niet uitbetaald, maar vervangen door nieuwe wissels.) Enkele maanden na het sluiten van de vrede van Hubertusburg kon hij niet meer aan zijn verplichtingen voldoen. Daardoor kwamen ook andere banken in de problemen en er ontstond een vertrouwenscrisis; banken wilden en konden elkaar geen krediet meer verlenen. Vanuit Amsterdam ontstond er een internationale bankencrisis, die zich uitstrekte tot Duitsland[3] en Scandinavië.

Voorgeschiedenis[bewerken]

De protestantse familie De Neufville was van uit Frankrijk via Antwerpen en Londen naar Haarlem getrokken.[4] Daar waren zij betrokken bij de zijdehandel en maakten deel uit van de Vlaams-doopsgezinde gemeente. Verschillende leden vestigden zich in de tweede helft van de 17e eeuw in Amsterdam.[5]

Biografie[bewerken]

Leendert Pieter de Neufville begon als koopman in linnen en graan, met een omvangrijke handel op het oosten van Duitsland. Naast geld- en goederenhandel in textiel (zijde en sitsen), koffie en thee exploiteerde de firma vanaf 1762 ook nog een glasblazerij en een katoendrukkerij. In 1751 nam hij samen met zijn broers het handels- en bankiershuis Gebroeders de Neufville over.[bron?] Het kantoor op Keizersgracht 15, dat drie kamers van het woonhuis vulde, bestond uit 23 personen. De luxe in het huis was zeer tekenend. Hij bezat acht notenhouten kabinetten en commodes, een geelzijden salon, 96 schilderijen, vergulde speeltafeltjes tot in zijn slaapkamer, maar in het hele huis was geen boek te vinden.[6] In 1756 trouwde hij met een lutherse vrouw, de 18-jarige Margaretha Smid.

In 1761 zette de zijdehandelaar Johann Ernst Gotzkowsky een porseleinfabriek op in Berlijn. Al in 1763 ging hij failliet als gevolg van het opkopen van een grote voorraad Russische graan, opgeslagen aan de Pommerse kust, samen met De Neufville, die de transactie financierde met 100.000 gulden.[7] De Russen, in de persoon van generaal Vasily Dolgorukov-Krymsky, eisten prompte betaling toen zijn faillissement dreigde, Gotzkowsky onder het contract probeerde uit te komen, en de eerste partij graan bedorven bleek bij aankomst.[8]

Crisis van 1763[bewerken]

Omdat De Neufville veel geld had geleend bij Duitse firma’s, om zijn lening aan Gotzkowsky c.s. in Berlijn te financieren, gingen uiteindelijk 95 bedrijven in Hamburg failliet. (In die stad stond hij bekend als een gewiekst en hard zakenman, die 60% winst op de transactie had beloofd.[3]) In Frankfurt gingen dertig handelshuizen failliet. Ook in Bremen, Leipzig, Kopenhagen, Stockholm en Londen moesten handelsfirma's hun deuren sluiten. Voor het eerst had een crash op de beurs internationale uitwerking. Er waren in het faillissement 361 crediteuren betrokken, met een totaalbedrag van bijna tien miljoen gulden. Zijn crediteuren kregen slechts 10% uitbetaald. De finale afwikkeling kwam pas in 1811.[9] De crediteuren kregen nog eens 1% uitbetaald.

Crash[bewerken]

De Neufville stond bekend als speculant en parvenu. Hij maakte van elke conjunctuurbeweging gebruik om snel een partij te verhandelen. De Neufville werd te Amsterdam gehaat omdat hij kort na de vrede aan Frederik II van Pruisen zijn diensten had aangeboden voor de wederoprichting van een Pruisische Aziatische Compagnie.[10] De Neufville bood de Pruisische koning aan een miljoen gulden te investeren.[11] Op 25 juli brak de crisis uit. Op 29 juli ging het handelshuis van de gebroeders De Neufville failliet. De aandelenhandel zakte onmiddellijk in na het bekend worden van het faillissement. In hoeverre zijn drie jongere broers Pieter de Neufville, David de Wolff de Neufville en Balthasar de Wolff de Neufville in de zaken betrokken waren is niet duidelijk, maar na het staken der betalingen op 30 juli 1763 zijn David en Balthasar naar Zutphen gevlucht.[12]

Op 2 augustus probeerde Leendert een steunfonds te verwerven. Hope & Co en andere bankiers hebben nog getracht een steunsyndicaat te vormen, doch dit is afgestuit op de weigering van de firma Pels om mee te doen. (Op 4 augustus werden ook de problemen in Hamburg duidelijk.[13] In die stad was de bank een nacht open voor de mensen die een voor de gelegenheid opgericht fonds wilden steunen.) Vanwege gering succes volgde er een golf van faillissementen in Amsterdam. Op 16 augustus ontstond er een run op de kassiers. In heel Amsterdam was geen krediet meer te krijgen; wissels werden niet langer geaccepteerd en de goederenhandel lag stil. Op 7 oktober kwam De Neufville onder curatele te staan en de Desolate Boedelkamer kreeg beschikking over zijn goederen. Er waren volgens Jacob Bicker Raye 25 Amsterdamse kooplieden in het faillissement betrokken en honderden mensen werden geruïneerd.

Ook Frederik de Grote bemoeide zich met de zaak De Neufville en verzocht de Amsterdamse regering het faillissement op te heffen. Reeds op 14 juli 1764 kreeg De Neufville rehabilitatie, na overlegging van een ongelooflijk slordige, onvolledige balans, waar in de crediteurenlijst niet alle bedragen zijn ingevuld en toch een totaalsom wordt gegeven.[14]

Begin september was de crisis voorbij. De Neufville bekommerde zich niet meer om de zaak, leefde rustig en kocht zijn buitenplaats Westermeer in 1765 terug. In een onbekend jaar vestigde hij een zilverraffinaderij op het tegenover gelegen terrein.[15] Op 19 juni 1765 is zijn schilderijencollectie, opgezet door zijn vader, geveild.[16] Van de 122 schilderijen brachten de Rubens, Nicolaes Berchem, Jan van Huysum, Gabriel Metsu, David Teniers de Jonge, Paulus Potter, Gerard ter Borch, Adriaan van de Velde, Willem van de Velde de Oude en Philip Wouwerman het meeste op. Het is niet onmogelijk dat De Neufville voor de veiling een aantal van zijn beste schilderijen onderhands aan Gotzskowsky had verkocht.[17]

Frederik ondernam diverse pogingen de crisis te stoppen, begon een staatsloterij, die hij overdeed aan een zekere Giovanni Antonio Calzabigi,[18] kocht de porseleinfabriek op, in eigendom van Gotzkowsky, liet het zilvergehalte in de munt reduceren, begon een staatsbank, maar Pruisen belandde in een recessie en in 1766/667 volgde een nieuwe reeks van faillissementen.[19]

In een onbekend jaar is De Neufville verhuisd naar de Hoogstraat in Rotterdam.[20] In 1797 gaf hij opdracht tot de verkoop van een huis in Zutphen, vermoedelijk bewoond door zijn twee broers, die in het voorafgaande jaar waren overleden.[21] De weduwe van Ds Jan Floris Martinet was hun buurvrouw.

In 1805 is hij hertrouwd met Cornelia van Merckestein, afkomstig uit Dordrecht. Leendert de Neufville is op 30 juli 1811 begraven.

Externe link[bewerken]