Liga voor Mensenrechten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Liga voor Mensenrechten is een Belgische vzw met als doel "de bestrijding van onrechtvaardigheden en willekeurige aanslagen op de rechten van het individu of van de gemeenschap". Haar werkingsgebied is het Nederlandse taalgebied van België. De Liga werd opgericht op 1 maart 1979 en is de rechtsopvolger van de op 8 mei 1901 door Eugène Monseur opgerichte Ligue Belge des Droits de l’Homme of Belgische Liga voor de Rechten van de Mens.

Geschiedenis[bewerken]

De Belgische Liga voor de Rechten van de Mens werd opgericht in navolging van de reeds in 1898 in Frankrijk opgerichte Ligue des Droits de l'Homme in het kielzog van de Dreyfus-affaire.

De vereniging bereikt een eerste hoogtepunt in haar werking tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de vereniging in 1954 herdoopt in Ligue Belge pour la Défense des Droits de l’Homme of Belgische Liga voor de Verdediging van de Rechten van de Mens.[1]

Markante figuren zoals Emile Vandervelde, Max Gottschalk, Henri Rolin, Régine Orfinger-Karlin, Georges Aronstein, Henry Botson en Marc De Kock speelden een vooraanstaande rol in haar geschiedenis.

De Liga voor Mensenrechten werd in 1979 opgericht naar aanleiding van de splitsing van de unitaire vereniging in een Franstalige en Nederlandstalige afdeling. De Franstalige tegenhanger is de Ligue des Droits de l'Homme[2].

Tevens is zij lid van de Internationale Federatie van Ligas voor Mensenrechten.

In 2004 heeft de Liga een aantal vzw's verbonden met het Vlaams Blok aangeklaagd wegens racisme.

Doelstelling & thema's[bewerken]

De vereniging gaat hierbij uit van de Belgische wetgeving en internationale mensenrechtenverdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens. De Liga is een onafhankelijke organisatie die haar doeleinden nastreeft zonder enige vorm van politieke of confessionele binding.

De Liga werkt hoofdzakelijk rond vier thema's: detentie, privacy, vrijheid vs veiligheid en discriminatie.

Prijs voor Mensenrechten[bewerken]

De Liga voor Mensenrechten reikt jaarlijks haar Prijs voor Mensenrechten uit. Hierbij zet de Liga een persoon, organisatie of initiatief in de bloemetjes die zich het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt op het vlak van mensenrechten.

Big Brother Awards[bewerken]

De Liga reikt sinds 2010 Big Brother Awards uit aan enkele privacyschenders. Via de website www.bigbrotherawards.be kan iedereen mee stemmen op zijn favoriete kandidaat. In 2010 kreeg de Europese dataretentierichtlijn de prijs toegekend. In januari 2012 ging de publieksprijs naar de Politiezone Westkust. Een volledige lijst wordt bijgehouden op de pagina Big Brother Awards.

Organisatie[bewerken]

Anno 2015 bestaat de raad van bestuur van de vereniging uit ongeveer 30 personen, waaronder een voorzitter, ondervoorzitter, sectretaris en een penningmeester.

Onderscheiding[bewerken]

Op 21 juli 2004 ontving de organisatie tijdens de Gentse Feesten op Sint-Jacobs, samen met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen de "Prijs voor de Democratie" omwille van haar rol bij de veroordeling van de drie vzw's van het Vlaams Blok door het Hof van beroep in Gent.

Externe link[bewerken]