Lijst van gesteenten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Overzicht van gesteenten en hun belangrijkste kenmerken.

Naam Vorming Textuur Chemie
A
Amaril
Amfiboliet metamorf kristallijn
Andesiet vulkanisch kristallijn felsisch
Anorthosiet magmatisch kristallijn intermediair
Apliet hypabyssaal kristallijn felsisch
Arduin Zie: blauwe hardsteen
Argilliet sedimentair klastisch
Arkose sedimentair klastisch
B
Basalt vulkanisch kristallijn mafisch
Basaniet vulkanisch kristallijn, afanitisch/porfiritisch
Bauxiet verwering kristallijn
Blauwe hardsteen
Blauwschist metamorf kristallijn
Boniniet vulkanisch kristallijn, afanitisch felsisch/intermediair
Breccie divers klastisch
Bruinkool metamorf organogeen
C
Carbonatiet vulkanisch kristallijn ultramafisch, kalk
Cataclasiet breukgesteente
Conglomeraat sedimentair klastisch
Charnockiet hoog-metamorf
Coquina
D
Daciet vulkanisch kristallijn felsisch/intermediair
Diabaas Zie Doleriet
Diamictiet sedimentair klastisch
Diatomeeënaarde sedimentair organogeen diatomeeën
Diatomiet sedimentair organogeen diatomeeën
Dioriet magmatisch/hypabyssaal kristallijn intermediair
Doleriet hypabyssaal kristallijn mafisch
Dolomiet of dolosteen sedimentair, verwering,
metasomatisch
chemisch
Duniet magmatisch kristallijn ultramafisch
E
Eclogiet metamorf kristallijn mafisch
Epidioriet Zie amfiboliet
Epidosiet metamosamtisch, verwering kristallijn mafisch
Essexiet magmatisch kristallijn mafisch
Evaporiet sedimentair chemisch divers
F
Foidiet vulkanisch kristallijn felsisch, geen kwarts
Foidoliet magmatisch kristallijn felsisch, geen kwarts
Fonoliet vulkanisch kristallijn intermediair
Fylliet metamorf kristallijn divers
G
Gabbro magmatisch kristallijn mafisch
Gips sedimentair chemisch CaSO4
Gneis metamorf kristallijn divers
Graniet magmatisch kristallijn felsisch
Granodioriet magmatisch/hypabyssaal kristallijn felsisch/intermediair
Granofier hypabyssaal kristallijn felsisch
Granuliet metamorf kristallijn mafisch
Grauwacke sedimentair klastisch
Groenschist metamorf kristallijn/klastisch divers
H
Harzburgiet magmatisch kristallijn ultramafisch
Hornblendiet magmatisch kristallijn
Hoornrots metamorf, metasomatisch kristallijn
I
Ignimbriet
Ijoliet magmatisch kristallijn
Infusoriënaarde sedimentair organogeen diatomeeën
J
Jadeïtiet metamorf kristallijn
Jasperoïde metasomatisch kristallijn vnl silica
Jaspilliet sedimentair chemisch vnl silica, hematiet
Jaspis
K
Kalksteen sedimentair chemisch, klastisch,
organogeen
Kiezelgoer sedimentair organogeen diatomeeën
Kimberliet magmatisch/hypabyssaal kristallijn, klastisch ultramafisch
Kleisteen sedimentair klastisch
Komatiiet vulkanisch kristallijn ultramafisch
Krijtgesteente sedimentair organogeen vnl kalk
Kwartsiet metamorf, metasomatisch kristallijn vnl kwarts
L
Lamprofier magmatisch, hypabyssaal kristallijn, porfiritisch ultramafisch
Lamproiet vulkanisch kristallijn ultramafisch
Lapis lazuli metasomatisch kristallijn
Larvikiet magmatisch kristallijn
Latiet vulkanisch kristallijn, afanitisch/porfiritisch intermediair
Lava vulkanisch kristallijn divers
Leisteen metamorf, metasomatisch sedimentair, kristallijn pelitisch
Lherzoliet magmatisch kristallijn ultramafisch
Lichfieldiet metamorf kristallijn
Luxullianiet magmatisch kristallijn felsisch, toermalijn
M
Marmer metamorf, metasomatisch kristallijn vnl kalk
Meimechiet vulkanisch kristallijn ultramafisch
Mergel sedimentair klastisch, organogeen kalk, siliclastisch
Meteoriet extraterrestrisch kristallijn/klastisch divers
Migmatiet metamorf, magmatisch kristallijn divers
Monzograniet magmatisch kristallijn felsisch, biotietrijk
Monzoniet magmatisch kristallijn intermediair
Myloniet metamorf, metasomatisch kristallijn divers
N
Nefeliniet vulkanisch kristallijn, afanitisch
Noriet magmatisch kristallijn mafisch
O
Obsidiaan vulkanisch/pyroklastisch kristallijn, glas divers
Oceaniet Zie picriet
Oöliet sedimentair klastisch divers
P
Pegmatiet magmatisch, metasomatisch kristallijn felsisch
Peliet sedimentair/metamorf sedimentair, kristallijn per definitie pelitisch
Peridotiet magmatisch kristallijn ultramafisch
Picriet vulkanisch kristallijn
Porfier magmatisch kristallijn divers
Pseudotachyliet breukgesteente kristallijn
Puimsteen vulkanisch kristallijn, poreus felsisch
Pyroxeniet magmatisch kristallijn ultramafisch
R
Rapakivi magmatisch kristallijn granitisch
Radiolariet sedimentair organogeen
Ryodaciet vulkanisch kristallijn felsisch
Ryoliet vulkanisch kristallijn felsisch
S
Schalie sedimentair klastisch
Schist metamorf kristallijn divers
Scoria vulkanisch kristallijn, poreus intermediair/mafisch
Sedimentaire breccie sedimentair klastisch divers
Serpentiniet metamorf, metasomatisch kristallijn ultramafisch
Siltsteen sedimentair klastisch siliclastisch
Skarn metasomatisch kristallijn
Speksteen metasomatisch kristallijn vnl talk
Steatiet Zie speksteen
Steenkool metamorf organogeen vnl koolstof
Syeniet magmatisch kristallijn
T
Tachyliet pyroklastisch amorf mafisch
Taconiet sedimentair siliclastisch
Teerzand sedimentair klastisch, organogeen siliclastisch
Tefriet vulkanisch kristallijn, afanitisch/porfiritisch
Tektiet inslagtektonisch kristallijn, glas divers
Theraliet magmatisch kristallijn
Tonaliet magmatisch kristallijn felsisch
Trachiet vulkanisch kristallijn felsisch
Travertijn sedimentair chemisch vnl kalk
Trinitiet metamorf kristallijn, glas
antropogeen
divers
Troctoliet magmatisch kristallijn ultramafisch
Trondhjemiet magmatisch kristallijn, porfiritisch felsisch, albietrijk
Tufsteen pyroklastisch klastisch, kristallijn divers
U
Umber
V
Vuursteen sedimentair chemisch silica
W
Wacke sedimentair klastisch divers
Websteriet magmatisch kristallijn ultramafisch
Wehrliet magmatisch kristallijn ultramafisch
Z
Zandsteen sedimentair Klastisch siliclastisch