Siliciumdioxide

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Siliciumdioxide
Structuurformule en molecuulmodel
Zuiver siliciumdioxide-poeder
Algemeen
Molecuulformule SiO2
IUPAC-naam siliciumdioxide
Andere namen silica, silicium(IV)oxide, kwarts
Molmassa 60,0843 g/mol
SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
CAS-nummer 14808-60-7
PubChem 24261
Beschrijving Witte kristallen
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Schadelijk voor de gezondheid
Waarschuwing
H-zinnen H373
EUH-zinnen geen
P-zinnen geen
Carcinogeen mogelijk
MAC-waarde 0,15 mg/m³
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur wit
Dichtheid 2,648 g/cm³
Smeltpunt 1710 °C
Kookpunt 2230 °C
Oplosbaarheid in water 0,079 g/L
Onoplosbaar in water
Brekingsindex 1,458 (589 nm, 20 °C)
Thermodynamische eigenschappen
ΔfHos −911 kJ/mol
Sos 42 J/mol·K
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Fasediagram van silica met daarin de polymorfen aangegeven voor een bepaalde druk in GPa (verticaal) en temperatuur in graden Celsius (horizontaal).

Siliciumdioxide of silica is het bekendste oxide van silicium en heeft als molecuulformule SiO2. De zuivere stof komt voor als een wit kristallijn poeder, dat vrijwel onoplosbaar is in water.

Samen met water vormt siliciumdioxide kiezelzuur (hoewel dat proces uiterst langzaam verloopt).

Eigenschappen[bewerken | brontekst bewerken]

Materialen[bewerken | brontekst bewerken]

Siliciumdioxide is de meest voorkomende siliciumverbinding en ook het hoofdbestanddeel van de aardkorst, hetzij in vrije vorm als kwarts of als onderdeel van silicaten zoals in veldspaat en kleimineralen. Amorfe siliciumdioxide is de basis van veel soorten glassen.[1]

Structuur[bewerken | brontekst bewerken]

Siliciumdioxide heeft de molecuulformule SiO2 en de bindingen tussen de silicium (Si) en zuurstof (O) atomen zijn polair covalent van aard.

Normaliter bestaat een molecuul dat is opgebouwd uit silicium- en zuurstofatomen in de vorm van een tetraëder. Elk siliciumatoom is hierin met vier zuurstofatomen verbonden, en elk zuurstofatoom met één siliciumatoom. Deze losse moleculen hebben de molecuulformule SiO4. Echter komen losse SiO4-moleculen alleen in de gas fase voor, bij een temperatuur boven de 2230 °C. Een vaste stof uit silica bestaat daarom ook niet uit losse moleculen; het is geen moleculaire stof maar een zogenoemd covalent netwerk dat is opgebouwd uit SiO2-moleculen, die zijn gerangschikt. Voor kristallijne vormen van silica is dit in een bepaald regelmatig continu patroon, het kristalrooster.Voor kristallijne vormen van silica is dit in een bepaald regelmatig continu patroon, het kristalrooster. En voor amorfe vormen is de rangschikking willekeurig.[1]

Elk siliciumatoom is weer met vier zuurstofatomen verbonden, maar elk zuurstof-atoom is nu aan twee silicium-atomen verbonden. Elk silicium-atoom (Si) 'deelt' dus vier keer een half zuurstof-atoom, oftewel twee zuurstof-atomen (O2). Op deze manier ontstaat een driedimensionaal netwerk van SiO4-tetraëders, waarbij elk zuurstofatoom is gedeeld tussen twee tetraëders.[1] Vanwege het driedimensionale netwerk wordt kwarts tot de tectosilicaten ("netwerksilicaten") gerekend.

Kristalliniteit en polymorfie[bewerken | brontekst bewerken]

Polymorfen (meervormig) zijn vaste materialen uit dezelfde samengestelde stof, die in verschillende kristalstructuren bestaan. Siliciumdioxide is een voorbeeld van een materiaal met polymorfie.[2] Zo komt siliciumdioxide, naast de niet-kristallijne (amorfe) vorm, in de natuur ook voor in meerdere kristallijne vormen met verschillende kristalstructuren. In tegenstelling tot veel andere materialen, die kristallijne vormen kunnen aannemen, is silica in het algemeen wel amorf onder standaardomstandigheden.[1]

Niet-kristallijne (amorfe) vorm[bewerken | brontekst bewerken]

Opaal is een voorbeeld van amorf silica, net als door hitte samengesmolten kwarts (kwartsglas). Siliciumdioxide komt vooral voor in zeer kleine deeltjes, als zand, dat voornamelijk uit kwarts bestaat. In amorfe vorm komt het ook in bepaalde planten in grote hoeveelheden voor. In de industrie wordt op grote schaal verschillende soorten amorf silica gemaakt en toegepast.

De niet-kristallijne (amorfe) vorm SiO2 komt in de natuur als onmisbaar bestanddeel voor bij:

Kristallijne vorm[bewerken | brontekst bewerken]

Polymorfen van de vaste kristallijne vorm van silica bestaan in verschillende kristalstructuren,[2] namelijk:

Diagram waarin de volumes van gesteentevormende mineralen in (meest voorkomende) subalkaliene stollingsgesteenten t.o.v. het percentage silica staan. Op de verticale as kan de fractie van elk mineraal worden afgelezen, bovenaan staan de bijbehorende namen voor extrusieve of uitvloeiings- en magmatische of dieptegesteenten.

Kiezelzuuranhydride[bewerken | brontekst bewerken]

In de natuur komen ook ondersteuningsstructuren van kiezelzuuranhydride voor bij zowel planten als dieren. Voorbeelden bij dieren zijn de skeletten van stralendiertjes, diatomeeën en glassponzen. Voorbeelden bij planten zijn de paardenstaarten.

Synthese[bewerken | brontekst bewerken]

Amorf (niet gehydrateerd) siliciumdioxide wordt industrieel bereid door verdampen van siliciumdioxide bij zeer hoge temperaturen of door oxidatie van silicium of siliciumverbindingen:

Het resultaat is een zeer volumineus en fijn verdeeld poeder. Gehydrateerd amorf siliciumdioxide wordt gemaakt in water, uit oververzadigde oplossingen van kiezelzuur. Afhankelijk van de condities ontstaat colloïdaal silica, als sol of gel, waaruit dan weer na droging geprecipiteerd siliciumdioxide gemaakt kan worden.

De oxidatie van silaan bij 450 °C levert zuiver siliciumdioxide:

Een alternatief is de thermolyse van tetraethylorthosilicaat bij 680–730 °C:

Toepassingen[bewerken | brontekst bewerken]

De belangrijkste toepassing van siliciumdioxide ligt bij het produceren van glas. Glas ontstaat door een mengsel van zand en natriumcarbonaat te verhitten. Soms worden ook andere oxiden toegevoegd om bepaalde eigenschappen aan het glas te geven, zoals ijzer(II)oxide, aluminiumoxide, lood(II)oxide (kristalglas) of zinkoxide. Omdat siliciumdioxide in een polymorfe toestand voorkomt, kan het ook geschikt gemaakt worden voor zonnepanelen.

Siliciumdioxide is een belangrijk ingrediënt van Portlandcement. De hittebestendige keramische tegels op de onderkant van de spaceshuttles bestaan ook hoofdzakelijk uit dit materiaal.

Siliciumdioxide vormt een bestandsdeel van veel moderne en hoogwaardige autowasmiddelen. Het geeft de lak glans en een hydrofobische eigenschap.

Het mineraal heeft E-nummer E551, omdat het in de voedselindustrie onder andere als anti-klontermiddel wordt toegepast en ook als klaringsmiddel om de troebelheid in wijn en bier te verhelpen.[3]

Silicagel[bewerken | brontekst bewerken]

Silicagel is geen zuiver siliciumdioxide, maar wordt gemaakt door aanzuring van siliciumdioxide en natriumcarbonaat. Het heeft tal van toepassingen:

  • het wordt veelvuldig gebruikt als droogmiddel (in poreuze zakjes bijgevoegd bij elektronische apparatuur, geneesmiddelen of droge voeding),
  • als bindmiddel in tabletten,
  • als schuurmiddel in tandpasta (net zoals titanium(IV)oxide) en
  • als dragermateriaal voor katalysatoren.

Het wordt eveneens aangewend in de chromatografie.

Chromatografie[bewerken | brontekst bewerken]

Bij chromatografie worden speciale vormen van siliciumdioxide gebruikt. In veruit het grootste deel van de HPLC wordt silicagel gebruikt als stationaire fase, al dan niet gemodificeerd. Een typische chromatografische kolom bevat een dichte pakking van kleine zeer poreuze silicadeeltjes (met een diameter tussen 2 en 5 µm). Deze deeltjes hebben dus een zeer groot oppervlak waardoor de interactie tussen kolom en te scheiden mengsel groot is en waardoor een scheiding beter verloopt. Bovendien leiden kleinere deeltjes tot minder eddy-diffusie en dus minder piekverbreding.

Ongemodificeerd siliciumdioxide is een zeer polair materiaal. Specifieke karakteristieken van een silicagel hangen af van verscheidene parameters:

Toxicologie en veiligheid[bewerken | brontekst bewerken]

Inademing van kristallijn siliciumdioxide-poeder kan leiden tot stoflongen. Naar oordeel van IARC (International Agency for Research on Cancer) is kristallijn siliciumdioxide kankerverwekkend, hoewel er nog verschil van mening bestaat over de vraag of daarvoor wel of niet eerst longfibrose (stoflong) nodig is. Voor zover bekend veroorzaken de amorfe vormen van siliciumdioxide deze gezondheidseffecten niet. Niettemin moet inademing van amorf siliciumdioxide stof evengoed vermeden worden vanwege de acute irritatie en ontsteking van de luchtwegen die het kan veroorzaken.

Literatuur[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]