Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Onthulling gedenksteen bij het 200-jarig bestaan
Onthulling gedenksteen bij het 200-jarig bestaan
Opgericht 1766
Werkgebied taal en literatuur
Doel genootschap voor Nederlandse taal en literatuur (incl. Afrikaans en Fries)
Hoofdkantoor Leiden
Website
Bijeenkomst van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in 1970. Achter de tafel v.l.n.r. Fernand Auwera, Karel van het Reve, Godfried Bomans, Hella Haasse, Hans Gomperts, Harry Mulisch, Willem Brandt, Herman J. Claeys, Eugène van Itterbeek

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (afgekort: MNL) is een in 1766 opgericht letterkundig-historisch genootschap en is als zodanig een van de oudste verenigingen van Nederland. Zij werd gesticht in Leiden (door Frans van Lelyveld en anderen) en is daar nog steeds gevestigd. Haar beschermheer is koning Willem Alexander.

De MNL stelt zich statutair tot doel: de beoefening van de schone letteren en de studie van de Nederlandse taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde in hun onderlinge samenhang te bevorderen. De activiteiten van de MNL zijn:

  1. het organiseren van letterkundige en wetenschappelijke bijeenkomsten,
  2. het uitgeven (of financieel ondersteunen hiervan) van boeken en tijdschriften (zoals sinds 1881 het Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde en sinds 1983 het Nieuw letterkundig magazijn),
  3. het toekennen van prijzen, te weten de Prijs voor Meesterschap, de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs, de Dr. Wijnaendts Francken-prijs, de Henriette Roland Holst-prijs, de Henriëtte de Beaufort-prijs, de Kruyskamp-prijs, de Frans Kellendonk-prijs en de C. Louis Leipoldt-prijs,
  4. het in stand houden van haar bibliotheek (sinds 2 oktober 1876 ondergebracht in de Leidse universiteitsbibliotheek).

Jaarlijks geeft de MNL een jaarboek uit, dat naast enige wetenschappelijke artikelen zijn belang mede ontleent aan de er in opgenomen 'Levensberichten' van afgestorven leden van de MNL. De MNL stond in 1999 aan de basis van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), een website over de Nederlandse taal en literatuur. De DBNL bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks. De MNL beschikt over een wetenschappelijke en algemene bibliotheek (met daarin enkele unieke deelcollecties) van meer dan 100.000 gedrukte werken die sinds 1876 in de vorm van een langdurige bruikleen als afzonderlijk en autonoom collectie-onderdeel is gehuisvest in de Leidse universiteitsbibliotheek.

MNL-plaquette (Hogewoerd 126, Leiden)

De MNL kent diverse afdelingen, commissies en werkgroepen:

Al deze onderafdelingen vertonen een veelheid aan activiteiten en publicaties.

Literatuur[bewerken]

Oude MNL-plaquette (Hogewoerd 126, Leiden)

Externe link[bewerken]