Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
New Babylon in Den Haag, waarin sinds 2015 het hoofdkantoor van TNO is gevestigd
New Babylon in Den Haag, waarin sinds 2015 het hoofdkantoor van TNO is gevestigd
Opgericht 1932
Werkgebied Toegepast wetenschappelijk onderzoek
Voorzitter Drs. Paul de Krom
Motto TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.
Type kennisorganisatie
Aantal werknemers ca. 2900
Hoofdkantoor Den Haag
Website
Portaal  Portaalicoon   Wetenschap & Technologie

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) is een onderzoeksinstituut met als doelstelling het in opdracht van overheden en andere marktpartijen toepassen van wetenschappelijke kennis in de praktijk. TNO telt 2.926 werknemers (12-2015) en is hiermee het grootste onderzoeksinstituut in Nederland.

Het hoofdkantoor van TNO was lang gevestigd in Delft maar is in 2015 verhuisd naar Den Haag, andere locaties zijn te vinden in onder meer Delft, Apeldoorn, Eindhoven, Helmond, Groningen, Leiden, Rijswijk, Soesterberg, Bergen op Zoom (Heimolen), Utrecht en Zeist. Verder zijn er buitenlandse locaties zoals Brussel - België, Doha - Qatar, Toronto - Canada, Tokio - Japan en Oranjestad - Aruba.

Geschiedenis[bewerken]

TNO is opgericht in 1932. Daar is een lange geschiedenis aan voorafgegaan. De Commissie Lorentz uit 1918 - officieel Wetenschappelijke Commissie van advies en onderzoek in het belang van volkswelvaart en weerbaarheid - met onder meer de wiskundige L.E.J. Brouwer betekende een eerste aanzet. Deze commissie was bedoeld om de beoefenaren van de natuurwetenschappen te betrekken bij het oplossen van allerlei problemen die het gevolg waren van de Eerste Wereldoorlog.

Nadat de commissie was gestopt met zijn activiteiten bleef de discussie over het effectiever inzetten van de wetenschap voor allerlei praktische behoeften doorgaan. Zo groeide het besef dat toepassingsgericht onderzoek een belangrijke bijdrage kon leveren aan het concurrentievermogen van de industrie. Grote bedrijven hadden intussen hun eigen R&D (research & development)-faciliteiten gecreëerd en bouwden aan samenwerking met de universiteiten. Voor het midden- en kleinbedrijf lag dat moeilijker. In het buitenland waren speciale organisaties gecreëerd om de industrie te ondersteunen.

De discussies leidden ertoe dat de regering in 1923 een commissie onder voorzitterschap van de Utrechtse hoogleraar F.A.F.C. Went instelde. Deze kreeg de opdracht te onderzoeken "door welke maatregelen en in welke vorm het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek hier te lande dienstbaar kon worden gemaakt aan het algemeen belang". De Commissie Went kwam in 1925 met zijn bevindingen en aanbevelingen. De regering nam de aanbevelingen in grote lijnen over. Ir. A. de Mooij A. Czn. werd als tijdelijk adviseur verbonden aan het ministerie van Onderwijs met als taak om, in samenwerking met de Commissie Went, een centrale organisatie van het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek in Nederland voor te bereiden.

Dit resulteerde in de zogenoemde TNO-wet van 30 oktober 1930. In deze wet waren de taak, organisatievorm, juridische status en relatie met de overheid van de nieuwe instelling vastgelegd. De wet trad op 1 mei 1932 in werking. Op 10 mei 1932 werd het eerste bestuur van TNO geïnstalleerd.

Organisatie[bewerken]

TNO-gebouw in Eindhoven

TNO is geen overheidsinstelling en is dat ook nooit geweest. TNO is een zelfstandige instelling met onder meer een eigen financieel beleid, personeelsbeleid, commercieel beleid, onderzoeksbeleid, etc. TNO is een rechtspersoon krachtens de TNO-wet van 19 december 1985 (Staatsblad 762), gewijzigd in 2005 (Staatsblad 47), artikel 3 dat luidt:

 1. Er is een Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO.
 2. Zij bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd te Delft.

TNO is daardoor een voorbeeld van een publiekrechtelijke rechtspersoon, meer specifiek een Zelfstandig bestuursorgaan.

De organisatie kent op grond van artikel 15 uit de TNO-wet een instituutsstructuur.

Tot 2005[bewerken]

Tot de reorganisatie van 2005 was TNO onderverdeeld in vijftien instituten, waaronder TNO Prins Maurits Laboratorium en TNO-NITG.

Het TNO Primatencentrum werd op 7 december 1994 afgestoten en ging als Biomedical Primate Research Centre zelfstandig verder.

2005 tot en met 2010[bewerken]

Van 1 januari 2005 tot en met 2010 was TNO onderverdeeld in vijf kerngebieden, die elk bestond uit een aantal business units:

2011[bewerken]

Sinds januari 2011 kent TNO een matrixorganisatie waarbij de projecten worden uitgevoerd binnen zeven thema's:

 • Gezond Leven
 • Industriële Innovatie
 • Integrale Veiligheid
 • Energie
 • Mobiliteit
 • Gebouwde omgeving
 • Informatiemaatschappij

De meer dan tachtig kennisgebieden die eerder in kerngebieden waren ondergebracht zijn nu in drie instituten (expertisecentra) ondergebracht:

 • Technical Sciences
 • Behavioral and Societal Sciences
 • Earth, Environment and Life Sciences

2014[bewerken]

De locaties Hoofddorp en Leiden Wassenaarseweg zijn per 1 augustus samengevoegd op een nieuwe locatie Leiden Schipholweg.

TNO werd per 1 september 2014 wederom gereorganiseerd, de activiteiten zijn nu gegroepeerd rond vijf thema's:

 • Industrie
 • Gezond leven
 • Defensie & veiligheid
 • Leefomgeving
 • Energie

Er zijn inmiddels nog slechts twee instituten (expertisegebieden):

 • Technical Sciences (technische wetenschappen))
 • Earth, Life and Social Sciences (aard-, levens- en sociale wetenschappen), dat uit een samenvoeging van Earth, Environment and Life Sciences en Behavioral and Societal Sciences is ontstaan. Ondanks de samenvoeging blijft dit het kleinste instituut van de twee.

2015[bewerken]

De activiteiten op de locaties Delft Schoemakerstraat (hoofdkantoor) en Delft Brassersplein (ICT) zijn ondergebracht op de nieuwe locatie TNO Den Haag - in het New Babylon-complex. Daarmee is het hoofdkantoor nu gevestigd in Den Haag. Deze verhuizing heeft geen consequenties voor de vestigingsplaats van TNO, dat blijft Delft. De vestigingsplaats is in de TNO-wet vastgelegd.

Halverwege 2015 werd bekend dat TNO vanwege verminderde overheidsfinanciering opnieuw zal afslanken, met als consequentie een substantiële reductie in arbeidsplaatsen en focus op een selectie van topsectoren. In totaal zal er 17 miljoen worden bezuinigd op de begroting van 2016.[1]

Externe links[bewerken]