Nederlandse Rode Lijst (libellen)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Rode Lijsten worden regelmatig, bijvoorbeeld eens in de 10 jaar, bijgewerkt. Minister Cees Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 5 november 2004 de toenmalige Rode lijsten voor bedreigde dier- en plantensoorten vastgesteld. Op 5 november 2004 zijn op de Rode Lijst voor libellen 27 soorten geplaatst.

Plaatsing op de Rode Lijst betekent niet automatisch dat de soort beschermd is. Daarvoor is opname van de soort in de Flora- en faunawet nodig. De Rode Lijsten hebben daarvoor een belangrijke signaalfunctie.

Op de Rode Lijsten staan, naast de bedreigde soorten, beschermingsmaatregelen om deze soorten weer in aantal te laten toenemen. Doordat overheden en terreinbeherende organisaties bij hun beleid en beheer rekening houden met de Rode Lijsten wordt gehoopt dat van de nu bedreigde organismen er over tien jaar een aantal niet meer bedreigd zullen zijn en dus van de Rode Lijst afgevoerd kunnen worden.

Op 15 oktober 2015 werd de nieuwe Rode Lijst Libellen uit het Basisrapport 2011 van De Vlinderstichting door Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische zaken in de Staatscourant gepubliceerd. De bescherming wordt van kracht per 1 januari 2016.[1]

Op de nieuwe rode lijst zijn acht soorten niet meer opgenomen omdat ze in mindere mate bedreigd zijn (in tabel aangeduid als nvt):

Daar tegenover zijn vier nieuwe soorten opgenomen waarvan de mate van bedreiging is toegenomen:

Verder is van tien soorten de mate van bedreiging aangepast (zie de tabel).

Er worden op de Rode Lijst Libellen vijf categorieën onderscheiden (van de acht uit de Nederlandse systematiek voor rode lijsten):

  • verdwenen uit Nederland
  • ernstig bedreigd
  • bedreigd
  • kwetsbaar
  • gevoelig

Rode Lijst Libellen 2015[bewerken | brontekst bewerken]

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Status 2004 Status 2015
Bandheidelibel Sympetrum pedemontanum Gevoelig nvt
Beekoeverlibel Orthetrum coerulescens ssp. coerulescens Kwetsbaar nvt
Beekrombout Gomphus vulgatissimus Bedreigd Bedreigd
Bosbeekjuffer Calopteryx virgo ssp. virgo Bedreigd Bedreigd
Bronslibel Oxygastra curtisii nvt Verdwenen
Bruine korenbout Libellula fulva Kwetsbaar nvt
Bruine winterjuffer Sympecma fusca Bedreigd nvt
Donkere waterjuffer Coenagrion armatum Verdwenen Ernstig bedreigd
Dwergjuffer Nehalennia speciosa Verdwenen Verdwenen
Gaffellibel Ophiogomphus cecilia Ernstig bedreigd Bedreigd
Gevlekte glanslibel Somatochlora flavomaculata Ernstig bedreigd Bedreigd
Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis Bedreigd Kwetsbaar
Gewone bronlibel Cordulegaster boltonii ssp. boltonii Bedreigd Bedreigd
Glassnijder Brachytron pratense Kwetsbaar nvt
Groene glazenmaker Aeshna viridis Bedreigd Kwetsbaar
Hoogveenglanslibel Somatochlora arctica Bedreigd Ernstig bedreigd
Kempense heidelibel Sympetrum depressiusculum Gevoelig Ernstig bedreigd
Kleine tanglibel Onychogomphus forcipatis ssp. forcipatus nvt Gevoelig
Maanwaterjuffer Coenagion lunulatum nvt Kwetsbaar
Mercuurwaterjuffer Coenagrion mercuriale ssp. mercuriale Verdwenen Verdwenen
Noordse glazenmaker Aeshna subarctica ssp. elisabethae Bedreigd Kwetsbaar
Noordse winterjuffer Sympecma paedisca Ernstig bedreigd Bedreigd
Oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons Ernstig bedreigd Verdwenen
Rivierrombout Gomphus flavipes ssp. flavipes Ernstig bedreigd nvt
Sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis Verdwenen Verdwenen
Speerwaterjuffer Coenagrion hastulatum Ernstig bedreigd Ernstig bedreigd
Tengere pantserjuffer Lestes virens ssp. vestalis Kwetsbaar nvt
Venglazenmaker Aeshna juncea nvt Kwetsbaar
Venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia ssp. dubia Kwetsbaar Kwetsbaar
Vroege glazenmaker Aeshna isosceles ssp. isosceles Kwetsbaar nvt
Zuidelijke oeverlibel Orthetrum brunneum Gevoelig Gevoelig