Nicaraguakanaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
In rood: mogelijke kanaalroutes zoals ze in 2013 voorgesteld werden. De keuze is gevallen op de tweede route van boven, ten zuiden van Bluefields; het werk begint in december 2014. In blauw: het Panamakanaal.

Het Nicaraguakanaal is een project voor een waterweg die een verbinding moet gaan vormen tussen de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan dwars door Nicaragua, in Centraal-Amerika. Het kanaal zal de rivier San Juan volgen vanaf San Juan del Norte tot aan het Meer van Nicaragua (34 meter boven zeeniveau), waarna een doorsteekkanaal naar Rivas aangelegd gaat worden. Het Nicaraguakanaal zal ongeveer 278 kilometer lang zijn.[1] Het zal een diepgang hebben tussen 26,9 en 33,0 meter en een breedte tussen 230 tot 520 meter.[2] Met deze afmetingen kunnen containerschepen tot 25 000 TEU, olietankers tot 320 000 dwt en bulkcarriers tot 400 000 dwt door het kanaal varen. Men plant dat het Nicaraguakanaal tegen 2020 operationeel zou zijn en zo de concurrentie zou aangaan met het reeds bestaande Panamakanaal. [3] De bouw van het kanaal is nog niet begonnen (maart 2016).[4]

Geschiedenis[bewerken]

Het kanaal zoals het in 1899 voorgesteld werd.

Plannen voor de bouw bestonden al in de negentiende eeuw, maar belandden in de ijskast bij de bouw van het Panamakanaal. In juli 2012 kwam het kanaal weer in het nieuws, toen twee Nederlandse adviesbureaus (Ecorys en Royal HaskoningDHV) een opdracht kregen voor een haalbaarheidsstudie naar dit kanaal.[5] Op 13 juni 2013 vroeg het parlement van Nicaragua aan Chinese bedrijven om het Nicaraguakanaal aan te leggen. De grootste hedendaagse containerschepen zullen het kunnen bevaren. In september 2014 werden de kosten geraamd op 50 miljard dollar, in plaats van de 40 miljard dollar die in 2013 geschat werd.[6][7]

Economisch aspect[bewerken]

Het voorbereidend onderzoek werd op civieltechnisch vlak uitgevoerd door China Railway Construction Corporation. Het ontwerp van de sluizen en het onderzoek naar de beschikbaarheid van water en maatregelen ter voorkoming van verzilting werden uitgevoerd door een Belgisch-Nederlandse samenwerking van SBD en Deltares. Volgens de HKND Group, het bedrijf dat de opdracht gegund heeft gekregen, levert het totale project 50000 banen op. Het kanaal was volgens deze initiële planning in 2019 klaar maar nu wordt de opening in 2020 verwacht. Op 22 december 2014 gingen de werkzaamheden officieel van start.[8] Er werd sindsdien echter weinig vooruitgang geboekt. Er is beslist dat de bouw niet voor het eerste kwartaal van 2016 zal verdergezet worden.[9] HKND zal de Nicaraguaanse overheid jaarlijks 10 miljoen dollar betalen, gedurende de eerste tien jaar van het project, voor de concessie van het Nicaraguakanaal. Deze concessie werd voor 50 jaar afgesloten met een mogelijke verlenging.[10]

Andere faciliteiten[bewerken]

Er worden onder meer een luchthaven, diverse resorts en een kunstmatig meer gebouwd bij de aanleg van het Nicaraguakanaal.[11] Aan elke oceaaningang van het Kanaal zullen golfbrekers en havenfaciliteiten geconstrueerd worden. De Pacifische haven zal Brito Port heten en de Caribische haven Aguila Port. In Brito Port zal er een vrijhandelszone gecreëerd worden, in San Lorenzo, Boaco komen er verschillende toeristische resorts. Naast de bouw van twee havens aan de kanaalingangen, wordt ook de bouw van enkele elektriciteitscentrales voorzien om de elektriciteit te genereren die nodig is voor de operatie van het Nicaraguakanaal. Verder staan de bouw van twee cementfabrieken, steengroeven en enkele kleine verbeteringen aan de bestaande havens van Corinto en Bluefields op het programma.[12]

Ook plant HKND een aangepaste verbetering van de wegen. Een autosnelweg van Amerika naar Panama zou over het kanaal lopen d.m.v. een brug. Deze brug zou een lengte hebben van 4930 meter. De Nicaragua Route 25 (Acoyapa-San Carlos) aan de oostelijke zijde van het Nicaraguameer zou een ferryservice krijgen in plaats van een brug. HKND stelt een voertuigenveerboot voor waarbij een terminal aan beide zijden van het kanaal zou gebouwd worden. Ongeveer elk uur zou een gratis ferry het kanaal overvaren tot wanneer er een volwaardig alternatief beschikbaar is.[12] Verder zal volgens HKND het Nicaraguakanaal geen andere belangrijke wegen doorkruisen waardoor er geen andere constructies van bruggen of het inrichten van een ferryservice vereist zou zijn.

Impact op het milieu[bewerken]

Het plan roept nogal wat reacties op. Milieuorganisaties zijn bezorgd over de toekomst van het Meer van Nicaragua dat het grootste drinkwaterreservoir van Midden-Amerika vormt.[3] De bouw van het Nicaraguakanaal zal het verdwijnen van primair en secundair regenwoud veroorzaken. Het kanaal kan ook een barrière vormen voor de vrije doorsteek van (bedreigde) diersoorten door het regenwoud. Deze gevolgen zijn echter onvermijdelijk volgens het milieu- en sociale-effectenrapport van HKND.[10] Daartegenover staat de mogelijke werkgelegenheid die door het project zal gecreëerd worden en die volgens president Daniel Ortega het land "economisch onafhankelijk" zal maken.[13]

Externe link[bewerken]