Overleg:Beleg van Oostende

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Reviewer's Award nl.png
Dit artikel ondergaat een review

Dit artikel is op de review-lijst gezet en wordt nagekeken en verbeterd. Help mee met het verbeteren van dit artikel door je commentaar te geven op de review-pagina.
Gelieve dit sjabloon te verwijderen wanneer de review van dit artikel afgelopen is.

Verwijderd uit tekst[bewerken]

Tijdens het beleg van Oostende is Arnemuiden een smalstad op het eiland Walcheren een van de plaatsen geweest waar zieke en gewonde soldaten zijn opgevangen, verzorgd en van levensmiddelen voorzien. O. a de grote kerk met een aantal onbewoonde huizen werden daartoe gebruikt. Bron: Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden,

     Inventarisnummer 1372: Staat van bedragen die inwoners van Arnemuiden te goed hebben voor geleverde goederen en inkwartiering van bevelhebbers van compagnieen soldaten die daar tussen 1605 en 1607 gelegerd waren.

U zult wellicht opmerken: maar toen was de stad al ingenomen. Dat is juist. Ik vond echter als een los A4 halverwege de staat een declaratie met de volgende inhoud: declaratie van aen de stat gelevert als hiernae volcht Anno 1602 den 2e Jannewaery in den eersten gheleevert voor de sijeken die van Oostende quaemen aen tarwen broot en wijttebroot. Saemen Pond 0 -- 13--0

Gehaelt met Aert den Kempenaer aen broot

        Pond  1 --  0-- 0

Anno 1604 den 27e Octhober gheleevert aen de stat 80 broon met 182 pont soet melcks kaese Saemen Pond 4 -- 4-- 0 aen een kappiteij kommede van Slus.

In de genoemde staat worden meer dan 20 Engelse en Staatse officieren genoemd die inkwartiering gezocht en gevonden hebben in een groot aantal huizen waarvan diverse eigenaren soms 4 jaar achterstallig waren geweest in het betalen van de 100e Penning op onroerend goed. Ik weet bijna zeker- op grond van de gevonden declaratie- dat er over de periode 1601-1604 ook 1 of meer "staten van bedragen"zijn geweest, die verloren zijn gegaan. Inventarisnummer 1372, wordt momenteel gedigitaliseerd en komt op de website www.arnehistorie.com In Arneklanken ,Bulletin van de Historische Vereniging Arnemuiden komt binnenafzienbare tijd een artikel, waarin ook het beleg van Oostende aan de orde komt. Mijn e-mail ades is : p.feij1@kpnplanet.nl.

 Drs.P.J.Feij
 Clasinastraat 4
 4341 ER
 Arnemuiden

-- 84.87.146.31

(Dit stond oorspronkelijk onderaan het artikel, heb het hier maar neergezet. Kyon)

Dit is een interessant gegeven waarvan delen later kunnen ingewerkt worden in een meer uitgebreid artikel. JoJan 1 jul 2007 16:28 (CEST)

Aanvulling van bovenstaande tekst: Van belang is ook een bron Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden Inventarisnummer 1375 : Staat van vergoedingen ten laste van het gemene land die stadsbesturen voor het vervoer per schip van soldaten en materialen van de ene stad naar de andere mogen rekenen Begin 17e eeuw In die staat wordt naast plaatsen als Sluis Oostburg Axel ook Oostende genoemd. Arnemuidse schippers hebben in die tijd waarschijnlijk grote aantallen zieke of gewonde militairen vervoerd over zee naar de Nieuwe Haven van Arnemuiden en ook andere plaatsen. Dit stuk is reeds gedigitaliseerd en staat voor een deel op de website van de Historische Vereniging van Arnemuiden. Binnenkort kan die in zijn geheel geraadpleegd worden.

P.J.Feij

Verliescijfers[bewerken]

Waar haalt dit artikel die fantastiscge verleiscijfers aan bijde kanten vandaan, en nog inconsistent ook? In de Engelse Wiki staan beduidend lagere cijfers, die bovendien slaan op doden, gevangenen en gewonden, niet op doden.--BertS 2 jan 2008 23:50 (CET)

___

Zoals ik het inschat zijn de verliescijfers afkomstig uit het boek 'Oorlog, mijn arme schapen' van Ronald de Graaf. Het verhaal gaat dat de Spaanse cijfers zijn gevonden op het stoffelijke overschot van een Spaanse hoofdofficier. In dit bericht stond: 22 Hoge officieren, 565 kapiteins, 14.191 onderofficieren, 610 landspassaten, 54.366 soldaten, 6011 matrozen en 1196 vrouwen en kinderen.

Over de Nederlandse cijfers ben ik niet zeker, maar wel is het bekend dat mensen ter plaatse er een sport van hebben gemaakt dergelijke statistieken bij te houden. Overigens kunnen deze cijfers dan niet geheel exact zijn, omdat duizenden gewonden de stad uit zijn vervoerd naar naburige steden en later nog verder richting het noorden. Hoeveel gewonden er uiteindelijk nog zijn gesneuveld is tot op heden, naar mijn weten, onbekend.

Integendeel. De verliescijfers zijn afkomstig uit het boek "De val van het nieuwe Troje - Het Beleg van Oostende" door Werner Thomas (verschenen in 2004). In het artikel "Een stad te ver. De materiële verzorging van het garnizoen van Oostende", geschreven door Victor Enthoven, staan op pagina 71 volgende cijfers (die steunen op historische bronnen) : aan Spaanse zijde : 76.961 man gesneuveld, aan Staatse kant : 77.684 gesneuvelden. Daarnaast vele tienduizenden zwaargewonden en verminkten. Er was gewoon onvoldoende plaats in Oostende om al de lijken te begraven en ze werden dan maar bovenop elkaar begraven. Het Beleg van Oostende wordt dan ook terecht vergeleken met de slijtageslagen van de Eerste Wereldoorlog. De schrijver noemt dit beleg : "het Verdun van de Tachtigjarige Oorlog". JoJan 25 nov 2009 19:05 (CET)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Beleg van Oostende. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 28 jul 2017 00:24 (CEST)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Beleg van Oostende. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 23 jan 2018 00:00 (CET)

Innerlijke tegenspraak in tekst[bewerken]

In het hoofdstuk "Overblijfselen van het beleg" valt te lezen:
"Van de vele forten die rond Oostende waren opgeworpen was lange tijd alleen fort Sint-Isabella nog herkenbaar in het landschap. Voordat het gebied verkaveld werd, is er archeologisch onderzoek uitgevoerd. Door tijdsgebrek kon niet alles worden onderzocht. Tijdens het onderzoek zijn restanten van gebouwen uit het fort gevonden en allerlei voorwerpen, voornamelijk aardewerk, maar ook ijzeren kanonskogels, loden kogeltjes en koperen munten. Een fort dat nog wel herkenbaar is in het landschap (als een grondverhoging), is fort Nieuwendamme. Dit fort was in 1584 aangelegd bij een sluis en moest bescherming bieden tegen aanvallen vanuit Oostende."
Zijn er nu 1 of 2 forten nog herkenbaar in het landschap? De tekst maakt het niet duidelijk. Wereldburger758 (overleg) 30 aug 2018 08:07 (CEST)

Goed gesignaleerd. De oplossing is dat fort Nieuwendamme niet hoort bij de forten rond Oostende in het kader van het beleg, maar dat het al veel eerder is opgeworpen. Waarom het hier vermeld wordt is mij dan ook niet duidelijk. Met vriendelijke groet, 2001:1C00:303:7500:8C53:E729:10ED:EEBE 30 aug 2018 08:23 (CEST).
Ik heb het nog eens opgezocht: hier valt op te maken dat het fort niet direct bij de belegering hoort, maar het was opgericht tegen invallen van het garnizoen uit Oostende. Daarom heb ik het fort in het artikel gelaten en het een en ander opnieuw verwoord. Is het nu beter? Druifkes (overleg) 9 sep 2018 13:47 (CEST)

Verduidelijking gewenst[bewerken]

In het hoofdstuk "Garnizoen en bevoorrading" valt te lezen:
"De gouverneur en of de opperbevelhebber had de leiding over het garnizoen."
Dit is niet duidelijk. Hadden zij beiden de leiding? Hadden zij beurtelings de leiding? Verduidelijking in de tekst gewenst. Wereldburger758 (overleg) 30 aug 2018 08:16 (CEST)

In sommige gevallen was de gourverneur tevens opperbevelhebber. In sommige gevallen was er een aparte gouverneur en aparte opperbevelhebber. Zo was Karel van der Noot gouverneur en Francis vere de bevelhebber over de troepen. Van Dorp nam het opperbevelhebberschap op zich nadat Vere weg was. Na zijn vertrek nam Van der Noot weer beide functies waar. Ik heb de tekst wat verduidelijkt. Zo beter? Druifkes (overleg) 9 sep 2018 14:15 (CEST)

Twee keer hetzelfde vermeld[bewerken]

In het hoofstuk "Voorbereiding" valt te lezen:
"Vanaf toen gingen steeds meer geruchten de ronde dat de aartshertog ook daadwerkelijk het beleg zal slaan rond de stad. In september 1600 ging het gerucht dat het beleg voorbereid werd."
In deze twee zinnen staat 2 keer dat er geruchten zijn. Mijns inziens kan er een zin weggelaten worden. Wereldburger758 (overleg) 30 aug 2018 08:24 (CEST)

Ik heb het herschreven. Druifkes (overleg) 9 sep 2018 14:41 (CEST)

Werken van Pompeo Targone[bewerken]

Ik heb ervoor gekozen de zinnen die gaan over de werken van Pompeo Targone toch bij elkaar te plaatsen ondanks dat het niet helemaal chronologisch in het artikel staat. Als het bij elkaar staat is het beter leesbaar naar mijn mening. Het hoofdstuk werd anders wel heel mager en het nut van een eigen kopje is ook weg als het verspreid wordt behandeld. Druifkes (overleg) 11 okt 2018 21:15 (CEST)

Het splitsen van de informatie over Targone was mijn idee. Ik vind bovenstaande onderbouwing van het ongedaan maken ervan steek houden. Groet, Sylhouet overleg 11 okt 2018 21:30 (CEST)