Overleg:Erfzonde

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wat is erfzonde?[brontekst bewerken]

Tsjonge...
Dit klinkt wel erg bekeerderig en weinig NPOV.
Zonder nu een verhitte discussie te willen starten, hoe gaan we hiermee om? Bemoeial 22 jan 2004 23:30 (CET)Reageren[reageer]

Ik zou er niets op tegen hebben dit te verwijderen dan wel volledig te herschrijven. Andre Engels 22 jan 2004 23:44 (CET)Reageren[reageer]

Wel, ik ben aan het herschrijven geslagen. Dit is wat ik er van weet, maar ik ben erg vrijzinnig-christelijk opgevoed, dus zoiets als de erfzonde ben ik niet veel tegengekomen... Ik zou graag zien dat iemand die er meer van weet me verbeterd en uitbreidt! Andre Engels 22 jan 2004 23:52 (CET)Reageren[reageer]

zeer veel beter! Bemoeial 23 jan 2004 01:08 (CET)Reageren[reageer]

Ik las de definitie over erfzonde. Hij was niet geheel juist.De leer van de erfzonde houdt wel in dat eenieder zondig geboren wordt. Het betekent echter niet dat men de 'zonden' van zijn ouders erft. De 'zonden' zijn specifieke daden. Ik heb dit aangepast. Voorts heb ik een aantal teksten uit de bijbel waarop dit christelijk dogma gebaseerd is erbij geschreven. Ik ben zelf een gelovig christen, en niet zoals André vrijzinnig opgevoed. Ik heb gepoogd het artikel feitelijk te houden in de sfeer van "volgens de christelijke leer". Ik hoop dat dit goed is.

--212.84.147.200 10 dec 2004 15:28 (CET)Adriaan Blokzijl 10 dec 2004 15:28 De mens wordt in een zondige wereld geboren. De schepping per definitie is niet zondig. Het gaat om het ontwikkelde systeem van de mens en de wereldgeesten die de mens onlosmakelijk verbinden met de zonde. Door de oerval is de zonde over de aarde, de cosmos, het leven en de mens gekomen. Een dusdanige omschrijving over erfzonde vind ik persoonlijk een wat onredelijk begrip.Reageren[reageer]

Ik zou nog willen toevoegen dat op gebied van occultisme wel degelijk dingen geërfd kunnen worden. Paulus schrijft dat een 'erfzonde' tot wel 5 generaties door kan werken in families. Erfzonde naar mijn mening kan dus ook degelijk door geboorte van generatie op generatie doorgaan. Is het niet zo dat zelf na jaren mensen merken in hun leven dat er krachten werkzaam zijn die onverklaarbaar zijn. In veel gevallen heeft dit ook daadwerkelijk te maken met zaken als occultisme, voorouderverering, toekomst voorspellende praktijken enz. Een voorbeeld van een oude vriendin. Zij is in staat geesteverschijningen waar te nemen en heeft hier reeds vrede mee in haar leven. Vaak heeft ze zich afgevraagd waar dit vandaan komt. Wel wist ze mij te vertellen dat haar grootouders paragnosten waren en zich bezig hielden met diverse praktijken op het occulte gebied. Aan de definitie van erfzonde zoals deze in het Concilie van Nicea is vast gelegt wil ik verder niet aankomen. Wel denk ik dat het de grootste truc van Satan is mensen te doen geloven dat hij niet bestaat. Ook zal hij misbruik maken van 'eenvoudige' definities en de onschuld willen bewaren door mensen te laten denken dat het maar een visie is. Ondertussen blijkt in de praktijk dat het gebied van het occulte nog veel geheimenissen zijn waarvan de mens de mogelijkheden niet kent.

Ik wil graag verwijzen naar het boek van Ouweneel, 'Het Domein Van De Slang'. Het boek geeft veel inzichten op veel gebieden van occultisme.

D.Bosch


Ik beaam bovenvermelde consequenties die bepaalde daden op het nageslacht kunnen hebben. Wat ik in 2004 schreef had meer te maken met morele erfenis van schuld voor specifieke zonden van het voorgeslacht.

Vandaag heb ik de later toegevoegde alinea over Maria en het doopselt veranderd. Protestanten erkennen de Rooms-katholieke leer van de onbevlekte ontvangtenis van Maria niet. Bovendien geoven zij ook niet dat de erfzonde (automatisch) met het doopsel wordt weggewassen. Protestantse kerken kennen ook niet het doopsel als zondanig. Sommige protestante kerken kennen een kinderdoop,maar daar wordt over het algemeen ook niet een automatische wegwassing van de erfzonde of bevrijding hiervan door deze (kinder)doop geleerd. Evangelische christenen laten zich als volwassenen dopen na een bewuste bekering zoals waartoe opgeropen wordt in Handelingen 2:38. Het zou overigens goed zijn als een Rooms-katholiek naar een en ander nog eens kritisch keek. Ik ken niet de exacte inhoud van hun dogma's. Wel blijft vermeld dat protestanten (en dus ikzelf) een aantal Rooms-katholieke dogma's (m.n. die rond Maria en de Paus) niet erkennen.


Overigens be ik benieuwd wat de exacte definitie van erfzonde is volgens het concilie van Nica. Ik ken hem niet. Wat ik hier geschreven of gecorrigeerd heb is een samenvatting van eigen(bijbel)studie en jarenlang aanhoren van preken.


Adriaan Blokzijl

Ongerechtigheid en zonde[brontekst bewerken]

In de tekst wordt verwezen naar Psalm 51:7

7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.

Hier staat niet dat een baby zondig wordt geboren, maar dat de moeder het kind in zonde heeft ontvangen. De moeder is dus onderwerp van de ongerechtigheid en de zonde en niet het kind.

Weet je dat zeker? De moeder is misschien wel onderwerp van de zonde, maar het kind het onderwerp van de ongerechtigheid zoals ik het hier lees. Ik zie dat je de statenvertaling erbij haalt, ik zal - bij gebrek aan kennis van de taal van het origineel - er een paar andere vertalingen bij pakken:
Willibrordvertaling (1995): "Ik ben schuldig vanaf mij geboorte, mijn moeder werd in zonde zwanger van mij"
Groot Nieuws (1983): "Ja, zondig ben ik geboren, schuldig ben ik vanaf de moederschoot."
Nieuwe Bijbelvertaling (2004): "Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving"
New International Version (1973): "Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me"
Totdat we iemand kunnen vinden die Hebreeuws kan lezen, wil ik voorstellen om het dus maar te laten staan zoals het er staat, omdat bovenstaande vertalingen toch echt beweren dat een baby zondig wordt geboren. Sietske Reageren? 23 okt 2006 15:05 (CEST)Reageren[reageer]

Datering begravingen kinderen ongewijde grond[brontekst bewerken]

In het huidig artikel staat: "Als gevolg van de erfzonde-doctrine werden tot de Tweede Wereldoorlog doodgeboren en dus ongedoopte kinderen begraven op ongewijde aarde." Hiervoor zie ik graag een bron. Voor zover ik wel eens begrepen heb gebeurde dat in NL nog tot in de jaren '60, mogelijk zelfs jaren '70. --Sonty567 9 dec 2008 01:02 (CET)Reageren[reageer]

Volgens mij gebeurt dat nog steeds in zeer orthodoxe kringen. Ongedoopte mensen mogen niet in gewijde grond worden begraven. Oude (R.K.) kerkhoven hebben hier vaak een speciale hoek voor. Kleuske 9 dec 2008 01:08 (CET)Reageren[reageer]
Ja ik vind ook al wat artikelen op internet[1] [2] Ik heb het daarom in het artikel qua datering een stuk veranderd. --Sonty567 9 dec 2008 01:10 (CET)Reageren[reageer]

Algehele revisie van het artikel[brontekst bewerken]

Beste volgers van deze pagina en belangstellenden, Ik heb een algehele herziening van dit artikel gemaakt. De tekst die vervangen is, was vrijwel helemaal afkomstig van [3]. Daar waren dan allemaal zinsnedes tussen gezet die duidelijk moesten maken dat dit een christelijk begrip is waar je het ook heel goed niet mee eens kunt zijn - vaak kreeg je dan zinnen waarin twee keer stond dat het alleen volgens de christenen zo was. Ik denk dat de huidige tekst een verbetering is. De enige mededelingen die ik van de oude pagina weggelaten heb zijn die over de Chinees Watchman Nee (uitreraard zijn er heel veel christenen die het besproken leerstuk aanhangen) en een verwijzing naar de noodzaak van gehoorzaamheid aan God (was te specifiek protestants).

Ten slotte: de meest recente toevoegingen aan het oude lemma heb ik gehandhaafd onder "maatschappelijke gevolgen". Is er iemand die een bron weet voor de daar gereleveerde vermeende feiten (ze lijken me wel juist)? Theobald Tiger 13 dec 2008 12:55 (CET)Reageren[reageer]


De veronderstelling dat dit overgenomen is van [4], is niet juist. I heb op 10 dec de tekst zelf gescheven die daarna door andere gebruikers gemodificeerd is. De website http://www.christelijkebegrippen.nl/christendom/Erfzonde.php heeft haar omschrijving dus van Wikipedia overgenomen en niet andersom. Adriaan Blokzijl - De voorgaande niet ondertekende opmerking werd toegevoegd door 82.175.229.194 (overleg|bijdragen) 18 jan 2009 01:16 (CET)Reageren[reageer]

Irritant[brontekst bewerken]

Het irriteert me dat christenen geloven in erfzonde. Hoe kan een kind dat nieuw ter aarde komt ooit zondig zijn? Hoe is het zijn schuld dat Eva een appel at. Het was niet eens Adams schuld vrouwen zijn gewoon zo 31.201.177.82 21 sep 2022 01:41 (CEST)Reageren[reageer]

Pardon? Wutsje 21 sep 2022 05:37 (CEST)Reageren[reageer]
Wat is jouw probleem 31.201.177.82 23 sep 2022 03:00 (CEST)Reageren[reageer]