Overleg:Mobiele telefoon

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Wereldbol De voorbeelden en het perspectief in dit artikel behandelen voornamelijk Nederland en geven misschien geen wereldwijd standpunt over het onderwerp weer.
Probeer dit artikel alstublieft te verbeteren aan de hand van deze tips of bediscussieer het probleem op deze overlegpagina.

Bedankt Elly voor het aanpassen van de pagina in de WikiPedia stijl.

Qick Nederland[brontekst bewerken]

Wat is die Qick Nederland B.V. http://www.qick.nl/ die er pas bijgekomen is? Uit hun site kan ik niet echt opmaken of ze bij het rijtje horen van de digitale netwerken, maar ik vermoed van niet. -Fuss 13 feb 2005 12:36 (CET)Reageren[reageer]

Is er echt niemand van Nederland die op deze vraag kan antwoorden...? -Fuss 16 feb 2005 17:51 (CET)Reageren[reageer]
http://www.qick.nl/qicknetwerk.htm doet vermoeden dat Qick een zogenaamde MVNO is: iemand die de mobiele diensten van een 'echte' operator (in dit geval blijkbaar Telfort) doorverkoopt onder eigen naam. Qick hoorde dus inderdaad niet thuis in het rijtje. -Rafje 19 feb 2005 01:10 (CET)Reageren[reageer]
Ik kan dat vermoeden uit andere bron bevestigen. Nawi 19 feb 2005 08:15 (CET)Reageren[reageer]

Als naieve buitenstaander had ik onder verschillende lemma's (zoals UMTS, mobiele telefonie en DECT) enkele feiten onder het kopje ==risico's== willen toevoegen.

Die werden al snel verwijderd, mogelijk terecht omdat ze niet helemaal aan de gewenste vorm voldeden.

Gezien de in Nederland oplaaiende onrust, met name als gevolg van de uitrol van het UMTS-net en het terzijde schuiven door de gezondheidsraad van de schaarse epidemologische onderzoeken. De plaatselijke politiek wacht nu op een replicatie van het in 2003 door TNO verrichte COFAM-onderzoek door de universiteit Zürich. Dat gaat echter uitsluitend over de resultaten van tijdelijke blootstelling aan UMTS-frequenties. Gevolgen van langdurige blootstelling kunnen nog maar schaars bekend zijn. Gepulste frequenties worden immers nog nauwelijks 10 jaar op grote schaal toegepast.

Des te belangrijker is dat een encyclopedie de resultaten van enkele epidemische studies tenminste noemt. Die zijn minstens zorgwekkend en verdienen niet genegeerd te worden in het kader van een belangenstrijd tussen de telecombedrijven (en de aan een convenant gebonden overheid)

Duizenden Duitse en Oostenrijkse artsen hebben in het Freiburger- en Bamberger Appell hun bezorgdheid uitgesproken.

Tot dusverre kan ik mijn informatie alleen maar via de (belist niet altijd geheel objectieve) sites als (stopumts [1]) halen en ik kan me alleen op de via hen gelinkte bronnen baseren voor eventuele toevoegingen aan lemma's. Dat is een klus die veel deskundigheid en tijd vergt, zodat een beginnetje met enkele directe links naar die bronnen mij een goede oplossing lijkt.

Wat vind de gemeenschap waain ik me sinds vandaag bevind hiervan ?


Zoals het er nu staat, is het niet oncontroversieel en zeker niet volledig. Er wordt één onderzoek genoemd zonder bronvermelding. Als er niemand is die hier wat meer mee kan doen, moeten we het maar inkorten tot één zin waarin dan kan staan dat sommige deskundigen vermoeden dat veelvuldig gebruik van een mobiele telefoon gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Ik heb op radiogolf een aanzetje gedaan tot een stukje over dit soort risico's maar ook dat stukje is erg onvolledig. Paul B 14 sep 2006 19:13 (CEST)Reageren[reageer]
Inmiddels is er door een anoniem wat informatie toegevoegd die op zich niet onjuist is, maar nu is het kopje risico's een wat onsamenhangend geheel van statements pro en contra. Dit is niet de neutraliteit die we volgens mij op Wikipedia willen hebben. Ik heb het er vooral als waarschuwing aan de argeloze lezer op gezet, totdat deze sectie op bevredigende wijze is herschreven. paul b [overleg] 7 feb 2007 12:33 (CET)Reageren[reageer]
Ik heb het stuk over de risico's aanzienlijk herschreven, volgens mij is het nu redelijk evenwichtig. De POV tag heb ik verwijderd. Waninge 28 mrt 2007 18:25 (CEST)Reageren[reageer]
Ik denk dat het nu redelijk in orde is. Misschien zou het wel goed zijn de discussie in één of twee zinnen samen te vatten voor de vluchtige lezer. In wezen komt het er op neer dat er geen onderzoek is dat eenduidig en ondubbelzinnig enige gezondheidsschade aantoont, maar dat er (bijvoorbeeld voor UMTS) ook geen onderzoek is dat alle effecten uitsluit, vooral omdat er nog onvoldoende epidemiologisch onderzoek is gedaan naar langdurige blootstelling aan lage doses. Ik heb ooit zoiets als dit neergezet op radiogolven, en wellicht dat we dat hier ook kunnen gebruiken. Het blijft een beetje een pro/contra-strijd. De artikelen die aangeven dat er wel risico's zijn, worden bedroevend weinig geciteerd, wat niet per se iets over de kwaliteit ervan zegt, maar wel te denken geeft. Wat dat betreft was het review-artikel waar radiogolven naar verwijst verhelderend (maar ook weer één bepaalde weergave van de stand van de literatuur). Paul B 28 mrt 2007 18:43 (CEST)Reageren[reageer]
Ik heb jouw tekst hierboven deels gebruikt om een beginalinea van het deel over de risico's te maken. Zo is het wel OK, toch? - Waninge 30 mrt 2007 23:01 (CEST)Reageren[reageer]
Lijkt me prima zo. Ik zal nog een referentie naar het artikel dat ik noemde erbij plaatsen.Paul B 31 mrt 2007 14:34 (CEST)Reageren[reageer]
N.B. Misschien moet er een nieuw artikel gemaakt worden voor dit onderwerp, gezondheidsrisico's. Dan kan dit deel samengevoegd worden met het deel in radiogolven - Waninge 30 mrt 2007 23:04 (CEST)Reageren[reageer]
Dat is zeker een optie, nu wordt de boel een beetje versnipperd over de verschillende artikelen. Het gaat wel een artikel worden dat in de gaten moet worden gehouden, want er zijn met dit soort dingen altijd veel lui die graag hun persoonlijke mening erdoorheen drukken... Paul B 31 mrt 2007 14:34 (CEST)Reageren[reageer]
Wat dacht je van deze titels voor het nieuwe artikel: "Risico's van electromagnetische straling" of "Gezondheidsaspecten van radiogolven" of "Gevaren van mobiele telefonie" of "Effecten van electromagnetische velden". Het zijn maar suggesties, natuurlijk. - Waninge 6 apr 2007 11:26 (CEST)Reageren[reageer]
Suggestie 2 lijkt me bijna in orde. Titel 1 en 3 zouden als POV gezien kunnen worden omdat ze suggereren dat er inderdaad risico's of gevaren zijn, en de vierde is te vaag (welke effecten?). Gezondheidsaspecten is wat wollig, maar in elk geval neutraal. Ik zou er misschien "Gezondheidsaspecten van elektromagnetische golven" van maken, hoewel daar dan eigenlijk ook gammastraling en Röntgenstraling onder valt. Het is wel nodig dat iemand zich wat verdiept in de medische literatuur hierover. Ik ben fysicus en geen medicus, dus niet de eerst aangewezen persoon, maar ik wil best een eerste aanzet doen. Heb jij (of ken jij) expertise op dit gebied? Paul B 7 apr 2007 22:52 (CEST)Reageren[reageer]
Ik heb noch ken expertise op dit gebied. Maar met wat gezond verstand en goed rondkijken op internet kom je ook een heel eind. Ik denk dat de titel een goede weergave van het onderwerp moet zijn. Dus wat willen we als onderwerp van het artikel? De eventuele effecten op de gezondheid van mobiele telefonie, in eerste instantie. Dat kan dan later uitgebreid worden met de gezondheidseffecten van electromagnetische straling in bredere zin en daarna eventueel ook gammastraling en Röntgenstraling. De titel zou dus 'breed' genoeg moeten zijn om dat allemaal te omvatten. "Gezondheidseffecten van elektromagnetische straling" lijkt me een goede keus, maar "straling" is ook te vervangen door "velden" of "golven". Het woord "straling" zal wel meer mensen aanspreken, denk ik. Overigens, de artikelen Kankerverwekkende straling, Ioniserende_straling#Het_gevaar en Straling#Het_effect_van_ioniserende_straling_op_mensen bestaan ook, dus het is een breed gebied. We zouden in het nieuwe artikel kunnen verwijzen naar deze artikelen. - Waninge 8 apr 2007 14:10 (CEST)Reageren[reageer]

(maar even naar links gesprongen) Het is denk ik wel belangrijk om een onderscheid te maken tussen ioniserende en niet-ioniserende straling. Van de eerste is duidelijk hoe het tot gezondheidsschade leidt, omdat de straling zodanig hoog-energetisch is dat chemische bindingen "kapotgemaakt" worden. Genetische schade is dan eenvoudig voor te stellen, ook bij zeer lage doses. Overigens is dan weer niet alle ioniserende straling elektromagnetisch van aard (alfastraling en bètastraling niet, bijvoorbeeld).

Als ik iemand in de magnetron stop, dan resulteert de opwarming in acute gezondheidsschade, maar chronische schade door langdurige blootstelling aan lage doses is veel minder duidelijk voorstelbaar dan bij ioniserende straling.

Ik zie dat er een enorme lappendeken aan paragrafen en artikelen is over deze onderwerpen, en het lijkt me goed om wat orde in de chaos te scheppen. Zelfs een groot artikel "Gezondheidsaspecten van straling" is verdedigbaar denk ik, want dan staat alles een keer netjes bij elkaar, in plaats van overal versnipperd. Zal ik eens proberen om via overlegpagina's en kroegen wat hulp en meningen te "rekruteren"? Paul B 8 apr 2007 16:28 (CEST)Reageren[reageer]

Het kan goed zijn om nog wat extra hulp en meningen te rekruteren. Maar we moeten, denk ik, niet alles in één keer willen doen. Je moet toch ergens beginnen en dan kunnen we stap voor stap meer soorten straling en bijbehorende risico's toevoegen. Maar de titel moet al wel meteen omvattend genoeg zijn, wat dat betreft lijkt jouw suggestie "Gezondheidsaspecten van straling" me niet verkeerd. Of anders "Gezondheidseffecten van straling", dat vind ik nog iets treffender. Of eventueel "Effecten van straling op de gezondheid" - Waninge 8 apr 2007 17:44 (CEST)Reageren[reageer]
Ik heb een schetsje gemaakt voor een indeling van de verschillende soorten straling die we kunnen behandelen, zie Gebruiker:Waninge/wiu. Het is natuurlijk nog maar een globaal idee, maar lijkt het je wat? We kunnen dan per type straling een paragraaf maken. - Waninge 8 apr 2007 21:54 (CEST)Reageren[reageer]
Dat lijkt mij een goede opzet. Ik ga nog even bedenken hoe we dit in iets bredere kring kunnen aankaarten. Wij kunnen het wel met zijn tweeën geweldig vinden, maar misschien denken anderen daar heel anders over ;-) Ik zal in de kroeg eens een balletje opgooien. Paul B 8 apr 2007 22:02 (CEST)Reageren[reageer]

Het artikel in Elsevier over het onderzoek van Dirk Adang zegt verkeerdelijk dat dit onderzoek aan de "Katholieke Universiteit van Leuven" plaatsvond, terwijl het om de "Université Catholique de Louvain" gaat (dit zijn twee universiteiten die omwille van de verwarring hun namen dus nooit vertalen). De inleiding en de conclusie van Dirk Adangs doctoraat zijn in het Engels te vinden op http://home.scarlet.be/~tsf94646/001/documents/Thesis%20Dirk%20Adang%20-%20Synthese.pdf.

Alleen Nederland[brontekst bewerken]

Heb het sjabloon "BeschrijftNederlands" toegevoegd. Het artikel bevat niets over de geschiedenis van de Belgische situatie, laat staan de Surinaamse. Riki 29 apr 2006 10:18 (CEST)Reageren[reageer]

Besturingssystemen[brontekst bewerken]

  • In dit lijstje wordt gesproken over een drietal besturingssystemen, het lijkt me dat dit er heel wat meer zijn, aangezien veel mobiele telefoonfabrikanten hun eigen oplossingen hebben, indien de lijst zich beperkt tot 3, moet er een kreet bij in de zin van Smart-Phones met OS'en vergelijkbaar met die van een normale computer. - De voorgaande niet ondertekende opmerking werd toegevoegd door 195.206.64.67 (overleg|bijdragen) 1 nov 2006 10:53 (CET)Reageren[reageer]

Feiten die niet onderbouwd worden met bronnen[brontekst bewerken]

Het lijstje dat de eigenschappen van mobiele telefoons opsomt bevat nogal wat storende fouten. Zo werd er beweerd dat GPS in 2007 als eigenschap werd toegevoegd, die zijn in 2005 al verschenen (o.a. Motorola A780) en anno 2007 alleen gemeengoed op duurdere toestellen (in combinatie met navigatiesoftware op de telefoon). Bluetooth was er in 2002 al, evenals GPRS en Tri-Band. Weliswaar niet op de goedkope toestellen, maar wel volop verkrijgbaar (de populaire Nokia 6310i had dit allemaal al). Tegenwoordig is zelfs Quad-Band gemeengoed. Oproep aan hen die dit lijstje willen verbeteren / aanvullen: onderbouw je informatie met bronnen. --Brinkie 14 dec 2007 14:28 (CET)Reageren[reageer]

GSM en slaap[brontekst bewerken]

Er wordt een "Europees onderzoek" genoemd waaruit zou blijken dat het laten aanstaan van de GSM 's nachts de slaap bemoeilijkt. Het betreffende artikel in de Gazet van Antwerpen geeft geen referentie naar het onderzoek, en de in het artikel genoemde Bengt Arnetz lijkt weliswaar een expert op het gebied van slaapstoornissen te zijn, maar ik heb nog geen direct relevant artikel van de hand van deze onderzoeker kunnen vinden. Vandaar dat ik een {{feit}} heb geplaatst, in afwachting van iemand die dat wellicht wél weet te vinden. Paul B 21 jan 2008 12:10 (CET)Reageren[reageer]

Ik heb er nu betere referenties neergezet, die goed genoeg zijn, lijkt me. Waninge 21 jan 2008 12:37 (CET)Reageren[reageer]
Lijkt mij ook. Hartelijk dank! Paul B 21 jan 2008 13:19 (CET)Reageren[reageer]

Gebruik - klopt dat?[brontekst bewerken]

Als ik onderstaande lees, zou ik vermoeden dat Nederland met 125 mobiele telefoonaansluitingen per 100 inwoners toch verreweg het hoogste aantal mobiele telefoonaansluitingen per bewoner heeft van onderstaande genoemde landen. Hoe komt het dan, dat Luxemburg op de eerste plaats in de wereld staat?


Nederland

In Nederland zijn er 125 mobiele telefoonaansluitingen per 100 inwoners.( Q1 2009) Bron: TNO, marktrapportage elektronische communicatie september 2009

In september 2007 waren er in Nederland, volgens een onderzoek van Telecompaper,[1] 18.914.000 mobiele telefoonaansluitingen. [bewerken] Luxemburg

Op de eerste plaats staat Luxemburg met maar liefst 97 mobiele telefoonaansluitingen per 100 inwoners. Daarmee staat Luxemburg qua gebruik op de eerste plaats in de wereld.


- De voorgaande opmerking werd toegevoegd door P terpstra13 (overleg|bijdragen) 26 okt 2010 09:38 (CET)Reageren[reageer]

Klopt natuurlijk niks van, maar zowat een jaar later nog niet veranderd. --NFSreloaded (overleg) 28 sep 2011 22:11 (CEST)Reageren[reageer]
Klopt nog steeds niet, als iemand de gegevens tot zijn beschikking heeft, wordt het aanpassen van de foutieve informatie op prijs gesteld. - De voorgaande opmerking werd toegevoegd door 132.229.230.217 (overleg|bijdragen) 30 mrt 2012 11:04‎ (CEST)Reageren[reageer]

Gebruik van mobiele telefoons in vliegtuigen[brontekst bewerken]

Er staat dit

Ook in vliegtuigen vraagt men nog steeds de mobiele telefoon uit te schakelen. Oorspronkelijk in verband met mogelijke interferentie met de elektronica van het vliegtuig (wat geen probleem meer is), maar tegenwoordig nog steeds aangezien de telefoonnetwerken daar niet voor toegerust zijn en omdat vele reizigers geen storende telefoons in de buurt wensen.

Nou ben ik stewardess en dit klopt helemaal niet. Telefoons hoeven niet meer uit, ze moeten in flight-mode. het heeft ook geen zin om mobiele telefoons aan te laten staan, je hebt toch geen ontvangst. En ze moeten nog steeds uit omdat ze kunnen storen. Zo mag je ook geen radio gebruiken, niets met een antenne, en niets wat radio-signalen ontvangt of uitzendt.

Dus ik ga dit veranderen in Vroeger vroeg men in vliegtuigen om mobiele telefoons uit te schakelen, maar tegenwoordig is het toegestaan om mobiele telefoons in flight-mode te gebruiken tijdens de vlucht.

Mocht iemand bewijzen voor anders hebben, dan hoor ik het graag. - De voorgaande opmerking werd toegevoegd door Tanjahh (overleg|bijdragen) 12 feb 2011 19:03 (CET)Reageren[reageer]

Je spreekt jezelf tegen. Eerst zeg je dat ze niet uit hoeven maar in flight-mode moeten, en dan zeg je dat ze nog steeds uit moeten. Maar, wat ikzelf heb gemerkt is dat het per maatschappij kan verschillen welke mededelingen er gemaakt worden over gebruik van mobiele telefoons en dat de beperkingen anders zijn tijdens opstijgen/landen dan in normale horizontale toestand. Ik betwijfel of jouw visie gelijk is aan die van andere maatschappijen. --BDijkstra (overleg) 12 feb 2011 20:52 (CET)Reageren[reageer]

Waarom dit verwijderd wordt is mij niet duidelijk[brontekst bewerken]

Wat bij prepaid ook gemeld kan worden is dat je met een Nederlandse prepaid telefoon erg moeilijk in het buitenland, Duitsland en Belgie, kunt telefoneren. Navraag leert dat providers in het buitenland, hun service niet verlenen aan prepaid bellers uit NL.

Voor degenen die denken dat dit onzin is moeten maar eens contact opnemen met hun provider.77.174.114.47 11 feb 2018 17:56 (CET)Reageren[reageer]

− − − =

− − − Wat mogelijk interessant is, is een overzicht van belkosten.

− Zo betaalde een autotelefoongebruiker in 1980 1,20 (gulden) per belminuut.77.174.114.47 11 feb 2018 17:56 (CET)Reageren[reageer]