Overleg:Rode Kruis

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Uit de nieuwe, tendentieuze tekst maakt men op dat de Davidsster een religieus symbool is (het is vooral een etnisch symbol), maar het kruis juist niet. Dat er op dit punt vaak kritiek wordt geleverd op het Rode Kruis (ook door nationale Rode Kruisorganisaties) is weggehaald tijdens deze tendentieuze redactiesessie. gidonb 15 sep 2005 03:42 (CEST)

Beste gidon,
lees die nieuwe 'tendentieuze' tekst eens opnieuw.
1. De Davidsster wordt niet gezien als een religieus symbool. Ik quote: "te gerelateerd is aan een religie en zo indruist tegen het humanitaire en niet-politieke, niet-religieuze karakter van het Rode Kruis (als organisatie)." Het feit dat de Davidsster te gerelateerd is aan 1 religie (nl. het Jodendom), maakt dat het Rode Kruis als organisatie dit symbool niet wil erkennen. Daarom is het nog geen religieus symbool, wat nèrgens in die 'tendentieuze' tekst te vinden is.
2. Wat het religieuze karakter van het kruis betreft, eveneens quote uit de 'tendentieuze' tekst: "De oprichter van het Rode Kruis, Henri Ducant, had het symbool niet ontworpen als religieus of politiek symbool, het Rode Kruis was gewoon afgeleid van de Vlag van Zwitserland, waarvan de kleuren werden verwisseld.
In sommige landen heeft men moeite met het kruissymbool omdat het te zeer naar het christendom zou verwijzen. Daarom wordt werd in 1929 onder andere in de islamitische wereld het kruis vervangen door een wassende maan: de Rode Halve Maan."
Waar is hier kritiek op het kruis weggehaald?!
Gelieve dan ook je kritiek te herzien.
Mvg, Lander 15 sep 2005 08:52 (CEST)

Je leest verkeerd. Niet de kritiek op het kruis is weggehaald, maar de kritiek op het Rode Kruis (inzake MDA) is wegehaald. Ook je punt 1 en punt 2 kloppen niet. Ik stel voor mijn laatste versie (van daarnet) te herstellen en daar vandaan door te bouwen. gidonb 15 sep 2005 09:32 (CEST)

ok, dan zal ik er de kritiek op die zienswijze van het Rode Kruis bijzetten. Kan je ook even vermelden welke nationale rode kruisorganisaties hier kritiek op het Rode Kruis geven & dit staven?
Maar wat je zegt over dat punt 1 en punt 2 niet zouden kloppen, daar heb je het verkeerd.
Voor alle veiligheid heb ik de tekst voorgelegd aan het Rode Kruis zèlf.
Zie hieronder;
From: Lander

To: info@redcross.nl

Date: Sep 18, 2005 5:23 PM

Subject: Re: Info betreffende geschiedenis Rode Kruis

Geachte,

kan u me laten weten of hetgeen hieronder te vinden is en ik middels wat zoekwerk samengesteld heb, volgens jullie als correct kan beschouwd worden?

Voel u vrij om de tekst aan te passen waar dit volgens u nodig lijkt.

Alvast hartelijk bedankt,

Lander


Rode-Kruisbeweging

De Rode-Kruisbeweging is een wereldwijde hulpverleningsorganisatie waarvan de werking in 7 fundamentele beginselen (menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en universaliteit) gegoten is. Deze beginselen zijn de basis voor alles wat het Rode Kruis doet en worden weerspiegeld in alle acties van Rode-Kruisvrijwilligers.

De Internationale Rode-Kruisbeweging bestaat uit 3 componenten:

de nationale Rode Kruis en Rode Halve Maan - verenigingen

het Internationale Rode-Kruiscomité of ICRC

de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rodehalvemaanverenigingen

Binnen elke land kan één nationale rodekruis- of rodehalvemaanvereniging opgericht worden. Deze vervult humanitaire taken die beantwoorden aan de specifieke behoeften van de bevolking in haar land.

Rode-Kruissymbool

Het Rode Kruis is een symbool dat volgens de Verdragen van Genève bescherming biedt aan humanitaire en medische voertuigen en gebouwen tegen militaire aanvallen. Het werd in 1846 ingevoerd. De oprichter van het Rode Kruis, Henri Dunant, had het symbool niet ontworpen als religieus of politiek symbool, het Rode Kruis was gewoon afgeleid van de Vlag van Zwitserland, waarvan de kleuren werden verwisseld.

In sommige landen heeft men moeite met het kruissymbool omdat het te zeer naar het christendom zou verwijzen. Daarom wordt werd in 1929 onder andere in de islamitische wereld het kruis vervangen door een wassende maan: de Rode Halve Maan.

Rond 1930 ontwikkelden heel wat landen een eigen symbool voor de hulpverleningsorganisatie in eigen land. Er ontstonden meer dan 20 verschillende symbolen.

Het toenmalige Perzië gebruikte onder de sjah ook een afwijkend symbool, de Rode Zon en Leeuw. Dit symbool werd als enige ook erkend door de Vierde Conventie van Genève in 1949. Inmiddels heeft Iran echter de voorkeur gegeven aan het gebruik der Rode Halve Maan.

Eritrea gebruikt beide symbolen (Rode Kruis & Rode Halve Maan) door elkaar.

Israël is geen lid van de Rode Kruis-beweging en de Israëlische hulporganisatie Magen David Adom gebruikt een Rode Davidster, vermits het weigert het Rode Kruis of de Rode Halve Maan te gebruiken. Israël probeert al een poos om de Rode Davidster door de 188 landen die de Conventie van Genève hebben ondertekend te laten erkennen als 4de officiële symbool, maar dat voorstel wordt afgewezen omdat het symbool te gerelateerd is aan een religie en zo indruist tegen het humanitaire en niet-politieke, niet-religieuze karakter van het Rode Kruis (als organisatie).

Helaas wordt het Rode-Kruissymbool soms misbruikt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden duizenden joden vermoord in door de nazi's vervalste Rode-Kruisambulances, met een uitlaat die naar binnen liep.

De twee bestaande symbolen worden niet overal als neutraal opgevat, zo bijvoorbeeld in Irak , waar Rode Kruis-medewerkers wegens een te grote associatie met de coalitietroepen, het symbool van hun gebouw verwijderd hebben.

Omwille van die evolutie wordt nu het Rode Kristal voorgesteld als alternatief om in gebieden waar de bestaande symbolen als te religieus worden gezien, te gebruiken. Het Rode Kristal voldoet aan de vooropgestelde criteria:

rood eenvoudig aan te brengen zichtbaar vanop afstand nog niet geclaimd geen religieuze of politieke connotatie

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de ondertekenaars van de Conventie van Genève in oktober 2005 het Rode Kristal officieel als 4de erkende symbool van de Rode Kruis-beweging goedkeuren, na het in 2000 afgekeurd te hebben.

De vlag van het Rode Kruis mag overigens niet verward worden met het kruis van St. George, dat de vlag is van Engeland, Barcelona, Freiburg en een aantal andere plaatsen. Het rode kruis van St. George loopt door tot de rand van de vlag, in tegenstelling tot die van het Rode Kruis. De vlag van het Rode Kruis is afgeleid van de Vlag van Zwitserland, de kleuren zijn echter verwisseld. Gebruik van het Rode Kruis

Volgens de Verdragen van Genève mag het Rode-Kruissymbool alleen voor de volgende zaken en personen worden gebruikt: faciliteiten voor de verzorging van gewonde en zieke militairen; militair medisch personeel en uitrusting; militair kapelaan; Rode-Kruisgroepen zoals het Internationale Rodekruiscomité, de Internationale Federatie van rodekruis- en rodehalvemaanverenigingen en de verschillende nationale rodekruis- en rodehalvemaanverenigingen, zoals het American Red Cross en het Belgische Rode Kruis.

Erkende symbolen van de Rode Kruis-beweging Het Rode Kruis De Rode Halve Maan De Rode Zon en Leeuw

Voorgestelde bijkomende symbolen van de Rode Kruis-beweging De Rode Davidsster Het Rode Kristal


From: Boers, Lisette <LBoers@redcross.nl> Mailed-By: redcross.nl

To: lander

Date: Sep 19, 2005 1:40 PM

Subject: FW: Info betreffende geschiedenis Rode Kruis

Beste Lander,

Zo te lezen klopt het wel wat er staat.

De naam van de oprichter wordt gespeld als Henry Dunant (dus niet Henri) en verder kun je beter de term "rode ruit" (diamond) aanhouden i.p.v. het rode kristal.

Met vriendelijke groet,

Servicebureau Nederlandse Rode Kruis

mvg, Lander 19 sep 2005 17:20 (CEST)
Laat maar weten als je wil dat die kritiek op het Rode Kruis uitgebreider dient te gebeuren, dan pas ik het met plezier aan.
In de vorige versie van het artikel stond ook een regelrechte fout, nl. volgende zin: "Het gebruik van de Rode Davidster is door het Internationale Rode Kruis niet erkend, omdat het afwijkend is van de twee erkende symbolen (kruis en halve maan)." Als je die zin als waar zou aannemen, kan men beginnen rondrijden in ambulances van de Rode croissant omdat een croissant nu eenmaal niet afwijkt van de halve maan.. De Rode ster werd dus wel degelijk om andere redenen afgekeurd, zoals in het artikel te vinden & er zijn dus drie erkende symbolen (leeuw & zon is het derde).
Vriendelijke groet,
Lander 19 sep 2005 17:35 (CEST)

Eenzelfde mail had ik naar Rode Kruis-Vlaanderen gestuurd. Ze stuurden me enkele verbeteringen door, die ik dan ook in het artikel zal aanbrengen.

From: Arianne.Acke@rodekruis.be <Arianne.Acke@rodekruis.be>
To: lander
Date: Sep 22, 2005 3:18 PM
Subject: rodekruisembleem
Beste,
In bijlage bezorg ik u een aantal bedenkingen of herformuleringen bij uw tekst over het Rode-Kruisembleem. Ik heb deze in het rood in de tekst aangeduid.
Alvast bedankt dat u ons hierover raadpleegde.
Met vriendelijke groeten,
Arianne Acke
hoofd Humanitair Recht

Lander 22 sep 2005 15:58 (CEST)

Hulp gevraagd[bewerken]

Ik ontving vandaag op mijn gebruikerspagina in de en.wikipedia een verzoek tot medewerking van een Duitse Rode-Kruismedewerker betreffende de Nederlandse Rode-Kruispionier Charles Van de Velde. Ik geef hierbij deze oproep weer (in het Engels) :

Hi JoJan, maybe you remember me from some Red-Cross-related exchanges on Wikimedia Commons. I don't know whether you are interested in genealogy but perhaps you can help. I'm trying to compile an article for the German Wikipedia about Charles van de Velde, a fellow countryman of you, who is on record as being one of two people who used the Red Cross symbol in an armed conflict for the first time in history. It seems that he is largely forgotten in Red Cross history, so it's very painstaking and cumbersome to compile bit after bit of information from many different sources. The current German article, which you can find here, is what I got up to now. As you can see, it's not that much though it's already the most complete source I could find on the WWW. My question is whether you see any chances to find more information via sources, printed or otherwise, which are unavailable to me due to language barriers? From what I found, he was a captain and cartographer for the Royal Dutch Navy as well as a landscapist so maybe you have some ideas where to look for additional data. Especially family data, e.g. whether he was married or had children, would be nice. Maybe they are available from some genealogy databases? Any help is greatly appreciated!

Ik vrees dat ik niet meer gegevens over deze man kan terugvinden dan dat Uwe zelf reeds op zijn duitstalige pagina heeft geschreven. Misschien zijn er onder jullie die wel meer gegevens over deze man kunnen te weten komen, misschien via het Nederlandse Rode Kruis. Men kan Uwe op zijn Duitse gebruikerspagina contacteren in het Duits of in het Engels. Of anders wil ik wel als tussenpersoon optreden. JoJan 6 jun 2006 21:04 (CEST)

Bron?[bewerken]

Ik heb de volgend opmerking verwijderd:

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het Rode Kruissymbool misbruikt en werden duizenden Joden vermoord in door de nazi's vervalste Rode Kruisambulances, met een uitlaat die naar binnen liep.

Aangezien dit een fabeltje is dat met regelmaat komt boven drijven, maar niet waar is. Brandaan 22 aug 2006 14:44 (CEST)

Schandelijk dat het aleen voor militair gebruik is ! wist ik niet eens.

Kristal of Ruit?[bewerken]

Ik begrijp niet zo goed waarom in het artikel nog steeds gesproken wordt over het Rode Kristal als op deze Overlegpagina al in 2005 wordt gesproken over de correcte titel: Rode Ruit.. Iemand moeite mee als ik dat aanpas? Als referentie de site van het Nederlandse Rode Kruis over het embleem.

Verwijderingsnominatie Afbeelding:Rode_Leeuw_en_Zon.JPG[bewerken]

Eén of meerdere afbeeldingen die gebruikt worden op deze pagina of overlegpagina, zijn genomineerd voor verwijdering. Het gaat om Afbeelding:Rode_Leeuw_en_Zon.JPG, zie Wikipedia:Te verwijderen afbeeldingen/Toegevoegd 20090528. --E85Bot 29 mei 2009 03:22 (CEST)

Twijfel[bewerken]

Onvoldoende duidelijk is waar deze pagina over gaat. Het lijkt gedeeltelijk te gaan over de Internationale Rode Kruis en Rode Halve Maan beweging, gedeeltelijk over het Internationaal Comité van het Rode Kruis en voor een deel over Het Nederlandse Rode Kruis. Bij splitsing zou ik niet eens weten welke van de drie het meest op zijn plaats is om de opvolger te worden van wat er nu staat. En dat is best jammer. Muumi (overleg) 26 jul 2015 13:53 (CEST)

Het Nederlandse Rode Kruis zojuist gemaakt, waarop al een deel van de onderwerpen die hier stonden, maar alleen op NRK betrekking hebben, (o.a. WOII) zijn opgenomen. Binnenkort kunnen die hier dus weg Muumi (overleg) 29 jul 2015 23:24 (CEST)