Overleg:Wijsheid van Jezus Christus

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

10Guillot,

Opnieuw heb ik een bijdrage van je verwijderd. Het zijn je bijdragen van 11 juli op dit artikel. Op zich zou een nadere duiding van het pleroma en de rol van de Verlosser best passen als aanvulling op dit artikel. Maar dat kan niet op basis van persoonlijke speculaties van – neem ik maar aan – Slavenburg. Nadere duiding daarvan kan in dit artikel alleen op basis van vakliteratuur en dat betekent automatisch dan ook in samenhang met her artikel Eugnostus de Gelukzalige. In beide artikelen heb ik uitgelegd dat de auteur van de Wijsheid van Jezus Christus vragen van discipelen verzint en voor de antwoorden van de Verlosser in wezen steeds de tekst van Eugnostus de Gelukzalige gebruikt die hij in een christelijke context zet.

In wezen komt het pleroma van dit artikel voor het grootste deel overeen met dat van Eugnostus de Gelukzalige . Daar zijn ook al die namen in je bijdrage op gebaseerd. Het belangrijkste verschil is dat de Verlosser hier christelijk is waar hij dat in Eugnostus de Gelukzalige duidelijk niet is. Om die reden heeft de christelijke Verlosser van dit artikel dan ook geen kinderen die hij in Eugnostus de Gelukzalige wel heeft.

Bij verdere duiding moer er dus in de eerste plaats gelet worden op datgene wat uit Eugnostus de Gelukzalige is weggelaten en wat er aan de Wijsheid van Jezus Christus is toegevoegd. Zonder die kennis kan duiding niet adequaat beschreven worden. En daar heb je vakliteratuur voor nodig en geen Slavenburg uit 1994.

Het heeft ook allemaal niets maken met jouw opmerking “In de tekst worden verschillende namen herhaaldelijk genoemd om duidelijk te maken hoe het vergankelijke en onvergankelijke in de mens tot bestaan zijn gekomen”. De goddelijke gestalten Mens , Onsterfelijke Mens, Zoon van de Mens en Zoon van de Zoon van de Mens etc. en variaties daarop komt overigens in meer systemen voor. Ik mis ook ook het feit dat in Wijsheid van Jezus Christus Sophia wel handelde los van haar paargenoot, maar niet zonder de wil van de vader van Al, de hoogste goddelijke gestalte.

In de vakliteratuur is juist een van de essenties dat eerst iedereen die ter wereld komt door de Verlosser gezonden wordt als druppel van het licht om juist in het rijk van de demiurg met de keten der vergetelheid geboeid te worden zij het met de wil van Sophia. In het verhaal is dit gewoon de gnostische exegese van de levensadem die Adam ingeblazen kreeg in Genesis 2.7. Pas als de Verlosser, de gezant van de Onsterfelijke Mens op aarde verschijnt kunnen mensen hun oorspronkelijke eenheid terugkrijgen opdat zijn van twee één enkele worden, zoals het vanaf het begin was

Ik snap dat je dit niet leuk zal vinden. Ik heb gezien dat dit soort verwijderingen je vandaag al twee keer bij andere artikelen is overkomen. Ik herhaal echter voor de zoveelste maal dat als jij geen vakliteratuur wenst te gebruiken en niet wil beseffen dat er iets is als een hiërarchie in bronnenmateriaal je dit soort dingen over jezelf blijft afroepen.

Ik zal de nadere duiding de komende periode zelf schrijven en plaatsen. Renevs (overleg) 13 jul 2018 22:19 (CEST)

Nogmaals zie ik geen geldige reden om mijn bijdrage te verwijderen. Het betreft geen interpretatie, maar vertaling van Slavenburg/Glaudemans, waarin uiteengezet wordt dat het Licht, Christus, androgyn is en twee namen heeft, een mannelijke en vrouwelijke, die verwijzen naar hen waaruit hij is ontstaan (Eerste Mens en Sophia). Dit lijkt me een interessant gegeven om de lezer te laten weten. Er was al een Eerste Mens vóór Christus, dat wekt (lijkt mij) verbazing. Overigens was er in het Jaïnisme ook een Adimanu (Eerste Mens), die de overgrootvader was van Adinatha Rishabha (De Eerste, Oorspronkelijke, Heer Stier, alpha-aleph-stier-os), de eerste tirthankara, 'hij die een doorwaadbare plek (het pad, de weg) vond voor de mensen om over te steken' (naar de andere wereld of hiernamaals). Dat een dergelijke volgorde bestaat naast de gnostische versie is op z'n minst wetenswaardig. Asoka stuurde boeddhistische missionarissen naar het Middellandse Zeegebied, eeuwen vóór Jezus' geboorte. Afbeeldingen van het acht-spakige wiel (dharma, de wet) zijn op Palestijnse munten gevonden. 10Guillot (overleg) 17 jul 2018 10:32 (CEST)
Ik viel al gelijk over je eerste zin “In de tekst worden verschillende namen (Zoon des Mensen, Onsterfelijke Mens, de Eerste Mens etc. ) herhaaldelijk genoemd om duidelijk te maken hoe het vergankelijke en onvergankelijke in de mens tot bestaan zijn gekomen. Dat is onjuist. Er is geen enkele relatie tussen die naamgeving en het vergankelijke en onvergankelijke in de mens. Ik heb inmiddels gezien dat die zin bij Slavenburg ( Deel 1, pag. 228,229 ) niet voorkomt. Ik moet nu dus aannemen dat dit jouw persoonlijke speculatie is, waarmee je de lezer verkeerd informeert.
De gnostische hemelse Mens en de variaties daarop berust op joodse speculaties over de verschijningsvorm van God. Dat gaat al terug tot het visioen van Ezechiël , zoals beschreven in het gelijknamige Bijbelboek. Je reageert verder niet inhoudelijk op mijn opmerkingen. Dus ik laat het hier verder bij. Renevs (overleg) 20 jul 2018 13:28 (CEST)
Ik bedoelde met die eerste zin te zeggen dat de hele uiteengezette kosmologie met (verwarrende) verschillende namen er is om ons in te lichten hoe de stoffelijke mens en de geestelijke vonk in de mens tot aanzijn zijn gekomen. Er is een heel bouwwerk, die door naamgeving niet altijd direct begrijpelijk is om tot de slotsom te komen hoe wij mensen zijn samengesteld door verschillende 'wezens': lichamelijk door Ialdabaoth de demiurg en geestelijk door Adamas, Legatus (de Gezondene), Lichtmens (lichtbrenger, Lucifer). Zoals jij m'n zin gelezen hebt, heb ik 'm niet geschreven. 10Guillot (overleg) 20 jul 2018 16:26 (CEST)
Laat maar. Ik moet alleen maar denken aan deze recente opmerking over jou van een andere collega. Renevs (overleg) 20 jul 2018 21:18 (CEST)
Zie mijn reactie aldaar. 10Guillot (overleg) 21 jul 2018 09:40 (CEST)