Overleg:Willem Bilderdijk

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit verhaal over Willem Bilderdijk komt goeddeels van de volgende pagina: http://www.kun.nl/ahc/vg/html/vg000126.htm

Ik weet niet of dat de bedoeling is? Plagiaat??--Wvr 14 aug 2004 17:31 (CEST)Reageren[reageer]

Is dit probleem inmiddels opgelost? Beide teksten lijken nog steeds sterk op elkaar. cicero 3 mrt 2005 18:50 (CET)Reageren[reageer]

Encyclopædia Brittannica 1911 en Wikipedia EN hebben allebei artikelen over Bilderdijk. Wellicht kan daar e.e.a. uit worden overgenomen? Ik heb er nu zelf geen tijd voor. Dat wil zeggen, ik heb er wel tijd voor, maar die wil ik aan andere dingen besteden. :-) 82.92.181.129 6 okt 2004 23:42 (CEST)Reageren[reageer]


De bronsite heeft zijn copyrightstatement staan op: http://www.ru.nl/ahc/vg/vgrecht.htm . Kort samengevat: gebruik wat je wilt, want wij jatten zelf ook als het ons uitkomt. Ondanks de liberale licentie zijn hun teksten en afbeeldingen dus volstrekt onbruikbaar.82.92.181.129 13 mrt 2005 04:40 (CET)Reageren[reageer]


Er wordt gelinkt naar Dirk van Hogendorp die een pupil van Bilderdijk was. Ik neem aan dat het gaat om de jurist Dirk van Hogendorp en niet zijn oom Dirk, de staatsman. Mede gezien de leeftijden van betrokkenen.

Lodewijk Willem Bilderdijk[brontekst bewerken]

Graag zou ik wat info wensen rond Lodewijk Willem en andere kinderen van Bilderdijk. Is Lodewijk Willem vernoemd naar Lodewijk Napoleon ?--Martinus1967 8 okt 2009 10:17 (CEST)Reageren[reageer]

Beroep vader Bilderdijk[brontekst bewerken]

Met deze bewerking werd het beroep van de vader van Bilderdijk veranderd van arts in belastingpachter. Nu vermelden de meeste biografische bronnen dat het beroep van zijn vader, Isaac Bilderdijk, arts c.q. medicus was. Zie bijv. J. van Eijnatten in Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme. Hij was in 1745 gepromoveerd aan de Leidse universiteit tot doctor in de medicijnen (zie proefschrift). In ieder geval oefende hij dat beroep in 1753 uit (zie trouwinschrijving). Een beroep dat hij ruim dertig jaar later nog steeds liet vermelden (zie trouwakte dochter). Jan Romein en Annie Romein-Verschoor vermelden in Erflaters van onze beschaving dat zijn vader als arts mislukt was door zijn orangistische agitatie. Hij kreeg het baantje van belastingcontroleur toebedeeld. Volgens het artikel over hem in het NNBW kreeg hij die baan pas op 13 mei 1757 toebedeeld. Dat was dus een klein jaar na de geboorte van zijn zoon Willem. Door de wijziging in het artikel wordt niet alleen gesuggereerd dat het beroep van zijn vader uitsluitend belastingpachter was, maar bovendien wordt de indruk gewekt dat het ingooien van zijn ruiten hier iets mee toemaken zou kunnen hebben. Een suggestie die imo vermeden zou moeten worden omdat dit niet spoort met de feiten. Ik stel dan ook voor de passage als volgt te wijzigen: "Bilderdijk werd in 1756 geboren als zoon van de arts dr. Izaäk Bilderdijk en Anna Dorothea Ludeke. De dag na zijn geboorte werden de ruiten van het huis van zijn vader aan de Westermarkt ingegooid. Bilderdijk zou dit beschouwen als de eerste aanslag in zijn leven. Zijn vader werd het jaar na zijn geboorte benoemd tot belastingcontroleur, zijn medische praktijk was verlopen vanwege zijn orangistische sympathieën. Door toedoen van Anna van Hannover kreeg zijn vader deze baan toebedeeld".Gouwenaar (overleg) 1 dec 2017 14:48 (CET)Reageren[reageer]

Beste Gouwenaar, dit lijkt mij een goed voorstel. Ook Bilderdijk zelf - maar dat is geen betrouwbare bron over Bilderdijk - vermeldt uitdrukkelijk dat zijn vader pas belastingopziener werd na zijn (= Willem) geboorte: Geschiedenis des Vaderlands 11 (Amsterdam: P. Meyer Warnars, 1837), p. 190-191. Daar wordt ook uitgelegd dat zijn vader geen belastingpachter, maar opziener/controleur was. Voor iemand die slecht in zijn levensonderhoud kon voorzien, ligt een functie als belastingpachter ook minder voor de hand, aangezien de belastingpachter zelf moest opdraaien voor de belastingen die hij niet inde. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 3 dec 2017 09:23 (CET).Reageren[reageer]
Dank, dat hij geen belastinggaarder/pachter maar opzichter c.q. controleur was blijkt nmm ook uit de door Margadant gegeven functiebeschrijving "de betrekking van opziener over de rechten op de gezegelde en ongezegelde biljetten, alsmede over de ‘bediendens’ van de collecte der schrijfbehoeften te Amsterdam, met eene jaarwedde van ƒ 2000". Gouwenaar (overleg) 3 dec 2017 14:14 (CET) Aanvulling in diverse notariële akten in die periode wordt Izaäk Bilderdijk aan geduid als opziender, comptoir houdend aan de Prinsengracht, dit slechts ter bevestiging en uiteraard niet om hier als bron te gebruiken. Gouwenaar (overleg) 3 dec 2017 15:57 (CET)Reageren[reageer]

Willem V en Wilhelmina van Pruisen[brontekst bewerken]

Met deze bewerking wordt een verband gesuggereerd tussen het verblijf van Bilderdijk in Brunswijk en Willem V en zijn echtgenote. Dit lijkt mij discutabel om meerdere redenen. In de eerste plaats omdat een directe relatie tussen beide zaken gesuggereerd wordt zonder dat dit op een bron gestoeld lijkt te zijn. In de tweede plaats omdat gesuggereerd wordt dat zowel Bilderdijk als Willem V en Wilhelmina gedurende deze periode gelijktijdig in Brunswijk woonachtig waren. Dat was volgens mij niet het geval. Willem V en Wilhelmina woonden in de periode op Slot Oranienstein in Diez en bezochten jaarlijks hun dochter Louise die in Brunswijk woonde. In de derde plaats wordt een verband gesuggereerd tussen het overlijden van Willem V en het vertrek van Bilderdijk uit Brunswijk zonder dit nader te duiden. Als een dergelijke toevoeging van belang is voor de biografie van Bilderdijk dan graag bronnen waaruit dit verband klip en klaar blijkt. Gouwenaar (overleg) 8 dec 2017 13:31 (CET)Reageren[reageer]

Externe links aangepast[brontekst bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 0 externe link(s) gewijzigd op Willem Bilderdijk. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 13 jun 2019 20:56 (CEST)Reageren[reageer]