Overleg gebruiker:D'Arch

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Overleg gebruiker:Arch)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overleg Kladblok 1 Kladblok 2 Kladblok 3
Rode Raaf.svg


Over anorexia-hulphonden - **Relevant omdat: veel in het nieuws.**[bewerken]

Beste D'Arch,

Dankjewel voor de feedback op het artikel! Ik ben ermee aan de slag gegaan maar bemerk bij mijzelf enige frustratie, waar jij trouwens niets aan kunt doen. Ik zal mij kort voorstellen, ik ben graag schrijvend bezig en werk zelf in de zorg en heb daarnaast een enorme passie voor (Duitse) herdershonden en vond het onderwerp anorexia hulphonden boeiend omdat het veel in het nieuws is. Het leek me een passende aanvulling op de pagina die ik vandaag voorbij zag komen (de pagina die jij ook noemt in je overleg). Ik wist niet dat zaken zo nauw steken en sommige dingen al als reclame kunnen worden gezien als het vooral over 1 persoon of 1 methodiek of 1 organisatie gaat. Ik wilde gewoon een informatief artikel brengen met verwijzing naar de initiatiefnemer, net als wanneer een professor een medische uitvinding doet. Ik moet ongetwijfeld nog een beetje leren hoe het werkt:-))

Vivian Lieverse (overleg) 26 nov 2019 01:53 (CET)Vivian Lieverse

Dag Vivian Lieverse, ik zie dat het artikel intussen dusdanig verbeterd is, ik heb daarom "reclame" gewijzigd naar "wiu" (werk in uitvoering). Ongetwijfeld zullen ook anderen nog noodzakelijke verbeteringen aanbrengen, ik heb wat tips voor het geval jezelf nog wat aan de inhoud wil doen. Ik zal proberen het beknopt te houden.
Bij te nauwe betrokkenheid bij een onderwerp kan de betrokkenheid dermate groot zijn dat je aan de grenzen komt van mogelijke zelfpromotie. Houd rekening met het feit dat alle genoemde feiten middels onafhankelijke bronnen gestaafd moeten kunnen worden. Het onderwerp lijkt me zeer zeker interessant. Ik had er nog nooit van gehoord, een leerzaam artikel hierover lijkt me zeker welkom. Dus, verklaar. Neem aan dat de lezer niets van het onderwerp weet. Wat doet zo'n hond precies, wat zijn de taken? Hoe zit het precies met die erkenning? Is dat elders in de wereld anders? Wie was de bedenker hiervan?
Dit is de Nederlandstalige Wikipedia, geen Nederlandse Wikipedia. Een onderwerp zal daarom niet vanuit een Nederlands perspectief belicht mogen zijn. Zoekende op "Service dog anorexia" blijkt dat het fenomeen ook buiten Nederland bekend is. Ga er steeds vanuit dat de Nederlandstalige Wikipedia zowel door Nederlanders, Vlamingen, Surinamers als andere Nederlandstaligen wordt geraadpleegd. Via Google verneem ik dat in het Engels ook wel de term "Emotional Support Animal" bekend is. Ik tref via Google tevens bruikbare bronnen die uitvoeriger het reizen met luchtvaart beschrijven/in kaart brengen, inclusief regelgeving. (Zie ook en:Emotional support animal op de Engelstalige Wikipedia)
Een bedrijf kan prima genoemd worden, zeker als ze binnen hun land een pioniersrol spelen, een apart hoofdstukje daarover zou zeker op de plaats zijn. Wel volledig mogelijk indien mogelijk. Als bijvoorbeeld andere landen eerder waren, horen die evengoed vermeld te worden. Belangrijk in dit alles (het moeilijkste) om proberen het onderwerp neutraal (objectief) te beschrijven door de ogen van een onpartijdige buitenstaander. Wat info staat op pagina WP:NPOV en WP:GOO. "Alles in Wikipedia moet gebaseerd zijn op betrouwbare bronnen (als er geen betrouwbare bronnen over een onderwerp zijn dan mag het niet in Wikipedia behandeld worden, ongeacht hoe 'bekend' of 'belangrijk' het onderwerp is). Hoewel het niet verplicht is om die bron ook aan te geven, helpt zorgvuldige bronvermelding vaak wel om aan te tonen dat er geen sprake is van origineel onderzoek. " Probeer onafhankelijke bronnen in te zetten, d.w.z. vanuit instanties die geen direct belang kennen in het onderwerp. Zie ook Wikipedia:Betrouwbaarheid van bronnen. Tenslotte nog Help:Tips voor het schrijven van een goed artikel. Veel succes en plezier gewenst op Wikipedia. MVG, Arch (Overleg) 26 nov 2019 08:06 (CET)

Dank je, dit maakt veel duidelijk. Zo ver mij bekend zijn alle andere bronnen (Dutch Assistance Dogs - zij bestaan 2 jaar??) en ook buitenlandse bronnen van nadien.

Op internet vond ik dat ook een afgevaardigde (wie??) van de NEN commissie assistentiehonden zou hebben aangegeven dat genoemde organisatie een unieke rol had wereldwijd, en zij op dat moment (2017) de enigen waren die dit werk zo deden. Andere organisaties waren het er misschien af en toe bij gaan doen, maar deze organisatie legde zich hier min of meer op toe als een specialiteit. Als een uniek handelsmerk. Inderdaad lijkt er naast een specialiteit sprake van een pioniersrol, zowel in Nederland als ook daarbuiten. Enige probleem is dat de bronnen hierover niet heel duidelijk zijn. Wat wel uit bronnen duidelijk wordt, is dat genoemde hond, Luca, de eerste hulphond van dit type in Nederland was, hier zijn diverse bronnen van. Maar dit is geen Nederlandse Wikipedia zoals je zegt, maar een Nederlandstalige. Dat maakt een hoop verschil. Er zou dus nog dieper gegraven moeten worden. Eerlijk gezegd ontbreekt me de kennis om te weten waar ik dan moet zoeken, behalve iedere organisatie die zich toelegt op deze honden vragen wanneer zij hiermee zijn begonnen, maar is dit dan voldoende bewijzend? Immers, als dit niet te bewijzen is zoals je noemt, telt dit dan? En nog een ander iets, als het in het buitenland ook wel emotional-support animal wordt genoemd, dan rijst bij mij de vraag of de opleiding van deze honden dan wel verschilt van honden die bijvoorbeeld worden opgeleid voor autisme of PTSS. Bij genoemde stichting lijkt sprake van een volledig uitgewerkte, custom-made methode die oorspronkelijk was gebaseerd op persoonlijke ervaringen van de oprichter van deze hulphonden, en vervolgens verder is bijgeschaafd. Dit lijkt dan niet te vergelijken met een emotional support animal die net zo goed voor autisme, voor ptss, of voor anorexia getraind zou kunnen zijn. Maar dat is even een vraag die nu bij mij op komt. Kortom, wat is precies de anorexia hulphond? Waarin verschilt deze van andere typen hulphonden? En dan kom ik bij mijn laatste punt...

Wat ik zie, is dat de organisatie die deze honden in Nederland lanceerde, er een werkwijze van coaching en counseling op na houdt, die uniek lijkt te zijn in vergelijking met andere landen. Zij maken namelijk gebruik van personeel dat werkt vanuit eigen ervaringen (zo blijkt uit diverse bronnen); personeel dat in het verleden soortgelijke ervaringen heeft doorgemaakt als de cliënten met wie gewerkt wordt. Dit personeel is vervolgens tweezijdig opgeleid en onderlegd, zodat zij zowel het humane als ook het kynologische aspect kunnen ondervangen. Maar wat zij lijken voor te houden op andere organisaties, ook in het buitenland, is dit stuk eigen ervaring dat wordt ingebracht en een soort unieke mix creëert. Alleen mijn vraag is dan of die uitleg wel op deze pagina thuis hoort, of dat deze pagina puur over anorexia hulphonden zou moeten gaan, waarbij dan wel een belangrijk succesaspect van of bij deze hulphonden niet wordt genoemd (blijkens het genoemde onderzoek onder gebruikers van deze honden bij Stichting MissionPuppy Nederland). Ik weet niet goed wat ik hiermee moet doen. Heb jij alsjeblieft concrete tips? Ik heb je informatie in elk geval zorgvuldig gelezen en kan hier zeker wat mee. Mij resten alleen nog een aantal priemende concrete vragen.

Bedankt tot zo ver! Vivian Lieverse (overleg) 26 nov 2019 10:33 (CET) Vivian Lieverse

Het artikel op en.wiki staat er sinds december 2007. Ik vind hier een blog uit 2013 die erover schreef als "Eating Disorders". Onder deze term bechrijvingen te vinden via Google Books. Ik zou zelf niet snel iets "uniek" noemen. Meestal is het zo gek niet te verzinnen, of elders heeft men hetzelfde idee eerder gehad. Als later blijkt dat bedrijven A, B en C pioniersrollen vervulden kan dat altijd ingevuld worden. Dit is zeker geen makkelijk onderwerp. Dat geef ik ruiterlijk toe. Is het misschien zinvol om de kunst af te kijken bij geleidehond? Zoals je ziet, de inleiding legt meteen uit wat die honden doen, gevolgd door wat diepgang. Daaronder staat een kopje "Nederland" dat biedt ruimte om de bekende situatie toe te lichten. Een ander kan er een kopje "België" of welk ander land aan toevoegen. Maak het jezelf niet te moeilijk, artikelen hoeven daarom niet te specialistisch zijn. Wikipedia is een samenwerkingsproject, andere kunnen hun expertise laten gelden om het uit te werken tot een etalageartikel. Probeer je zoveel mogelijk te baseren op onafhankelijke, betrouwbare bronnen. Probeer jezelf te verplaatsen in de rol van een buitenstaander die iets over een willekeurig onderwerp wil vertellen. Het streven is nauwkeurigheid, waarbij de inhoud verifieerbaar is in gezaghebbende publicaties, met bronvermelding waar dat nuttig is, vooral bij controversiële onderwerpen. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, bronnen zijn niet verplicht, echter de meeste Wikipedianen wegen de kwaliteit van de inhoud er wel degelijk aan af. Bronnen zijn het fundament van je artikel. Met gezaghebbende, onafhankelijke bronnen staat het als een huis. Arch (Overleg) 26 nov 2019 12:40 (CET)

Dank je! Goede tips! Ik moet het even laten bezinken. Vivian Lieverse (overleg) 26 nov 2019 16:50 (CET)

Fijn dat het andere artikel is goed gekeurd! Voor dit artikel heb ik denk ik wat meer hulp nodig. Ik overzie het niet helemaal meer. Zou je me kunnen helpen? Ik wil er graag een goed artikel van maken en heb bewust al meerdere bronnen toegevoegd zodat het artikel niet meer alleen gaat over de pionerende organisatie, maar over anorexia hulphonden in het algemeen. De rest van je tips zijn ook goed maar ik heb wat hulp nodig.Vivian Lieverse (overleg) 26 nov 2019 21:02 (CET)

Het andere artikel is fraai in balans, nodigt ongetwijfeld andere gebruikers uit om aanvullingen te maken. Fijn. Nogmaals, ik zelf zou het artikel zoals Geleidehond hebben opgezet. Dat lijkt me het meest informatief voor de lezer. Inspiratie is op te doen bij en:Emotional support animal waar hoofdstukjes over training en taken, legalisatie, luchtvaart (conflicten met passagiers met allergie) en Controversie (wetenschappelijk bewijs) boekdelen spreken. Dat betekent huiswerk doen. Ik las bijvoorbeeld het artikel op Linda (niet de meest ideale bron) waar ik leer dat zo'n hond niet vergoed wordt. Dat zegt al iets. Eveneens wordt het daar ook "Traumahond" genoemd. De naam "Animals4Health" wordt genoemd. De video video legt van 7.25 ook wat uit. Wederom geen vergoeding, daarnaast wordt het daar weer "psychosociale hulphond" (zoekende via die term kom ik weer uit bij "Psychiatrische Hulphond") genoemd. Zodoende kom ik weer uit bij Vom Falorie (ANBI) die sinds 2016 actief is. Hier lees ik wat over de taken van zo'n hond. Concreet, zie ik door de bomen het bos niet. Een gangbare benaming is voorlopig onduidelijk. (WP:BENOEM) Waardoor ik persoonlijk toch geneigd ben om conform het Engelstalige artikel voor een overkoepelende term te kiezen. Houdt je vast aan "anorexia-hulphond" dan zal de inhoud neutraler moeten. Wegen van feiten en bronnen. Er zijn teveel zaken (zie nominatie) die vragen oproepen. Nogmaals, dit is geen makkelijk onderwerp. Schrijven over een quasar is eenvoudiger, omdat er simpelweg voldoende literatuur bekend is. Het risico is groot dat het schrijven in de richting van WP:GOO gaat lopen. Wat kranten en media die erover schreven en het steeds anders noemen, tja.... Bedenk, schrijven is schrappen. Leg de lezer gewoon uit wat zo'n hond is, wat hij doet. Wikipedia is bedoeld voor iedereen. Artikelen mogen daarom niet te specialistisch zijn. Een artikel over bijvoorbeeld natuurkunde moet ook voor mensen zonder kennis van natuurkunde te begrijpen zijn. Schrijf desnoods eerst een paragraaf met uitleg in begrijpelijke taal en ga pas verderop dieper op het onderwerp in. Help:Nieuwe pagina aanmaken Het huidige artikel lijkt rechstreeks van de Stichting MissionPuppy Nederland afkomstig en is daarmee te eenzijdig. Haal feiten en meningen niet door elkaar en vermeld zeker niet je eigen mening. Help:Tips voor het schrijven van een goed artikel. Arch (Overleg) 27 nov 2019 03:03 (CET)

Dank je, ik ben er verder in gedoken. Ik moet nog leren hoe het precies werkt. Sommige feitelijkheden wist ik ook niet. Maar ik ben inmiddels weer een stap verder en weet nu bijvoorbeeld de verschillen tussen een 'emotional support dog' en deze honden. Wellicht kan ik daar wat uitleg over geven in het artikel. Ik ga mijn best doen. Overigens las ik op internet dat sommige gebruikers van genoemde stichting claimen wel een vergoeding voor hun hond te krijgen bij de zorgverzekering, alleen dit zou nog geen volledige vergoeding zijn. Maar toch meer dan 'geen vergoeding' en de stichting zelf schrijft op haar eigen website en Facebookpagina dat door een bekende zorgverzekeraar, wiens naam nog niet wordt genoemd, is aangekondigd dat de trajecten per 2021 mogelijk vergoed gaan worden. Men is daar blijkbaar serieus over in beraad. Echter, dit zijn eigen bronnen. Weet dus niet hoeveel waarde die hebben. Verder probeer ik het artikel over geleidehonden als basis te nemen, maar het zal niet heel eenvoudig zijn, omdat wat ik tot nu toe aan informatie vind duidelijk laat zien dat er hier een organisatie duidelijk pionier is geweest, maar ook duidelijk onderscheidend werkt ten opzichte van de andere organisaties, en dat is de organisatie die ik eerder al noemde. Echter als ik niet oppas wordt het artikel dan als 'reclame' gezien. Ik moet dus kijken hoe ik een goed informatief artikel kan schrijven dat in principe voor iedereen interessant is, dat neutraal is van toon, en dat recht doet aan het onderwerp zonder daarin overdreven te zijn. Ik ga een poging wagen! Ik zie de feedback wel weer tegemoet. Vivian Lieverse (overleg) 28 nov 2019 06:04 (CET)

Dag Vivian, Toekomstige dingen zijn beter te vermijden, artikelen dienen in principe tijdloos te zijn. Belangrijk lijkt me om een kopje "Nederland" te gebruiken voor die dingen, die heb ik inmiddels erbij gezet. Ik zie dat anderen inmiddels verbeteringen aanbrengen, dus het gaat al de goede kan op. De titel zal trouwens nog naar enkelvoud gewijzigd moeten worden. Het lijkt me dat met het toevoegen van een extra kopje met "taken" al stuk in de goede richting zal komen. Ik heb zo'n gevoel dat het je vast gaat lukken. Arch (Overleg) 28 nov 2019 07:21 (CET)

Bedankt! Ik lees dit net pas, nadat ik al veel wijzigingen heb doorgevoerd, en ik hoop ten goede. Ik zag dat mijn wijzigingen in elk geval wel goed beoordeeld werden. De titel naar enkelvoud wijzigen is inderdaad ook iets wat ik wilde doen, maar dat leek niet te kunnen. Of ik weet in elk geval niet hoe ik dat doe. Dat kan wellicht iemand anders nog doen? Ik had al wel een kopje toekomst aangemaakt omdat die door iemand anders ook aan een ander artikel was toegevoegd, en ik dus dacht dat dit kon. Maar je mag het weer verwijderen hoor. Het leek mij nuttig omdat er blijkbaar heel veel ontwikkelingen zijn op dit moment (ook in de politiek).Vivian Lieverse (overleg) 28 nov 2019 08:25 (CET)

Ik heb de titel inmiddels gewijzigd, eveneens wat externe linken verwijderd per WP:EL. (Zelf niet naar anderstalige wiki's) Ik zie enorme vooruitgang, waarvoor compliment! Ik zie ook dingen waarover ik even moet nadenken. Met name "Nederland pionerende rol" en het gebruik van donatiesites als "bron". Sowieso lijkt het me handig om even een paar dagen te wachten of andere gebruikers nog iets zien. Ik heb in de titel van je overleg hier een link gelegd, hopelijk vind je dat OK, het is meer gemakzucht om snel naar het artikel te klikken tijdens overleg ;) MVG, Arch (Overleg) 28 nov 2019 08:36 (CET)

Natuurlijk vind ik dat oké! En hartelijk dank voor het wijzigen van de titel. Dat staat inderdaad beter. Ik begrijp je twijfel over donatiesites als bron. Ik kan misschien ook verwijzen naar krantenartikelen, die zijn er vast ook. Want vaak pakken kranten zoiets op. Wat betreft Nederland als pionerende rol, ik ben benieuwd naar je twijfel. Ik heb namelijk alle jaartallen teruggezocht, maar Nederland lijkt hierin echt voorop te staan. Is het een regel vanuit Wikipedia dat zoiets niet genoemd mag worden, vanwege neutraliteit, of is je twijfel gebaseerd op iets anders? Ik ben gewoon benieuwd hoor. Kan daar ook weer van leren. Of is het wellicht zo, dat zoiets wel genoemd mag worden, maar in iets andere bewoordingen? (En in dat geval, heb je suggesties?) Gewoon puur even voor mijn kennis en begrip. Hartelijk dank voor je coachende rol! Blij mee, ik leer graag. Vivian Lieverse (overleg) 28 nov 2019 08:54 (CET)

We hebben een richtlijn WP:WQ waarin afgeraden wordt om zelfs punten of komma's te wijzigen van andermans berichten. Daarom is het wel zo netjes om er even melding van te maken. Als er kranten beschikbaar zijn (bij voorkeur landelijke) lijkt het me een goede voorkeur om voor een secundaire bron kiezen t.o.v. een primaire bron. Opgemerkt, bronnen zijn niet verplicht, een overdaad aan bronnen kan soms een averechts uitwerking hebben. Wikipedia papegaait eigenlijk slechts bestaande bronnen na; een synthese van gepubliceerd materiaal. Dus, als die pionierende rol ergens via een onafhankelijke bron letterlijk te verifiëren valt, kan het zondemeer overgenomen worden. Is die bron niet voorhanden, dan beter niet. Daarmee kom je mogelijk uit op eigen bevindingen/conclusie, ofwel WP:GOO. Op Wikipedia ziet men het liefst feiten die verifieerbaar zijn. Zie bijvoorbeeld boekdrukkunst. Het blijkt wat genuanceerder te zijn dan Laurens Janszoon Coster zoals ik op de Lagere school heb geleerd. Ja, graag gedaan, vooral als ik merk dat tips niet aan dovemansoren zijn gericht. Glimlach Arch (Overleg) 28 nov 2019 09:13 (CET)

FakirNL sinds 2009-01-14T14:58:26[bewerken]

Zie OP van deze trouwe collega Klaas `Z4␟` V:  26 nov 2019 12:37 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd
Thumbs up font awesome.svg
Gr. Arch (Overleg) 26 nov 2019 12:40 (CET)
Duim omhoog Klaas `Z4␟` V:  26 nov 2019 16:32 (CET)

Helpdesk[bewerken]

Beste D'Arch, tijd geleden alweer! Ik zie dat je nog druk bent met sterren uitdelen. :-) Ik zag je opmerking richting de IP-gebruiker over 'pymel', maar je zegt daar dat hij je aan de schandpaal nagelt op de Helpdesk. Dat vind ik helemaal niet, hij doet zijn eerste bijdrage(n) en is gewoon verontwaardigd. Zelf zou ik die woorden dan niet gebruiken. Jij deed gewoon je werk als controleur en ik zou dat misschien ook terug hebben gedraaid, maar om dan van 'aan de schandpaal nagelen' te praten, dat is toch iets anders. Ik zag het gisteren bij toeval en dacht wellicht dat jij pas vandaag zou antwoorden, dus daarom had ik het gisteren/vannacht? nog gewijzigd. Groeten, - Richard kiwi Overleg 26 nov 2019 13:41 (CET)

Hoi Richard, wanneer iemand zijn "zijn eerste bijdrage(n) doet" is pure speculatie. Dat komt op hetzelfde neer als ik zou beweren dat iemand hier speciaal met dat IP adres deze bewerking deed als uitlokking. Te midden in het spitsuur, tussen de scholieren het juiste moment afwachtend, (dat er uitbundig poep, pies en meer van dat alles de revue passeert) om dan ineens een "pymel" in te voegen; dat zou je terecht pure speculatie vinden.
Zo is het ook met iemand die zijn vermeende eerste bijdrage doet. We weten immers niet 100% zeker of iemand een wisselend IP gebruikt, of zelfs al jaren ingelogd bewerkt, heeft uitlogt en een bewerking maakte, of via een werkaansluiting of netwerk heeft bewerkt, enz. Dat soort speculaties waag ik me dus niet aan, we kunnen dat immers nooit met zekerheid vaststellen. Sommige "nieuwe gebruikers" werken hier bijvoorbeeld al vanaf 2002 met jaarlijks een nieuwe accountnaam, sommige oldtimers werken soms maanden- of jarenlang uitsluitend vanaf IP adres. Dat zijn wel feiten.
Je zou het ook zo kunnen bekijken; iemand kan aan z'n klompen aanvoelen dat het wijzigen naar "pymel" een verkeerde indruk kan opwekken t.o.v. het wijzigen van harmonica naar mondharp, een jaartal, of een spellingcorrectie van ijk naar eik, of andersom. Enfin, je weet zelf dat het soms water naar de zee brengen is. Het gebeurd soms dat iets in die hectiek ten onrechte iets teruggedraaid wordt. C'est la vie, dan plaats je opnieuw. Gebruik vooral de samenvattingsregel, pal boven de blauwe knop "publiceren". Heel vervelend dat het uiteindelijk wél een correcte wijziging bleek te zijn, voor beide partijen, daar mag je niet aan voorbij gaan! Ik heb om die reden dan ook twee bronnen erbij geplakt, om die verwarring in de toekomst te voorkomen.
Klagen is iets anders dan vragen, daarover hoeft geen drama te komen. Is het je niet opgevallen dat deze klager het woord "pymel" niet vermelde in zijn "vraag"? Mij wel. Als hij had geschreven "ik wordt beticht van kliederen omdat ik van het woord "pumel" en "pymel" veranderde" ontstaat er een andere context. In mijn ogen plaats je je dan onnodig in een slachtofferrol door als gebeten hond op te treden. Terug naar die klomp, door het weglaten van "pymel" in de uitleg wijst er in mijn ogen wel degelijk op dat hij wel degelijk wist hoe de bewerking op mij of anderen moet zijn overgekomen. Had hij wel "pymel" genoemd, was de verontwaardiging imo wat oprechter geweest. Maar goed, dat is mijn speculatie. Zoals je zag heb ik zowel op de HD als op OP van betrokkene geen woorden vuil gemaakt aan speculaties. Wat het nagelen betreft, dat is voor iedereen met betrekking op non-verbale communicatie persoonlijk anders. Als dat voor mij zo voelt, dan voelt het zo. Dat is mijn mening, waar ik recht op heb. Wel vergt het enige wederzijdse empathie om geen verkeerde conclusie aan die gevoelens te trekken. Daar wil ik het bij laten. Groeten, Arch (Overleg) 26 nov 2019 16:31 (CET)

Foto[bewerken]

Hallo Arch, ik heb een door jou gemaakte foto gebruikt en wil deze plaatsen in een artikel dat ik op het Internet wil zetten. Als ik het goed begrijp zijn er geen rechten die ik schend en hoef ik noch Arch, nog Wikipedia te noemen. als het anders is hoor ik het graag. het gaat om Havezate Walfort. Dank je alvast, in de eerste plaats voor het plaatsen van deze foto op commons hg HenriDuvent 27 nov 2019 10:47 (CET)

Dag Henriduvent, klopt als een bus. Alles wat ik upload geef ik weg voor publiek belang. Veel succes, MVG Arch (Overleg) 27 nov 2019 10:50 (CET)
mooi dank je voor je snelle en positieve reactie, hg HenriDuvent 27 nov 2019 10:54 (CET)
Graag gedaan Glimlach Arch (Overleg) 27 nov 2019 10:55 (CET)

193.190.135.210[bewerken]

Goedemorgen D'arch!

Bij gebruiker 193.190.135.210 (overleg | bijdragen | bloks) wilde ik de OP updaten, maar als ik op bewerken druk staat er alleen een sjabloon. Hoe moet ik het bewerken?

Groeten, -Sjoerd (overleg) 28 nov 2019 09:56 (CET)

Dag SjoerdvDonk, jij ook een goedemorgen! Dergelijke dossiers zijn verzameldossiers omdat er met meerdere IP's wordt gewerkt vanaf een school. Normaal kan je klikken op het groene woord HIER, waarmee je naar het hoofddossier wordt geleid. Daar kan je zoals gebruikelijk een aanvulling maken. Deze linkte toevallig niet correct door, wat later wel. Wat er precies mis was is me onbekend. Ik kom uit op deze daar kan een aanvulling geplaatst worden. Succes! MVG, Arch (Overleg) 28 nov 2019 10:18 (CET)
Bedankt voor je reactie D'arch, fijne dag nog. -Sjoerd (overleg) 28 nov 2019 11:18 (CET)

Micnl 10 jaar sinds 2009-11-30T18:24:11[bewerken]

Zie OP van deze trouwe collega. Klaas `Z4␟` V:  1 dec 2019 16:12 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd
Thumbs up font awesome.svg
Gr. Arch (Overleg) 1 dec 2019 16:25 (CET)
Duim omhoog Klaas `Z4␟` V:  1 dec 2019 16:28 (CET)

Ronn 15 jaar (sinds 2004-11-29T20:06:21)[bewerken]

Zie OP van deze trouwe collega Klaas `Z4␟` V:  2 dec 2019 18:20 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd
Thumbs up font awesome.svg
Gr. Arch (Overleg) 2 dec 2019 18:28 (CET)
Duim omhoog Klaas `Z4␟` V:  2 dec 2019 21:28 (CET)

Beeld en Geluid Collecties sinds 2009-09-11T09:37:02[bewerken]

Zie hun OP Klaas `Z4␟` V:  3 dec 2019 12:40 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd
Thumbs up font awesome.svg
Gr. Arch (Overleg) 3 dec 2019 13:05 (CET)

Nominatie jeugdheaterschool Utrecht[bewerken]

Beste D'arch,

Dank voor uw reactie op het artikel over Jeugdtheaterschool Utrecht. Het artikel werd in basis gebaseerd op de Zwolse collega Jeugdtheaterschool Zwolle. Een pagina die al jaren actief was op wikipedia. De pagina van Utrecht is inmiddels aangepast en de collega's van Utrecht worden ingelicht. Het doel van de pagina is om een inzicht te geven in de structuur van amateurkunst organisaties. Niet om leden te werven maar om aan te sluiten bij het voorbeeld van bijvoorbeeld jeugdtheaterschool Rabarber. Het dient inzicht te verschaffen in de geschiedenis, werkvorm en visie. De artikelen richten zich op cultureel geïnteresseerden zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, theaterstudenten. Veel van de gemelde informatie heeft geen plaats op een persoonlijke website maar behoort juist aan het openbare domein van een encyclopedie als wikipedia. Bij nadere controle hadden sommige delen inderdaad een wervend karakter. Deze heb ik aangepast of verwijdert. Ik hoop dat we gezamenlijk kunnen bouwen aan een goed inzicht in het culturele werkveld. Nogmaals dan voor uw feedback. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Jasper de Bruijn (overleg · bijdragen)

Dag Jasper de Bruijn, beste tip die ik u kan geven: Als de relevantie er inderdaad is, zal vroeg of laat iemand anders wel een artikel hierover gaan schrijven. Het is beter om dat rustig af te wachten, dan om de storm van kritiek tegemoet te gaan, die je staat te wachten als je daadwerkelijk een artikel probeert te schrijven en te handhaven waarbij je te nauw betrokken bent. (Zie WP:Zelfpromotie) Als u desalniettemin wil doorzetten, neem dan WP:Vijf zuilen even ter harte. Misschien is het mogelijk om met behulp van die pagina om de noodzakelijke aanpassingen te maken. De huidige inhoud zou prima op de eigen website invulling kunnen hebben, echter dit is een encyclopedie. U zal (indien aanwezig) de reikwijdte en het bovenlokaal belang mogen benadrukken (onafhankelijke gezaghebbende bronnen zijn niet verplicht, wel sterk aan te bevelen!) om de relevantie aan te tonen. Momenteel wekt de inhoud sterk de indruk het promoten van een lokaal initiatief voor amateurs te zijn. Landelijke bekendheid in eigen land is relevanter dan (jeugd)theatergezelschappen die niet bekend zijn buiten eigen kring. Xapp heeft geen lemma, terwijl volgens de inhoud dat wél een landelijk bereik heeft? Wat is de status van een "jeugdtheaterschool" precies? Is het een bedrijf, stichting, vereniging of club? Lijkt het qua opzet op een muziekschool of meer als conservatorium? Dingen zoals "missie" horen die hier thuis, of misschien op de eigen website? -PS- Het neerzetten van identieke berichten op meerdere gebruikeroverlegpagina's wordt sterk afgeraden. Reageer daarom beter op de overlegpagina van het artikel, op de beoordelingspagina, óf op de pagina van diegene die het artikel nomineerde. Niet bij iedereen die daar een reactie plaatste. Discussies verzanden op die wijze, terwijl u die beter centraal kan houden. Succes gewenst! Arch (Overleg) 4 dec 2019 05:51 (CET)

Toffguy sinds 2007[bewerken]

Zie OP van trouwe collega :-P. -Sjoerd (overleg) 4 dec 2019 20:26 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd
Thumbs up font awesome.svg
Gr. Arch (Overleg) 4 dec 2019 20:39 (CET)
Bedankt! -Sjoerd (overleg) 5 dec 2019 09:46 (CET)