Polar Code

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Polar Code is de internationale code voor de veiligheid van schepen in poolgebieden en is een internationaal regime dat momenteel wordt overwogen door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

Achtergrond[bewerken]

De Polar Code is een voorstel voor een bindend internationaal kader om de poolgebieden – het Arctische of Noordpoolgebied en het Antarctische of Zuidpoolgebied – te beschermen tegen maritieme risico's. De Polar Code vloeit voort uit eerdere documenten van de IMO, waaronder de vrijblijvende richtlijnen van 2002 en 2010. De Polar Code wordt samengesteld met betrekking tot de bestaande verdragen die de veiligheid (Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee of 'SOLAS') en de bescherming van het milieu (Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen|Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen of 'MARPOL').

Omvang van het onderwerp[bewerken]

De Internationale Maritieme Organisatie werkt aan het opstellen van de Polar Code, die alles over het ontwerp, de constructie, uitrusting, opleiding, zoek- en reddingsacties en milieubescherming zal omvatten dat relevant is voor schepen die varen in de onherbergzame gebieden rond de polen. Veel maatregelen om het milieu te beschermen zijn al van kracht op de Zuidpool, maar nog niet in het Noordpoolgebied. Een voorbeeld daarvan is een nieuwe wet van MARPOL die het vervuilen van de Zuidpoolgebieden door heavy grade oils verbiedt. Deze maatregel werd aanvaard door de Marine Environment Protection Committee (MEPC) op hun zestigste zitting in maart 2010. De maatregel ging van kracht vanaf 1 augustus 2011. Hij is echter niet toepasbaar op scheepsoperaties in het Noordpoolgebied.

Recente vooruitgang[bewerken]

Als onderdeel van het lopende internationale werk aan de Polar Code werd in het Britse Cambridge in september 2011 een IMO-workshop over het milieuaspect van de Polar Code gehouden. In februari 2012 bracht de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) een verslag uit over de voortgang van de Polar Code. De Maritieme Veiligheidscommissie besloot dat vanaf 2012 de beslissingen over de milieu-eisen die in de code opgenomen moesten worden, moesten worden opgeschort, in afwachting van een verdere bespreking op DE 57.