Polar Code

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Polar code is de internationale code voor de veiligheid van schepen in poolgebieden en is een internationaal regime dat momenteel wordt overwogen door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

Achtergrond[bewerken]

De Polar Code is een voorstel voor een bindend internationaal kader om de poolgebieden – het Arctische of Noordpoolgebied en het Antarctische of Zuidpoolgebied - te beschermen tegen maritieme risico’s. De Polar Code is afkomstig van vorige documenten van de IMO, waaronder de vrijblijvende richtlijnen van 2002 en 2010. De Polar Code wordt samengesteld met betrekking tot de bestaande verdragen die de veiligheid (Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee of “SOLAS”) en de bescherming van het milieu (Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen|Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen of “MARPOL”).

Omvang van het onderwerp[bewerken]

De Internationale Maritieme Organisatie is momenteel bezig met het vastleggen van de Polar Code, die alles van het ontwerp, constructie, uitrusting, opleiding, zoek- en reddingsacties en milieubescherming zal omvatten dat relevant is met schepen die varen in de onherbergzame gebieden rond de polen. Vele maatregelen om het milieu te beschermen zijn al van kracht in Zuidpool, maar nog niet in het Noordpoolgebied. Een voorbeeld daarvan is een nieuwe wet van MARPOL die het vervuilen van de Zuidpoolgebieden door heavy grade oils verbiedt. Deze maatregel werd aanvaard door de Marine Environment Protection Committee (MEPC), tijdens hun zestigste zitting in maart 2010. De maatregel ging van kracht vanaf 1 augustus 2011. Dit is echter niet toepasbaar op scheepsoperaties in Noordpoolgebied.

Recente vooruitgang[bewerken]

Als deel van het lopend internationaal werk aan de Polar Code, werd er een IMO workshop over het milieuaspect van de Polar Code gehouden in Cambridge, Groot-Brittannië in september 2011. Het verslag en een aantal van de presentaties van de workshop zijn te vinden op de website van de IMO. In Februari 2012 bracht de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) een verslag uit met daarin de vooruitgang van de Polar Code. De Maritieme Veiligheidscommissie heeft besloten dat vanaf 2012 de beslissingen over milieu-eisen die in de code opgenomen moeten worden, opgeschort te houden, in afwachting van een verdere bespreking op DE 57.