Privilege (recht)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een privilege of voorrecht is een recht dat aan een persoon, een groep personen of een organisatie wordt toegekend om deze meer of andere rechten te geven dan waarop men normaal aanspraak maakt. Men verkrijgt een voorrecht. De term privilege komt uit het Latijn. Er is een onderscheid te maken tussen privileges in juridische zin en sociale privileges.

Er worden vier soorten sociale privileges onderscheiden:[1]

  • Materiële beloningen
  • Politieke bevoegdheden en rechten
  • Status
  • Toegang tot kennis en informatie

In het recht is doorgaans sprake van een privilege wanneer dit formeel is vastgelegd. In de sociologie kan er ook sprake zijn van informele privileges, zoals bij het zogeheten Wit privilege m.b.t. raciaal gedetermineerde maatschappelijke ongelijkheid.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

In de middeleeuwen werden privileges vaak in een plechtige oorkonde vastgelegd. Speciaal bij het aantreden van nieuwe vorsten probeerden bijvoorbeeld leenmannen van hun leenheer en steden van hun landsheer voorrechten te verkrijgen. Dit werd vergemakkelijkt wanneer zij bereid waren voor een privilege goed te betalen. De verstrekking van een privilege was daardoor niet alleen een vorstelijk machtsmiddel, maar ook een instrument om dezelfde vorst financieel afhankelijk te maken.

Soorten voorrecht[bewerken | brontekst bewerken]

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]