Schriftstudies

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
"Studies in the Scriptures" (heruitgave van 6 delen in één band)

De Schriftstudies (Engels: "Studies in the Scriptures") is een zevendelige serie van Bijbelverklarende werken. De serie werd oorspronkelijk gepubliceerd als Millennial Dawn (Millennium dageraad). De eerste zes delen werden geschreven door Charles Taze Russell en vormen een belangrijke religieuze bron voor de Vrije Bijbelonderzoekers bij hun Bijbelstudies. Deel zeven werd door C.J. Woodworth geschreven, maar als postuum werk van Russell gepresenteerd. Oorspronkelijk werd de serie uitgegeven door het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap, later het kerkgenootschap van Jehova's getuigen; bij de Jehova's getuigen wordt de serie sinds 1927[1] echter niet meer gebruikt, omdat de opvattingen erin niet meer als "de waarheid" worden beschouwd maar als "oud licht".

Auteur en doel[bewerken]

Charles Taze Russell schreef de werken vooral om Bijbelonderzoekers bij hun Bijbelstudie een inleiding en geschikt hulpmiddel te verschaffen. Aangezien de Bijbel niet in een woordenboekconcept is geschreven, heeft hij zijn Schriftstudies zo opgezet, dat elk voor hem belangrijk thema van de Bijbel in een hoofdstuk wordt weergegeven. Op deze wijze is het gezochte thema eenvoudig en snel te vinden. Een soortgelijke opzet is ook ten aanzien van Bijbelverzen toegepast, daar in elk deel in een index is opgenomen en verwijst naar de pagina waarop het vers wordt verklaard.

Hoewel Russell ooit beweerde dat iemand die alleen de Bijbel las - en niet zijn Schriftstudies - binnen twee jaar in de duisternis zou vertoeven[2], beweren de Vrije Bijbelonderzoekers dat zij ver staan van het idee dat de Schriftstudies de Bijbel zouden kunnen vervangen. Op een andere plaats Russell verklaarde, dat hij "geen aanspraak op geestelijke superioriteit, nog op het bezit van bovennatuurlijke kracht, wijsheid of gezag maakt". "Ook werden hem de waarheden niet door dromen of visioenen ingegeven, maar werden geleidelijk ontvouwen, door studie en gebed." Hij bezag zijn werk als het bijeenbrengen van "waarheidsfragmenten" die gedurende lange tijd waren verstrooid en het beschikbaar stellen aan "de kinderen van God". Dit deed Russell in 1886 toen hij met het publiceren van het eerste deel van de Schriftstudies begon.

Delen en inhoud[bewerken]

In deze serie wordt het Goddelijk plan der eeuwen gedetailleerd, naar soort en karakter, thematisch behandeld. De serie bestaat uit de delen:

  1. Het Goddelijke plan der eeuwen (1886): Dit deel heeft als doel het "Goddelijke plan" te verklaren. Het opent door de lezer het geloof in God te bevestigen en aan de Bijbel als de Goddelijke openbaring.
  2. De tijd is nabij (1889): Biedt een volledige Bijbelse chronologie. Het behandelt het soort en de aard van terugkomst van de Heer, de zondige mens, de antichrist, het grootste jubeljaar voor de aarde en Christus koninkrijk.
  3. Uw koninkrijk kome (1891): Dit deel beschrijft de profetieën die op de „tijd van het einde“ en de oprichting van het millennium koninkrijk betrekking hebben, de voltooiing van de oogst, het herstel van Goddelijke gunst voor Israël en bevat het grootste aandeel piramidologische passages.
  4. De dag van oordeel (1897): Hierin wordt getoond, dat de ontbinding van het huidige samenstel van de dingen is begonnen, en dat alle voorgestelde bronnen voor vertrouwen en hulp waardeloos zijn, niet geschikt, om het voorspelde einde af te wentelen. Vele profetieën worden behandeld voor het eind van het huidige tijdperk.
  5. De verzoening van de mens met God (1899): Behandelt "het loskoopoffer", een voor Vrije Bijbelonderzoekers en Jehova's getuigen belangrijk thema, dat zij zelfs beschouwen als het centrale thema van de Christelijke leer, waarom alle delen van het voornemen van Goddelijke gunst draaien.
  6. De nieuwe schepping (1904): Behandelt het scheppingsverslag en de kerk [ekklesia] als Gods nieuwe schepping. Het beschouwt de voorrechten, plichten, gebruiken en hoop van de geroepenen en uitverkorenen leden van het lichaam van Christus.
  7. Het voltooide mysterie (1917): Behandelt de Bijbelboeken Ezechiël en Openbaring. Werd als postuum werk van Charles Taze Russell gepubliceerd, maar werd feitelijk geschreven door C.J. Woodworth en wijkt op veel onderdelen af van het gedachtegoed van Russell. Jehova's getuigen beschouwen dit deel als daadwerkelijk onderdeel van de serie Schriftstudies, de Bijbelonderzoekers accepteren en gebruiken dit deel niet.

Beschouwingswijze en theologie[bewerken]

De serie bevat veel directe citaten uit de Bijbel met daarbij behorende commentaren en verklaringen. Met betrekking tot de toepassing van deze methodiek wordt verwezen naar de manier waarop Jezus de Schrift verklaarde. Hij deed dit door delen uit het Oude Testament te citeren en deze van aanvullende verklaringen te voorzien. Op soortgelijke wijze geven de Schriftstudies commentaar op de gedachten en leer van Jezus uitspraken en de apostelen. De Vrije Bijbelonderzoekers twijfelen niet aan de betrouwbaarheid van de inhoud en beschouwen de inhoud volledig trouw en loyaal aan de Bijbel.

De serie Schriftstudies is sterk eschatologisch van aard en gebruikt de term "eindtijd" en "het einde (van zelfbestuur) der tijden der heidenen" als synoniemen. Theologisch wordt nadrukkelijk gesteld dat de eindtijd ook een "oogsttijd" zou zijn.[3] In deze "oogst" zal de Heer tegenwoordig zijn als bijeenbrenger, waarbij "de tarwe van het onkruid wordt gescheiden". Jezus Christus zal bij zijn parousia (de term wordt vertaald met tegenwoordigheid in plaats van komst) waarheden aan het licht brengen en "voedsel te rechter tijd" verschaffen.[4] Zo worden de "kinderen van God" gezegend met de onthulling van geestelijke dingen.

De Vrije Bijbelonderzoekers beklemtonen dat - net als Bijbelteksten in hun context bestudeerd moeten worden - ook de Schriftstudies in onderling verband moeten worden gelezen. Indien passages uit de serie uit deze samenhang worden genomen, zal het tot misverstanden leiden zowel binnen als buiten de ekklesia.

Externe links[bewerken]