Christendom van A tot Z

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
A-Z-lijst
A-Z-lijst
Dit is een van-A-tot-Z-lijst van op Wikipedia aanwezige artikelen die iets te maken hebben met dit onderwerp. Als u een artikel aantreft dat hier ook thuishoort maar nog niet op deze lijst staat, dan mag u dit vrijelijk toevoegen. Het is echter niet de bedoeling om hier links naar ontbrekende artikelen te plaatsen.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A[bewerken | brontekst bewerken]

Wim Aalders - Aäron - Aäronitische zegen - Aartsbisschop - Aartsengel - Aartsengel Gabriël - Aartsengel Michaël - Aartsengel Michaëlkerk (Kaunas) - Aartsengel Rafaël - Aartsvader - Abel - Abraham - Acht-Mei-beweging - Acoliet - Adam - Ad Limina - Adoptianisme - Advent - Adventskrans - Aflaat - Afscheiding van 1834 - Albe - Bernardus Alfrink - Allerheiligen - Allerzielen - Alpha-cursus - Altaar - Almudena-kathedraal - Ambo - Amict - Amish - Amos - Ampul - Anabaptisme - Anathema - Andreas - Angelologie - Anglicaanse Kerk - Animistische religie - Anna - Annunciatie - Anselmus van Canterbury - Antependium - Anti-Revolutionaire Partij (ARP) - Antichrist - Antiochië - Apocalyps - Apocrief - Apocriefen van het Nieuwe Testament - Apollinarisme - Apologetiek - Apostel - Apostolisch Genootschap - Apostolische geloofsbelijdenis - Apostolische Kerk - Apostolische successie - Apostolische Vaders - Apsis (architectuur) - Thomas van Aquino - Arius - Ark van het Verbond - Ark van Mozes - Ark van Noach - Jacobus Arminius - Ascese - Assemblies of God - Aswoensdag - Athanasius - Augustinus - Avondmaal - Azazel - Azusa Street Revival

B[bewerken | brontekst bewerken]

Baäl - Toren van Babel - Baptisme - Baret - Barmhartigheid - Karl Barth - Basiliek - Herman Bavinck - Bedelingenleer - Bedelorden - Bedevaart - Beeldenstorm - Beëlzebub - Het beest - Bekering - Beloken Pasen - Balthasar Bekker - Belial - Ben-Hur - Benedictijnen - Nel Benschop - Beréa Beweging - Bergrede - Hendrikus Berkhof - Louis Berkhof - Gerrit Cornelis Berkouwer - Beschermengel - Beschermheilige - Bethlehem - Bevrijdingstheologie - Bezetenheid - Biecht - Kune Biezeveld - Bijbel - Bijbelboek - Bijbelgordel - Bijbelvertaling - Anne van der Bijl - Hildegard van Bingen - Henk Binnendijk - Bisschop - Antoine Bodar - Peronne Boddaert - Bert Boer - Gijs Boer - Johannes Bogerman - Bond tegen het vloeken - Bonifatius - Corrie ten Boom - Boom van de kennis van goed en kwaad - William Booth - Jan van den Bosch - Orlando Bottenbley - Boze geest - Titus Brandsma - Guido de Brès - Broeders des gemeenen levens - Dan Brown - Johannes Brugman - Rudolf Bultmann - John Bunyan - Bursa - Jan Buskes - Byzantijnse muziek

C[bewerken | brontekst bewerken]

Johannes Calvijn - De vijf punten van het Calvinisme - Calvinisme - Petrus Canisius - Canon van de Bijbel - Canoniek recht - Cathedra - Catechisatie - Celibaat - CGMV (vakorganisatie) - Cham - Teilhard de Chardin - Charisma - Charismatische beweging - Chris Tomlin - Chrisma - Chrismale - Christelijk-Historische Unie (CHU) - Christelijke Afgescheiden Gemeenten - Christelijke Gereformeerde Gemeenten - Christelijke Gereformeerde Kerken - Christelijke glossolalie - Christelijke heil - Christelijke liedbundel - Christelijke Volkspartij (CVP) - Christen - Christendemocratie - Christen Democratisch Appèl (CDA) - Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) - Christendom - Christendom en homoseksualiteit - Christendom en racisme - Christendom en slavernij - Christendom en syncretisme - Christenen voor Israël - Christenfundamentalisme - De Christengemeenschap - ChristenUnie (CU) - Christus - Church of Ireland - Ciborie - Ciborievelum - Cingel - Johannes Coccejus - Hendrik de Cock - Coenobiet - College van kardinalen - Communie - Concilie - Concilie van Chalcedon - Concilie van Nicaea - Concilie van Trente - Concordaat - Confessionalisme - Confessiones - Congregatie van Sint-Jan - Conopeum - Consecratie - Constantijn de Grote - Contrareformatie - Contra-remonstranten - Dirck Volkertsz. Coornhert - Corporale - Creationisme - Crucifix - Cruz de la Parra - CSFR - Curie - Częstochowa

D[bewerken | brontekst bewerken]

Da Vinci Code - Dag des oordeels - David Maasbach - Dalmatiek - Daniël (boek) - Daniël (persoon) - Godfried Danneels - John Nelson Darby - Petrus Datheen - David - De Civitate Dei - De Imitatione Christi - Cees Dekker - Demiurg - Demon - Deuteronomium - DeWindroos - Discipel - Dispensationalisme - Docetisme - Dogma - Dogmageschiedenis - Dogmatiek - Doksaal - Doleantie - Dominee - Don Bosco - Doodzonde - Doop - Doop met de Heilige Geest - Doopsgezinde Broederschap - Doopsgezinden - Dorcas - Dordtse Leerregels - Eugen Drewermann - Drie Formulieren van Enigheid - Drie-eenheid - Driekoningen - Karel Dronkert - Duivel - Duiveluitdrijving - Duizendjarig rijk - Dwaalleer

E[bewerken | brontekst bewerken]

Ecce Homo - Eerste Vaticaans Concilie - Efeziërs (brief) - Hof van Eden - Eindtijd - Elia - Elisa - Elkesaieten - Engel - EO-Jongerendag - Epifanie - Desiderius Erasmus - Erfzonde - Eschatologie - Esther - Eucharistie - Europese Volkspartij - Europese Volkspartij en Europese Democraten - Eva - Evangelicaal - Evangelie - Het evangelie volgens Matteüs (film) - Evangelisatie - Evangelisch - Evangelisch-Lutherse Kerk - Evangelische Alliantie - Evangelische Omroep (EO) - Evangelische Volkspartij (EVP) - Evangelist - Excommunicatie - Exegese - Exodus - Exorcisme - Ezau - Ezechiël - Ezra

F[bewerken | brontekst bewerken]

Farao - Fátima - Federatie van Oud Gereformeerde Gemeenten - Feministische theologie - Feniciërs - Figuren in de Bijbel - Filémon (brief) - Filioque - Filokalia - Filippenzen (brief) - De vijf punten van het Calvinisme - Formulieren van enigheid - Franciscus van Assisi - Frater - Fundamentalisme

G[bewerken | brontekst bewerken]

Gabriël - Galaten - Galaten (brief) - Galilea - Gaven van de Heilige Geest - Gebed - Gebedsgenezing - Jacobine Geel - Johannes Geelkerken - Met de Geest vervuld - Geloof - Geloofsafval - Geloofsbelijdenis van Nicea - Gemeente - Genade - Genesis - Gereformeerd - Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) - Gereformeerde Bond - Gereformeerde Dogmatiek - Gereformeerde Gemeenten - Gereformeerde Gemeenten in Nederland - Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband) - Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband - Gereformeerde Kerken in Nederland - De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) - Gereformeerde Kerken onder het Kruis - Gereformeerde Kerken vrijgemaakt - Gereformeerden in Nederland - Geschiedenis van het christendom - Gethsemane - Getijde (gebed) - Glossolalie - Gnosis - Gnosticisme - Gnostiek - God - Goddelijke inspiratie - Godslamp - God's Pleasure - Goed en kwaad - Goede Vrijdag - Golgotha - Goliath - Gomaristen - Gommarus van Lier - Franciscus Gomarus - Gospel - Goud, wierook en mirre - Cornelis Graafland - Billy Graham - Ruth Graham - Gregoriaanse muziek - Grieks-Orthodoxe Kerk - Guillaume Groen van Prinsterer - Groninger Godgeleerden - Groot Schisma - Geert Groote - Grote Verdrukking

H[bewerken | brontekst bewerken]

Habakuk - Habijt - Hagar - Haggai - Hallel - Handelingen van de Apostelen - Maarten 't Hart - (brief aan de) Hebreeën - Hebreeuws - Johannes de Heer - Heidelbergse Catechismus - Heiden - Heiland - Heilig Avondmaal - Heilig Hart - Heilig Hartbeeld- Heiligdomsvaart - Heilige der Heiligen - Heilige Geest - Heilige - Heilshistorie - Heilsfeit - Hel - Hemel - Hemelvaartsdag - Hendrik VIII - Herodes I - Herodes Agrippa I - Herodes Antipas - Hersteld Apostolische Zendingkerk - Hersteld Hervormde Kerk - Hervormd - Hervorming (zie (contra)reformatie) - Hervormingsdag - Heterodoxie - Cees den Heyer - Hiëronymus - Benny Hinn - Ben Hoekendijk - Petrus Hofstede de Groot - Hogepriester - Homilie - Hoofdaltaar - Hoofdzonde - Hooglied - De Hoop ggz - Hosea - Hostie - Huwelijk - Hymne

I[bewerken | brontekst bewerken]

Ichthus (studentenvereniging) - Ichthus (symbool) - Icoon (schilderkunst) - Inquisitie - Inquisitie (Spaanse) - INRI - Institutie - Intelligent design - Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON) - Irenaeus - Ismaël - Israël - Israëlieten - Isaak

J[bewerken | brontekst bewerken]

Jafet - Jakob - Jakobus (brief) - Jakobus de Mindere - Jansenisme - Jeanne d'Arc - Jehova's getuigen - Jeremia - Jericho - Jeruzalem - Jesaja - Jesus (film) - Jesus Christ Superstar - Jeugd met een Opdracht - Jeugdkerk - Jezuïet - Jezus buiten het christendom - Jezus (historisch-kritisch) - Jezus (traditioneel-christelijk) - JHWH - Job - Joden - Jodendom - Jodendom (christelijke visies op het jodendom) - Jodendom (joodse visies op het christendom) - Joël - Johannes (apostel) - Johannes (evangelie) - Eerste brief van Johannes - Tweede brief van Johannes - Derde brief van Johannes - Johannes de Doper - Johannes-Passion (J.S. Bach) - Johan Maasbach - Jom Kipoer - Jona - Jongerenbijbel - Jordaan (rivier) - Jozef (aartsvader) - Jozef van Nazareth - Jozua - Bijbelboek Jozua - Judas (brief) - Judas (evangelie) - Judas (Iskariot) - Judas (Taddeüs) - Judith

K[bewerken | brontekst bewerken]

Kaïn - Kanaän - Immanuel Kant - Kanunnik (seculier en regulier) - Kapelaan - Kardinaal - Kardinaalscollege - Karmelgebergte - Katharen - Katharinaklooster - Katheder - Kathedraal - Kathedraal van Chartres - Kathedraal van Laon - Katholicisme - Katholiek Apostolische Kerk - Katholieke Radio Omroep (KRO) - Katholieke Volkspartij (KVP) - Kazuifel - Thomas a Kempis - Kelkgerei - Kelklepeltje - Keltische christendom - Kelkvelum - Kerk (gebouw) - Kerk (geloofsgemeenschap) - Kerk (instituut) - Kerk van Ierland - Kerkelijke denominatie - Kerkgenootschap - Kerkgeschiedenis - Kerkorde - Kerkorgel - Kerkprovincie - Kerkscheuring - Kerstavond - Kerstboom - Gerrit Hendrik Kersten - Kerstening - Kerstmis - Ketter - Ketterij - Søren Kierkegaard - Kinderbijbel - Martin Luther King - Klaagliederen - Klooster - Kloosterorde - Kloosterregel - Kloosterwezen - Kluizenarij - Andries Knevel - Hermann Friedrich Kohlbrugge - Kolossenzen (brief) - I Koningen - II Koningen - Koninkrijk van God - Kontekstueel - Koor - Koorgestoelte - Koorhek - Koorkap - Koptisch-Orthodoxe Kerk - Koptisch-Katholieke Kerk - Korinte - Korintiërs (eerste brief) - Korintiërs (tweede brief) - Koster - Kovel - Kracht van Omhoog - Reender Kranenborg - I Kronieken - II Kronieken - Kruis (christendom) - Kruishout - Kruisiging - Kruisteken - Kruistocht - Kruisweg (religie) - Harry Kuitert - Abraham Kuyper

L[bewerken | brontekst bewerken]

Het Laatste Avondmaal (Bijbel) - Het Laatste Avondmaal (schilderij) - Laatste heilige sacramenten - Laatste Oordeel - Lagere wijdingen - Het Lam Gods - Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangeliebeweging - Lea - Lector - Ledeboeriaanse Gemeenten - Leek (christendom) - Legenda Aurea Leger des Heils - Lekenpriester - Leviticus - C.S. Lewis - Lichaam - Lijkwade van Turijn - Carel ter Linden - Nico ter Linden - Linus - Liturgie - Liturgische kleur - Liturgisch vaatwerk - John Locke - Lourdes - Ignatius van Loyola - Lucas (evangelie) - Lucifer (Satan) - Maarten Luther - Lutheranisme - Luthereik

M[bewerken | brontekst bewerken]

Maagd - Maagdelijke geboorte - Madonna - Catrinus Mak - Maleachi (boek) - Maleachi (profeet) - Marcus (evangelie) - Mark Schultz - Maria - Maria (moeder Jezus) - Maria Boodschap - Maria Hemelvaart - Maria Lichtmis - Maria Magdalena - Martelaar - Martinikerk (Groningen) - Matteüs (evangelie) - Matthäus Passion - Mauritius - Alister McGrath - Meditatie - Medjugorje - Anne van der Meiden - Mennonieten - Menno Simons - Messias - Messiasbelijdende Joden - Methodisten - Metropoliet - Metten - Bruce Metzger - Micha - Mijter - Mirjam - Mis - Kornelis Heiko Miskotte - Missie - Moderne theologie - Modernisme - Monica (heilige) - Monnik - Monotheïsme - Monstrans - Dwight L. Moody - Boek van Mormon - Mormonen - Mozes - Tiny Muskens - Johan Maasbach - David Maasbach

N[bewerken | brontekst bewerken]

Naamdag - Nag Hammadigeschriften - Nahum - Navigators Studentenverenigingen - Nazarener - Nazareth - Jezus van Nazareth - Nazireeër - Nederduits Gereformeerde Kerk - Nederlands Bijbelgenootschap - Nederlands Gereformeerde Kerken - Nederlandse Bisschoppenconferentie - Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging (NCRV) - Nederlandse geloofsbelijdenis - Nederlandse Hervormde Kerk - Watchman Nee - Nehemia - Oswald von Nell-Breuning - Nieuwe Bijbelvertaling - Nieuwe hemel en aarde - Nieuwe Testament - Nieuwe Vrijgemaakte Kerken - Noach - Norbertus - Normen en waarden - Nuestra Señora de la Asunción - Numeri - Nuntius

O[bewerken | brontekst bewerken]

Obadja - Willem van Ockham - Occultisme - Oecumene - Oliesel - Onbevlekte ontvangenis - Onderpastoor - Online Bijbel - Onreine geest - Onze Lieve Vrouw van Lourdes - Onze Vader - Huub Oosterhuis - Oosters christendom - Oosters-katholieke kerken - Oosters-orthodoxe kerken - Open Doors - Openbaring - Openbaring van Johannes - Opname van de gemeente - Opstanding - Opwekking - Oriëntaals-orthodoxe kerken - Orthodox - Orthodox-protestantisme - Thomas Lee Osborn - Ostensorium - Oud-Gereformeerde Gemeenten - Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland - Oude Testament - Oudkatholieke Kerk - Willem Ouweneel - Over de navolging van Christus

P[bewerken | brontekst bewerken]

Paas- en Pinksterdatum - Paasei - Paasfeest - Paaslam - Paaszaterdag - Palla - Palmzondag - Paradijs - Parament - Parochie - Parochievicaris - Blaise Pascal - Pasen - Passiemuziek - Passiespel - The Passion of the Christ - Jan Sjoerd Pasterkamp - Pastoor - Pastor - Pastoraal werker - Pateen - Patrologie - Paulus - Paulus (brieven) - Paulus (auteurschap brieven) - Paus - Paus Adrianus VI - Paus Anacletus I - Paus Benedictus XV - Paus Benedictus XVI - Paus Clemens I - Paus Johannes XXIII - Paus Johannes Paulus II - Paus Linus - Paus Pius II - Paus Pius X - Paus Pius XI - Paus Pius XII - Pelagius - Pentateuch - Pesach - Petrus - Petrus (eerste brief) - Petrus (tweede brief) - Cees van Peursen - Allard Pierson - Piëtisme - Pileolus - Pinksterbeweging - Pinksteren - Pinksterfeest - Gerrit Polman - Polycarpus van Smyrna - Polycarpus I van Byzantium - Pontificalia - Pontius Pilatus - Pope - Postmodernisme - Predestinatie - Predikant - Prediker (Bijbelboek) - Prediker (woordverkondiger) - Preek - Prelaat - Prelatuur - Priester - Priesterbroederschap van Sint Petrus - Priesterbroederschap Sint Pius X - Priesterkoor - Derek Prince - Processie - Profeet - Profeteren - Protestant - Protestantisme - Protestantse Kerk in Nederland (PKN) - Psalmen (Bijbelboek) - Psalmen van Salomo (Hebreeuwse Bijbel) - Jos Punt - Purificatorium - Pyxis

Q[bewerken | brontekst bewerken]

Gilles Quispel

R[bewerken | brontekst bewerken]

Rafaël Nederland - Reformatie - Reformatorische Politieke Federatie (RFP) - Relikwie - Relikwieën van het Heilige Kruis - Remonstranten - Remonstrantse Broederschap - Het Réveil - Cliff Richard - Richteren - Herman Ridderbos - Jan Ridderbos - Evan Roberts - Oral Roberts - Romeinen (brief) - Romeinse Rijk - Rooms-Katholieke Kerk - Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP) - André Rouvoet - Rozenkrans - Arnold van Ruler - Klaas Runia - Ruth (Bijbelboek) - Ruth (Bijbelpersoon)

S[bewerken | brontekst bewerken]

Sabbat - Sacrament - Sacramentalia - Sacristie - Sacristiecredens - Salomo - Samaritanen - Samen op Weg-proces - I Samuel - II Samuel - Sara - Satan - Scheiding van kerk en staat - Schepping - Scheppingsverhaal (Genesis) - Klaas Schilder - Schisma - Friedrich Schleiermacher - Scholastiek - Arthur Schopenhauer - Schreeuw om Leven - Schriftkritiek - Schuilkerk - Robert H. Schuller - Albert Schweitzer - Duns Scotus - Secularisatie - Sederavond - Sedes Sapientiae - Sem - Semieten - Septuaginta - Albert Servaes - Servatius van Maastricht - Seksualiteit in de vroegchristelijke kerk - William J. Seymour - Simeon van Jeruzalem - Ad Simonis - Sint-Christoffel - Sint-Helena - Sint Hiëronymus - Sint-Nicolaas - Sint-Pieterskerk - Sint Sebastiaan - Sint-Valentijn - Sion - Slang - Joseph Smith - Michael W. Smith Adrian Snell - Sodom en Gomorra - Sola fide - Sola gratia - Sola scriptura - Soli Deo - Solideo - Solus Christus - Dorothee Sölle - Willem van 't Spijker - Spiritualisme - Spreuken - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) - Twaalf stammen van Israël - Statenvertaling - Rudolf Steiner - Stevenisten - Stille Zaterdag - Stola - Hans Stolp - Superplie - Synode - Synode van Assen - Synode van Clermont - Synode van Dordrecht - Synode van Sutri - Syrisch-Orthodoxe Kerk van Antiochië

T[bewerken | brontekst bewerken]

10/40 Raam - Tabernakel - Communauté de Taizé - Tale Kanaäns - Talent (geld) - Talmoed - Tanchelm - Tearfund - Tekstkritiek - Tempel - Joodse Tempel - Tempelberg - Tenach - Testament - Nieuwe Testament - Oude Testament - Thailand Bible Society - Theïsme - Theïstisch evolutionisme - Lijst van theologen - Theologie - Moeder Theresa - Tessalonicenzen (eerste brief) - Tessalonicenzen (tweede brief) - Carsten Peter Thiede - Thomas - Thomas (evangelie) - Thomas van Aquino - Thora - Tiara - Tien geboden - Timoteüs (eerste brief) - Timoteüs (tweede brief) - Tintinnabulum - Titus (brief) - Tobit - Toga - Tongen (spreken in) - Toren van Babel - Toronto Blessing - Transsubstantiatie - Trinitatis - Abraham Trommius - Tuin van Eden - Tuniek - Tweede Vaticaans Concilie - Twee-naturenleer

U[bewerken | brontekst bewerken]

Uittocht uit Egypte - Uitverkiezing - Uitverkorene

V[bewerken | brontekst bewerken]

Vagevuur - Vasten - Vastentijd - Vaticaan - Eerste Vaticaans Concilie - Tweede Vaticaans Concilie - Arie van der Veer - Jan Hendrik Velema - Verbondsleer - Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten - Vereniging van Gereformeerde Studenten - Vergadering van gelovigen - Vergeving - Johannes Verkuyl - Verlossing - Etienne Vermeersch - Heilige Veronica - Verrijzenis - Verzoeningsleer - Victory Outreach - Tom Viezee - Vineyard-beweging - Willem Visser 't Hooft - vloek (krachtterm) - Vloek (onheilsbezwering) - Vloekverbod (Nederland) - Gisbertus Voetius - Volksdevotie - Voorganger - Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland - Vormsel - Vrede - Vrije Bijbelonderzoekers - Vrije Evangelische Gemeenten - Vrijzinnig-protestantisme - Vrijzinnigheid - Vulgaat

W[bewerken | brontekst bewerken]

Jacqueline E. van der Waals - De Waarheidsvriend - Ware kerk - Wagenwiel - Wedergeboorte - Wederkomst - Weesgegroet - Weihnachtsoratorium - Wereldraad van Kerken - Wierook - Herman Wiersinga - Wijding - De wijsheid van Jezus Sirach - Wijzen uit het Oosten - Wilde Ganzen - Johannes Willebrands - Willibrordvertaling - John Wimber - Witte Donderdag - Woord (van God) - WOW Hits - Geert Aeilco Wumkes - John Wyclif

Y[bewerken | brontekst bewerken]

Youth for Christ

Z[bewerken | brontekst bewerken]

666 - Zacharia - Zaligverklaring - Zebedeüs - Zefanja - Zegen - Zending - Zending op Soemba - Zeven deugden - Zevendedagsadventisten - Ziel - Zijaltaar - Nikolaus von Zinzendorf - Zion - Zonde - Zondeval - Zondvloed - Huldrych Zwingli