Christelijke Gereformeerde Kerken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Christelijke Gereformeerde Kerken
Bethelkerk te Sliedrecht
Bethelkerk te Sliedrecht
Indeling
Hoofdstroming Protestantisme
Richting Gereformeerd calvinisme
Voortgekomen uit Samenvoeging van Chr. afgesch. gemeenten en Geref. Kerken o/h Kruis in 1869
Afsplitsingen 1892: Op drie gemeenten na samengevoegd met de Dolerenden tot de Gereformeerde Kerken in Ned.
1952: Chr. Gereformeerde Gemeenten (in Ned.)
Aard
Locatie 182 kerken in Nederland (2016)[1]
Aantal leden 72.562 (1 januari 2017)[2]
Karakter Zowel bevindelijk als orthodox
Portaal  Portaalicoon   Christendom
Protestantisme

Titelpagina Statenvertaling

in Nederland

..Stromingen

Lutheranisme
Lutheranisme
Vrijzinnig-Protestantisme
Vrijzinnig protestantisme
Midden-orthodoxie
Protestantse Kerk in Nederland
Modern-Gereformeerd
Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland
Orthodox Protestantisme
Calvinisme
Gereformeerd protestantisme
Orthodox-protestantisme
Orthodox Gereformeerd
Orthodox-gereformeerden
Bevindelijk Gereformeerden
Bevindelijk gereformeerden
Evangelisch
Evangelisch Christendom

Aantal CGK-leden per bestuurlijke gemeente in 2008
Het voormalige christelijk-gereformeerde kerkje van Lutjegast

De Christelijke Gereformeerde Kerken vormen een kerkgenootschap binnen het protestantisme in Nederland, bestaande uit circa 180 plaatselijke gemeenten. Per 1 januari 2017 had de CGK 72.562 leden.[2]

Geschiedenis[bewerken]

Ontstaan van de verschillende stromingen in Nederland
Ontstaansgeschiedenis van kerken in Nederland
1rightarrow blue.svg Zie ook Protestantisme in Nederland

De Christelijke Gereformeerde Kerken zijn ontstaan in 1892 als een voortzetting van de Christelijke Gereformeerde Kerk die in 1869 ontstond uit de samenvoeging van de Christelijke afgescheiden gemeenten en de Gereformeerde Kerken onder het Kruis. Vrijwel de gehele Christelijke Gereformeerde Kerk van 1869 fuseerde in 1892 met de Nederduitse Gereformeerde Kerk (Dolerende) tot de Gereformeerde Kerken in Nederland, op drie gemeenten en een aantal leden na.

De predikanten F.P.L.C. van Lingen (1832-1913) en J. Wisse (1843-1921) waren de voornaamste woordvoerders in de kring van bezwaarden tegen deze vereniging. Zij achtten de beginselen, namelijk van de afscheiding van 1834 en de doleantie van 1886, fundamenteel met elkaar in strijd. Ook vonden zij dat de plaatselijke gemeenten onvoldoende betrokken waren in het verenigingsproces, wat zij in strijd vonden met het presbyteriale kerkrecht. Niet het minste gold hun bezwaar tegen de leer van de veronderstelde wedergeboorte. Hierbij wordt iedere gedoopte als wedergeboren aangezien, zolang het tegendeel niet blijkt. De predikanten Van Lingen en Wisse vonden deze leer zeer bederfelijk voor het kerkelijk leven. Zij riepen op tot onderscheidenlijke prediking: er zijn twee soorten hoorders. Preekte dr. A. Kuyper nog de noodzaak van zelfonderzoek, zijn volgelingen zagen de gehele kerkelijke gemeente als wedergeboren christenen. Deze 'wedergeboren christenen' moeten voor deze wereld toegerust worden. Kenmerkend voor de moderne theologie is dat zij het accent legt op het hier en nu. De klassieke theologie wordt gekenmerkt door het woord vreemdelingschap. Wel in de wereld, maar niet van de wereld.

Op de eerste synode, in 1893, waren er acht gemeenten vertegenwoordigd. In 1894 kon er echter reeds een theologische school worden geopend, die in eerste instantie in Den Haag gevestigd was en vanaf 1919 in Apeldoorn.

De secularisatie gaat ook aan de CGK niet voorbij. Het ledenaantal is sinds 1990 zo'n 5% gedaald en ook het zondagse kerkbezoek neemt af, met name van de tweede dienst op zondag. Het ledenaantal is in de jaren 2014, 2015 en 2016 in totaal met meer dan 1000 verminderd.[2] Het aantal gemeenten van het CGK neemt ook af, van 189 in het jaar 2000 naar 180 begin 2014

Linker- en rechtervleugel[bewerken]

Hoewel de Christelijke Gereformeerde Kerk voornamelijk in haar 'doorstartperiode' (na de totstandkoming van de Gereformeerde Kerken in Nederland in 1892) bestond uit een groot aantal Schriftuurlijk-bevindelijke predikanten en gemeenten, is de scheidslijn tussen de meer voorwerpelijke stroming en de meer bevindelijke onderwerpelijke richting steeds meer zichtbaar geworden. Mede hierdoor hebben de Christelijke Gereformeerde Kerken te maken gehad met nogal wat predikanten of gemeenten die zich los maakten en over gingen naar andere kerkverbanden.

In 1952 wordt het kerkelijk leven opgeschud door het vertrek van de predikanten J.G. van Minnen en E. du Marchie van Voorthuijsen. Eerstgenoemde stichtte de Christelijke Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en de tweede ging over naar de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. In 1953 kwam het zover dat er een kanselboodschap werd uitgegeven op aandrang van professor Gerard Wisse, om te voorkomen dat er meer zouden vertrekken. De bezwaren die er geuit waren door de predikanten die heen gingen werden hiermee feitelijk onderstreept.De uitwerking van de kanselboodschap is beperkt gebleven, want anno 2015 kenmerken de Christelijke Gereformeerde Kerken zich door een zeer grote verscheidenheid op het gebied van levensstijl en theologie.

Aan de rechterzijde van de Christelijke Gereformeerde Kerken leest men het blad Bewaar het Pand, het orgaan van de bevindelijk gereformeerden. Men houdt vast aan de oorspronkelijke bevindelijke prediking en men handhaaft het gebruik van de Statenvertaling (uit 1637). In sommige gevallen maakt men gebruik van de Herziene Statenvertaling maar met verdere liturgische vernieuwingen in de erediensten wil men niet meegaan.

Een deel van orthodoxe predikanten en gemeenten zoeken samenwerking met predikanten van de Gereformeerde Bond en de Hersteld Hervormde Kerk, waarmee sinds enkele jaren kanselruil mogelijk is; van samenwerkingsgemeenten zoals bij de linkervleugel uit het kerkverband is echter geen sprake.

De progressieve linkervleugel staat op voor moderne theologische opvattingen en streeft naar liturgische vernieuwing. Zij zoekt plaatselijk verdere samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerken en met de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) en op enkele plaatsen ook met de voormalige Gereformeerde Kerken in Nederland (nu onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland), o.a. in Amersfoort - Vathorst.

In vele gemeenten wordt naast de berijming van 1773 de nieuwe Psalmberijming gezongen en de Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1951 gebruikt. In een aantal gemeenten wordt ook de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 gebruikt, hoewel dit door de landelijke synode is ontraden. In de progressieve gemeenten wordt het gehele Liedboek voor de Kerken gebruikt, terwijl ook wel andere liederen, bijvoorbeeld uit de bundel van de Stichting Opwekking, worden gezongen. Deze bundels zijn niet formeel vrijgegeven door de kerkleiding, maar plaatselijke gemeenten hebben in 2004 de vrijheid gekregen om liederen te zingen die wat betreft de inhoud passen bij de theologische opvattingen van de kerken, en wat betreft de vormgeving passen binnen de gereformeerde liturgie. Niet alle (oude én nieuwe!) liederen uit de genoemde bundels voldoen aan deze voorwaarden.

De beide vleugels kennen hun eigen jeugdwerk. De progressieve koers van de traditionele jongerenorganisatie CGJO leidde in de jaren tachtig tot de oprichting van een conservatieve tegenhanger, het LCJ, die inmiddels in omvang niet meer onderdoet voor het CGJO. Ondanks het bestaan van de beide vleugels kennen de Christelijke Gereformeerde Kerken echter ook een sterke middenstroming.

1rightarrow blue.svg Voor een overzicht van alle gereformeerde kerken, zie gereformeerd.

Kerkelijke organisaties[bewerken]

De kerken hebben een eigen Theologische Universiteit te Apeldoorn. Hier studeren rond de honderd studenten. Daarnaast zijn er ongeveer dertig mensen die een eigen studieroute volgen. Ook zijn er rond de 25 promotiestudenten, die deels uit het buitenland komen.

Er zijn landelijk nauwe relaties met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en in een groot aantal plaatselijke gemeenten ook met de Nederlands Gereformeerde Kerken. Ook de opleidingen tot predikant van deze kerkverbanden zoeken nauwe samenwerking.

Recente ontwikkelingen[bewerken]

In de laatste jaren zijn er een aantal plaatselijke gemeenten, bijvoorbeeld in Zwartsluis, Rotterdam-West en Vlissingen verdwenen of ze zijn samengegaan met bijvoorbeeld gemeenten van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, zoals in Doesburg. Daarnaast zijn er met name in West-Nederland gemeenten die een 'doorstart maken', dit zijn zogenaamde zendingsgemeenten. Deze zendingsgemeenten zijn met name liturgisch wat vrijer en hebben vaak een evangelist in plaats van een predikant. Op 13 december 2012 is in Renswoude de plaatselijke christelijke gereformeerde ”preekplaats” geïnstitueerd als zelfstandige gemeente.

Bladen[bewerken]

De officiële publicatie van deze kerken is De Wekker, die tweewekelijks verschijnt. Daarnaast zijn er het blad Doorgeven (dit geeft een beeld van het werk in de zending, evangelisatie en hulpverlening) en Vrede over Israël.

Bekende leden[bewerken]


Externe links[bewerken]