Het Apostolisch Genootschap

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Apostolisch Genootschap is een vrijzinnige religieus-humanistische beweging, opgericht in Nederland in 1951.[1] De religieuze basis van dit genootschap is het gevoel van 'verbondenheid met het geheel van schepping', 'het al'. Het humanistische komt tot uiting in de opvatting dat de mens mogelijkheden heeft om zich te ontplooien en daarvoor een eigen verantwoordelijkheid heeft. Mensen hebben in de visie van het genootschap zelf de mogelijkheid om waarden als liefde, barmhartigheid, compassie en gelijkwaardigheid in de praktijk te brengen. Het Apostolisch Genootschap telt in Nederland ongeveer 15.000 actieve leden, verspreid over zo'n 70 gemeenschappen.

Opvattingen[bewerken | brontekst bewerken]

Het Apostolisch Genootschap streeft ernaar om mensen bij elkaar te brengen die hun leven meer zin en inhoud willen geven. Zo zou men elkaar inspireren om eigen antwoorden op levensvragen te vinden. Volgens apostolischen is eenieder weliswaar anders, maar in essentie met elkaar verbonden. Een citaat uit de brochure van het Apostolisch Genootschap: 'We geloven in de kracht van de ontmoeting. Om verbondenheid te beleven, zoeken we elkaar op, vormen we gemeenschappen en zijn we elkaar nabij in alle levensfasen, bij vreugde en verdriet. We willen ons leven zin geven door te werken aan vrede, gelijkwaardigheid, respect en duurzaamheid. Heel praktisch en gericht op het hier en nu. We zetten ons in voor een leefbare, menswaardige wereld, ver weg en dichtbij.'[2]

Verwondering[bewerken | brontekst bewerken]

Apostolischen geloven dat al het leven voortkomt uit dezelfde oorsprong en dat de overeenkomsten tussen mensen groter zijn dan de verschillen. Zij hechten waarde aan verwondering en ontzag voor het mysterie van het leven. Dit noemen ze een religieus gevoel, het goddelijke. Hierin wordt niet een persoonlijke God ervaren, maar een God als levenskracht. Verwondering hierover zou dan leiden tot dankbaarheid voor het leven, dat niet als vanzelfsprekend wordt ervaren. Het spoort hen aan zorgvuldig om te gaan met elkaar, met de wereld en haar bronnen.

Ontmoeting[bewerken | brontekst bewerken]

Het Apostolisch Genootschap biedt momenten om tot verdiepende gesprekken te komen en te leren van elkaars ervaringen en inzichten. Zo zijn er wekelijks bijeenkomsten op zondagmorgen (eredienst) en jeugdgesprekken. Daarnaast organiseert men regionale ontmoetingen rond bepaalde thema’s zoals omgaan met verlies of waardevol opvoeden, maar ook zomerkampen en diverse muzikale bijeenkomsten. Bij deze ontmoetingen wil men elkaar stimuleren om in de praktijk een liefdevol mens te zijn, vanuit een gevoel van verbondenheid en verantwoordelijkheid.

Levenskunst[bewerken | brontekst bewerken]

Apostolischen willen samen nadenken over levenskunst, in bijeenkomsten op zondagmorgen (eredienst) en op andere momenten in de week, tijdens themabijeenkomsten. Men wil zin geven aan het leven en stilstaan bij wat 'echt gelukkig maakt'. De mens wordt hierbij geacht zelf vorm en inhoud aan zijn leven te geven. Men wil dat doen door universele waarden zoals liefde, compassie, gelijkwaardigheid en vergevensgezindheid in de wereld te brengen.

Rituelen[bewerken | brontekst bewerken]

Het Apostolisch Genootschap kent rituelen. Deze vinden plaats tijdens bijeenkomsten op zondagmorgen (eredienst) en zijn eenvoudig vormgegeven. Bij het dopen bijvoorbeeld brengt de voorganger enkele druppels water aan op het voorhoofd van een baby. De ouders en de gemeenschap beloven het kind een stabiele basis te geven en het op te voeden tot een liefdevol mens. Het gedenken van een overledene doet men met het 'sluiten van het levensboek', wat wordt gezien als een moment om te beseffen dat alles wat iemand in liefde heeft gedaan van betekenis blijft, ook als diegene overleden is. Daarnaast is er de mogelijkheid om in de gemeenschap een huwelijksbevestiging te ontvangen. Dit ritueel staat ook open voor partners van gelijk geslacht en partners met een samenlevingscontract of partnerregistratie.

Een belangrijk element in de eredienst is "de weekbrief": een wekelijkse overdenking, doorgaans geschreven door de apostel als eindverantwoordelijke voor de geestelijke verzorging. Deze vormt de basis voor de eredienst. Er wordt tijdens de eredienst veel gebruikgemaakt van eigen verhalen en voorbeelden uit het persoonlijk dagelijks leven. Zo wil men de waarden die in de Bijbel staan beschreven eenvoudig en oprecht toepassen in het eigen leven.

Oorsprong[bewerken | brontekst bewerken]

De apostolische beweging begon rond 1830 in Engeland. Er waren gelovigen die een verlangen ervoeren naar de eenheid die de volgelingen van Jezus ('de apostelen') destijds met elkaar vormden. Hier kwamen apostolische bewegingen over de hele wereld uit voort. Ze hebben elk een eigen karakter en zijn onderling sterk verschillend. In het Apostolisch Genootschap kwam het geloof van Jezus centraal te staan in plaats van het geloof in Jezus. In het Apostolisch Genootschap gelooft men dat al het leven voortkomt uit scheppingskracht. Het heelal, de aarde met haar bronnen en de mens met al zijn talenten. De mens kan, als uitingsvorm van die levenskracht, ook zelf scheppen en liefde en verdraagzaamheid toevoegen aan de wereld.

Naast Nederland telt het Apostolisch Genootschap ook gemeenschappen in Perth (Australië), Powell River (Canada), San Francisco (Verenigde Staten) en in Zürich (Zwitserland). Deze gemeenschappen zijn rondom geïmmigreerde leden ontstaan. Sinds 2006 bestaat ook 'gemeenschap De Wereld', een gemeenschap zonder gebouw, die zich richt op leden die voor langere tijd in het buitenland wonen.

Instellingen en stichtingen in Nederland[bewerken | brontekst bewerken]

Berg en Dal

Berg en Dal[bewerken | brontekst bewerken]

Het Centrum voor informatie en verdieping Berg en Dal van het Apostolisch Genootschap bevindt zich in een monumentale villa te Baarn. In Berg en Dal is onder andere de bibliotheek van het Apostolisch Genootschap ondergebracht, met audioruimte en filmzaal, maar ook ruimte voor onderzoek, onderling gesprek en dialoog met niet-apostolischen. In 2004 werd het documentatiecentrum, met bijbehorende tentoonstellingsruimte, dat enkele jaren gevestigd was in de voormalige Plaats van Samenkomst te Enkhuizen, ook overgebracht naar Baarn.

J.H. van Oosbreestichting[bewerken | brontekst bewerken]

Vanuit het Apostolisch Genootschap is de J.H. van Oosbreestichting opgericht om het bezinningsproces over 'de apostolische cultuur' (binnen het Apostolisch Genootschap) in de wisselwerking met andere zingevingstradities te bevorderen. Haar naam ontleent zij aan apostel J.H. van Oosbree (1862-1946), die aan de vernieuwingen in het apostolische denken van de 20e eeuw een belangrijke impuls voor het Apostolisch Genootschap heeft gegeven. Zijn geboortedag was 1 april.

De stichting J.H. van Oosbreelezing organiseert omstreeks deze datum of op andere geschikte momenten, lezingen over 'de apostolische cultuur', in de ruimste zin van het woord, in de context van andere geestelijke stromingen en van de maatschappelijke ontwikkelingen. Zij zorgt ervoor dat de inhoud ervan door publicatie in enigerlei vorm onder de aandacht van velen wordt gebracht. Het Apostolisch Genootschap ondersteunt deze lezingen met name in facilitaire zin.

Jeugd[bewerken | brontekst bewerken]

Binnen het Apostolisch Genootschap is er veel aandacht voor de jeugd. Naast de vele jeugdactiviteiten die er plaatselijk zijn, wordt er elk jaar een jongerendag georganiseerd voor de jongeren van het Apostolisch Genootschap (en introducees). Met ingang van 2013 heeft deze dag de vorm van een jongerenconferentie. Jongeren gaan met elkaar in gesprek over de toekomst. Er is ook een eredienst. Gemiddeld komen ongeveer 1000 apostolische jongeren samen op deze dag.[3]

Projecten[bewerken | brontekst bewerken]

Het Apostolisch Genootschap is actief op humanitair gebied. Men ondersteunt diverse projecten, waarbij een bijdrage wordt geleverd voor een menswaardige samenleving. Daarin voelt men zich verbonden met mensen en groeperingen, kerkelijk en niet-kerkelijk, die zich richten op het overbruggen van tegenstellingen tussen mensen en volkeren. De gedachte hierbij is: "Liefde vraagt om een bewijs" (citaat van apostel Riemers). Zo heeft men zelf de instellingen Dabar en Les Oiseaux Bleus (mede) opgericht. Sinds 2009 is er een overkoepelende stichting opgericht om kleinschalige projecten waarbij Apostolischen betrokken zijn, te steunen, de stichting Dabar is hierin opgenomen. Deze stichting heet WereldWijd Voor Kinderen (WWVK).

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]