Woord van God

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Woord van God kan meerdere dingen betekenen:

1. Woorden opgeschreven na een openbaring van God - het geschreven Woord van God. Dit kan op velerlei manieren. Binnen het christendom is de uitdrukking het Woord van God vaak synoniem met de Bijbel. Volgens de islam werd het Woord gebracht door Ibrahim en werd Het herhaald door de profeten die zich verzetten tegen de dwalingen van de mens in afwijking van dat Woord.[1]

2. Ook kan een spreker zeggen dat hij 'een woord van God' heeft om aan zijn toehoorders over te dragen. Hiermee wordt verwezen naar een preek, een profetie of een persoonlijke boodschap, waarbij de spreker als middelaar tussen God en mensen optreedt.

3. Tevens wordt Jezus door christenen het Woord van God in een lichamelijke, menselijke gestalte genoemd - het levende Woord van God. Ook de Koran spreekt in soera De Vrouwen 171 over Jezus als Gods woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem.[2]

Het geschreven Woord[bewerken | brontekst bewerken]

De Bijbel[bewerken | brontekst bewerken]

De Bijbel wordt door alle christenen als authentieke openbaring van God gezien, en afhankelijk van de stroming zitten er meer of minder boeken in de canon, maar buiten deze boeken openbaart God zich ook. Omdat God betrouwbaar is, kan hij niet handelen tegen zijn eigen woorden in die al zijn opgeschreven[bron?].

De evangelist Johannes schrijft in het naar hem genoemde evangelie volgens Johannes onder andere: "In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen...(verzen 1-5)...en Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader" (vers 14). Hiermee wordt niet alleen bedoeld dat het leven, de woorden en daden van Jezus helemaal in overeenstemming zijn met de wil van God maar ook dat dat Jezus God in menselijke vorm is: als Jezus spreekt spreekt God zelf. Een duidelijke verklaring of vertaling is overigens moeilijk te geven voor dit verheven stuk uit de Bijbel.[3]

In de Bijbel staan duidelijke teksten die zeggen dat de Bijbel niet zomaar een boek is, maar het geïnspireerde Woord van God. Bijvoorbeeld in 2 Petrus 1:19-21:

"En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de Morgenster opga in uw harten; dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; want de profetie is voortijds niet voortgebracht door den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken."

Zie ook 2 Timotheüs 3:16, Openbaringen 22:16,18,19.

De Koran[bewerken | brontekst bewerken]

De Koran wordt door moslims als Gods eeuwige, ongeschapen Woord beschouwd,[4] kalam Allah.[5] De gehele Koran wordt gezien als het Woord van God.[5] Getuige van dit Woord is Mohammed.[6] Volgens moslims heeft er altijd een 'Moederboek' in de hemel bestaan.[5]

Soera De Donder 39 laat weten: "God doet teniet wat Hij wil en bevestigt wat Hij wil en bij Hem is de oorsprong van het Boek". De Koran zou in tegenstelling tot de Bijbel een perfecte replica zijn van dit hemelse Moederboek.[5] Alleen in het Arabisch is het Woord van God behouden gebleven, zoals God het bedoeld heeft.[7]

Filosofische standpunten[bewerken | brontekst bewerken]

  • De classificatie van een werk of uitspraak als een Woord van God is, argumentatief beschouwd, een vorm van argumentatio ad verecundiam, ofwel een (al dan niet geldig) beroep op autoriteit.
  • Ook impliceert het concept "Woord van God" het bestaan van God. Voor atheïsten en verwante stromingen is het concept betekenisloos.
  • Eveneens impliceert het concept "Woord van God" dat God kan spreken en dit ook daadwerkelijk doet of heeft gedaan. Dit is aannemelijk voor sommige theïsten, maar verwerpelijk voor de meeste deïsten en andersoortige stromingen.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Bronnen[bewerken | brontekst bewerken]

  1. Mohammed, de profeet, Gabriël Mandel Khan, Uitgeverij Globe, blz. 83, ISBN 90 5466 790 7.
  2. De Koran verstaan, Anton Wessels, Uitgeverij Kok, 1986, blz. 162, ISBN 9024241154.
  3. De Heilige Schrift, vertaling uit de grondtekst met aantekeningen in opdracht van de apologetische vereniging "Petrus Canisius", Het Nieuwe Testament, ondernomen met goedkeuring van H.H. Exc. den Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland, Uitgeverijen NV de RK Boek-Centrale, NV Paul Brand's Uitg.-Bedrijf en NV Dekker en van de Vegt, 1940, blz. 206, noot bij hoofdstuk 1.
  4. Inleiding tot de studie van koran, Abdelilah Ljamai, 2005, Uitgeverij Meinema, blz. 11, ISBN 90 211 3998 7.
  5. a b c d Islam voor Dummies, Malcom Clark, Uitgeverij Addison Wesley, 2004, blz. 109, ISBN 9043008451.
  6. Islam voor Dummies, Malcom Clark, Uitgeverij Addison Wesley, 2004, blz. 98, ISBN 9043008451.
  7. Wat moslims geloven, John Bowker, Uitgeverij Elmar, 2001, blz. 20, ISBN 90 389 1247 1, blz. 98.